Job Expired

Milieudefensie is een vereniging met 87.500 leden en donateurs, 45 lokale afdelingen en zusterorganisaties in 76 landen (Friends of the Earth). Wij activeren mensen om duurzaamheid te versnellen en een schone en rechtvaardige wereld te creëren, die het draagvermogen van de aarde respecteert en die ten goede komt aan de gehele wereldbevolking. Samen wil Milieudefensie werken aan een eerlijke omschakeling.

Het bestuur van Vereniging Milieudefensie opereert binnen de kaders die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn vastgesteld. Zij bestuurt op hoofdlijnen, houdt toezicht op de werkorganisatie van ruim 80 medewerkers en fungeert als klankbord van de directie.

Binnen het bestuur is de positie vacant van:

Lid van het dagelijks bestuur, portefeuille secretaris

Profiel
Het algemeen bestuur telt 7 leden en komt circa 8 keer per jaar bijeen (in de avonduren), zij stelt het beleid van Milieudefensie vast. In het dagelijks bestuur participeren de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de directeur van de werkorganisatie. Het dagelijks bestuur houdt het toezicht op de bedrijfsvoering van de werkorganisatie en geeft invulling aan het werkgeverschap naar de directeur van Milieudefensie. Het dagelijks bestuur komt circa zes keer per jaar bij elkaar. Van ieder bestuurslid wordt gevraagd eventueel beschikbaar te zijn voor tussentijdse overleggen, consultaties en evenementen. De tijdbelasting voor de secretaris bedraagt ongeveer 1-2 dagdelen per week. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Gevraagde kennis en ervaring

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft ervaring als bestuurder en/of toezichthouder, bij voorkeur in het bestuur van een vereniging c.q. maatschappelijke organisatie of instelling;
 • Is verbonden met de doelstelling en de aard van Milieudefensie;
 • Heeft ervaring met of kennis van verenigingen, is bij voorkeur bekend met het verenigingsrecht;
 • Heeft een netwerk dat kan bijdragen aan de missie van Milieudefensie.

De specifieke taken van de secretaris zijn:

 • Het voorbereiden en deelnemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur;
 • Zorgen voor de verbinding met de leden, waar nodig en gepast (bijv. ALV en correspondenties);
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de voorbereiding en het goed verloop van de ALV’s en daarover contact onderhouden met de voorzitter, de werkorganisatie en de leden;
 • Verslaglegging van extra bijeenkomsten en overleggen;
 • Toezicht houden op en coördineren van de huishoudelijke taken van het bestuur;

Gevraagde bestuursstijl

 • Bezit goed ontwikkelde algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • Is gecommitteerd op inhoud; faciliterend en verbindend op het procesniveau en stevig en besluitvaardig in de procedure;
 • Bestuurt op hoofdlijnen en bewaakt ten opzichte van de werkorganisatie de balans tussen kritische reflectie en constructief samenwerken;
 • Participeert actief in de strategische reflectie op de hoofdlijnen van het beleid door verbindend samen te werken met mensen binnen en buiten de organisatie;
 • Is in staat om mensen te motiveren en kan actief bijdragen aan het bevorderen van de teamgeest binnen en de effectiviteit van het bestuur;
 • Is in staat strategische, externe verbindingen te leggen die de realisatie van het ABP dichterbij brengen.

Gevraagde overige persoonskenmerken

 • Is (zelf)reflectief van aard en kan dit uitdragen;
 • Is een teamspeler en heeft gevoel voor de interne dynamiek van de vereniging;
 • Gaat op integere wijze met vertrouwelijke gegevens om.

Procedure
Belangstellenden wordt gevraagd vóór 25 september 2017  een c.v. en motivatie te sturen naar het secretariaat van het bestuur: bestuur@milieudefensie.nl.

Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie en vragen over de vacature.

Het bestuur stelt op basis van de schriftelijke reacties en eventuele gesprekken een gemotiveerd advies op ten behoeve van de ALV. Deze zal op 9 december 2017 de nieuwe bestuurder kiezen.

Meer informatie

 • Deze vacature is vervallen!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Deel deze vacature
Informatie Goede Doel
 • Aantal vacatures 0 Jobs
 • Locatie Amsterdam
 • Volledig adres Nieuwe Looiersstraat 31, Amsterdam, Nederland
Connect with us
Neem contact op met Fondsen.org