Projectleider Goed Voorbereid

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid.

Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp. Wij zijn dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid in Noodsituaties tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

In de afdeling Den Haag Rijswijk zijn we op zoek naar een:

Projectleider Goed Voorbereid

(20-24 uur per week)

Positie in de organisatie

De projectleider rapporteert aan de locatiemanager en aan het bestuurslid Goed Voorbereid van de afdeling Den Haag Rijswijk. Hij/zij werkt nauw samen met betrokkenen van de portefeuille goed voorbereid van het district, de afdelingen in Haaglanden en het team goed voorbereid van het verenigingskantoor.

Doel van de functie

Door de veranderde sociale opgaves in de maatschappij en de transities in het sociaal domein, zoals zelfregie en zelfsturing, ligt er voor de afdeling Den Haag Rijswijk een grote rol weggelegd om dit samen met andere partijen te realiseren. Het Rode Kruis heeft haar strategie 2020 daarop afgestemd.

Eenmaal dicht bij de mensen die het RK het hardst nodig hebben kunnen wij onze activiteiten op het gebied van goed voorbereid in noodsituaties, zo mogelijk samen met andere partijen, op een efficiënte en doeltreffende wijze uitrollen.

Functie-inhoud:

Voorbereiden, inrichten en realiseren van projecten/activiteiten op gebied van Goed Voorbereid, zodat deze tijdig, binnen het budget, de kwaliteitsnormen en tot tevredenheid van de organisatie op zowel afdelingsniveau als op landelijk niveau worden gerealiseerd.

 • Het in kaart brengen van de behoefte en vraag van kwetsbare doelgroepen binnen noodsituaties in Den Haag Rijswijk.
 • Opstellen van een plan met begroting gericht op de vraag en het bewaken van de voortgang.
 • Doorvoeren verbeteringen in projectproces
 • Een vrijwilligerspoule organiseren die aan de slag gaat met de activiteit
 • Signaleren van kansen voor het Rode Kruis op het gebied van preventie in noodsituaties en stemt dit met het landelijke team af.
 • Ervoor zorgdragen dat in afstemming met het landelijke team de activiteiten worden door ontwikkeld en de handleidingen up to date worden gehouden.
 • Organiseren van opleidingen aan vrijwilligers.
 • Plannen en coördineren van de administratieve afhandeling van het activiteiten.
 • Het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten voor de vrijwilligers om o.a. hun kennis te verbreden op het terrein van goed voorbereid.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een relevant regionaal netwerk op het gebied van migranten, gemeente en partnerorganisaties;
 • Contact onderhouden met het verenigingskantoor met als doel; kennis delen en uitwisseling van best practices.
 • Contacten onderhouden met de portefeuillehouder Goed Voorbereid van de districten.
 • Ervoor zorgdragen dat in afstemming met de communicatiemedewerker bijeenkomsten ontwikkeld  en georganiseerd worden gericht op promotiedoeleinden;
 • Uitvoeren van fondsenwervende activiteiten en zorgdragen voor fondsenwerving/ donaties/ subsidies;

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met vrijwilligers- en projectmanagement;
 • Leidinggevende capaciteiten;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om jouw omgeving te motiveren en Je bent een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren;
 • Ervaring in het maatschappelijk veld en een netwerk in de branche zijn een pré.
 • Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, initiatief en voor deze functie specifiek innovatief, taakzelfstandigheid, flexibiliteit en durf.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK

(min. € 2.918,94 tot max. € 3.710,34) o.b.v. een fulltime dienstverband.

Reacties:

Je motivatiebrief en cv gericht aan Kitty Weerheim ontvangen we graag vóór 25 april 2019 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/129407

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Daphne Talbot (manager): 06 – 36538459

Een online assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl

Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld