Zelf oprichten

Goede doelen
Regelmatig krijgt de redactie van Fondsen.org vragen binnen, die betrekking hebben op het oprichten van een stichting of vereniging voor het goede doel. Vaak zijn mensen op vakantie geweest in een bepaald land, waar zij bewoners in schrijnende omstandigheden hebben zien leven.

Na terugkomst in Nederland ontstaat het idee dat er iets moet gebeuren aan die situatie. Er worden inzamelingsacties gehouden en het geld wordt gebruikt om de mensen te helpen met bijvoorbeeld het aanschaffen van schoolboeken, kleding, protheses of schoonwatervoorzieningen. Na verloop van tijd kan een actie dermate omvangrijk worden, dat men een stichting of vereniging wil oprichten. Voor de mensen die met dit idee rondlopen heeft de redactie van Fondsen.org, in samenwerking met het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF-keur) deze pagina gemaakt.

Het is raadzaam de informatie op deze pagina goed door te lezen voor u van start gaat. Ook kunt u eerst rond kijken op de websites van reeds bestaande goede doelen. Wellicht zijn zij al werkzaam in het gebied waar u hulp wilt bieden en kunt u hen informeren over uw bevindingen. Door een vorm van samenwerking overeen te komen, bespaart u veel tijd en geld.

Tips bij oprichten van een stichting of vereniging voor het goede doel
Bij het oprichten van een stichting of vereniging ten behoeve van het goede doel, komen een groot aantal zaken kijken. Zonder te pretenderen volledig te zijn, stippen we hierbij i.s.m. het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een aantal zaken aan. Uiteraard moet u bedenken wat de doelstellingen zijn en op welke manieren u die wil verwezenlijken. Deze zaken kunt u vastleggen in een (meerjaren) beleidsplan, een activiteitenplan en de daaraan gekoppelde begroting.

Na het kiezen van een rechtsvorm en het werven van bestuursleden, dient u zich in te schrijven bij de kamer van koophandel. Vervolgens dient u uw statuten te laten vaststellen door een notaris. Op de website van de belastingdienst staat ook informatie over waar je aan moeten denken v.w.b. het oprichten van een goed doel.

Centraal Bureau Fondsenwerving
Wanneer een goed doel een CBF-Keur heeft of een Verklaring van geen bezwaar, kunt u er van op aan dat er toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel. Als u (in de toekomst) in aanmerking wilt komen voor een Verklaring van geen bezwaar of het CBF-Keur van het CBF, is het zinvol daar bij de start reeds rekening mee te houden. U kunt daartoe de brochure “Doel & Taken” opvragen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. In deze brochure staan de belangrijkste criteria die het CBF hanteert bij de beoordelingen.

Centraal Bureau Fondsenwerving
Anthony Fokkerweg 1
1059 CM Amsterdam
tel: 020-4170003
De CBF-infolijn: 0900-2025592 (35 eurocent p/min)
e-mail: mail@cbf.nl
website: www.cbf.nl

ANBI
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een goed doel als ANBI wordt aangemerkt, dan heeft dat voor dat goede doel bepaalde fiscale voordelen. Giften en schenkingen aan zo’n goed doel zijn volledig aftrekbaar bij de Belastingdienst. Meer informatie over het oprichten van een ANBI tref je aan op: http://anbi.nl/zelf-een-anbi-oprichten.

Deze instellingen kunnen u verder op weg helpen:

Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
Het ISF is de brancheorganisatie voor de locale goede doelen. Het ISF heeft als kernactiviteiten opleidingen & adviezen, services en belangenbehartiging. Als participant van het ISF heeft u recht op tal van workshops en opleidingen, gratis of tegen aanzienlijke kortingen. Daarnaast kunt u gebruik maken van een groeiend aantal services, zoals het gebruik van boeken uit de bibliotheek, de helpdesk, eerstelijnshulp van experts, kortingen op diensten van derden en de gedragscode van het ISF. Het ISF behartigt tevens de belangen van de lokaal wervende instellingen, bij de overheid en alle andere relevante partijen in de sector van sponsoring en fondsenwerving.
Deelname aan de opleidingen van het ISF, zoals de basisopleiding fondsenwerving A, de (post-HBO-)opleiding fondsenwerving B en de maatprogramma’s cultuur, zorg en onderwijs staat ook open voor niet-participanten.

e-mail: info@isf.nl
website: www.isf.nl

Goede Doelen Nederland
Goede Doelen Nederland is brancheorganisatie van ruim 150 erkende goede doelen in Nederland. Naast belangenbehartiging, kennisontwikkeling en diensten, biedt Goede Doelen Nederland een breed platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen. Goede Doelen Nederland is uitgever van de Goede Doelen Gids en website.

e-mail: info@goededoelennederland.nl
website: www.goededoelennederland.nl

Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN)
De FIN is de belangenbehartiger van vermogensfondsen. De FIN ondersteunt en informeert haar leden en geeft advies aan mensen die een fonds willen oprichten.

e-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
website: www.verenigingvanfondsen.nl

Eventuele alternatieven
Als u zelf geen eigen stichting wilt oprichten maar toch invloed wilt hebben op het specifieke doel waar u geld aan geeft, dan kunt u overwegen een fonds op naam bij een bestaande stichting op te richten. Dit kan bij een aantal instellingen waaronder: Prins Bernhard Cultuurfonds, Jantje Beton, Mama Cash etc.
Als u zich wilt inzetten voor een goed doel, maar geen eigen stichting of vereniging wilt starten, kunt u zich natuurlijk ook aanmelden als bestuurslid of vrijwilliger bij een bestaande stichting.

Veel bestaande fondsen geven subsidie aan projecten die aansluiten bij hun doelstellingen. U kunt alle fondsen raadplegen in het fondsenboek.

Geven in Nederland, het VU-project over donaties aan goede doelen en vrijwilligerswerk in Nederland. Prof.dr. Theo Schuyt is projectleider en initiator van dit project. Kijk voor meer informatie op de website.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options