Projectmanager

Natuurmonumenten heeft een omvangrijke projectenportefeuille die cruciaal is voor het behalen van de doelen van de organisatie. Voor Limburg zijn we op zoek naar een ervaren Projectmanager, die uiteenlopende projecten van natuurherstel en programma Maasvallei, tot herbestemming van gebouwen en ENCI groeve kan begeleiden. Je kunt projecten scherp definiëren, bent goed in staat om meerdere projectteams tegelijk te motiveren en verliest het resultaat daarbij niet uit het oog. Door jouw natuurlijke overwicht en de manier waarop je contact maakt met de omgeving creëer je een breed draagvlak voor het werk van Natuurmonumenten en in het bijzonder de projecten uit jouw portfolio. Zo zorg je samen met ons voor het behoud van de prachtige natuur in Nederland.

Jouw werk als Projectmanager

Als Projectmanager ben je verantwoordelijk voor de planvorming tot de realisatie van verschillende multidisciplinaire projecten in Limburg. Jouw taken daarbij zijn:

 • Het organiseren van benodigde kennis voor projecten en het samenstellen van projectteams;
 • Overzicht houden in de sturing op projectresultaten en succesvol in het realiseren hiervan;
 • Vertalen van mogelijkheden naar concrete projecten en programma’s die passen binnen de visie van Natuurmonumenten;
 • Projectteamleden helpen bij de invulling van hun rol in het team;
 • Adviseren van de opdrachtgever over de opzet en invulling van projecten, heldere beslisvoorstellen voorleggen en tijdig rapporteren over de beheer aspecten (GTKIO);
 • Signaleren van risico’s en complicaties, sturen op de inperking hiervan en adequate maatregelen nemen indien gewenst;
 • Bouwen en onderhouden van een netwerk van stakeholders en de externe omgeving betrekken;
 • Namens Natuurmonumenten deelnemen aan projecten / programma’s van derden en hierbij de belangen behartigen van Natuurmonumenten;
 • Zorgen voor overdracht bij afronding van het projectresultaat aan de opdrachtgever en evaluatie.

Wat jij meeneemt

Je bent omgevingsbewust, kunt goed schakelen en bent in staat anderen mee te nemen en te motiveren voor jouw projecten. Verder heb je:

 • Minimaal Hbo werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het tot uitvoering brengen van projectresultaten en daarin aantoonbaar succesvol;
 • Affiniteit met het Limburgse cultuurlandschap;
 • Je beweegt je makkelijk in het bestuurlijke en ambtelijke netwerk van Limburg en bent in staat om kansen te herkennen voor Natuurmonumenten.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een prachtige werkomgeving, je standplaats wordt in overleg Heerlen of Swartbroek;
 • 100% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek);
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 8. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal €3.126,-  en maximaal € 4.966,- bruto per maand; 
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd. 

Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van ruim 750.000 betrokken natuurliefhebbers. Deze leden, donateurs en vrijwilligers komen samen met ons op voor natuur in Nederland. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de ervaren Projectmanager die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 25 oktober 2020 je sollicitatiebrief inclusief cv (als pdf of Word-document) naar Wil Boots, Teamleider Projectmanagement via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je tot 16 oktober 2020 contact opnemen Cindy Burger, Gebiedsmanager Zuid-Limburg op telefoonnummer 06-55825194. Vanaf 19 oktober 2020 is Wil Boots bereikbaar op telefoonnummer 06-55825180. 

De eerste ronde gesprekken staat gepland op 4 en 5 november 2020.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

Boswachter Natuurbeheer Zuid-Limburg

Als Boswachter Natuurbeheer fungeer je als onze ogen en oren in het veld. Je zet je in voor de uitvoering van onze natuurdoelen en handelt hiervoor zelfstandig concrete activiteiten af. Je houdt van uitvoerend bezig zijn, en lichamelijke inspanning in verschillende weersomstandigheden is voor jou geen enkel probleem. Als er afwijkingen zijn, signaleer jij die vaak als eerste en onderneem je de nodige actie. Zo zorg je samen met ons voor het behoud van onze prachtige natuur in Nederland.

