Senior medewerker Financiën

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Bedrijfsvoering per 1 december op zoek naar een:

Senior medewerker Financiën

Het betreft een betaalde functie voor 24 uur per week (0,6 FTE)

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Functieomschrijving

Als senior medewerker Financiën lever je een ondersteunende bijdrage aan de bedrijfsvoering door administratieve werkzaamheden uit te voeren, relevante gegevens te verwerken en informatie te verstrekken. Je beheert mede het grootboek en subadministraties en bent belast met het verbeteren van de werkprocessen.

Je bent verantwoordelijk voor financieel administratieve werkzaamheden, zoals het verzamelen, verwerken en controleren van gegevens. Je bewaakt de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de financiële administraties, draagt zorg voor boekingen en voert controles uit. Je verricht bijvoorbeeld periodieke controles op de salarisadministratie door team P&O en de controle en aansluiting van de projectenadministratie van doelbestedingen.

Daarnaast ondersteun je de coördinator Financiën bij het beheer financieel management. Als senior medewerker financiën stel je de periodieke financiële rapportages ten behoeve van budgetbewaking op en ben je betrokken bij het opstellen en bewaken van de begroting, de liquiditeitsplanning en het opstellen van de (geconsolideerde) jaarrekeningen en de voorbereiding van de audit. Tevens maak je (ad hoc) analyses en ondersteun je medewerkers binnen de eigen organisaties op financieel gebied. Je signaleert financieel gerelateerde risico’s en problemen en komt met voorstellen ter beheersing.

Je adviseert en informeert in- en externe belanghebbenden en ziet toe op een juiste en tijdige aanlevering van informatie door interne betrokkenen met betrekking tot de administratie. Je onderhoudt bij de functie behorende interne en externe contacten. Je draagt bij aan verbetering en innovatie van processen binnen het eigen team en financiële processen in de organisatie. Je vertegenwoordigt het team Financiën  bij team overstijgende overleggen en projecten.

Als senior medewerker Financiën maak je onderdeel uit van een team bestaande uit 3 betaalde collega’s en een vrijwilliger. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de coördinator en geeft zelf functionele aanwijzingen aan de medewerker financiële administratie en de vrijwilliger.

Profiel

Je bent deskundig en gedreven, hebt een pro-actieve werkhouding, signaleert problemen of belemmeringen tijdig en lost deze zo snel mogelijk op, je bent bovendien alert op kansen en nieuwe situaties waar je tijdig op anticipeert. Je reageert snel en adequaat op verzoeken van (interne) klanten en bent in staat te denken vanuit de belangen en situatie van deze klant. Daarnaast ben je zorgvuldig en accuraat; je bent sterk in detailwerk en controleert belangrijke informatie nauwgezet. Je bent sociaal en communicatief vaardig en werkt graag samen.

Ten slotte herken je jezelf in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken & professioneel en continu verbeteren.

Achtergrond en vaardigheden

 • Afgeronde opleiding op financieel/administratief gebied op minimaal HBO-niveau.
 • Vaardig in het nauwkeurig verwerken van administratieve gegevens.
 • Sterk cijfermatig en analytisch inzicht.
 • Vaardig in het opstellen van (financiële) rapportages en analyses.
 • Analytisch en conceptueel vermogen om financiële processen goed en snel te kunnen overzien.
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken.
 • Sterke communicatieve vaardigheden.
 • Aantoonbare affiniteit met ICT en uitgebreide kennis van ERP-systemen (bij voorkeur Pluriform) en Excel.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal.

Wij bieden

Salariëring vanaf € 2.920,- met doorgroeimogelijkheden naar maximaal € 4.126,- bruto per maand (bij een fulltime dienstverband, excl. 8% vakantietoeslag) bij een tijdelijk dienstverband met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk 5 oktober a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen via de sollicitatiebutton. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Maartje van Eekeren-Verhoeven, manager Bedrijfsvoering.

Een uitgebreid functieprofiel van deze functie is op aanvraag beschikbaar.

Meer dan 76.000 kinderen met een handicap kregen in 2019 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Dat is geen toeval want zij hebben zelden toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of de arbeidsmarkt. Zij worden ook belemmerd door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Zo lijdt een handicap tot nog meer armoede en is de vicieuze cirkel gesloten.

Het Liliane Fonds en MIVA doorbreken die vicieuze cirkel en verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen met een handicap. We maken hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen bij aan een samenleving waarin ze kunnen meedoen.Dit doen we altijd samen met lokale partners, die de situatie ter plekke kennen en het netwerk hebben om deze hulp zo goed mogelijk te bieden.

Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 80 medewerkers in dienstverband en ruim 120 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Coördinator Financiën

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Bedrijfsvoering per 1 december a.s. op zoek naar een:

Coördinator Financiën die beschikt over sterke communicatieve en analytische vaardigheden

Het betreft een betaalde functie voor 32 uur per week (0,8 FTE)

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Functieomschrijving

Als coördinator Financiën ben je samen met je team verantwoordelijk voor het realiseren van de teamdoelstellingen en het leveren van een bijdrage aan het strategisch en tactisch beleid inzake het financieel management binnen de organisaties Liliane Fonds en MIVA.

Je draagt er zorg voor dat je –gedeeltelijk- nieuwe team stevig staat en zorgt samen met dit team voor een goede positionering en samenwerking binnen de organisaties. Daarnaast ligt je voornaamste focus op het verstevigen van financial control en het initiëren en implementeren van innovatieve projecten (zoals mogelijk P2P).

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het financiële management en de financiële administraties. Je zorgt ervoor dat de manager Bedrijfsvoering, het Management Team en andere betrokkenen op deskundige wijze worden geïnformeerd en geadviseerd. Dit doe je o.a. door middel van periodieke rapportages en financiële analyses. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen (intern en extern) op je vakgebied en draagt zorg voor optimalisatie en innovatie van processen binnen het eigen team en financiële processen binnen de organisaties. Als functioneel beheerder van Pluriform (met o.a. financiële administratie) ben je tevens verantwoordelijk voor het optimaal benutten van het systeem.

Als coördinator Financiën geef je hiërarchisch leiding aan een team van 3 betaalde medewerkers en 1 vrijwilliger. Je bent binnen dit team verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, zoals bijvoorbeeld het voeren van gesprekken omtrent functioneren en persoonlijke ontwikkeling en fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers met vragen en problemen. Zelf rapporteer je aan de manager Bedrijfsvoering.

Profiel

Je bent als leidinggevende in staat op inspirerende wijze richting en begeleiding te geven aan je team en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Je weet kwaliteiten van medewerkers te herkennen en in te zetten en biedt ruimte voor ontwikkeling. Ook betrek je je team bij besluitvormingsprocessen om zo voldoende draagvlak te creëren voor besluiten en veranderingen.

Organisatie en afdelingsdoelstellingen zet je om naar een inspirerende visie op de rol van je eigen team. Je signaleert relevante trends en ontwikkelingen binnen je vakgebied en de sector, ziet kansen en mogelijkheden eerder dan obstakels en weet deze te vertalen naar het afdelingsbeleid en concrete doelstellingen voor het team.

Je bent sociaal en communicatief vaardig en werkt graag en gemakkelijk samen, eigenschappen die van belang zijn voor het onderhouden van in- en externe contacten, het deelnemen aan overleggen en het leiden van, of deelnemen aan, (team overstijgende)projecten.

Je staat sterk in je schoenen; je durft tijdig besluiten te nemen, ook bij conflicterende belangen. Je straalt senioriteit uit en bent in staat om zowel je team als de organisaties vol zelfvertrouwen en overtuigingskracht te vertegenwoordigen.

Ten slotte herken je jezelf in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken & professioneel en continu verbeteren.

Achtergrond en vaardigheden

 • Afgeronde opleiding op financieel/administratief gebied op minimaal HBO-niveau.
 • Aantoonbare leidinggevende capaciteiten.
 • Aantoonbaar competent op het gebied van samenwerken en adviseren.
 • Vaardig in het opstellen van (financiële) rapportages en analyses.
 • Kennis van en ervaring met planning- en control principes.
 • Analytisch en conceptueel vermogen om financiële processen goed en snel te kunnen overzien.
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken en projectleiderschap.
 • Kennis van actuele ontwikkelingen en in staat deze te vertalen naar financiële beleidsvelden.
 • In staat planmatig, doel- en resultaatgericht te werken.
 • Aantoonbare affiniteit met ICT en uitgebreide kennis van ERP-systemen (bij voorkeur Pluriform) en Excel.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal.

Wij bieden

Salariëring op basis van schaal 10 (€ 2.850,- met doorgroeimogelijkheden naar maximaal € 4.581,-bruto per maand bij een fulltime dienstverband, excl. 8% vakantietoeslag) bij een tijdelijk dienstverband met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk maandag 5 oktober a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen via de sollicitatiebutton. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Maartje van Eekeren-Verhoeven, manager Bedrijfsvoering (073-518 94 20).

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Een uitgebreid functieprofiel van deze functie is op aanvraag beschikbaar.

Meer dan 76.000 kinderen met een handicap kregen in 2019 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Dat is geen toeval want zij hebben zelden toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of de arbeidsmarkt. Zij worden ook belemmerd door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Zo lijdt een handicap tot nog meer armoede en is de vicieuze cirkel gesloten.

