Communicatie- en PR-vrijwilliger district Hollands Midden

Het Rode Kruis Hollands Midden is op zoek naar versterking voor de werkgroep communicatie. Ben jij een enthousiaste communicatiemedewerker die goed thuis is in de digitale wereld? Kun je goed organiseren en mensen enthousiasmeren? Wil jij ons helpen met het opzetten van campagnes en ontwikkelen van communicatiemiddelen? Dan zoeken wij jou!

Communicatie- en PR-vrijwilliger district Hollands Midden

Plaats in de organisatie

Als vrijwilliger ben je onderdeel van een klein communicatieteam dat onder andere zorgdraagt voor de verschijning van de digitale nieuwsbrief van het Rode Kruis district Hollands Midden; een gebied dat loopt van Katwijk via Leiden en Gouda naar Schoonhoven.

In deze functie ben je samen met de andere professionals van de werkgroep communicatie verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van het jaarplan. Het jaarplan sluit aan op de landelijke strategie. Je onderhoudt content op de website, onze sociale mediakanalen en nieuwsbrief. Je werkzaamheden zijn erop gericht om de naamsbekendheid van het Rode Kruis in Hollands Midden verder te vergroten en op het verkrijgen van bijvoorbeeld nieuwe vrijwilligers.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die twee tot 4 uur per week actief wil zijn, met gevoel voor taal en belangstelling voor mensen.

Rol

 • Proactieve bijdrage leveren aan alle communicatie-uitingen
 • Teksten aanleveren
 • Meedenken over content, visie en beleid
 • Kennis van en ervaring met Sociale Media

Functie-eisen

 • Goed gevoel voor taal
 • Vlotte pen
 • Affiniteit met digitale media
 • Interesse in mensen
 • Gemiddeld vier uur per week beschikbaar

Competenties

 • Creatief
 • Werkt graag samen
 • Proactief
 • Flexibel

Wij bieden

 • Zinvol vrijwilligerswerk binnen een gemotiveerd team.
 • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt en onderdeel uitmaakt van een team.
 • Een kan om je ervaring uit te breiden en je kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving.
 • Reis- en onkosten worden vergoed.
 • De mogelijkheid om onderdeel te zijn van de grootste hulporganisatie, en bijdragen aan de positionering.
 • Deelname aan een enthousiast communicatieteam.
 • De mogelijkheid om ervaring met sociale media uit te breiden.

Reageren?

Voel je je aangesprokenen wil je direct reageren, stuur dan je motivatie en CV naar Anninka Achterberg, aachterberg@rodekruis.nl. Heb je nog vragen over de functie? Bel haar dan gerust: 06-45882287.

Vrijwillig Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Opleidingen

Het Nederlandse Rode Kruis is een wereldwijd netwerk van mensen dat samenwerkt met een doel: mensen in nood helpen, zowel om de hoek als ver weg. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en hoe ze anderen kunnen helpen, zodat in tijden van nood niemand alleen staat.

Het werk van het Rode Kruis is gebaseerd op zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Het Rode Kruis in Nederland bestaat uit 24 districten. In het district Hollands Midden – een gebied dat loopt van Katwijk via Leiden en Gouda naar Schoonhoven – is het districtsbestuur op zoek naar een enthousiast en deskundig

Vrijwillig Bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen

Wat ga je doen

Als bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen maak je deel uit van het districtsbestuur van Hollands Midden. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf collega vrijwilligers. Samen met de afdelingen en hun vrijwilligers zorgt het bestuur ervoor dat het Rode Kruis en onze diensten in ons district goed bekend zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de kwaliteit van onze hulpverlening in orde is en dat wij voor vrijwilligers een fijne organisatie zijn om je voor in te zetten. Dat is waar jij een taak hebt:

