Stagiair hulpverlening Mensenhandel/Prostitutie

Rode Kruis: Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

MJD: MJD, onderdeel van Vlechter!, is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie in Noord-Nederland. Op laagdrempelige en professionele wijze stimuleren wij inwoners bij het versterken van hun eigen regie en duurzame participatie. De kernwaarden van MJD zijn: verbindend, eigen regie, passie en innovatief.

Het Rode Kruis en MJD werken veel samen in de regio Groningen. Ter versterking van het programma Mensenhandel (Rode Kruis) en het team Mensenhandel/Prostitutie (MJD) zoeken wij per februari 2021 gezamenlijk een

Stagiair hulpverlening Mensenhandel/Prostitutie (regio Groningen/Drenthe)

voor een periode van 6 maanden voor 40 uur per week

Plaats in de organisatie:

De stage kent twee opdrachtgevers, het Rode Kruis en MJD. Je werkt tweeënhalve dag bij het Rode Kruis, en tweeënhalve dag bij het MJD. Binnen het Rode Kruis rapporteer je aan de coördinator van het programma Mensenhandel. Binnen het MJD rapporteer je aan de zorgcoördinator Mensenhandel. De twee opdrachtgevers stemmen de taken binnen jouw stage af. Bij beide organisaties onderteken je een stageovereenkomst.

Doel van de functie:

We zijn op zoek naar een zelfstandige en daadkrachtige stagiair, die goed kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden en zowel juridische als maatschappelijke hulpverlening kan bieden. 

Functie-inhoud:

Algemeen:

 • Bijhouden van de actualiteiten op het gebied van mensenhandel en aanverwante zaken;
 • Uitzoeken van juridische vragen omtrent de verblijfsregeling mensenhandel;
 • Bijhouden van relevante jurisprudentie;
 • Netwerk opbouwen en onderhouden;
 • Ondersteunen van cliënten;
 • Actieve deelname aan overleggen omtrent mensenhandel;
 • Verstrekken van advies en informatie aan professionals en cliënten.

Rode Kruis specifiek:

 • Ondersteunen van buitenlandse slachtoffers mensenhandel bij hun vreemdelingrechtelijke procedures, zowel via persoonlijke begeleiding als door het draaien van spreekuren;
 • Ondersteunen van het Rode Kruis vrijwilligersnetwerk mensenhandel in Groningen/Drenthe, o.a. door regionale contacten te onderhouden en organisatie van intervisiebijeenkomsten.

MJD specifiek:

 • Op casuïstiek niveau bijdragen en monitoren van zorgtrajecten;
 • Ondersteuning bij zorgtrajecten, strafrechtelijke en verblijfsrechtelijke trajecten;
 • Rapportage en terugkoppeling aan CoMensha.

Functie-eisen:

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau, en zit in de laatste jaren van je opleiding;
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en relevante ervaring met vrijwilligerswerk en/of dienstverlening; 
 • Je staat stevig in je schoenen en beschikt over uitstekende communicatieve  en sociale vaardigheden;
 • Je hebt actuele kennis van de sociale kaart in Groningen en bij voorkeur ook Drenthe;
 • Je bent initiatiefrijk en in staat om zelfstandig werkzaamheden op te pakken;
 • Je toont eigenaarschap in je ontwikkeling tot zelfstandige professional;
 • Je hebt basiskennis van het recht;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Je weet de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis integer te hanteren;
 • Je bent bereid tot het volgen van de Basistraining Mensenhandel van het Rode Kruis en doet actief mee aan 2-maandelijkse intervisiebijeenkomsten van het Rode Kruis;
 • Je woont in de regio Groningen/Drenthe. Het hebben van een rijbewijs is een pré. Je hebt geen bezwaar tot reistijd.

Wij bieden : 

Een waardevolle werkervaring op een bijzonder thema, bij twee dynamische organisaties. Je komt terecht in een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Je ontvangt een stagevergoeding en reis- en onkostenvergoeding.

Procedure:

Je motivatiebrief en cv gericht aan osm@redcross.nl ontvangen we graag vóór 1 november 2020. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Maartje Holdorp (Rode Kruis): 06-23187423 (tot 1 oktober 2020) en Jade Bulder: 06-46495953 (zorgcoördinator mensenhandel, MJD).

