Meer weten? informatie@fondsen.org

Wat doet ZOA aan onderwijs?

Volwassen alfabetiseringstraining

Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijke vaardigheden. Het versterkt de toegang tot informatie en basisvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en geldzaken. ZOA ondersteunt daarom programma’s die alfabetiserings en rekenvaardigheidstraining aanbieden, vooral aan meisjes en vrouwen. Een goed voorbeeld hiervan is het project in Afghanistan. In zelfhulpgroepen leren vrouwen basisvaardigheden om hun eigen onderneming te starten. Een belangrijke doelgroep, omdat vrouwen onder de Taliban geen opleiding mochten volgen. Als gevolg daarvan zijn vrouwen in Afghanistan vaak analfabeet, hebben geen toegang tot financiële diensten en kunnen geen eigen inkomen verdienen.

Meisjes en vrouwen

Onderwijs is daarnaast ook specifiek gericht op meisjes en vrouwen. In de projecten van ZOA stijgt het percentage meisjes dat naar school gaat, en we zorgen ervoor dat meisjes veilige toegang hebben tot water en sanitaire voorzieningen. Maar ook bredere maatschappelijke problemen zijn onderdeel van de onderwijsprojecten van ZOA. Zoals in Sudan, waar vrouwen voorlichting krijgen over vrouwenbesnijdenis. Of het project voor tienermoeders in Congo, waar jonge moeders, die zwanger raakten na verkrachting, geholpen worden door middel van therapie, training en werk. Ze worden zo zelfredzaam en krijgen een toekomstperspectief.

Categorieen

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633