 • Je vindt het een uitdaging om het vrijwilligersbeleid in het district naar een hoger niveau te tillen. Je hebt daarvoor regelmatig contact met de afdelingen en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking;
 • Je werkt aan employee branding en werkt nauw samen met de portefeuillehouder communicatie en fondsenwerving en ontwikkelt de communicatiekanalen zoals nieuwsbrief, sociale media, etc.;
 • Ontwikkelt ten behoeve van de afdelingen selectiecriteria voor het aannemen van vrijwilligers en de inzet ervan in kerndiensten en ondersteunende diensten;
 • De afdelingen maken werkplannen en jij bewaakt en toetst de inhoud en voortgang hiervan op het gebied van Vrijwilligersmanagement & Opleidingen;
 • De werkplannen laten o.a. aandacht zien voor de werving van (jonge) vrijwilligers en flexvrijwilligers en de kwaliteit (van de inzet) van de vrijwilligers;
 • Je hebt contact met het Verenigingskantoor dat je inhoudelijke ondersteunt bij het invullen van je functie;
 • Het is een onbetaalde functie die een gemiddelde tijdsinvestering van ca. 8 uur per week vraagt.

Wie ben je

Om deze functie goed in te vullen heb je een HR-achtergrond met kennis van Werving & Selectie, Binden & Boeien en heb je ruime ervaring met het werken met vrijwilligers. Dat betekent dat:

 • je weet hoe je mensen met een intrinsieke motivatie kan inspireren en ‘verleiden’; je hebt een antenne voor wat de hedendaagse vrijwilligers motiveert en adviseert de afdelingen hierover;
 • je het een voorwaarde vindt dat onze vrijwilligers respectvol worden behandeld en de begeleiding en de opleidingen krijgen die zij nodig hebben om goed te functioneren;
 • je het belangrijk vindt dat onze vrijwilligers hun taken met plezier verrichten en je open staat voor hun terugkoppeling hierover;
 • je eventuele verschillende belangen goed kan duiden en tegelijkertijd verbindingen met de afdelingen vanuit het district kan creëren;
 • je een teamspeler bent die in staat is om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden;
 • je in staat bent zowel over de grenzen van je district, als die van je portefeuille heen te kijken;
 • je minimaal HBO denk-/werkniveau hebt;
 • je de grondbeginselen van het Rode Kruis onderschrijft.

Wat wij bieden

Je onkosten worden vergoed, er zijn opleidingsmogelijkheden en je bent verzekerd via het Rode Kruis. Maar het belangrijkste is misschien wel het gevoel dat je werkt met en voor mensen; het is zinvol, leuk en dankbaar werk waarmee je een verschil maakt en mensen laat groeien.

Interesse?

Voel je je aangesprokenen wil je direct reageren, stuur dan je motivatie en CV naar Rosa Kappe, rkappebliek@redcross.nl. Heb je nog vragen over de functie? Bel dan Monique Timmermans, 06–5335 7312. Voor meer informatie over het Rode Kruis kan je terecht op www.rodekruis.nl .

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.

Bestuurslid Noodhulp

Ben je thuis in het veiligheidsdomein, werk je bij één van de hulpdiensten of aanpalende terreinen, of ben je hier als vrijwilliger actief? Volg je de ontwikkelingen op dit terrein en heb je een beeld hoe het Rode Kruis zich hier als Noodhulporganisatie nog beter kan manifesteren? Heb je visie, een overall view, en koppel je die graag aan de praktijk en de mensen die hier uitvoering aan geven? Dan willen wij je van harte uitnodigen te solliciteren op de vrijwillige functie van bestuurslid Noodhulp van het district Hollands Midden, een van de districten van het Rode Kruis.

