Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Wat is mensenhandel?

Nederlandse Rode Kruis

Het thema van 3FM Serious Request: The Lifeline dit jaar is mensenhandel. Maar wat is dat eigenlijk precies? Marieke van den Berg, projectleider mensenhandel bij het Rode Kruis, legt het haarfijn uit.

“Mensenhandel is uitbuiting onder dwang, waarbij de dwang bestaat uit bijvoorbeeld bedreiging, geweld, chantage, misleiding of machtsmisbruik”, valt Van den Berg met de deur in huis. “Slachtoffers zijn niet vrij om over hun eigen leven te beslissen. Ze worden gedwongen om onder vaak mensonterende omstandigheden te werken. Het geld dat ze verdienen moeten ze afstaan.”

Kun je voorbeelden geven?

“De drie bekende vormen van mensenhandel zijn seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Bij seksuele uitbuiting moet je denken aan gedwongen prostitutie en loverboys. Arbeidsuitbuiting is gedwongen arbeid, bijvoorbeeld in de horeca, tuinbouw of transport. Bij criminele uitbuiting wordt iemand gedwongen tot het plegen van strafbare feiten, zoals werken in een hennepkwekerij of zakkenrollen.”

Welke vorm komt in Nederland het vaakst voor?

“Seksuele uitbuiting.”

Verrassend dat loverboys ook onder mensenhandel vallen. Hoe zit dat?

“Loverboys zijn gewoon mensenhandelaren. Ze maken jonge meiden of jongens doelbewust emotioneel afhankelijk om ze vervolgens door geweld, dreiging en misbruik van hun kwetsbaarheid uit te buiten in de prostitutie. Ze werven hun slachtoffers tegenwoordig vaak via social media en chanteren hen dan bijvoorbeeld met naaktfoto’s of -filmpjes die ze dreigen te verspreiden. De naam loverboys slaat trouwens op de werkwijze dat sommigen hun slachtoffers eerst verliefd op hen maakten, maar dat is niet altijd het geval.”

Dus ook jongens komen in de gedwongen prostitutie terecht?

“Zeker, seksuele uitbuiting komt ook bij jongens en mannen voor. Het taboe hierop is groot, wat herkenning van het slachtofferschap nóg lastiger maakt. Maar bij jongens en mannen gaat het meestal om arbeids- of criminele uitbuiting. In Nederland is ongeveer 20% van de slachtoffers van mensenhandel jongen of man.”

Welke impact heeft mensenhandel op de slachtoffers?

“De gevolgen zijn groot en vaak hartverscheurend. Slachtoffers zitten vaak langdurig gevangen in een mensonwaardige situatie, met psychische klachten zoals depressie of posttraumatische stress-stoornis (PTSS) als gevolg. Vaak ook zijn er fysieke klachten: verwondingen door geweld, maar bijvoorbeeld ook hiv-besmetting en ernstige slijtage-klachten door zwaar werk. Slachtoffers van criminele uitbuiting lopen ook nog eens een groot risico gestraft te worden voor feiten die ze onder dwang moesten plegen.”

Waarom doen ze geen aangifte en vragen ze niet om hulp?

“Allereerst is er vaak angst voor de mensenhandelaar, zeker wanneer die de slachtoffers of hun familie bedreigt. Ook is er vaak schaamte en niet weten waar of hoe hulp te vragen. Zeker migranten zonder verblijfsvergunning gaan niet snel naar de politie als ze worden uitgebuit. Ze zijn bang dat ze in detentie komen of worden teruggestuurd en weten niet dat ze recht hebben op hulp. Wat ook vaak gebeurt: slachtoffers die zó gemanipuleerd zijn door de mensenhandelaar dat ze niet eens beseffen dat ze slachtoffer zijn van een misdrijf. Daarom is het zo belangrijk dat anderen, zoals hulpverleners en docenten, signalen van mensenhandel herkennen en zo slachtoffers kunnen begeleiden om hulp te krijgen.

Wat als een slachtoffer wél om hulp vraagt?

“De aanpak van mensenhandel bestaat grofweg uit drie onderdelen, waarbij veel verschillende partijen, van beleidsmakers tot politie tot hulpverlening, betrokken zijn. In de eerste plaats preventie: zo veel mogelijk voorkomen dat mensen slachtoffer worden van mensenhandel, bijvoorbeeld door voorlichting over risico’s en hoe je jezelf kunt beschermen. Ten tweede signalering en ondersteuning van slachtoffers: zorgen dat (mogelijke) slachtoffers snel herkend worden en de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen. Laatste onderdeel is het aanpakken van daders. Dat gebeurt strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en door barrières zoals straat-, gebieds- en contactverboden.”

Is er gespecialiseerde opvang?

“Er zijn in Nederland gespecialiseerde opvangplekken voor Nederlandse minderjarige slachtoffers en voor buitenlandse slachtoffers. Andere groepen worden gehuisvest binnen reguliere opvang, bijvoorbeeld vrouwenopvang.”

Wat is mensenhandel?

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood
Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over , ,

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV

Mogen wij JE op de hoogte houden?

Wekelijks sturen wij een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en de meest recente vacatures. Wil je deze ook ontvangen? Als je het onderstaande formulier invult dan zetten we je graag op de lijst.