Het Liliane Fonds en MIVA doorbreken die vicieuze cirkel en verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen met een handicap. We maken hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen bij aan een samenleving waarin ze kunnen meedoen.Dit doen we altijd samen met lokale partners, die de situatie ter plekke kennen en het netwerk hebben om deze hulp zo goed mogelijk te bieden.Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 80 medewerkers in dienstverband en ruim 120 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Vrijwillig boswachters (Oss en Den Bosch)

De Maasuiterwaarden is een van de meest langgerekte natuurgebieden van Natuurmonumenten. Over enkele tientallen kilometers liggen de uiterwaarden met prachtige riviernatuur verspreid. Voor de gebieden van Oss tot Den Bosch zoekt Natuurmonumenten nu een tiental vrijwilligers. Samen vormen zij een nieuwe vrijwilligersgroep.

Enthousiasme en betrokkenheid staan voorop

We zoeken natuurliefhebbers die trots zijn op en betrokken (willen) zijn bij de natuur. Vrijwillig boswachters zijn gastheer voor het gebied, vertellen over de natuur, maar spreken ook mensen aan op ongewenst gedrag. 

Maasuiterwaarden en Vlijmens Ven

We zijn op zoek naar vrijwillig boswachters die op verschillende tijdstippen, minimaal 1x per maand, actief willen zijn. Naast de uiterwaarden langs de Maas, zoeken we ook voor het Vlijmens Ven (tussen Vught en Nieuwkuijk) vrijwillig boswachters. Het kan natuurlijk ook allebei! 

Kennis en kunde dankzij Natuurmonumenten

Vrijwilligerswerk vraagt van twee kanten inzet. Daarom biedt Natuurmonumenten een of meer informatieavonden aan om de nieuwe vrijwilliger te vertellen over de natuur van het Vlijmens Ven de Maasuiterwaarden. Uiteraard maak je kennis met het vaste team en zorgen we ervoor dat je goed uitgerust wordt: van kleding tot kennis. Op de achtergrond wordt ook alles goed geregeld.

Wil jij je aanmelden of heb je nog vragen?

Ben je benieuwd wat het vrijwilliger boswachterschap inhoudt, heb je interesse om je voor deze gebieden in te zetten? Meld je dan aan via maas@natuurmonumenten.nl.  We hebben nog geen informatieavond gepland, Dat doen we na de zomervakantie. Meld je aan en wij houden je op de hoogte! 

Fondsenwerver zakelijke markt / Relatiemanager

Kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld de zorg bieden die ze verdienen, dat doen we samen met onze lokale partnerorganisatie én met mensen in Nederland. De afdeling Communicatie & Fondsenwerving vraagt steun, geld en tijd van het Nederlands publiek, bedrijven en vermogensfondsen om ons daarbij te helpen.

Binnen deze afdeling is het team Fondsenwerving per direct op zoek naar een:

Fondsenwerver zakelijke markt / Relatiemanager

Het betreft een betaalde functie voor 32 uur per week (0,8 FTE)

Wat ga je doen?

 • Samen met een klein team ontwikkel je fondsenwervende strategieën voor de zakelijke markt
 • Je identificeert en bouwt aan nieuwe relaties met stichtingen, vermogensfondsen en bedrijven
 • Daarnaast versterk en verdiep je relaties met bestaande partners
 • Je ontwikkelt zakelijke proposities en project- en programmavoorstellen van hoge kwaliteit voor stichtingen, vermogens fondsen en corporate partners. Je werkt daartoe nauw samen met collega’s van onze programma afdeling
 • Je co-creëert programma’s op het gebied van public-private partnerships
 • Je draagt samen met je collega’s binnen het team zorg voor de inkomsten uit bedrijven, vermogensfondsen en stichtingen. Je bewaakt de begroting en rapporteert resultaten
 • Je werkt nauw samen met 3 andere relatiemanagers en geeft dagelijks functionele aanwijzingen aan een tweetal relatiemedewerkers en de vrijwilligers die het team ondersteunen
 • Je representeert het Liliane Fonds bij externe bijeenkomsten en relaties

Wie ben jij?

Je bent creatief, gedreven en besluitvaardig en weet hoe je een wervende boodschap zowel mondeling als schriftelijk centraal moet stellen. Met je gunfactor weet je mensen te raken en idealen te verbinden. Je neemt graag en gemakkelijk initiatief, bent goed in staat zelfstandig te werken, kunt uitstekend schakelen indien zich problemen of kansen voordoen en beschikt over een goede dosis doorzettingsvermogen. Je brengt analytisch vermogen mee, denkt in oplossingen en kan prettig samenwerken in een team. Ten slotte kun je je vinden in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken en professioneel en continu verbeteren.

