Projectleider Rode Kruis aan Huis, Gelderland Midden en Zuid

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid.

Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp. Wij zijn dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid in Noodsituaties tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

In de districten Gelderland Midden en Zuid zijn we op zoek naar een:

Projectleider Rode Kruis aan Huis
(32 uur per week)

Het Rode Kruis aan Huis is een huisbezoek activiteit waarbij veel aandacht besteed wordt aan het vergroten van de veiligheid in en om het huis van de deelnemer.

Positie in de organisatie
De projectleider rapporteert aan de vrijwilligersmanager en aan beide districtsbesturen. Hij/zij werkt nauw samen met betrokkenen van de portefeuille zelfredzaamheid van de districten, de afdelingen en het team zelfredzaamheid van het verenigingskantoor.

Doel van de functie
Door de veranderde sociale opgaves in de maatschappij en de transities in het sociaal domein, zoals zelfregie en zelfsturing, ligt er voor de districten Gelderland Midden en Zuid een grote rol weggelegd om dit samen met andere partijen te realiseren. Het Rode Kruis heeft haar strategie 2020 daarop afgestemd.

Eenmaal dicht bij de mensen die het RK het hardst nodig hebben kunnen wij onze activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid in noodsituaties, zo mogelijk samen met andere partijen, op een efficiënte en doeltreffende wijze uitrollen.

Voor de activiteit Rode kruis aan Huis, een activiteit wat valt onder het vergroten van de zelfredzaamheid in noodsituaties bij kwetsbare mensen zoeken wij in de districten Gelderland Midden en Zuid een projectleider.

Functie-inhoud:

 • Het in kaart brengen van de behoefte en vraag van kwetsbare doelgroepen binnen noodsituaties in Gelderland Midden en Zuid.
 • Opstellen van een plan met begroting gericht op de vraag en het bewaken van de voortgang.
 • Een vrijwilligerspoule op districtsniveau organiseren die aan de slag gaat met de activiteit
 • Signaleren van kansen voor het Rode Kruis op het gebied van preventie in noodsituaties en stemt dit met het landelijke team af.
 • Ervoor zorg dragen dat in afstemming met het landelijke team de activiteit Rode Kruis aan Huis wordt door ontwikkeld en de handleiding up to date wordt gehouden.
 • Organiseren van opleidingen Rode Kruis aan Huis aan vrijwilligers.
 • Plannen en coördineren van de administratieve afhandeling van het activiteiten.
 • Het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten voor de vrijwilligers om o.a. hun kennis te verbreden op het terrein van zelfredzaamheid.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een relevant regionaal netwerk op het gebied van partnerorganisaties;
 • Contact onderhouden met het verenigingskantoor met als doel; kennis delen en uitwisseling van best practices.
 • Contacten onderhouden met de portefeuillehouder Zelfredzaamheid van de districten.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met vrijwilligers- en projectmanagement;
 • Leidinggevende capaciteiten;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om jouw omgeving te motiveren en enthousiasmeren. Je bent een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren;
 • Ervaring in het maatschappelijk veld en een netwerk in de branche zijn een pré.
 • Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.
 • Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, initiatief en voor deze functie specifiek innovatief, taakzelfstandigheid, flexibiliteit en durf.

Wij bieden:

 • Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.861,71 tot max. € 3.637,59) o.b.v. een fulltime dienstverband.

Reacties:

 • Je motivatiebrief en cv gericht aan Kitty Weerheim ontvangen we graag vóór 15 juni 2018 via onze website.
 • Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Kirsten Wegman (vrijwilligersmanager): 06 – 46092275
 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv.

Het NRK op facebook en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options