Veilig sporten, veilig deelnemen, veilig feesten

“We hebben ons plan opgebouwd rondom 5 verbetermaatregelen. De eerste is dat we als Rode Kruis veel meer een lerende organisatie moeten worden. Dan gaat het niet alleen om het doorvoeren van nieuwe kennis en inzichten in onze opleidingen en protocollen, maar ook om wat we van ons eigen handelen kunnen leren.

Een tweede lijn is dat we meer aandacht moeten hebben voor bekwaamheid. Van een Rode Kruis-hulpverlener langs de route mogen we verwachten dat hij of zij de juiste papieren heeft om daar te staan. Maar het gaat er ook om of mensen voldoende ‘vlieguren’ hebben gemaakt, of ze ook de ervaring hebben om op die specifieke plek hun werk te doen. Het finishgebied van een hardloopevenement is daarvan een goed voorbeeld, daar kan zich een scala aan calamiteiten voordoen, waarbij het belangrijk is dat je snel een goede inschatting van de situatie kunt maken. En dat hangt toch ook echt af van ervaring.

Punt 3 zou ik willen samenvatten onder het woord verantwoordelijkheidsbesef. Dat gaat in de eerste plaats om je eigen verantwoordelijkheid als hulpverlener. Sta ik met vertrouwen op deze plek en volg ik de protocollen die zijn afgesproken?

Een vierde punt zou ik willen bundelen onder het kopje eigen autoriteit. Het Rode Kruis heeft een eigen verantwoordelijkheid in de afweging of we een evenement met onze evenementenhulp ondersteunen. We werken veilig of we werken niet, zowel in het belang van onze vrijwilligers, als in dat van bezoekers en deelnemers.

En last but not least: ons verwachtingsmanagement moet duidelijk zijn. Wat kunnen deelnemers en toeschouwers van ons verwachten? Over welke risico’s informeren wij hen, hoe maken we alle betrokkenen duidelijk wat we wel en niet kunnen doen?”

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633