Wat neem je mee?

 • HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 à 5 jaar ervaring met acquisitie en relatiemanagement
 • Bewezen succes in corporate partnerships, fondsenwerving of business development
 • Uitstekende vaardigheid in het onderhouden van (externe) contacten op diverse niveaus
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal
 • In bezit van rijbewijs B
 • Kennis van en affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en affiniteit met het werk van het Liliane Fonds

Wat bieden wij?

 • salariëring op basis van schaal 10 (afhankelijk van kennis en relevante werkervaring vanaf € 2.850,- tot maximaal € 4.581,- bruto per maand bij een volledige werkweek, excl. 8% vakantietoeslag)
 • een jaarcontract met de intentie dit bij goed functioneren na 2 jaarcontracten om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd
 • een baan bij een betrokken en professionele internationale organisatie waarin snel geschakeld kan worden
 • veel zelfstandigheid en de ruimte om te ondernemen, strategieën te ontwikkelen en deze uit te voeren

Interesse?

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 4 september a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen aan het team P&O (sollicitatie@lilianefonds.nl).  Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kees Karstel, senior accountmanager bij het team Fondsenwerving, afdeling Communicatie & Fondsenwerving. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 14 of donderdag 17 september.

Het Liliane Fonds staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Een uitgebreid functieprofiel van deze functie is op aanvraag beschikbaar.

Meer dan 76.000 kinderen met een handicap kregen in 2019 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Dat is geen toeval want zij hebben zelden toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of de arbeidsmarkt. Zij worden ook belemmerd door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Zo lijdt een handicap tot nog meer armoede en is de vicieuze cirkel gesloten.

Het Liliane Fonds en MIVA doorbreken die vicieuze cirkel en verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen met een handicap. We maken hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen bij aan een samenleving waarin ze kunnen meedoen.Dit doen we altijd samen met lokale partners, die de situatie ter plekke kennen en het netwerk hebben om deze hulp zo goed mogelijk te bieden.

Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 85 medewerkers in dienstverband en ruim 105 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Medewerker Institutionele Fondsenwerving

Het Team Institutionele Fondsenwerving (IF) van het Liliane Fonds zoekt met spoed ondersteuning en versterking!

Het IF-team is verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met institutionele donoren. Het identificeert kansen, schrijft en begeleidt projectvoorstellen, ziet toe op en verzorgt tijdige en adequate rapportages over de goedgekeurde projecten. Hiertoe onderhouden de IF -medewerkers contact met collega’s binnen het Liliane Fonds en wanneer nodig met de uitvoerende partners.

Het IF-team is betrokken bij het realiseren van het strategisch partnerschap van Wemos, VSO, drie Afrikaanse partners en het Liliane Fonds met de Nederlandse overheid.

Het IF-team zoekt met spoed tot medio oktober 2020 – wanneer de indiening van het strategisch partnerschap plaatsvindt – versterking, die taken uit het reguliere taken pakket van het team kan overnemen en aanvullen (16-20 uur).

Je bent zelfstandig, analytisch en resultaatgericht. Je hebt een goed gevoel voor sociale contacten en je hebt ruime ervaring met projectmatig werken, het schrijven van projectvoorstellen en het rapporteren hierover. Beheersing van Engels is een must; kennis van Frans is een toegevoegde waarde.

Salarisindicatie: minimaal € 2.850,42 en maximaal € 4.581,53 bruto per maand op basis van een 40- urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag.

Sollicitatie

We ontvangen graag uiterlijk dinsdag 23 juni a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen aan sollicitatie@lilianefonds.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anneke Donker, manager Internationale Partnerschappen & Programma’s (T: 06-13597249, E: adonker@lilianefonds.nl).

De voorkeur gaat uit naar een tijdelijke aanstelling in loondienst, maar ook zzp-ers zijn uitgenodigd om te reageren.

Ervaren corporate communicatie specialist

Het team Communicatie zet zich dagelijks in om het werk van het Liliane Fonds en haar partners in de diverse landen over het voetlicht te brengen via betaalde en vrije publiciteit. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een:

ERVAREN CORPORATE COMMUNICATIE SPECIALIST

(32 uur per week)

Wij zoeken een enthousiaste, allround communicatieadviseur die zin heeft om met ons verder te bouwen aan de missie van het Liliane Fonds. Een collega die een uitdaging niet uit de weg gaat en zich als een vis in het water voelt in een veranderende organisatie en zijn/haar tanden wil zetten in de communicatie-uitdagingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en ‘disability’.

