Bestuursleden (Voorzitter, Secretaris)

Organisatie

Stichting Olievogelopvang Nederland is in 2008 opgericht voor het professioneel ondervangen van gevolgen van olierampen voor vogels en het beperken van dierenleed tijdens incidenten met olie op het water. De Stichting werkt samen met vogelopvangcentra die gespecialiseerd zijn in de opvang van olievogels, en als partner van Rijkswaterstaat in het kader van de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels. In het kader van die regeling is de Stichting betrokken bij het ontwikkelen en instandhouden van paraatheid bij publieke en private partijen via een meerjarig training en oefeningsprogramma. In 2018 kwam de Stichting in touw om samen met Rijkswaterstaat de opvang en revalidatie van 522 zwanen te verzorgen die door een oliemorsing in de haven van Rotterdam besmeurd waren geraakt. De Stichting zal in de komende jaren meer verantwoordelijkheden gaan nemen in de uitvoering van het training en oefenprogramma. Het relatief kleine bestuur zal daarvoor worden uitgebreid met nieuwe bestuurders die mede vorm kunnen geven aan de unieke samenwerking tussen publiek en private partijen, met het doel paraat te zijn voor de hulp aan dieren die door olie-incidenten op zee getroffen worden. De Stichting streeft naar transparantie en integriteit.

Missie

De stichting ziet het als haar missie om in nauwe samenwerking met de overheid een maximale nationale en lokale paraatheid te realiseren door sleutelorganisaties te verbinden en te betrekken in trainingen en oefeningen, gebruik makend van professionele nationale en internationale expertise.

Aktiviteiten

St Olievogelopvang Nederland verbindt en bereidt partijen voor op hun rol en tijdens incidenten via door de overheid gefinancierde projecten. De Stichting verzorgt de planning en organisatie van trainingen, oefeningen van mensen die werken bij vogelopvangcentra, ministeries, gemeenten en veiligheidsregio’s terrein beherende organisaties. Ten tijde van een incident vervult de stichting een initiërende en ondersteunende rol om de crisissamenwerking tussen partijen ten behoeve van de olievogelrespons te optimaliseren en na afloop te evalueren.

Structuur organisatie

De koers en strategie wordt uitgezet en bewaakt door een bestuur waarin kwaliteit en kennis is samengebracht om de visie en missie te kunnen realiseren. Een kleine staf is belast met de dagelijkse werkzaamheden die projectmatig worden uitgevoerd.

Bestuur

Het Bestuur van de stichting bepaalt het beleid, en denkt na over hoe de samenwerking met externe partijen, zowel overheden als private partijen, het beste vormgegeven kan worden. Het Bestuur treedt op als klankbord voor de staf, en zet de grote lijnen uit via het ontwikkelen van een beleidsplan. Bestuursleden hebben een persoonlijk netwerk dat ze kunnen inzetten om deuren te openen en het werk van de Stichting meer bekendheid te geven en de invloed van de Stichting op de paraatheidsontwikkeling bij overheid en maatschappelijke organisaties te vergroten. Dit moet uiteindelijk resulteren in snelle activatie van partijen die gezamenlijk effectief en doelgericht de hulp aan getroffen dieren kunnen organiseren.

De vacatures

Voor de uitbreiding van het bestuur is de Stichting op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De positie van Secretaris is onmiddellijk beschikbaar. De functie van Voorzitter komt binnen een jaar vacant. Geschikte kandidaten kunnen op korte termijn toetreden. Van hen wordt verwacht dat ze het bestuur met hun kennis, netwerk en bestuurscapaciteiten versterken.

Het bestuur vergadert doorgaans één keer in de 2 maanden, waarvan de helft in persona. Vergaderingen vinden overdag plaats op werkdagen, na een zorgvuldige keuze van een datum en tijd die voor liefst alle bestuursleden geschikt is. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd; reis- en representatiekosten worden vergoed. Van bestuursleden wordt een actieve bijdrage verwacht vanuit de persoonlijke en achtergrond en expertise. De verwachte tijdsinvestering van een secretaris of voorzitter is ca. 4 resp. 8 uur per maand.

