Coördinator Gebiedsontwikkeling Beheereenheid Flevoland

Het team van beheereenheid Flevoland zoekt een bevlogen en ondernemende Coördinator Gebiedsontwikkeling voor onze gebieden Waterloopbos, Voorsterbos, Zwarte Meer en Harderhoek. In deze functie ligt de nadruk op jouw trekkersrol in de verdere ontwikkeling van het Waterloopbos; hèt Rijksmonument waar techniek en natuur samengaan. Hier werken we aan de verdere ontwikkeling van het bezoekersaanbod en restauratie van modellen waarmee we de komende jaren een groeiend (inter-)nationaal publiek willen trekken. Het Natuurbeheer voor de gebieden is ondergebracht bij de collega Coördinator Natuurbeheer in beheereenheid Flevoland. In de rol van Coördinator Gebiedsontwikkeling ben je ondernemend, verbindend en in staat de beleving en bezoekersaantallen in de gebieden naar een hoger plan te tillen. Zo zorg je samen met ons voor het behoud van de prachtige natuur èn cultureel erfgoed in Flevoland.

Jouw werk als Coördinator Gebiedsontwikkeling

Als Coördinator Gebiedsontwikkeling geef je functioneel leiding aan de boswachters uit de beheereenheid. Je werkt nauw samen met de Coördinator Natuurbeheer wiens aandacht uitgaat naar de coördinatie en planning van het natuurbeheer in de gebieden en in overleg zijn jullie samen verantwoordelijk voor de taakverdeling. Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Je bent trekker van de ontwikkelagenda Waterloopbos: in samenwerking met het team en projectleiders geef je vorm aan de ontwikkeling van het Waterloopbos en een gezonde exploitatie;
 • Je organiseert de werkzaamheden en de uitvoering binnen het team. Verzorgt het budgetbeheer en stelt prioriteiten binnen het activiteitenplan;
 • Je levert input voor het opstellen van plannen. Verkent mogelijke externe financieringsbronnen;
 • Je betrekt specialistische kennis van collega’s bij de organisatie en uitvoering van de ontwikkeling van jouw gebieden;
 • Je bereidt projecten voor op beheerteamniveau, zorgt voor begeleiding en realisatie hiervan;
 • Je geeft begeleiding en instructie van vrijwilligers bij het verrichten van uitvoerende werkzaamheden;
 • Je bepaalt in overleg met jouw collega Coördinator Natuurbeheer het natuurbeheer in de beheereenheid binnen de kaders van het activiteitenplan;
 • Je houdt actief de ontwikkelingen binnen het werkgebied bij, deelt deze kennis met collega’s en levert input voor toepassingen in beleid en suggesties voor praktische toepassingen in het eigen werkgebied;
 • Zo nodig neem je als vervanger taken van de Gebiedsmanager over;
 • Je brengt onze doelen en belangen onder de aandacht bij lokale bestuurders.

Wat jij meeneemt

Je hebt een zakelijke instelling en bent van nature omgevingsbewust en klantgericht. Je werkt graag samen, houdt overzicht, beschikt over rekenkundig inzicht en je kunt prima plannen en organiseren. Verder heb je:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal drie jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en exploiteren van bezoekerslocaties en hebt affiniteit met cultureel erfgoed;
 • Ervaring met het plannen, begeleiden en uitvoeren van werkzaamheden en projecten;
 • Ervaring met leidinggeven en affiniteit met vrijwilligerswerk;
 • Kennis en ervaring met het uitbesteden van werk en aansturen van opdrachtnemers;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Een goede balans tussen een hands-on mentaliteit en sturende vaardigheden;
 • Je bent resultaatgericht, zakelijk, pro-actief, en ondernemend.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage mag leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een prachtige werkomgeving;
 • 80% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek);
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 7. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats. Minimaal € 2842,- en maximaal € 4296,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd.