De functie

Je bent verantwoordelijk voor het reputatiemanagement, merkmanagement en de huisstijl-bewaking van het Liliane Fonds. En daarmee verantwoordelijk voor het profileren van de organisatie en haar dienstverlening richting media en stakeholders. Daarvoor zorg je voor de juiste inzichten, maak je inschattingen van kansen en risico’s en adviseer je het management proactief met een concrete aanpak voor interne en externe doelgroepen. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de teammanager communicatie.

Jouw werkzaamheden

 • Je bent actief en reactief verantwoordelijk voor het genereren van free publicity rondom het Liliane Fonds, haar partners en de werkzaamheden.
 • Je draagt zorg voor de doorontwikkeling van het merk, de positionering en bijpassende huisstijl en waarborgt dat het Lililiane Fonds een sterk, onderscheidend profiel consistent uitdraagt in al haar kanalen.
 • Je onderhoudt contacten met journalisten en doet de woordvoering rondom jouw pakket, in nauwe afstemming met de communicatie specialist Media & PR.
 • Je begeleidt het management en andere collega’s bij optredens op congressen en bereidt hen hier op voor door middel van mediatrainingen, het schrijven van berichten en het bedenken van mediawaardige communicatie (online/offline).
 • Je initieert en onderhoudt contact met relevante maatschappelijke en ‘politieke’ stakeholders om de positie van het Liliane Fonds binnen de juiste doelroepen te versterken.
 • Je adviseert over interne communicatie en denkt mee over de juiste inzet van interne communicatieboodschappen en -kanalen.

Wie ben jij?

 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring als communicatieadviseur.
 • Je hebt ervaring met branding, reputatiemanagement en woordvoering.
 • Je denkt geïntegreerd en bent een echte bruggenbouwer.
 • Je hebt affiniteit met het Liliane Fonds en onze missie; ervaring met ontwikkelingssamenwerking is een pre.
 • Je hebt een relevant communicatienetwerk.
 • Je vindt het een uitdaging om onderdeel te zijn van een veranderende omgeving.

Dit bieden we je

Een dynamische baan in een organisatie die ooit is gestart door 1 individu en inmiddels al 40 jaar effectief is in het bieden van een toekomst voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Aan die missie bouw jij mee.

Salariëring op basis van schaal 10 (€ 2.850,- met doorgroeimogelijkheden naar maximaal € 4.581,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, excl. 8% vakantietoeslag) bij een tijdelijk dienstverband met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk 4 mei a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen aan het team P&O (sollicitatie@lilianefonds.nl). Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mayke Smit, manager Communicatie & Fondsenwerving (073-518 94 20). De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de twee helft van mei. Gezien de RIVM-regels rondom corona, kan het zijn dat de eerste ronde online plaatsvindt.

Teammanager Inclusieve Ontwikkeling

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Internationale Partnerschappen & Programma’s PER DIRECT op zoek naar een:

Teammanager Inclusieve Ontwikkeling / thema adviseur Onderwijs

Het betreft een betaalde functie voor 32 uur per week (0,8 FTE)

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Functieomschrijving

Als teammanager Inclusieve Ontwikkeling ben je samen met je team verantwoordelijk voor het internationaal op de kaart zetten van het Liliane Fonds als kennishouder op diverse themagebieden die onderdeel zijn van community based rehabilitation (CBR/CBID): onderwijs, revalidatie, werk en inkomen, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en transport & communicatie. Dit naast de verantwoordelijkheid voor inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de CBR/CBID programma’s bij onze (strategische) partners ten gunste van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking en hun families. Met je team draag je ook zorg voor het onderhouden van relevante netwerken en deskundige profilering binnen deze netwerken zodat kansen voor financiering van thematische programma’s optimaal worden benut.

De rol van teammanager combineer je met de rol van thema adviseur Onderwijs. Je adviseert en draagt o.a. door het geven van trainingen kennis over op het gebied van onderwijs, zowel in- als extern. Je hebt een leidende rol in de ontwikkeling van beleid op dit thema, bouwt aan een goed netwerk en onderhoudt dit.

Als teammanager Inclusieve Ontwikkeling lever je, samen met de teammanager Organisatie Ontwikkeling, een bijdrage aan de ontwikkeling van de geïntegreerde strategie en het beleid van de afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s (IPP). Je maakt een vertaling naar concrete teamdoelstellingen en stuurt op resultaten. Je draagt zorg voor afstemming en integratie van werkzaamheden binnen de eigen afdeling en met andere teams/afdelingen binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het personele en financiële beleid en bevoegd beslissingen te nemen binnen de kaders van het organisatiebeleid en het beschikbare budget.