Functie-eisen

Algemeen

 • Ervaring met bestuurlijke functies
 • Geen belangenverstrengeling
 • Zakelijk en strategisch inzicht
 • Interesse in de zee, zeevogels, relatie mens-dier, rampenbestrijding

Netwerk achtergronden die tot voorkeur strekken

 • Netwerk binnen de academische wereld, liefst dierenethiek of diergeneeskunde
 • Netwerk bij ministeries, kustgemeenten, veiligheidsregio’s
 • Netwerk bij havens, havenbedrijven, scheepvaart, olieopslag, of oliebestrijding
 • Netwerk bij natuurorganisaties of terreinbeheerders, met name in de kustregio’s of zoute wateren.

Voorzitter

 • Aantoonbare voorzitterservaring
 • Aangename, verbindende persoonlijkheid die gedragen besluiten kan nemen
 • Representatief voorkomen

Procedure en sluitingsdatum

Bij interesse in één van de vacatures graag uw motivatie en C.V. mailen naar info@son- respons.nl vóór 25 september 2020. Het bestuur streeft naar een selectie van kandidaten voor 10 oktober 2020.

Coördinator Communicatie & Fondsenwerving

Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid dát is waar het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor staat. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) en Goed Voorbereid activiteiten. Ook internationaal levert het NRK een actieve bijdrage na rampen en conflicten. Dit doen wij in de vorm van het sturen van specialisten, goederen of geld.


We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Het district Kennemerland van het Rode Kruis, dat bestaat uit de afdelingen Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond en Zandvoort zoekt een:

Coördinator Communicatie & Fondsenwerving

(24 uur per week, standplaats Haarlem)

Positie in de organisatie

De coördinator rapporteert aan de Vrijwilligersmanager. Als coördinator werk je samen met beroepskrachten en vrijwilligers van district Kennemerland en van afdeling Haarlem. Ook werk je samen met de beroepskrachten van de clusters Communicatie en Marktontwikkeling & Fondsenwerving op het Verenigingskantoor. Op dit moment zijn er circa 5 beroepskrachten en 400 vrijwilligers binnen district Kennemerland.

Doel en verantwoordelijkheden van de functie

(alle taken en verantwoordelijkheden hebben betrekking op het district Kennemerland en afdeling Haarlem)

 • Coördineren van- en in grote mate zelf uitvoering geven aan- alle activiteiten met betrekking tot: Opstellen, uitvoeren en bewaken van de jaarplannen en begrotingen m.b.t. Communicatie en Fondsenwerving en rapportages hierover verzorgen richting de Vrijwilligersmanager;
 • Communicatie: intern- & extern communicatieplan opstellen, coördinatie van- en medewerking geven aan- de uitvoering van het plan (incl. pers, social media en website) en bewaking van de huisstijl;
 • Fondsenwerving: Fondsenwervingsplan bijwerken en uitvoeren; relatiemanagement en netwerkuitbreiding mede realiseren;  opstellen van lokale vermogensfonds-aanvragen en subsidieaanvragen i.s.m. de coördinatoren hulpverlening en het cluster marktontwikkeling & fondsenwerving; sales ondersteuning geven aan hulpverleningsactiviteiten, signaleren en creëren van fondsenwervingskansen en deze benutten.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met vrijwilligers(werk) en bekend met verenigingsstructuren;
 • Kennis en ervaring in communicatie en fondsenwerving, en met vertaling van beleid naar de praktijk;
 • Goede representatieve- en netwerk vaardigheden: het kunnen opbouwen van een (zakelijk)netwerk en met creativiteit werven van de benodigde middelen;
 • Bereidheid om buiten kantoortijden activiteiten of vergaderingen bij te wonen;
 • Ervaring met Perfectview of een vergelijkbaar pakket.

Voor deze functie zoeken we iemand die:

 • Enthousiast, representatief, inspirerend, creatief en zorgvuldig is;
 • Iemand die motiveert, relativeringsvermogen heeft en een teamplayer is;
 • Aandacht heeft voor de persoon van de vrijwilliger;
 • Resultaat gericht is en gewend is om met financiële targets te werken;
 • In een matrixorganisatie goed gevoel heeft voor de diverse belangen;
 • Zowel intern als extern het beleid, de strategie en de grondbeginselen van de vereniging uitdraagt en het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigt;
 • Die ervaring heeft in het onderhouden van grote en middelgrote prospects, een netwerk in de regio is een pré.