Werken bij Natuurmonumenten 

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 700.000 leden en donateurs en bedrijven. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de ondernemende Coördinator Gebiedsontwikkeling die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 1 maart 2020 je sollicitatiebrief inclusief cv (als pdf of Word-document) naar Philip Makkink, Gebiedsmanager Flevoland via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Philip Makkink op telefoonnummer 06-10137073. De eerste ronde gesprekken staat gepland op 11 maart 2020.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Boswachter Communicatie en Beleven, Flevoland

Als Boswachter Communicatie en Beleven ben je het gezicht van onze natuurgebieden in Flevoland. Je bent een expert op het gebied van woordvoering, communicatie en marketing en jouw hart voor de natuur zie je terug in de activiteiten en evenementen die je organiseert. Het beleven van de natuur mogelijk maken en daarover beeldend communiceren, dat is een van jouw kwaliteiten. Samenwerken, de dialoog aangaan en co-creatie zijn voor jou bekende manieren van werken. Je bent een belangrijke schakel naar buiten en ondersteunt daarin het team. Als Boswachter Communicatie en Beleven zorg je samen met ons voor het op de kaart zetten van onze gebieden zoals het Waterloopbos, Zwarte Meer en Harderhoek

Jouw werk als Boswachter Communicatie en Beleven

Onze gebieden in Flevoland zijn verrassend en divers. Van de bijzondere combinatie van cultureel erfgoed in het Waterloopbos, de uitgestrekte rietvelden langs het Zwarte Meer tot de ‘oerbossen’ van het Harderbos en de nieuwe eilanden van Marker Wadden. De komende jaren ligt in het Waterloopbos een grote opgave: hier werken we aan het beter beleefbaar maken van waterloopkundige modellen in combinatie met bijzondere natuur en een beter aanbod voor een groeiend aantal bezoekers. Een voorbeeld waarin jij een belangrijke rol speelt als Boswachter Communicatie en Beleven. Jouw taken:

 • Je draagt bij aan het opzetten van natuurbeleving en zorgt voor de marketing ervan, onder andere door verhalen te maken over deze gebieden;
 • Je organiseert en zorgt voor de uitvoering en promotie van natuurbelevingsactiviteiten, evenementen en draagt bij aan campagnes;
 • Je begeleidt vrijwilligers die zich bezig houden met publiekscommunicatie;
 • Je ondersteunt collega’s als het gaat om vraagstukken waarbij communicatie het verschil kan maken, zoals natuurprojecten, gevoelige issues of conflicten;
 • Je hebt een eigen budgetverantwoordelijkheid bij de uitvoering van onderdelen van het jaarplan;
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk in de omgeving en werkt effectief samen; je bent gericht op verschillende vormen van participatie;
 • Je geeft opdracht tot en verricht onderzoek naar doelgroepen, natuurbeleving en klantgroepen;
 • Je houdt actief ontwikkelingen binnen het specialisme bij, deelt deze kennis met collega’s en doet suggesties voor praktische toepassingen in het eigen werkgebied;
 • Je gaat resultaatgericht te werk en bent daarbij proactief en inventief om zo kansen voor Natuurmonumenten te benutten. 

Wat jij meeneemt

Je houdt van samenwerken en je bent je bewust van je omgeving en de organisatie waarin je werkt. Klantgericht en sociaal vaardig ben je van nature. Je houdt altijd het overzicht en kunt uitstekend plannen en organiseren. Verder heb je:

 • MBO/HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met (online) communicatie, marketing en recreatie is een voorwaarde;
 • Je kunt goed verhalen vertellen en past je woordvoering aan op verschillende doelgroepen;
 • Jij maakt op enthousiaste wijze verbinding tussen mens en natuur;
 • Ervaring met fondsenwerving heeft de voorkeur;
 • Je bent een zelfstarter en ondernemend van aard.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage mag leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende baan in een prachtige werkomgeving, in een enthousiast team;
 • 80% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek), flexibel in te vullen (gemiddeld 2 keer per maand werk je een avond of een dag in het weekend);
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 6. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats. Minimaal € 2.572,-  en maximaal € 3.736,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd.

Werken bij Natuurmonumenten 

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van ruim 750.000 betrokken natuurliefhebbers. Deze leden, donateurs en vrijwilligers komen samen met ons op voor natuur in Nederland. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de enthousiaste Boswachter Communicatie en Beleven die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 23 februari 2020 je sollicitatiebrief inclusief CV (als pdf of Word-document) aan Philip Makkink, Gebiedsmanager Flevoland via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Philip Makkink op telefoonnummer 06-10137073. De eerste ronde gesprekken staat gepland op 6 maart 2020.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Ecoloog Flevoland

Natuurmonumenten zoekt een enthousiaste Ecoloog in het team van beheereenheid Flevoland. In deze zelfstandige rol ben je verantwoordelijk voor de biodiversiteit en de natuurkwaliteit in de verschillende gebieden zoals het Voorsterbos, Zwarte Meer, Harderhoek en Marker Wadden. Zowel hoge natuurwaarden, cultuurhistorische en recreatieve waarden komen in Flevoland bij elkaar, waarbij veel in ontwikkeling is. Als Ecoloog verzorg je de monitoring en de analyse van ontwikkelingen in onze natuurgebieden. Samen met de Coördinatoren Natuurbeheer zoek je naar optimalisatie van het beheer en adviseer je over beheermaatregelen. Je stuurt vrijwilligers aan en denkt mee in gebiedsprocessen om samen met partners, zoals gemeenten, waterschap en provincie, de natuur in Flevoland te versterken.