Jouw werk als Boswachter Natuurbeheer

Als Boswachter Natuurbeheer bied je ondersteuning in een specifiek deel van het werkgebied door het verrichten van uitvoerende werkzaamheden. Je organiseert en voert werkzaamheden uit, binnen de kaders van het activiteitenplan. Je werkt samen met collega’s en vrijwilligers en rapporteert aan de Gebiedsmanager. Als Boswachter Natuurbeheer heb je de volgende taken:

 • Je bent binnen het team de duizendpoot in het uitvoerend natuurbeheer;
 • Je handelt concrete activiteiten af volgens het vastgestelde activiteitenplan;
 • Je levert gegevens voor de kwaliteitstoetsen;
 • Je fungeert als oren en ogen in het veld, signaleert benodigde actie en neemt actie;
 • Je werkt samen met collega’s en vrijwilligers, om te informeren, af te stemmen, te adviseren en rapporteren;
 • Je hebt extern contact met bezoekers en hulpdiensten over activiteiten en werk van Natuurmonumenten, om te informeren en af te stemmen;
 • Je neemt deel aan projecten in een uitvoerende rol;
 • Je houdt actief ontwikkelingen binnen het werkgebied bij, deelt deze kennis met collega’s en doet suggesties voor praktische toepassingen in het eigen werkgebied.

De beheereenheid Zuid-Limburg als je werkomgeving

De beheereenheid Zuid-Limburg bestaat voor een belangrijk deel uit prachtige N2000 gebieden, waaronder de Sint-Pietersberg, het Geuldal, het Noordal, het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide. Zuid-Limburg staat bekend om haar grote variatie aan flora, fauna, habitattypen en landschapskwaliteiten. De natuurgebieden van Natuurmonumenten liggen verspreid door heel Zuid-Limburg en bevatten tevens monumentale gebouwen en cultuurhistorische elementen. Een aantal natuurgebieden kent een grote toeristische waarde en ligt nabij stedelijk gebied met hoge recreatieve druk. De beheereenheid heeft een dynamische werkomgeving met meerdere majeure projecten zoals de Enci-groeve, Life Pays Mosan, PAS, herinrichting Sibelco-groeve en klimaatbuffer Geuldal. Vanwege de grensligging van onze natuurgebieden wordt regelmatig samengewerkt met onze partners in België en Duitsland. Het beheerteam bestaat uit 19 collega’s met verschillende specialiteiten. Bij het beheren, informeren en de natuurbeleving in onze natuurgebieden weet het team zich gesteund door ca. 200 vrijwilligers.

Wat jij meeneemt

Je bent gewend te werken binnen standaardprocedures en houdt van duidelijk aangegeven te behalen resultaten. Lichamelijke inspanning in je werk onder verschillende weersomstandigheden is voor jou geen enkel probleem. Je bent omgevingsbewust en combineert dit met een goed overzicht. Samenwerken doe je met plezier, flexibel en klantgericht ben je van nature.

Verder heb je:

 • VMBO-opleiding;
 • Ervaring met natuurbeheer.

 Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een prachtige werkomgeving;
 • 80% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek);
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 3. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.193,- en maximaal € 2.731,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • Dit is een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.

 Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 700.000 leden en donateurs en bedrijven. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de actieve Boswachter Natuurbeheer die we zoeken? Stuur dan uiterlijk woensdag 8 januari 2020 je sollicitatiebrief inclusief CV (als pdf of Word-document) naar Cindy Burger, Gebiedsmanager Zuid-Limburg via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je in de periode t/m 20 december 2019 of van 6 t/m 8 januari 2020 contact opnemen met de Coördinatoren Natuurbeheer Frans Reijnen (06-54295275) of Frenk Janssen (06-15073109) of Cindy Burger op 06–55825194. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op woensdag 15 januari 2020.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Coördinator Natuurbeheer, Zuid-Limburg

Het gezicht van Natuurmonumenten en het aanspreekpunt voor bezoekers, omwonenden, pachters, ondernemers en lokaal bestuur: dat is wat je als Coördinator Natuurbeheer bent. Verbinden gaat je heel goed af, organiseren en structureren is een van je sterke punten en de kwaliteit bewaken is iets wat je van nature doet. Dankzij jouw overzicht en oog voor processen, worden signalen opgepikt en projecten vloeiend gerealiseerd. Zo nodig neem je als vervanger taken van de Gebiedsmanager over. Als Coördinator Natuurbeheer zorg je samen met ons voor het behoud van onze prachtige natuur in Nederland.

