Boswachter Vrijwilligerscoördinatie, Zuid-Veluwe & IJsselvalei en Veluwezoom

Voor de vrijwilligers werkzaam voor Natuurmonumenten op de Zuidelijke Veluwe ben jij als Boswachter Vrijwilligerscoördinatie een belangrijke schakel in de organisatie. Je bent het aanspreekpunt, geeft informatie, selecteert, adviseert en zorgt ervoor dat de vrijwilligers goed zijn opgeleid en geïnformeerd. Het bewaken van de kwaliteit en het budget kent voor jou geen geheimen en doordat je een rasechte verbinder bent, loopt de onderlinge communicatie op rolletjes. Zo zorg je als Boswachter Vrijwilligerscoördinatie samen met ons voor het behoud van onze prachtige natuur in Nederland.

Jouw werk als

Boswachter Vrijwilligerscoördinatie

Deze functie is opengesteld voor twee beheereenheden, omdat in deze twee aangrenzende beheereenheden bij toeval tegelijkertijd een nieuwe coördinator werd gezocht. De keuze voor een standplaats kan daarom in overleg gekozen worden, maar het is de bedoeling dat je wekelijks in elke beheereenheid minimaal een dag aanwezig bent. Als Boswachter Vrijwilligerscoördinatie ben je het aanspreekpunt voor organisatorische vragen over het vrijwilligerswerk binnen de twee beheereenheden. Je fungeert als verbindende factor tussen vrijwilligers en de organisatie. Je bewaakt de kwaliteit en de kwantiteit van de vrijwilligersinzet door zelf zaken te initiëren, te organiseren en te delegeren. Zo draag je bij aan de ontwikkeling en facilitering van het vrijwilligerswerk in jouw eenheden. Je ondersteunt de Gebiedsmanagers en teamleden in de uitvoering van het vrijwilligersbeleid en je hebt regelmatig overleg met het landelijk team Vrijwilligerswerk. Jouw taken: 

 • Signaleert kansen op het gebied van vrijwilligersinzet en pakt deze op binnen de eenheid en in samenwerking met de omgeving. Je draagt bij aan de hieruit voortkomende projecten;
 • Bewaakt het vrijwilligersbeleid en -budget;
 • Communiceert met de vrijwilligers in de eenheden over allerhande organisatorische en praktische zaken via ons digitale vrijwilligersplatform;
 • Organiseert opleidingen op basis van het opleidingsplan;
 • Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers(-groepen);
 • Adviseert collega’s over omgang met vrijwilligers en het vrijwilligerswerk;
 • Je voert voortgangsgesprekken met groepen vrijwilligers en waar nodig exitgesprekken met individuele vrijwilligers;
 • Zorgt in nauwe samenwerking met collega’s voor een verantwoorde facilitering en uitvoering van het vrijwilligerswerk, onder andere door toepassing van Arbo-regels;
 • Organiseert introductie- en informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers;
 • Zorgt voor administratieve vastlegging van gegevens in de vrijwilligersdatabase en voor verzending van de vrijwilligerspas naar nieuwe vrijwilligers;
 • Je zorgt voor meting van de vrijwilligersinzet door middel van de jaarlijkse capaciteitsmeting;
 • Volgt ontwikkelingen binnen het specialisme, past de verworven kennis toe en deelt deze met collega’s;
 • Je bent in beide beheereenheden coördinator voor Arbo- & Milieuzaken.

Wat jij meeneemt

Je bent iemand die goed kan samenwerken en die zowel omgevingsbewust als organisatiesensitief is. Uiteraard ben je flexibel en in staat om helder overzicht te houden. Je kunt uitstekend plannen en organiseren en werkt graag zelfstandig. Verder heb je:

 • Mbo+ werk- en denkniveau;
 • Inzicht en ervaring in de dynamiek rondom vrijwilligers;
 • Goede computervaardigheden;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Sensitiviteit voor wat er speelt in de omgeving en bij vrijwilligers;
 • Ervaring met plannen en organiseren.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage mag leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland.  Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een prachtige werkomgeving;
 • 60% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek)
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 5. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.432,-  en maximaal € 3.248,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid wordt dit aansluitend worden verlengd.

Werken bij Natuurmonumenten 

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van ruim 750.000 betrokken natuurliefhebbers. Deze leden, donateurs en vrijwilligers komen samen met ons op voor natuur in Nederland. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de communicatieve Boswachter Vrijwilligerscoördinatie die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 15 juni 2020 je sollicitatiebrief inclusief cv (als pdf of Word-document) naar Jeroen de Koe, Gebiedsmanager Veluwezoom. Dit kan via onderstaande link.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 26 juni 2020.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen de Koe, Gebiedsmanager Veluwezoom, op telefoonnummer 06- 54985317 of via j.dekoe@natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Coördinator Natuurbeheer

Het gezicht van Natuurmonumenten, en het aanspreekpunt voor bezoekers, omwonenden, pachters, ondernemers en lokaal bestuur; dat is wat je als Coördinator Natuurbeheer bent. Verbinden gaat je heel goed af, organiseren is een van je sterke punten en de kwaliteit bewaken is iets wat je al van nature doet. Dankzij jouw overzicht en oog voor processen, worden signalen opgepikt en projecten vloeiend gerealiseerd. Zo zorg je als Coördinator Natuurbeheer samen met ons voor het behoud van onze prachtige natuur in Nederland.

Jouw werk als Coördinator Natuurbeheer

Als Coördinator Natuurbeheer stuur je een groot deel van de beheerwerkzaamheden aan en zorg je voor een optimale werkverdeling in samenwerking met de andere coördinator. Je dagelijkse werkzaamheden zijn deels organiserend en deels inhoudelijk. Het werken met en het ontwikkelen van beheerplanningen en het uitvoeren daarvan is essentieel. Jouw taken:

 • Je geeft samen met de andere coördinator operationeel leiding aan 3 boswachters natuurbeheer. In voorkomende gevallen stuur je operationeel ook medewerkers uit andere organisatieonderdelen aan;
 • Je bent het aanspreekpunt voor bezoekers, omwonenden, pachters, ondernemers en lokaal bestuur;
 • Je bent verantwoordelijk voor budgetbewaking en je stelt prioriteiten binnen het vastgestelde activiteitenplan en verkent mogelijke externe financieringsbronnen;
 • Je overziet en integreert verschillende processen over meerdere gebieden en betrekt verschillende (soorten) stakeholders;
 • Beoordeelt signalen met betrekking tot kwaliteit vanuit natuurbeheer en onderneemt zo nodig actie en/of doet verbetervoorstellen. Je zorgt voor de uitvoering van de verbeterplannen en bewaakt de uitvoering in het toegewezen gebied;
 • Betrekt specialistische kennis bij de organisatie en uitvoering van natuurbeheer;
 • Je bereidt projecten op beheerteamniveau voor, begeleidt en realiseert deze en stuurt daarvoor collega’s aan;
 • Je houdt actief ontwikkelingen binnen het werkgebied bij, deelt deze kennis met collega’s en initieert vertaling naar beleid. Je signaleert relevante kansen en ontwikkelingen en levert input voor het beleid van Natuurmonumenten;
 • Je rapporteert aan de Gebiedsmanager en bent aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen in het toegewezen werkgebied;
 • Je bent vervanger van de Gebiedsmanager bij externe vertegenwoordiging en neemt operationele taken waar in geval van diens afwezigheid. Ook ben je gedelegeerd opdrachtgever namens de Gebiedsmanager;

De beheereenheid Veluwezoom als je werkgebied

Nationaal Park Veluwezoom hoort samen met de aangrenzende uiterwaarden en het Deelerwoud tot het werkgebied van beheereenheid Veluwezoom. Het is een groot aaneengesloten gebied en tevens het drukst bezochte natuurgebied van Natuurmonumenten. Het faunabeheer en de gevolgde beheerstrategie vormen unieke ingrediënten in het werk en zorgen voor de nodige complexiteit. De landgoederenzone vergt daarnaast een andere benadering en beheer en zorgt daarmee voor de nodige afwisseling. Er zit een behoorlijke ontwikkelopgave in de uiterwaarden van de IJssel. Je komt terecht in een team van 20 ervaren collega’s met veel passie voor het vak.

 Wat jij meeneemt

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het coördineren en/of aansturen van operationeel natuurbeheer en het aansturen van projecten/werkzaamheden;
 • Kennis en ervaring op het gebied van landgoederenbeheer;
 • Kennis van en affiniteit met financiële processen;
 • Bestuurlijke sensitiviteit.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende baan in een prachtige werkomgeving;
 • 80-100% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek);
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 7. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats minimaal € 2814,- en maximaal € 4253,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de ervaren Coördinator Natuurbeheer die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 8 december 2019 je sollicitatiebrief inclusief cv (als pdf of Word-document) naar Jeroen de Koe, Gebiedsmanager Veluwezoom via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen de Koe op telefoonnummer  06-54985317. De gesprekken staan gepland voor 16 en 17 december 2019.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.