Jouw werk als Ecoloog

Als Ecoloog in de beheereenheid werk je nauw samen met de Coördinatoren Natuurbeheer en andere collega’s. Je bent aanspreekpunt en vraagbaak voor inhoudelijke vragen over ecologie binnen de beheereenheid. Je vervult een rol als intermediair, sparringpartner en kwaliteitsbewaker in de beheereenheid, maar ook met andere beheereenheden en landelijke afdelingen binnen Natuurmonumenten. Je biedt inhoudelijke ondersteuning binnen het specialisme ecologie door te adviseren over de uitvoering van werkzaamheden die leiden tot de afgesproken resultaten. Dit doe je doordat je:

 • De bijdrage organiseert vanuit het specialisme ecologie en bijdraagt aan de doelstellingen van de beheereenheid, binnen de kaders van het jaarplan en activiteitenplan;
 • werkzaamheden rond de beheercyclus organiseert en uitvoert, zoals monitoring, analyse van gegevens, natuurvisies en kwaliteitstoetsen, maatregelplannen etc.
 • de Gebiedsmanager en collega’s adviseert over ecologische vraagstukken in het beheer, in de communicatie en natuurbeleving of zelf inhoudelijke inbreng levert in (beleids-)processen betreffende de natuurgebieden;
 • input levert voor landelijk beleid. Je bent sparringpartner voor collega’s uit de landelijke afdelingen en werkt samen met de Ecoloog van de afdeling Natuur en Landschap;
 • contacten onderhoudt met externe organisaties als gemeenten, waterschap, provincie en natuurwerkgroepen, over ecologie, biodiversiteit, Natura 2000 etc.

 De beheereenheid Flevoland als je werkomgeving

Flevoland is uniek in de zin dat de provincie door mensenhanden is gemaakt. Die pioniersmentaliteit heerst hier nog steeds. Mede daardoor is het mogelijk dat we in korte tijd Marker Wadden konden ontwikkelen, een natuurarchipel die nu al rijk is aan bijzondere vogelsoorten. Aan de randen van Flevoland ontstonden op rijke kleigrond onze bossen zoals het Voorsterbos en Harderbos. Deze ontwikkelen zich in hoog tempo tot de oerbossen van de toekomst. En zijn er gebieden als het Zwarte Meer waar we werken aan goede leefomstandigheden van roerdomp en grote karekiet. Het team bestaat uit 12 mensen met verschillende specialiteiten en wordt gesteund door ca. 200 vrijwilligers.

Wat jij meeneemt

Je bent een gepassioneerde ecoloog en hebt een goede kennis van (eco)hydrologie, landschapsprocessen en flora en fauna. Je bent iemand die het overzicht behoudt, prioriteiten kan stellen en overtuigingskracht heeft. Plannen en organiseren kun je uitstekend. Je bent flexibel, organisatiesensitief en werkt graag samen met collega’s en vrijwilligers. Je bent een echte teamspeler. Verder heb je:

 • HBO werk- en denkniveau, bijv. opleiding bos- en natuurbeheer;
 • kennis van de specifieke natuurtypen in Flevoland en de landschapsecologische relaties;
 • hydrologische kennis is een pre;
 • ervaring met Excel, CMSi en (Q)Gis;
 • schrijverskwaliteiten;
 • rijbewijs B.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage mag leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende baan in een prachtige werkomgeving.
 • 80% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek).
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 7. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.786,- en maximaal € 4.211,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd.

Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 700.000 leden en donateurs en bedrijven. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de gepassioneerde Ecoloog die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 30 juni 2019 je sollicitatiebrief inclusief CV (beide als word of pdf-document) naar Philip Makkink, Gebiedsmanager Flevoland. Dit kan via onderstaande link. Voor meer informatie kun je op werkdagen tussen 16:00 en 17:00 contact opnemen met Philip Makkink op telefoonnummer (06) 10 13 70 73.

De eerste ronde gesprekken is gepland op dinsdag 9 juli, de tweede ronde op maandag 15 juli.