Jouw werk als Coördinator Natuurbeheer

Als Coördinator Natuurbeheer zorg je met je collega’s voor het realiseren van de doelstellingen van je eigen beheereenheid Zuid-Limburg. Beheerteams in het land zijn de belangrijkste schakels naar de bezoekers van onze natuurgebieden. In het team Zuid-Limburg werk je nauw samen met o.a. de andere Coördinatoren Natuurbeheer. Je dagelijkse werkzaamheden zijn deels organiserend en deels inhoudelijk. Het werken met en het ontwikkelen van beheerplanningen en het uitvoeren daarvan is essentieel. Het werk in een notendop:

 • Je bent aanspreekpunt voor bezoekers, omwonenden, pachters, ondernemers en lokaal bestuur;
 • Je coördineert en structureert planmatig de uitvoering van het operationele natuurbeheer binnen de beheereenheid. Daarbij zorg je voor een goede werkverdeling met je collega coördinatoren natuurbeheer. Dit kan nader / opnieuw ingevuld worden;
 • Je geeft operationeel leiding aan 2 tot 5 boswachters natuurbeheer;
 • Je bent verantwoordelijk voor budgetbewaking, je stelt prioriteiten binnen het vastgestelde activiteitenplan en verkent mogelijke externe financieringsbronnen;
 • Je beoordeelt signalen met betrekking tot kwaliteit vanuit natuurbeheer en onderneemt zo nodig actie en/of doet verbetervoorstellen. Je zorgt voor de uitvoering van de verbeterplannen en bewaakt de uitvoering in het toegewezen gebied;
 • Je betrekt specialistische kennis bij de organisatie en uitvoering van natuurbeheer;
 • Je bereidt projecten op beheerteamniveau voor, begeleidt en realiseert deze en stuurt daarvoor collega’s aan;
 • Je overziet en integreert verschillende processen over meerdere gebieden en betrekt verschillende (soorten) stakeholders;
 • Je houdt actief ontwikkelingen binnen het werkgebied bij, deelt deze kennis met collega’s en initieert vertaling naar beleid. Signaleert relevante kansen en ontwikkelingen en levert input voor beleid van Natuurmonumenten;
 • Je rapporteert aan de gebiedsmanager en bent aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen in het toegewezen werkgebied;
 • Je bent vervanger van de gebiedsmanager bij externe vertegenwoordiging en neemt operationele taken waar in geval van diens afwezigheid. Ook ben je gedelegeerd opdrachtgever namens de gebiedsmanager.

De beheereenheid Zuid-Limburg als je werkomgeving

De beheereenheid Zuid-Limburg bestaat voor een belangrijk deel uit prachtige N2000 gebieden, waaronder de Sint-Pietersberg, het Geuldal, het Noordal, het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide. Zuid-Limburg staat bekend om haar grote variatie aan flora, fauna, habitattypen en landschapskwaliteiten. De natuurgebieden van Natuurmonumenten liggen verspreid door heel Zuid-Limburg en bevatten tevens monumentale gebouwen en cultuurhistorische elementen. Een aantal natuurgebieden kent een grote toeristische waarde en ligt nabij stedelijk gebied met hoge recreatieve druk. De beheereenheid heeft een dynamische werkomgeving met meerdere majeure projecten zoals de Enci-groeve, Life Pays Mosan, PAS, herinrichting Sibelco-groeve en klimaatbuffer Geuldal. Vanwege de grensligging van onze natuurgebieden wordt regelmatig samengewerkt met onze partners in België en Duitsland.

Het beheerteam Zuid-Limburg bestaat uit 19 collega’s met verschillende specialiteiten. Bij het beheren, informeren en de natuurbeleving in onze natuurgebieden weet het team zich gesteund door ca 300 vrijwilligers.

Wat jij meeneemt

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het coördineren en/of aansturen van operationeel natuurbeheer en het aansturen van projecten/werkzaamheden;
 • Kennis van en affiniteit met financiële processen;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kennis van ecologische processen;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met programma’s als CMSi en QGis.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende baan in een prachtige werkomgeving;
 • 80% dienstverband, Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek;
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 7 (Coördinator Natuurbeheer B). Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats met minimaal €2814,- en maximaal € 4253,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.

Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 710.000 leden en donateurs en bedrijven. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de ervaren Coördinator Natuurbeheer die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 18 november 2019 je sollicitatiebrief inclusief CV (als Pdf of Word-document) naar Cindy Burger, Gebiedsmanager Zuid-Limburg via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frenk Janssen, 06-15073109 of Frans Reijnen, 06-54295275, beiden Coördinator Natuurbeheer in Zuid-Limburg, of Cindy Burger 06-55825194. De eerste ronde met sollicitatiegesprekken vindt plaats in Heerlen op maandag 2 december 2019.

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Ecoloog Zuid-Limburg

Het team van de beheereenheid Zuid-Limburg van Natuurmonumenten zoekt een enthousiaste Ecoloog. In deze zelfstandige rol ben je verantwoordelijk voor de biodiversiteit en de natuurkwaliteit in de verschillende gebieden zoals het Geuldal, Sint-Pietersberg, Brunssummerheide, Geleenbeekdal en IJzerenbos. Zowel hoge natuurwaarden, cultuurhistorische en recreatieve waarden komen in Zuid-Limburg bij elkaar, waarbij landschapsecologie een hoofdrol speelt. Als Ecoloog verzorg je de monitoring en de analyse van ontwikkelingen in onze natuurgebieden. Samen met de Coördinatoren Natuurbeheer zoek je naar optimalisatie van het beheer en adviseer je over beheermaatregelen. Je stuurt vrijwilligers aan en denkt mee in gebiedsprocessen om samen met partners, zoals gemeenten, waterschap en provincie, de natuur in Zuid-Limburg te versterken.

Jouw werk als Ecoloog

Als Ecoloog in de beheereenheid werk je nauw samen met de Coördinatoren Natuurbeheer en andere collega’s. Je bent aanspreekpunt en vraagbaak voor inhoudelijke vragen over ecologie binnen de beheereenheid. Je vervult een rol als intermediair, sparringpartner en kwaliteitsbewaker in de beheereenheid, maar ook met andere beheereenheden en landelijke afdelingen binnen Natuurmonumenten. Je biedt inhoudelijke ondersteuning binnen het specialisme ecologie door te adviseren over de uitvoering van werkzaamheden die leiden tot de afgesproken resultaten. Dit doe je doordat je:

 • De bijdrage organiseert vanuit het specialisme ecologie en bijdraagt aan de doelstellingen van de beheereenheid, binnen de kaders van het jaarplan en activiteitenplan;
 • werkzaamheden rond de beheercyclus organiseert en uitvoert, zoals monitoring, analyse van gegevens, natuurvisies en kwaliteitstoetsen, maatregelplannen etc.
 • de gebiedsmanager en collega’s adviseert over ecologische vraagstukken in het beheer, in de communicatie en natuurbeleving of zelf inhoudelijke inbreng levert in (beleids-)processen betreffende de natuurgebieden;
 • input levert voor landelijk beleid. Je bent sparringpartner voor collega’s uit de landelijke afdelingen en werkt samen met de Ecoloog van de afdeling Natuur en Landschap;
 • contacten onderhoudt met externe organisaties als gemeenten, waterschap, provincie en natuurwerkgroepen, over ecologie, biodiversiteit, Natura 2000, PAS, etc.

De beheereenheid Zuid-Limburg als je werkomgeving

Zuid-Limburg staat bekend om haar grote variatie aan flora, fauna, leefgebieden en landschapskwaliteiten als gevolg van de heuvels en dalen, de beken en bronnen, de gevarieerde bodems en de vele landschapselementen zoals holle wegen, graften en heggen. De natuurgebieden van Natuurmonumenten liggen verspreid door heel Zuid-Limburg, waarvan er vele grenzen aan de randen van de steden waardoor er een grote druk van het publiek is. Meerdere natuurgebieden hebben de Europees beschermde Natura 2000 status zoals de Sint-Pietersberg, het Geuldal, het Noordal, het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide. De beheereenheid is een dynamische werkomgeving met meerdere grote projecten zoals de Enci-groeve, Life Pays Mosan, PAS, herinrichting Sibelco-groeve en de klimaatbuffer Geuldal. Het beheerteam bestaat uit 18 mensen met verschillende specialiteiten en wordt gesteund door ca. 300 vrijwilligers.