Bestuurslid Noodhulp

ca. 8 uur per week

Noodhulp is enorm in ontwikkeling, wat maakt dat er grote uitdagingen en kansen liggen, zowel binnen het Rode Kruis, als daarbuiten. De Corona-crisis heeft daar nieuwe inzichten aan toegevoegd. Vanuit je bestuurlijke functie zoek je aansluiting bij de Rode Kruis-afdelingen en externe organisaties in het district om Noodhulp zo goed mogelijk neer te zetten. Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een tijdsinvestering van ca. 4-8 uur per week. Je wordt bij je taak door meerdere beroepskrachten en vrijwilligers ondersteund.

Plaats in de vereniging

Als bestuurslid Noodhulp maak je deel uit van het districtsbestuur Hollands Midden. Het bestuur is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Met elkaar geef je invulling aan de nieuwe strategie van het Rode Kruis. Voor het zo goed mogelijk invullen van je functie krijg je inhoudelijk informatie en ondersteuning van de landelijke afdeling Noodhulp en neem je deel aan landelijke overlegstructuren. Je bent eindverantwoordelijk voor de Noodhulp en Evenementenhulp in het district en je kent de interne en externe wet- en regelgeving die hierbij van belang is.

Taken en verantwoordelijkheden

Je bent bestuurlijk verantwoordelijk voor de portefeuille Noodhulp die het terrein van Noodhulp en Evenementenhulp beslaat. Samen met beroepskrachten en vrijwillige hoofden en coördinatoren van de teams, stel jij een werkplan en begroting en stuur je de afdelingen en vrijwilligers zodanig aan dat doelen worden gerealiseerd.

Taken:

 • Aanspreekpunt op bestuurlijk niveau binnen de veiligheidsregio voor lokale overheden
 • Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van Noodhulp, de Verbindingsdienst en Evenementenhulp overeenkomstig de verschillende kaderstellingen
 • Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op bovenstaande activiteiten
 • Ziet toe en stuurt op de kwaliteit van uitvoering van taken/activiteiten en draagt zorg voor uniforme werkwijzen en protocollen
 • Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn
 • Informeert het districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen

Functie-eisen

 • Heeft gevoel voor veranderende organisaties en beschikt over overtuigingskracht
 • Relevante achtergrond op het gebied van Noodhulp en Evenementenhulp
 • Is accuraat, planmatig en ontplooit zelfstandig initiatieven op het gebied van Noodhulp
 • Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van Noodhulp
 • Is in staat over de grenzen heen te kijken, zowel die van het district als die van de kerntaak
 • Kan goed werken in teamverband en is een echte netwerker
 • Ervaring met het motiveren, overtuigen en enthousiasmeren van vrijwilligers
 • Heeft ervaring in bestuurlijke functies
 • Kan goed werken in een complexe organisatie
 • Bereid kennis te nemen van de grondbeginselen van het Rode Kruis en hiernaar te handelen

Reacties

Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV met motivatie aan Rosa Kappe, rkappebliek@redcross.nl. Voor meer vragen over de functie kun je terecht bij Monique Timmermans, mtimmermans@redcross.nl.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis.

Communicatie medewerker

De afdeling Communicatie en Fondsenwerving van het bureau van vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland is ter versterking van haar team op zoek naar een:

Communicatie medewerker

32 uur per week
Standplaats: Leiden

Wat ga je doen?

Op deze afdeling werken vier parttime medewerkers die dagelijks zorg dragen voor de zichtbaarheid van (de diensten) van Exodus. Van jou vragen we initiatieven te ontplooien en de relatie te beheren met onze interne doelgroepen zoals medewerkers, de vijf stichtingen, vrijwilligers en kerken. Je gaat onder andere persvoorlichting doen en media contacten onderhouden. Als laatste vragen wij je om nieuwe connecties te zoeken met het bedrijfsleven en mogelijkheden voor samenwerkingen te ontdekken.

Vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland is een landelijke forensische zorgaanbieder, waar vijf stichtingen bij zijn aangesloten die (ex-) gedetineerden en hun familie begeleiden bij de terugkeer in de samenleving. We geven ambulante ondersteuning en begeleiding aan (ex-) gedetineerden die zelfstandig wonen, maar ook aan (ex-)gedetineerden die tijdelijk in een Exodushuis verblijven om te werken aan hun toekomst. Bijna 1.700 vrijwilligers zijn een maatje voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

Het verenigingsbureau faciliteert de vijf aangesloten stichtingen bij hun werk op het gebied van beleid, personeelszaken, planning en control, communicatie en fondsenwerving, aanmelding.

Wat vragen wij van jou?

 • Afgeronde opleiding Communicatie, minimaal HBO;
 • Kan zowel in teamverband als solo goed functioneren;
 • Aantoonbaar werkervaring in communicatie branche;
 • Wordt enthousiast van het leggen van nieuwe contacten en het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden;
 • Extraverte persoonlijkheid.

Wat bieden wij je?

 • Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving;
 • Salaris conform de CAO Sociaal Werk;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget (LBB) en Vitaliteituren, een Individueel Keuze Budget (IKB).

Solliciteren?

Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Marloes Berings of Pauline van der Heijden, van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Reacties met CV en motivatiebrief kun je sturen vóór 28 juni 2019 naar het e-mailadres: po@exodus.nl t.a.v. Marloes Berings.

Management assistent

Exodus Nederland is een landelijke forensische zorgaanbieder die (ex-) gedetineerden en hun familie (en netwerk) begeleidt bij de terugkeer in de samenleving. Dit gebeurt onder andere door het bieden van ambulante ondersteuning en begeleiding aan (ex-) gedetineerden die zelfstandig wonen, maar ook door middel van ondersteuning en begeleiding bij de eind detentiefasering in de Exodus huizen. In deze intramurale instellingen worden (ex-) gedetineerden 24 uur per dag begeleid tijdens de laatste fase van hun straf en worden ze voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij.

Exodus Nederland nodigt kandidaten van harte uit te solliciteren naar de functie van:

Management assistent m/v

24 uur per week Standplaats: Leiden

Wat ga je doen?

Als management assistent ondersteun je de directeurbestuurder van het Verenigingsbureau en ben je diens eerste aanspreekpunt voor in- en externe contacten. Je beheert de agenda van de directeurbestuurder en bewaakt de deadlines en opvolging. Je notuleert bijeenkomsten zoals: de Algemene Leden Vergadering, vergaderingen van de Raad van Toezicht en van het Directieteam. Je werkt de notulen uit en bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken.

Je onderhoudt de contacten met de Raad van Toezicht, commissies, medewerkers en externe relaties als verlengstuk van de directeurbestuurder.

Je bereidt de in- en externe bezoeken van de directeurbestuurder voor.

Je biedt ondersteuning bij de uitvoering van besluiten. Je bereidt besluiten voor in samenwerking met de directeurbestuurder en verzorgt de informatie verwerking hiervan.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO werk- en denkniveau in secretariële richting
 • Een goede kennis en ervaring van Office 365
 • Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring
 • Ordelijk, dienstverlenend, omgevingsbewust, nauwkeurig en een hoge mate van flexibiliteit
 • Snel schakelen in situaties en prioriteiten weten te stellen
 • Discretie met vertrouwelijke informatie
 • Representatief
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wat bieden wij je?

 • Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving
 • Salaris conform de CAO Sociaal Werk en is ingedeeld in schaal 6
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget (LBB), Vitaliteitsuren en een Individueel Keuze Budget (IKB).

Geïnteresseerd?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de bovenstaande functieomschrijving, neem dan contact met ons op.

Procedure & contactinformatie

Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Thea van Vliet, management assistente; 071-5161950.

Reacties met CV kun je sturen vóór 16 februari a.s. naar het e-mailadres: po@exodus.nl. Hierna vinden zo spoedig mogelijk de sollicitatiegesprekken plaats. De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Voor meer informatie over Exodus Nederland verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl

Als werkgever handhaaft Exodus een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.