Het team Inclusieve Ontwikkeling maakt onderdeel uit van de afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s. Als teammanager ontvang je hiërarchisch leiding van de manager Internationale Partnerschappen en Programma’s en geef je zelf hiërarchisch leiding aan de 5 adviseurs binnen het team. Samen met de teammanager Organisatie ontwikkeling, de manager IPP en de office manager maak je deel uit van het coördinatieteam van de afdeling IPP. In voorkomende gevallen (zoals afwezigheid door reizen of vakantie) vervangt één van de teammanagers de manager Internationale Partnerschappen en Programma’s.

Profiel

Je bent in staat op inspirerende wijze richting en begeleiding te geven aan je team en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Je weet kwaliteiten van medewerkers te benoemen en in te zetten en biedt hen ruimte voor ontwikkeling. Ook betrek je je team bij besluitvormingsprocessen om zo voldoende draagvlak te creëren voor besluiten en veranderingen.

Organisatie en afdelingsdoelstellingen zet je om naar een inspirerende visie op de rol van je eigen team. Je signaleert relevante trends en ontwikkelingen in de sector, ziet kansen en mogelijkheden en vertaalt deze naar het afdelingsbeleid en concrete doelstellingen voor het team. Je ziet kansen en mogelijkheden eerder dan beperkingen en obstakels.

Je staat sterk in je schoenen; je durft tijdig besluiten te nemen, ook bij conflicterende belangen. Je straalt senioriteit uit en bent in staat het Liliane Fonds vol zelfvertrouwen en overtuigingskracht extern te presenteren.

Je beschikt over aantoonbare culturele sensitiviteit en bent vaardig op het gebied van interculturele communicatie. Uit eerdere werkervaring blijkt bevlogenheid, enthousiasme en gedrevenheid voor het werkveld disability.

Ten slotte herken je jezelf in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken & professioneel en continu verbeteren.

Achtergrond en vaardigheden

 • academische opleiding op een voor een ontwikkelingsorganisatie relevant gebied, bij voorkeur aangevuld met een post doctorale vervolgopleiding (bijv. AMID) en een training of opleiding op het gebied van management/leiding geven.
 • ruime ervaring met leidinggeven en beleid maken
 • ruime kennis en een goed netwerk op het gebied inclusief onderwijs en CBR/CBID
 • kennis van en ervaring met de goededoelensector en sectorspecifieke uitdagingen m.b.t. inclusie en disability
 • analytisch ingesteld en sterk in strategische beleidsontwikkeling
 • ervaring in het organiseren en geven van trainingen
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en bij voorkeur Frans of Spaans.

Wij bieden

Salariëring op basis van schaal 11 (€ 3.390,- met doorgroeimogelijkheden naar maximaal € 5.210,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, excl. 8% vakantietoeslag) bij een tijdelijk dienstverband met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk woensdag 29 april a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen aan het team P&O (sollicitatie@lilianefonds.nl). Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anneke Donker, manager Internationale Partnerschappen & Programma’s. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 19, afhankelijk van de dan geldende richtlijnen als gevolg van het coronavirus mogelijk via videobellen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Een uitgebreid functieprofiel van deze functie is op aanvraag beschikbaar.

Bijna 90.000 kinderen met een handicap kregen in 2018 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Hoe we dat doen? Met onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Door hun functioneren te verbeteren en hen zelfbewust en weerbaar te maken. En door barrières op te heffen die hen verhinderen mee te doen in de wereld om hen heen. We financieren individuele, brede steun op maat aan kinderen. We ondersteunen deze aanpak met de versterking van lokale organisaties. En we komen op voor de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 80 medewerkers in dienstverband en 130 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Organizational Development-adviseur

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Internationale Partnerschappen & Programma’s PER DIRECT op zoek naar een:

Organizational Development-adviseur

Het betreft een betaalde functie voor 32 uur per week (0,8 FTE)

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Functieomschrijving

De Organizational Development-adviseur (OD-adviseur) is verantwoordelijk voor de totstandkoming en het aanbod van een organisatieontwikkelingstraject op maat dat aansluit op de behoeftes en mogelijkheden van de Strategische Partnerorganisatie (SPO). Einddoel van dit traject is het zelfstandig voortbestaan van de SPO zonder structurele (financiële) steun van het Liliane Fonds.

Als OD-adviseur regisseer je het proces van organisatieontwikkeling van een aantal  SPO’s, waarbij het eigenaarschap bij de SPO blijft. Je monitort de programma’s inhoudelijk, zorgt ervoor dat deze op het einddoel -kinderen met een handicap- gericht blijven en monitort de programmaontwikkeling en het netwerk van partnerorganisaties van een SPO als indicator van een sterker wordende SPO. Je draagt zorg voor een multidisciplinair organisatie assessment en betrekt hiertoe intern de juiste adviseurs en themadeskundigen. In nauwe samenspraak met de SPO zorg je voor de ontwikkeling van een organisational development trajectory (ODT) en bewaak je de inzet van middelen, tijd en financiën

Je signaleert financieringsmogelijkheden in de regio en levert input aan de teams gericht op fondsenwerving ten behoeve van voorstellen voor het verkrijgen van financiering, waar je incidenteel aan meeschrijft. Ook lever je input aan genoemde teams en/of externe partners en donoren voor een adequate terugkoppeling over de totstandkoming en uitvoering van gefinancierde projecten.