Wat jij meeneemt

Je bent een gepassioneerde ecoloog en hebt een goede kennis van (eco)hydrologie, landschapsprocessen en flora en fauna. Je bent iemand die het overzicht behoudt, prioriteiten kan stellen en overtuigingskracht heeft. Plannen en organiseren kun je uitstekend. Je bent flexibel, organisatiesensitief en werkt graag samen met collega’s en vrijwilligers. Je bent een echte teamspeler. Verder heb je:

 • HBO werk- en denkniveau, bijv. opleiding bos- en natuurbeheer;
 • kennis van de specifieke natuurtypen in Zuid-Limburg, de landschapsecologische relaties en het praktische beheer in de Limburgse natuurgebieden;
 • hydrologische kennis is een pre;
 • ervaring met Excel, CMSi en (Q)Gis;
 • schrijverskwaliteiten;
 • rijbewijs B.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage mag leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende baan in een prachtige werkomgeving.
 • 80-100% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek).
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 7. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.786,- en maximaal € 4.211,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
 • Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid wordt deze functie omgezet naar een vast dienstverband.

Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 700.000 leden en donateurs en bedrijven. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de Ecoloog die we zoeken in Zuid-Limburg? Stuur dan uiterlijk 20 juni 2019 je sollicitatiebrief inclusief CV (beide als word of pdf-document) naar Cindy Burger, Gebiedsmanager Zuid-Limburg. Dit kan via onderstaande link. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cindy Burger op telefoonnummer (06) 55 825 194 of Gaby Bollen Ecoloog Natuur en Landschap op telefoonnummer (06) 10 081 802.

De eerste ronde gesprekken staat gepland op maandag 1 juli 2019 te Heerlen. De tweede ronde gesprekken staat gepland op woensdag 10 juli 2019 te Heerlen.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Boswachter Natuurbeheer Zuid Limburg

In het kort

Als Boswachter Natuurbeheer fungeer je als onze ogen en oren in het veld. Je zet je in voor de uitvoering van onze natuurdoelen en handelt hiervoor zelfstandig concrete activiteiten af. Je houdt van uitvoerend bezig zijn en lichamelijke inspanning in verschillende weersomstandigheden is voor jou geen enkel probleem. Als er afwijkingen zijn, signaleer jij die vaak als eerste en onderneem je de nodige actie. Zo zorg je samen met ons voor het behoud van onze prachtige natuur in Nederland.

Jouw werk als Boswachter Natuurbeheer

Als Boswachter Natuurbeheer ben je breed inzetbaar bij het onderhoud van natuur en landschap, zowel handmatig als machinaal. Je organiseert en voert werkzaamheden uit, binnen de kaders van het activiteitenplan. Je werkt samen met collega’s en vrijwilligers en rapporteert aan de coördinator Natuurbeheer. Jouw taken:

 • Je bent in de beheereenheid de duizendpoot in het uitvoerend natuurbeheer;
 • Je hebt contact met bezoekers en hulpdiensten over activiteiten en werk van Natuurmonumenten om af te stemmen, te adviseren en rapporteren;
 • Je handelt concrete activiteiten af volgens het vastgestelde activiteitenplan;
 • Je houdt je op de hoogte van relevante wijzigingen in het activiteitenplan;
 • Levert gegevens voor de kwaliteitstoets;
 • Je fungeert als oren en ogen in het veld, signaleert benodigde actie en neemt actie.
 • Je bent in contact met collega’s en vrijwilligers om te informeren, af te stemmen, te adviseren en rapporteren;
 • Je neemt deel aan projecten in een uitvoerende rol;
 • Houdt actief ontwikkelingen binnen het werkgebied bij, deelt deze kennis met collega’s en doet suggesties voor praktische toepassingen in het eigen werkgebied.

De beheereenheid Zuid-Limburg als je werkomgeving

De beheereenheid Zuid-Limburg bestaat voor een belangrijk deel uit N2000 gebieden, namelijk de Sint Pietersberg, het Geuldal, het Noordal, het Geleenbeekdal en de Brussummerheide. Zuid Limburg staat bekend om haar grote variatie aan flora, fauna habitattypen en landschapskwaliteiten. De natuurgebieden van Natuurmonumenten liggen verspreid door heel Zuid-Limburg waarvan er vele grenzen aan de randen van de grote steden waardoor er een grote druk van het publiek is. Verder hebben de terreinen een grote toeristische waarde.  Tevens omvat de beheereenheid een aantal monumentale panden en elementen. De beheereenheid is een dynamische werkomgeving met meerdere majeure projecten zoals de Enci-groeve, Life Pays Mosan, PAS, herinrichting Sibelco-groeve en klimaatbuffer Geuldal. Vanwege de grensligging van onze natuurgebieden wordt regelmatig samengewerkt met onze partners in België en Duitsland.

