Job Expired

 De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is op zoek naar een: 

Directeur m/v 

Als Directeur ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de VBNE en het realiseren van het door het bestuur vastgestelde jaarplan. Je vervult een strategische spilfunctie tussen de leden en overige stakeholders, waarbij je de verschillende belangen samenbrengt en richting geeft aan de ontwikkeling en positie van de natuurterreineigenaren op landelijk niveau. 

Functieomschrijving 

Als Directeur van de VBNE ben je verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt functioneren van de VBNE en de kantoororganisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Afstemming beleidsontwikkeling van de VBNE op de (strategische) doelstellingen van de vereniging en de koers van het bestuur en maatschappelijke ontwikkelingen; 
 • Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategische en (vak)inhoudelijke activiteiten en communicatieactiviteiten; 
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het intern gerichte beleid van het kantoor van de VBNE (bijv. P&O-beleid, financieel beleid, administratieve organisatie); 
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming en kwaliteit van jaarstukken (jaarplan, begroting en jaarrekening, jaarverslag). Je organiseert het proces, draagt inhoudelijk bij aan de totstandkoming en bent aanspreekpunt voor de financieel medewerker en accountant; 
 • Aansturing van de medewerkers van het kantoor van de VBNE in hun onderlinge samenwerking en hen coachen in hun taakuitvoering en persoonlijke ontwikkeling; 
 • Vertegenwoordiging van de belangen van de VBNE in strategisch (beleids-)overleg met andere organisaties en overheden; 
 • Initiëren van regelmatig overleg met organisaties betrokken bij de professionele bedrijfsvoering van bos- en natuurterreinen, onder meer over strategie, gezamenlijk optreden en afstemming van werkzaamheden; 
 • Verzorgen van stukken en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de ALV; 
 • Adviseren van het bestuur over voorkomende actuele en beleidsonderwerpen. 

Functie-eisen 

Als Directeur van de VBNE heb je visie en bewaak je de lange termijn doelen van de vereniging. Je anticipeert op ontwikkelingen binnen het werkveld van de VBNE. Belangrijke vereisten: 

 • Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur op het gebied van bos-, natuur- en landschapsbeheer. Enkele jaren relevante inhoudelijke en leidinggevende werkervaring; 
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke en ambtelijke processen en besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld in een vergelijkbare brancheorganisatie; 
 • Inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en de positie van de VBNE in een complexe omgeving met partijen met uiteenlopende doelen en belangen; 
 • De vaardigheid om op verschillende niveaus te kunnen opereren wegens uiteenlopende werkzaamheden en contacten, van operationeel tot strategisch niveau. 

Belangrijke competenties: 

 • Overzichtsvermogen: het bewaren van het overzicht en de grote lijnen, door vraagstukken en (deel)projecten in een breder kader te plaatsen en meerdere perspectieven in ogenschouw te nemen; 
 • Netwerken: het opbouwen van relaties en netwerken die van pas kunnen komen om doelstellingen te realiseren; 
 • Beïnvloedingvaardigheden: het toepassen van een effectieve strategie om invloed uit te oefenen, de juiste argumenten en methode hanteren om anderen mee te krijgen; 
 • Situationeel leidinggeven en omgevingsbewust zijn; om kunnen gaan met verschillen in belangen 
 • Je bent stressbestendig en besluitvaardig, ook als niet alle informatie voorhanden is of de gevolgen van een beslissing niet volledig duidelijk zijn. 

Organisatie 

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging, van en voor bos- en natuurterreineigenaren. De VBNE ondersteunt het professioneel bos -en natuurbeheer van de leden in brede zin. Onze leden zijn: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen zij bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland. Het VBNE-kantoor telt inclusief de Directeur 6 medewerkers. De VBNE is een netwerkorganisatie: veel werk vindt plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de leden, in samenspraak met andere betrokken partijen uit het werkveld. De werkorganisatie van de VBNE wordt gevormd door (de werknemers van de) leden. De medewerkers van het kantoor van de VBNE zijn hieraan ondersteunend. 

Ons aanbod 

Aanstelling: 32 uur 

Salaris: De functie is gewaardeerd in functieschaal 11 van de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel Landschappen. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 5.190,63 en maximaal € 6.937,41 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Duur van het contract: In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd. 

Informatie en reageren 

Is de rol van hands-on én strategisch Directeur bij de VBNE je op het lijf geschreven? Stuur dan je CV en motivatie (in word of PDF) voor 28 februari 2020 ter attentie van het bestuur naar d.nijland@VBNE.nl onder vermelding van de vacature naam. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Dianne Nijland, de huidige directeur van de VBNE op 06 129 729 96. 

Meer informatie

Vacature Locatie

 • Deze vacature is vervallen!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Deel deze vacature

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

samen voor professioneel beheer van bos, natuur en landschap in Nederland
Informatie Goede Doel
 • Aantal vacatures 0 Jobs
 • Slogan samen voor professioneel beheer van bos, natuur en landschap in Nederland
 • Locatie Driebergen
 • Volledig adres Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE), Princenhof Park, Driebergen-Rijsenburg, Nederland
Connect with us
Neem contact op met Fondsen.org