Projectadviseur Sociale Initiatieven Nederland

Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in Nederland en vijf landen in Afrika (Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi).  In 2017 ontvingen zo’n 200 projecten in totaal ruim 12 miljoen euro.

In 2018 zal Dioraphte op onderdelen haar portefeuille verder uitbreiden. In de sector Sociale Initiatieven Nederland zal het budget worden verhoogd naar 3.5 miljoen euro.

Mede in verband met deze uitbreiding van het budget zoeken we op korte termijn een tweede projectadviseur die nauw zal gaan samenwerken met de huidige projectadviseur op dit gebied.

De projectadviseur die wij zoeken:

 • is integer, onafhankelijk, efficiënt en kan zelfstandig werken
 • is inhoudelijk goed ingevoerd in de sector en zal vooral actief worden op de thematiek rond mensen met verstandelijke, lichamelijke of sociale beperkingen of die hulp nodig hebben om in ons land te integreren
 • is betrokken bij en heeft gevoel voor de leefwereld van de mensen die de stichting beoogt te ondersteunen
 • is financieel onderlegd zodat zij/hij de financiële kant van projectaanvragen, rapporten en evaluaties kan doorgronden en het bestuur daarover kan adviseren
 • is kritisch en heeft ervaring met het onafhankelijk en objectief beoordelen van projectaanvragen
 • is beschikbaar voor 1-2 dagen per week als zelfstandige
 • kan zelfstandig contacten leggen en onderhouden met organisaties die financiering zoeken voor projecten, activiteiten en initiatieven
 • kan efficiënt en snel projectaanvragen verwerken en beoordelen
 • kan het bestuur van een onafhankelijk en helder advies voorzien
 • kan projecten evalueren en controleren
 • ziet nieuwe ontwikkelingen in de sector
 • zoekt samenwerking met collega fondsen waar mogelijk en zinvol.

Voor meer informatie kunt u uitsluitend per e-mail contact opnemen met Henk J.Th. van Stokkom – henkvanstokkom@dioraphte.nl.

Reacties:
Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk op 20 januari a.s. per e-mail op: postbus@denboerenvink.nl.

Over Dioraphte treft u op de website meer informatie alsmede een tweetal jaarberichten aan.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options