Wij bieden: 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salaris conform schaal 10  van de CAO NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.028,40 tot max. € 3.849,48 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Aanstelling is voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Interesse?

Stuur je motivatie + cv gericht aan Vera Beijer uiterlijk 31 juli 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/163228

Voor informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Nynke Smit-Berenden via nsmit-berendsen@redcross.nl

 Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Projectcoördinator Goed voorbereid

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen kunnen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan negentienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Projectcoördinator Goed voorbereid

(32 uur per week voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging)

Standplaats Haarlem

Plaats in de organisatie:
Het district Kennemerland bestaat uit 4 afdelingen met ruim 400 vrijwilligers en 5 beroepskrachten.  Samen helpen wij vele mensen met onze activiteiten op het gebied van Noodhulp, Evenementenhulp, EHBO, Goed voorbereid en Respect & Hulpbereidheid. De projectcoördinator rapporteert aan de vrijwilligersmanager van het district Kennemerland.

Doelen van de functie
Het Rode Kruis is dé noodhulp organisatie van Nederland en wil dat iedereen goed voorbereid is op noodsituaties en weet wat te doen om zichzelf maar ook om anderen te helpen als er een noodsituatie ontstaat.

De projectcoördinator zal de bestaande activiteiten voortzetten en nieuwe (interne) projecten initiëren die bijdragen aan de missie en de visie van het Rode Kruis en bijdragen aan het behalen van de doelen uit het strategisch plan 2020-2025. Daarnaast zal de projectcoördinator het netwerk met ketenpartners in zowel sociaal- als veiligheidsdomein versterken en zorgen voor een borging van (financiële) continuïteit zodat activiteiten na afloop (financieel) zelfstandig kunnen worden voortgezet.

Functie-inhoud:

 • Je organiseert een vrijwilligerspool op districtsniveau die aan de slag gaat met de verschillende activiteiten, getraind wordt en die onderling kennis deelt;
 • Je draagt mede zorg voor contacten en netwerken met gemeenten en organisaties (in het sociale domein en het veiligheidsdomein in Kennemerland) om mogelijk mee samen te werken;
 • Je schept kansen om projecten op te zetten al dan niet in samenwerking met andere organisaties;
 • Je initieert en organiseert educatieve projecten.
 • Je onderhoudt contacten met de portefeuillehouders van het districtsbestuur en rapporteert aan de vrijwilligersmanager;
 • Je verzorgt en coördineert de administratieve afhandeling;
 • Je verzorgt een jaarlijkse werkplan en bent verantwoordelijk voor de financiën, fondsenwerving en communicatie van de projecten die je draait.
 • Je weet hoe je het Rode Kruis in Kennemerland op de kaart kan zetten zowel intern als extern.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met projectmanagement;
 • Ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatie en affiniteit met het sociale domein en de Veiligheidsregio, het werken met vrijwilligers maakt het soms nodig dat er in de avonduren gewerkt wordt;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om jouw omgeving te motiveren, stimuleren en enthousiasmeren. Je bent een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren;
 • Je bent doortastend, resultaatgericht en je creëert tegelijkertijd draagvlak en werkt verbindend;

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en initiatief.

Wij bieden: 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 3.028,40 en max. €3.849,48 o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties:

Je motivatiebrief en cv gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 25 juni 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/160782

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met  Nynke Smit, nsmit-berendsen@redcross.nl, 06 308 77 323.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Stagiair marketing en communicatie

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen. Zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. En wij bieden zelf ook noodhulp. Ook willen wij de hulpvaardigheid en hulpbereidheid van mensen vergroten.

Omdat de activiteiten binnen het district Kennemerland toenemen, zoeken wij een enthousiaste

Stagiair marketing en communicatie

Standplaats Haarlem,  start stage en aantal dagen in overleg

Taakomschrijving

Met jouw werkzaamheden ondersteun je de relatiemanager van de afdeling fondsenwerving bij alle communicatie-gerelateerde werkzaamheden. Zo ga je aan de slag met het maken van een zakelijke (email)nieuwsbrief en een actie-flyer. Ook zorg je (mede) voor content m.b.t. communicatie over zakelijke relaties. Verder organiseer je van A-Z een netwerkborrel. Je kunt hierbij denken aan het ontwerpen en maken van de uitnodiging tot het regelen van de locatie en catering. Daarnaast lever je ook een bijdrage aan andere evenementen en acties, alle kans dus om je communicatie- en organisatieskills in te zetten en verder te ontwikkelen!

Kortom; een boeiende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is en de mogelijkheid om te leren en werkervaring op te doen. Deze veelzijdige leerwerkplek valt onder de afdeling Fondsenwerving.

Wat ga je doen

Onder begeleiding van de relatiemanager fondsenwerving:

 • Het maken van nieuwsbrieven
 • Regelen van beeld- en videomateriaal
 • Operationele en administratieve ondersteuning bij organisatie van Fondsenwervende activiteiten, tot en met het event zelf
 • Coördineer van communicatie, regulier en ten behoeve van Fondsenwervende activiteiten.
 • Contact onderhouden met interne en externe samenwerkingspartners. Netwerk opbouw- en administratie daarvan- is een belangrijke taak tijdens je stage.
 • Organiseren van offline marketing activiteiten en meewerken aan de PR hiervan
 • Organiseren en uitvoeren van belacties
 • Mede bedenken van fondsenwervende activiteiten

Wie ben jij

 • Je volgt een hbo- of wo-opleiding op het gebied van communicatie of vergelijkbaar
 • Je onderschrijft onze grondbeginselen
 • Je neemt initiatief en hebt een grote mate van zelfstandigheid
 • Je bent creatief en zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig in het Nederlands en Engels

 What is in it for you

 • Een boost voor je CV
 • Ontwikkelen van je didactische, communicatieve en organisatie skills
 • Samenwerken met enthousiaste Rode Kruisers
 • Bijdragen aan een betere wereld

Interesse?

Heb je nog vragen of belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar ons toe via de mail naar Natasja Sijffers , Coördinator Vrijwilligersmanagement District Kennemerland op nsijffers@redcross.nl

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl of volg ons op Facebook (Facebook.com/rodekruis) en Twitter (Twitter.com/rodekruis).

Relatiebeheerder nalatenschappen

Vacature relatiebeheerder nalatenschappen (24-36 uur)

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Dat doen we voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Nederland en wereldwijd, met traditionele en moderne vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt in zijn of haar leven.

Functie

De relatiebeheerder nalatenschappen is (mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van nalatenschappen en de uitvoering van dit beleid. Als relatiebeheerder ga je nieuwe relaties aan met potentiële erflaters in Nederland en Vlaanderen, je onderhoudt het contact met bestaande relaties en draagt zorg dat nalatenschappen waarbij het NBG executeur is zorgvuldig worden afgewikkeld. Je werkt volgens een ambitieus jaarplan, behaalt de afgesproken KPI’s, borgt afspraken in ons CRM-systeem en rapporteert actief op de behaalde resultaten. Je handelt hierbij volgens de gedragscode. Bij het NBG maak je onderdeel uit van een professioneel team dat bestaat uit betrokken communicatiespecialisten en fondsenwervers.

Wat ga je doen?

 • Je bent betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van het nalatenschappenbeleid;
 • Je bent verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van dit beleid en rapporteert maandelijks op de voortgang van het jaarplan en behaalde doelen;
 • Je focus is het ontwikkelen van nieuwe relaties die het NBG in hun testament willen opnemen en het beheren van bestaande contacten die dit reeds hebben gedaan;
 • In het contact met (potentiële) erflaters zoek je verbinding met de idealen van de gever. Je doet dit op een uitnodigende maar ingetogen manier;
 • Je draagt zorg voor goede informatievoorziening over nalatenschappen en de mogelijkheid om het NBG als executeur te benoemen;
 • Je legt gemaakte afspraken nauwgezet vast in het CRM en zorgt voor een goede uitvoering van de afspraken;
 • Je werkt nauw samen met het hoofd fondsenwerving en de relatiebeheerder bijzondere giften. Je rapporteert aan de manager communicatie en fondsenwerving;
 • Je werkt samen met collega’s op kantoor, maar bent vooral veel op pad.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau, een juridische achtergrond en / of opleiding tot executeur (Novex) is een pré;
 • Je hebt in ieder geval 3 tot 5 jaar ervaring in relatiebeheer, bij voorkeur bij een goed doel;
 • Je hebt affiniteit met een oudere doelgroep, maakt makkelijk contact en communiceert op een respectvolle manier;
 • Je hebt een klant- en servicegerichte instelling en een prettige overtuigingskracht;
 • Je bent een zelfstandige collega met een ondernemende persoonlijkheid;
 • Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend;
 • Je hebt kennis van de kerkelijke kaart en een persoonlijke affiniteit met de Bijbel;
 • Je hebt de beschikking over een rijbewijs en auto en bent bereid om door heel Nederland en Vlaanderen te reizen voor je werk.