Ten slotte stem je intern af over de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de programma’s en overige relevantie informatie in het kader van het multidisciplinair werken en zorg je dat je over de juiste informatie beschikt. Je onderhoudt contacten met collega-organisaties en draagt bij aan de positionering van het Liliane Fonds binnen relevante netwerken, congressen, voorlichtings-bijeenkomsten, etc.

De OD-adviseur maakt onderdeel uit van het Organizational Development-team binnen de afdeling Internationale Partnerschappen & Programma’s. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de teammanager, aan wie je ook rapporteert. De OD-adviseur geeft als projectleider functioneel leiding aan het multidisciplinair team en aan eventuele  vrijwilligers van het team.

De OD-adviseurs zijn inzetbaar op verschillende landen in Azië, Latijns Amerika en Afrika. Voor deze positie zoeken we een kandidaat die in ieder geval inzetbaar is voor onze partners in Latijns Amerika.

Profiel

Je hebt een sterke teamgeest en open houding. Daardoor ben je in staat om samen met het eigen team, maar ook met andere teams, de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Je beschikt daarnaast over een sterk analytisch vermogen en kunt complexe problemen terugbrengen tot de kern. Je bent in staat op basis van relevante criteria tot onderbouwde beoordelingen te komen, die je met overtuiging kunt overbrengen op betrokken partijen. Tevens kom je met eigen ideeën en voorstellen, ook wanneer sprake is van tegengestelde belangen of weerstand.

Ook beschik je over aantoonbare culturele sensitiviteit en ben je vaardig op het gebied van interculturele communicatie. Uit eerdere werkervaring blijkt bevlogenheid, enthousiasme en gedrevenheid voor het werkveld disability.

Ten slotte herken je jezelf in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken & professioneel en continu verbeteren.

Achtergrond en vaardigheden

 • academisch werk- en denkniveau
 • opleiding op een voor een ontwikkelingsorganisatie relevant gebied (bijv. Ontwikkelingsstudies, Culturele Antropologie, Sociale Geografie, Ontwikkelingseconomie, International Public Health), aangevuld met een post doctorale vervolgopleiding (bijv. AMID)
 • ruime ervaring met, en kennis van leidinggeven en beleid maken
 • aantoonbare vaardigheden op het gebied van projectleiderschap en het op afstand ondersteunen en begeleiden van programma’s
 • senior kennis op het gebied van organisatieontwikkeling
 • minimaal basiskennis op het gebied van lobby & advocacy, monitoring & evaluatie, financiën, communicatie en fondsenwerving
 • meerjarige relevante werkervaring in ontwikkelingslanden, bij voorkeur in Latijns Amerika
 • affiniteit met en kennis van de positie van gemarginaliseerde groepen en disability inclusie
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in het Nederlands als in het Engels en Spaans

Wij bieden

Salariëring op basis van BBRA-schaal 10 (€ 2.850,42– max € 4.581,53 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, excl. 8% vakantietoeslag) bij een tijdelijk dienstverband met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk 9 maart a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen aan het team P&O (sollicitatie@lilianefonds.nl). De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 16 en dinsdag 17 maart. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anneke Donker, manager Internationale Partnerschappen & Programma’s (073-518 94 20).

Een uitgebreid functieprofiel van deze functie is op aanvraag beschikbaar.

Bijna 90.000 kinderen met een handicap kregen in 2018 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Hoe we dat doen? Met onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Door hun functioneren te verbeteren en hen zelfbewust en weerbaar te maken. En door barrières op te heffen die hen verhinderen mee te doen in de wereld om hen heen. We financieren individuele, brede steun op maat aan kinderen. We ondersteunen deze aanpak met de versterking van lokale organisaties. En we komen op voor de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. 

Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 80 medewerkers in dienstverband en 130 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Ondersteunend medewerker events

Het Liliane Fonds is voor het team Campagnes, PER DIRECT op zoek naar een:

ondersteunend medewerker events

(vrijwilligersfunctie)

Het betreft een onbetaalde functie waarbij het aantal uur per week sterk kan wisselen afhankelijk van de planning van de evenementen en activiteiten. 

Wat doe je als medewerker evenementen?