 

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Exploitatiemanager Marker Wadden

In het kort

Afgelopen jaar opende Natuurmonumenten Nederlands jongste natuurgebied; Marker Wadden. Dit unieke project, waarbij een eilandengroep is aangelegd in het Markermeer om de waterkwaliteit te verbeteren, is vanaf dit jaar toegankelijk voor publiek en een waar paradijs voor vogels en andere soorten. Marker Wadden staat op alle fronten nog in de kinderschoenen; een nederzetting is in aanbouw en we ontwikkelen een aanbod dat bezoekers een onvergetelijke ervaring zal bieden. Om dit vorm te geven en duurzaam te kunnen exploiteren zijn we op zoek naar een ondernemende Exploitatiemanager Marker Wadden. Een kwartiermaker die kansen ziet om op een duurzame wijze Marker Wadden verder te ontwikkelen tot een plezierige bestemming voor wandelaars, watersporters, vogelliefhebbers, gezinnen en andere geïnteresseerden. Natuurmonumenten werkt op landelijk niveau aan een gunstiger exploitatie van haar gebieden. De inkomsten uit de exploitatie zijn nodig voor het beheer en onderhoud van Marker Wadden.

Jouw werk als

Exploitatiemanager Marker Wadden

Je bent een spin in het web van relaties met veel uiteenlopende mensen en partijen die bijdragen aan de duurzame exploitatie van Marker Wadden. Hospitality is een kernwaarde die je weet over te brengen aan het team van professionals en vrijwilligers werkzaam op het eiland. Je bent onderdeel van de beheereenheid Flevoland en rapporteert rechtstreeks aan de Gebiedsmanager. Je dagelijkse werk staat in het teken van de ontwikkeling en uitvoering van het exploitatieplan Marker Wadden:

 •  Je zet een eilandpaviljoen met horecagelegenheid op;
 • Je stuurt de exploitatie van de natuurhaven Marker Wadden aan;
 • Je organiseert en optimaliseert het gebruik, onderhoud en schoonmaak van de verblijfsgebouwen op het eiland;
 • Je zet samenwerkingsverbanden op;
 • Je geeft operationeel leiding aan medewerkers en stuurt daarnaast een grote groep vrijwilligers aan. Je draagt zorg voor de ontwikkeling van medewerkers en bevordert het zelfsturend vermogen van het (nog te ontwikkelen) team;
 • Je voert activiteitenplannen uit, bewaakt budget, middelen, capaciteit en kwaliteit van je eigen team om het eiland commercieel te exploiteren;
 • Je bent verantwoordelijk voor het management van de bezoekersstromen op Marker Wadden en de daarbij behorende logistiek;
 • Je zorgt voor een optimale afstemming en samenwerking met landelijke afdelingen van Natuurmonumenten en de beheereenheid Flevoland;
 • Je zet Marker Wadden op de kaart bij het publiek.

Wat jij meeneemt

Je bent een ondernemende leidinggevende die kansen signaleert en met creativiteit optimale resultaten haalt door exploitatie van het eiland. Je bent een voorbeeld van gastvrijheid en hebt passie voor de natuur. Verder heb je:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring in een eindverantwoordelijke rol in de horeca en in het bezit van vereiste papieren;
 • Ervaring met leidinggeven en affiniteit met vrijwilligerswerk;
 • Verbinden en samenwerken zit in je natuur;
 • Kennis van en ervaring met exploitatie van een grote publiekslocatie;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Een goede balans tussen hands-on mentaliteit en sturende vaardigheden;
 • De bereidheid om veelvuldig aanwezig te zijn op het eiland en in het weekend te werken;
 • In het bezit van vaarbewijs I en II en marifoon certificaat of de bereidheid deze te halen.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een prachtige werkomgeving;
 • 80% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek) voor een periode van 2 jaar gedurende de opstart fase;
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 8. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats. Minimaal € 3019,-  en maximaal € 4795,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd met een jaar.

Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 700.000 leden en donateurs en bedrijven. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de ondernemende Exploitatiemanager Marker Wadden die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 30 april 2019 je sollicitatiebrief inclusief cv (als pdf of Word-document) naar Philip Makkink, Gebiedsmanager Flevoland. Dit kan via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je dagelijks tussen 9.00u en 10.00u contact opnemen met Philip Makkink op telefoonnummer 06-10137073.

De eerste ronde gesprekken zijn gepland op 8/9 of 10 mei 2019

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.