Wat bieden we jou?

Het NBG biedt een veelzijdige en uitdagende functie in een enthousiast team en een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is voor minimaal 24 uur per week. Aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Voorkeur startdatum: zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 september 2019.

Is deze functie iets voor jou? Mail dan je CV plus motivatiebrief voor woensdag 12 juni naar Annemarie Bos (HRM), hrm@bijbelgenootschap.nl. Graag ‘sollicitatie functie relatiebeheerder nalatenschappen’ vermelden als onderwerp. Met inhoudelijke vragen over deze functie kun je tijdens kantooruren op maandag en dinsdag terecht bij Simone Spijker, manager Communicatie en Fondsenwerving, telefoonnummer 06 -161 68 538.

De eerste gespreksronde staat gepland op maandag 17 juni 2019. De tweede ronde op maandag 24 juni. Het benaderen van referenties en/of een assesment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen in je eigen netwerk wel!

Support Medewerker Vrijwilligersmanagement

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De hulpverlening in Nederland is georganiseerd in districten. Voor het district Kennemerland zoeken we een:

Support Medewerker Vrijwilligersmanagement
(16 uur per week)

Plaats in de organisatie
Rapporteert aan de Vrijwilligersmanager

Standplaats
Haarlem

Doel van de functie:
De hulpverlening van het Rode Kruis in Nederland gebeurt door vrijwilligers. Vrijwilligersmanagement is daarom essentieel en bestaat o.a. uit werving en selectie, opleiden en boeien & binden van vrijwilligers. Als Support Medewerker organiseer je opleidingen en ondersteun je bij werving & selectie, binden & boeien van vrijwilligers en bij kwaliteitsbewaking in het district.

Functie-inhoud

 • Je organiseert opleidingen voor vrijwilligers in het district; je zorgt voor een (jaar)planning, regelt docenten en cursusmateriaal, zorgt voor correspondentie met deelnemers en stemt af met districtscoördinatoren. Je initieert het overleg met afdelingscoördinatoren opleidingen en zit deze voor.
 • Je ondersteunt bij werving & selectie van vrijwilligers door o.a. het organiseren van informatieavonden, het opstellen en uitzetten van vacatureteksten, het verzorgen van correspondentie met kandidaat-vrijwilligers en het regelen van intakegesprekken.
 • Je ondersteunt de vrijwilligersmanager bij de kwaliteitsbewaking in het district door o.a. het analyseren van informatie en het maken van overzichten en presentaties;
 • Je ondersteunt bij het binden en boeien van de vrijwilligers in het district door o.a. signaleren van jubilea/ erkenningen, organiseren van teambuildingsactiviteiten;
 • Je draagt bij aan informatie-uitwisseling binnen het district door het voorbereiden van vergaderingen, plannen en organiseren van bijeenkomsten en verzorgen van nieuwsbrieven en mailings;
 • Je zorgt voor een accurate vrijwilligersadministratie (inclusief personeelsdossiers) en stuurt de vrijwillige administrateur aan.

Functie-eisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding, op minimaal MBO niveau 4, b.v. MEAO of secretarieel;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken in een vrijwilligersorganisatie;
 • Je kunt goed overweg met geautomatiseerde systemen, waaronder MS Office/Microsoft 365 en met social media;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, kunt goed samenwerken en bent klantgericht.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, je bent proactief, accuraat en resultaatgericht.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden:
Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 8 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 2.285,37 tot max. € 2.983,86 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Reacties:

 • Je motivatiebrief en cv gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag vóór 5 november a.s. via onze website.
 • Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Marijke Wetselaar (Vrijwilligersmanager Kennemerland) telefoonnummer: 06 22178047
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.