Projectcoördinator Transitie

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Binnen het District Gelderland Zuid zoeken wij een:

Projectcoördinator Transitie
(600 uur op basis van een ZZP overeenkomst)

Om de strategische doelen – noodhulp, evenementenhulp, EHBO, Zelfredzaamheid, Respect en Hulpbereidheid en fondsenwerving – te realiseren is een goed georganiseerd en gestructureerd district nodig. Om dit te bewerkstelligen zijn we op zoek naar een resultaatgerichte projectcoördinator, die zich kan verbinden aan de strategische doelen van het Rode Kruis District Gelderland Zuid.

Wij zoeken iemand die:

 • Aantoonbare kennis van de organisatie en cultuur van een vrijwilligersorganisatie heeft.
 • Aantoonbare ervaring in veranderingsprocessen heeft in een organisatie.
 • Binding tot stand weet te brengen tussen vrijwilligers van (verschillende) afdeling(en).
 • In staat is om binnen geplande periode projectdoelen te realiseren.

Plaats in de organisatie:
De projectcoördinator legt verantwoording en voortgangsinformatie af aan het districtsbestuur in de maandelijkse districtsvergaderingen.

Doel van de functie:

 • Tot stand brengen van de bestuurlijke fusie tussen de afdelingen Midden Maas en Waal, Wijchen en Beuningen. (mogelijk Midden-Betuwe).
 • Uitwerken van de voorwaarden om te komen tot een bestuurlijke fusie tussen de huidige afdelingen Betuwe Gaerde, Culemborg en Bommelerwaard.
 • Voordacht van de besturen voor gefuseerde afdelingen.
 • Inrichten van de structuur voor coördinatoren op plaatselijk- en districtsniveau.
 • Communicatie tussen alle participanten binnen de verschillende organisatieprocessen.

Functie-inhoud:

 • In nauw overleg met het districtsbestuur stel je het projectplan voor de structuurwijziging op, begeleid je het proces van structuurwijziging en stuur je het projectteam en de vrijwilligers aan;
 • Realiseer je een optimale samenwerking/afstemming tussen het bestuur van het District Gelderland Zuid en de 3 grote afdelingen;
 • Creëer je meer aandacht voor de (nieuwe) activiteiten en de vrijwilligers door de afdelingsbesturen te versterken;
 • Realiseer je meer aandacht en ondersteuning voor de (professionele) vrijwilligers;

Functie-eisen:

 • HBO of academisch niveau en in staat om overstijgend te denken;
 • Je bent een projectleider met ruime ervaring in het doorvoeren van structuurveranderingen en je hebt oog en oor voor de soms tegengestelde belangen van de betrokken partijen;
 • Je bent een goede gesprekspartner voor zowel de bestuurders als de vrijwilligers;
 • Je bent communicatief vaardig, toont leiderschap, bewaakt de voortgang van het proces en kunt prioriteiten stellen;
 • Je bent resultaatgericht, stuurt op samenwerking en hebt oog voor de mens;
 • Je bent sparringpartner voor het districtsbestuur Gelderland Zuid en informeert en betrekt dit gremium wanneer dat nodig is.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden:
Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Een uitdagende opdracht voor een maatschappelijk zeer betrokken organisatie. De opdracht dient voor 1 juni 2019 te zijn afgerond. We verwachten dat de inzet van de projectmanager vanaf de start tot de afronding 600 uur zal vergen en in ZZP verband zal plaatsvinden. Het uurtarief is maximaal 60 euro incl. BTW

Reacties:

 • Uw motivatiebrief en CV ontvangen we graag voor 26 maart a.s. via onze website.
 • Nadere informatie kunt u inwinnen bij L. v.d. Loo, voorzitter. ( 06-22044102)
 • De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op: 29 maart | 5 april | 6 april

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options