Support Medewerker Opleidingen

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

In Overijssel is er per direct een vacature voor een:

Support Medewerker Opleidingen
(20 uur per week)

Plaats in de organisatie
De Support Medewerker Opleidingen rapporteert aan de vrijwilligersmanager. De standplaats van deze functie is Apeldoorn.

Doel van de functie
Als support medewerker Opleidingen ben je voornamelijk bezig met het organiseren, coördineren, faciliteren, administreren en monitoren van de opleidingen voor vrijwilligers. Je verzorgt het totale traject van plannen, uitnodigen van de vrijwilligers tot afronding met een evaluatie en terugkoppeling naar het landelijke team opleidingen. Tevens verzorg je de administratie van de vrijwilligers die hun opleiding hebben afgerond.

Functie-inhoud
Als Support Medewerker Opleidingen:

• Functioneer je als rechterhand van de vrijwilligersmanager door inhoudelijk sparringpartner te zijn en mede door het overnemen van uitvoerende taken op het gebied van opleidingen en de administratie daarvan.
• Ondersteun je de vrijwilligersmanager bij het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen en de op te leiden vrijwilligers. Jaarlijks verzorg je het overzicht van vrijwilligers die hun verplichte opleidingen moeten volgen, ten behoeve van het jaarlijkse opleidingsplan.
• Ben je verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de opleidingen voor vrijwilligers, inclusief verzorgen van rapportages. Je denkt mee over verbetervoorstellen en bewaakt het proces van start opleiding tot afronding.
• Beheer en muteer je de jaarplanning en maak je de roosters.
• Verzorg je alle correspondentie met en van de vrijwilligers en docenten, je houdt certificering en facturering bij.
• Heb je kennis van het cursusaanbod en –inhoud en kan inhoudelijke vragen hierover beantwoorden.
• Werk je intensief samen met- én vervang je indien nodig, de collega support medewerkers.

Functie-eisen:

• Onderschrijft de grondbeginselen en het beleid van het Rode Kruis en draagt dit uit.
• Relevante opleiding, minimaal MBO niveau 4
• Bekend met MS Office en Social Media
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• De volgende competenties zijn voor ons van belang: plannen en organiseren, accuraat, pro actief, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken.
• Bereidheid om avonden en/of op zaterdag bereikbaar te zijn en incidenteel te werken.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden:
Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 8 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 2.285,37 tot max. € 2.983,86 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Het betreft een aanstelling voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Reacties:

  • Je motivatiebrief en cv gericht aan Kitty Weerheim ontvangen we graag vóór 17 april a.s. via onze website.
  • Uiterlijk woensdag 18 april ontvangen de geselecteerde kandidaten een uitnodiging voor het eerste gesprek op maandag 23 april in Apeldoorn. Het mogelijke 2de gesprek volgt op woensdag 25 april in Apeldoorn en het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op 30 april in Den Haag.
  • Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij René Mebius, Vrijwilligersmanager: 06-22415695.
  • Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options