Het Liliane Fonds neemt geregeld deel aan evenementen en beurzen, maar organiseert ook zelf  activiteiten op het gebied van voorlichting en promotie. Zeker omdat het Liliane Fonds dit jaar 40 jaar bestaat, kunnen we een helpende hand heel goed gebruiken. De ondersteunend medewerker events helpt bij de organisatie, planning en uitvoering van verschillende evenementen. Dat vergt creativiteit, flexibiliteit en organisatievermogen. En enthousiasme.

Binnen het team Campagnes wordt de ondersteunend medewerker events aangestuurd door een betaalde medewerker. Gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van bestaande evenementen maar zoek je ook actief naar nieuwe mogelijkheden om te bouwen aan de naams- en propositiebekendheid van het Liliane Fonds.

Achtergrond, vaardigheden en competenties

 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het organiseren van evenementen
 • kan goed plannen en organiseren
 • je bent creatief en vindingrijk
 • neemt gemakkelijk initiatief en handelt pro-actief
 • typerend voor de functie is dat de taakbelasting in uren sterk kan wisselen door het jaar heen; daarom vragen we een flexibele inzetbaarheid.

Wij bieden

 • een boeiende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is
 • de mogelijkheid om te leren en werkervaring op te doen en/of je werkervaring met ons te delen
 • reis- en/of onkostenvergoeding

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt en voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen aan personeel@lilianefonds.nl. Voor meer informatie over de functie kun je ook telefonisch contact opnemen met Esther de Graaf, medewerker Events (073-518 94 20 of 06-36 16 65 16).

Bijna 90.000 kinderen met een handicap kregen in 2018 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Hoe we dat doen? Met onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Door hun functioneren te verbeteren en hen zelfbewust en weerbaar te maken. En door barrières op te heffen die hen verhinderen mee te doen in de wereld om hen heen. We financieren individuele, brede steun op maat aan kinderen. We ondersteunen deze aanpak met de versterking van lokale organisaties. En we komen op voor de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 80 medewerkers in dienstverband en 130 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Administratief medewerker Rode Kruis district Brabant-Noord

Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid.

District Brabant-Noord

Het Rode Kruis heeft haar vrijwilligersorganisatie parallel aan de veiligheidsregio’s georganiseerd.
Het district Brabant-Noord bestaat op dit moment uit 3 lokale afdelingen, met een totaal van ± 460 vrijwilligers. Het districtsbestuur Brabant-Noord heeft als standplaats ‘s-Hertogenbosch en wordt ondersteund door een klein beroepsteam dat zich, samen met de afdelingen en vrijwilligers, inzet voor hulpverlening aan mensen in nood. Hierbij gaat het om Noodhulp, Bevolkingszorg, Evenementenhulp, EHBO-onderwijs, activiteiten op het terrein van preventie, Goed Voorbereid en voorlichting.

Functie

Alle vrijwilligers worden geregistreerd en beheerd in onze vrijwilligersadministratie. De administratief medewerker/SuperUser is samen met de Support Medewerker (een beroepskracht) van het Rode Kruis verantwoordelijk voor de administratieve taken van zijn/haar district. Zo wordt er van jou verwacht dat je de kwaliteit van data bewaakt, deze indien nodig aanvult en beheert. Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor alle administratieve vrijwilligers van de afdelingen en moet je goed kunnen samenwerken en informatie op een duidelijke manier aan personen kunnen overbrengen, je bent daarmee een echte bruggenbouwer. Het is handig in het bezit te zijn van een auto en bereid te zijn te willen reizen voor de functie. De tijdsinvestering is gemiddeld 4 tot 6 uur per week. Je kunt werken op de Rode Kruis locatie Eindhoven en/of je kunt ook thuiswerken.

Wat neem jij mee?

Wij zijn op zoek naar een administratief talent die een goed gevoel heeft voor organiseren en samenwerken. We vragen daarvoor de volgende competenties:

 • Ervaring in het werken met MS office pakketten (Office 365 is een pre)
 • Communicatief vaardig
 • Flexibel
 • Organisatorisch sterk
 • Een echte teamspeler
 • Proactieve werkhouding
 • Nauwkeurig
 • Kan goed hoofd- en bijzaken scheiden

Wat bieden wij?

Boeiend en uitdagend vrijwilligerswerk waarin je echt een verschil kunt maken binnen het Rode Kruis. De vergoeding bestaat uit een reiskostenvergoeding.

Heb je belangstelling voor deze functie?

Voor nadere informatie en toelichting over deze functie kun je bellen of mailen met vrijwilligersmanager Diane Melis (06-41526080 / dmelis@redcross.nl) .

Ben je enthousiast en wil je direct reageren?

Stuur je motivatie en CV naar vacatures.brabantnoord@rodekruis.nl . Kijk ook op rodekruis.nl