Het team bestaat uit 18 mensen met verschillende specialiteiten en er heerst een hoge mate van collegialiteit en betrokkenheid bij de gebieden. Het beheerteam is een belangrijke speler in het bereiken van onze landelijk vastgestelde doelen als ‘een goed beheerder zijn’ en ‘een actieve beweging zijn met een achterban die meedenkt, meedoet en meebeslist’. Bij het beheren, informeren en laten beleven weet het team zich gesteund door ca 300 vrijwilligers.

Wat jij meeneemt

Je bent gewend te werken binnen standaardprocedures en houdt van duidelijk aangegeven te behalen resultaten. Lichamelijke inspanning in je werk onder verschillende weersomstandigheden is voor jou geen enkel probleem. Je bent omgevingsbewust en combineert dit met een goed overzicht. Samenwerken doe je met plezier en flexibel en klantgericht ben je van nature.  Verder heb en ben je:

 • VMBO-3 opleiding of hoger in de groene sector;
 • Ervaring met natuur- en landschapsbeheer;
 • Technisch vaardig met machines zoals trekkers en aanbouwwerktuigen, motorzaag en bosmaaier;
 • In bezit van rijbewijs B en E;
 • Sociaal en kun je goed in teamverband werken;
 • Praktisch en oplossingsgericht ingesteld;
 • Geen 9-5 mentaliteit en bereid zijn om af en toe in de weekenden te werken;
 • In staat om samen te kunnen werken met vrijwilligers en deze kunnen aansturen.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een prachtige werkomgeving;
 • 100% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek);
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 3. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats. Minimaal € 2.149,- en maximaal € 2.677,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd.

Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 700.000 leden en donateurs en bedrijven. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de praktisch ingestelde Boswachter natuurbeheer die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 8 maart 2019  je sollicitatiebrief inclusief CV (als pdf of Word-document) naar Eduard Habets, gebiedsmanager Zuid-Limburg via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je in de periode 12 februari t/m 7 maart 2018 contact opnemen met Frenk Janssen, Coördinator Natuurbeheer op 06-15073109 of Eduard Habets, Gebiedsmanager Zuid-Limburg op 06 – 55825122. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019.

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Coördinator Natuurbeheer Zuid Limburg

Werkgebied
Beheereenheid Zuid Limburg

Standplaats
Heerlen

Contract
100% dienstverband (van 37-urige werkweek)

Opleidingsniveau
HBO werk- en denkniveau

In het kort
Het gezicht van Natuurmonumenten en het aanspreekpunt voor bezoekers, omwonenden, pachters, ondernemers en lokaal bestuur; dat is wat je als Coördinator Natuurbeheer bent. Verbinden gaat je heel goed af, organiseren is een van je sterke punten en de kwaliteit bewaken is iets wat je al van nature doet. Dankzij jouw overzicht en oog voor processen, worden signalen opgepikt en projecten vloeiend gerealiseerd. Zo nodig neem je als vervanger taken van de gebiedsmanager over. Als Coördinator Natuurbeheer zorg je samen met ons voor het behoud van onze prachtige natuur in Nederland.

Jouw werk als Coördinator Natuurbeheer
Als Coördinator Natuurbeheer zorg je met je collega’s voor het realiseren van de doelstellingen van de eigen beheereenheid. Beheerteams in het land zijn de belangrijkste schakels naar de bezoekers van onze natuurgebieden. In dit team werk je nauw samen met de andere Coördinator Natuurbeheer. Samen zorg je voor de uitvoering van jullie werkpakket. Je dagelijkse werkzaamheden zijn deels organiserend en deels inhoudelijk:

 • Samen met je collega coördinator geef je operationeel leiding aan 2 tot 5 boswachters natuurbeheer;
 • Je bent aanspreekpunt voor bezoekers, omwonenden, pachters, ondernemers en lokaal bestuur;
 • Je coördineert de uitvoering van het operationele natuurbeheer binnen de beheereenheid;
 • Je organiseert de inrichting en uitvoering van concrete activiteiten, met een invloed die verder reikt dan het eigen werkgebied. Dit doe je volgens gestelde operationele doelen en gesteund door een eigen budget. Je stelt prioriteiten binnen het vastgestelde activiteitenplan en verkent mogelijke externe financieringsbronnen;
 • Je beoordeelt signalen met betrekking tot kwaliteit vanuit natuurbeheer en onderneemt zo nodig actie en/of doet verbetervoorstellen. Je zorgt voor de uitvoering van de verbeterplannen en bewaakt de uitvoering in het toegewezen gebied;
 • Je bereidt projecten op beheerteamniveau voor, begeleidt en realiseert deze en stuurt daarvoor collega’s aan;
 • Je houdt actief ontwikkelingen binnen het werkgebied bij, deelt deze kennis met collega’s en initieert vertaling naar beleid. Signaleert relevante kansen en ontwikkelingen en levert input voor beleid van Natuurmonumenten;
 • Je rapporteert aan de gebiedsmanager en bent aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen in het toegewezen werkgebied;
 • Je bent vervanger van de gebiedsmanager bij externe vertegenwoordiging en neemt operationele taken waar in geval van diens afwezigheid. Ook ben je gedelegeerd opdrachtgever namens de gebiedsmanager.

De beheereenheid Zuid-Limburg als je werkomgeving
De beheereenheid Zuid-Limburg bestaat voor een belangrijk deel uit N2000 gebieden, namelijk de Sint Pietersberg, het Geuldal, het Noordal, het Geleenbeekdal en de Brussummerheide. Zuid Limburg staat bekend om haar grote variatie aan flora, fauna habitattypen en landschapskwaliteiten. De natuurgebieden van Natuurmonumenten liggen verspreid door heel Zuid-Limburg waarvan er vele grenzen aan de randen van de grote steden waardoor er een grote druk van het publiek is. Verder hebben de terreinen een grote toeristische waarde. Tevens omvat de beheereenheid een aantal monumentale panden en elementen. De beheereenheid is een dynamische werkomgeving met meerdere majeure projecten zoals de Enci-groeve, Life Pays Mosan, PAS, herinrichting Sibelco-groeve en klimaatbuffer geuldal. Vanwege de grensligging van onze natuurgebieden wordt regelmatig samengewerkt met onze partners in België en Duitsland.

Het team bestaat uit 18 mensen met verschillende specialiteiten en er heerst een hoge mate van collegialiteit en betrokkenheid bij de gebieden. Het beheerteam is een belangrijke speler in het bereiken van onze landelijk vastgestelde doelen als ‘een goed beheerder zijn’ en ‘een actieve beweging zijn met een achterban die meedenkt, meedoet en meebeslist’. Bij het beheren, informeren en laten beleven weet het team zich gesteund door ca 300 vrijwilligers.

Wat jij meeneemt
Je bent iemand die omgevingsbewust is, goed kan samenwerken en klantgerichtheid zit in je aard. Je houdt altijd het overzicht, bent organisatiesensitief en werkt taakgericht. Je bent een inspirator voor het team en de vrijwilligers. Leidinggeven is je op het lijf geschreven en plannen en organiseren doe je graag.

Verder heb je:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het coördineren en/of aansturen van operationeel natuurbeheer en het aansturen van projecten/werkzaamheden;
 • Kennis van en affiniteit met financiële processen;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kennis van ecologische processen en soorten;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met programma’s als CMSi en QGis.

Wat wij bieden
Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende baan in een prachtige werkomgeving;
 • 100% dienstverband. Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek;
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 7. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats minimaal € 2758,- en maximum € 4169,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden omgezet naar een vast dienstverband.

Werken bij Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 700.000 leden en donateurs en bedrijven. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie
Ben jij de Coördinator Natuurbeheer die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 5 november 2018 je sollicitatiebrief inclusief CV (als pdf of Word-document) naar Eduard Habets, gebiedsmanager Zuid-Limburg via onze website.

Voor meer informatie kun je in de periode 16 oktober t/m 2 november 2018 contact opnemen met Frenk Janssen, Coördinator Natuurbeheer op 06-15073109 of Eduard Habets, Gebiedsmanager Zuid-Limburg op 06 – 55825122. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op donderdag 15 november 2018.

 • Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.