Meer weten? informatie@fondsen.org

ZOA in 2018: Meer dan 1,2 miljoen mensen ontvingen hulp!

In 16 landen werkten we met meer dan 900 collega’s aan noodhulp en herstel. In totaal hielpen we ruim 1,2 miljoen slachtoffers van rampen en oorlogen met onder andere voedsel, drinkwater, traumaverwerking, onderwijs en onderdak. Dit deden we niet alleen, maar dankzij onze trouwe en betrokken achterban. Bij rampsituaties konden we dankzij vele giften snel ingrijpen in onder andere Lombok, Sulawesi en Jemen.

Samen met jou!

We voelen ons gesteund door de 1500 kerken die in gebed en financieel betrokken zijn. We zijn dankbaar voor de meer dan 14.000 vrijwilligers die met een collectebus langs de deuren gingen. We zijn trots op de samenwerking met 46 Nederlandse ondernemers. En natuurlijk hadden we ons werk niet kunnen doen zonder de tienduizenden mensen die regelmatig steunen met een gift en die ZOA’s werk meenemen in hun gebed. Hoe je ook betrokken bent, dankjewel!

Categorieen

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633