Voordat je stage begint dien je een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Marketing en fondsenwerving

Global Animal Welfare is een non-profit organisatie die in 2019 is opgericht. Global Animal Welfare heeft als doel het bevorderen van welzijn van wilde dieren in opvangcentra. Dit doet zij door het geven van advies en het trainen van personeel in het verlenen van optimale zorg. Indien mogelijk worden de dieren weer uitgezet in het wild. Global Animal Welfare heeft in Jordanië en Ethiopië succesvolle workshops gehouden met als resultaat dat opgevangen beren, leeuwen, apen en vele andere wilde dieren verbeterde zorg ontvangen.

Global Animal Welfare’s team bestaat uit twee gedreven medeoprichters die vele jaren in de opvang en zorg van wilde dieren hebben gewerkt. Samen met het bestuur en adviseurs werken zij aan een betere toekomst voor wilde dieren die wereldwijd in gevangenschap geen optimale zorg ontvangen door gebrek aan kennis en/of financiële middelen.

Marketing en fondsenwerving

Aantal uren: 2-4 uur

Plaats: thuis

Momenteel werkt Global Animal Welfare met één vrijwilliger, die veel praktijkervaring heeft met de opvang van wilde dieren. Nu zoeken wij versterking van het vrijwilligersteam. Ben jij die gemotiveerde vrijwilliger die Global Animal Welfare helpt om fondsen te werven zodat meer wilde dieren geholpen kunnen worden? In nauwe samenwerking met de Nederlandse medeoprichter ontwikkel jij het fondsenwervingsprogramma van Global Animal Welfare.

Taken

 • Ontwikkelen maandelijks donatieprogramma
 • Uitvoeren crowdfundingscampagnes voor specifieke projecten
 • Aanvragen van beurzen
 • Vergroten naamsbekendheid

Functie-eisen en profiel

 • Je hebt affiniteit met de doelstellingen van Global Animal Welfare
 • Je hebt ervaring op het gebied van fondsenwerving
 • Je bent communicatief sterk
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal
 • Je bent zelfstandig

Informeren en solliciteren

Mail je motivatie met CV uiterlijk 19 april naar aweegenaar@globalanimalwelfare.org.uk t.a.v Annemarie Weegenaar. Voor vragen over de positie kun je contact opnemen met Annemarie. Meer informatie over Global Animal Welfare kun je vinden op www.globalanimalwelfare.org.uk

Stagiair Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De afdeling Opsporing en Ondersteuning (onderdeel van het cluster Nationale Hulp & Vrijwilligersmanagement) heeft tot taak om mensen die familieleden vermissen als gevolg van (gewapende)conflicten, (natuur)rampen of persoonlijke omstandigheden op te sporen en met elkaar in contact te brengen en/of informatie te verschaffen over het lot van vermiste, gedetineerde en overleden personen, wereldwijd. Daarnaast biedt de afdeling ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel (OSM) en ondersteuning aan ongedocumenteerde migranten (OOM) in Nederland en Europa.

Ter versterking van het team Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel is de afdeling per 2 september 2019 op zoek naar een

Stagiair Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel

(regio Groningen/Drenthe)

voor een periode van 10 maanden, voor 24 uur per week

Plaats in de organisatie:

Je rapporteert aan de projectcoördinator Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel.

Doel van de functie:

We zijn op zoek naar een zelfstandige en daadkrachtige stagiair, die de schakel vormt tussen de projectcoördinatie vanuit Den Haag en de ondersteuningspraktijk op verschillende opvanglocaties in regio Groningen/Drenthe.

 Functie-inhoud:

Als stagiair ondersteun je het Rode Kruis project OSM in de regio Groningen/Drenthe. Je werkt minimaal 24 uur per week, deels op locatie en deels op kantoor, aan:

 • Het ondersteunen van een aantal cliënten (slachtoffers van mensenhandel) op opvanglocaties of AZCs;
 • Uitzoeken van juridische vragen omtrent de verblijfsregeling mensenhandel;
 • Onderzoeken van regio-specifieke zaken, zoals gemeentelijk beleid en bijzondere bijstand;
 • Ondersteunen van de OSM-vrijwilligers, o.a. door regionale contacten te onderhouden en organisatie van intervisiebijeenkomsten;
 • Bijhouden van relevante jurisprudentie;
 • Bijhouden van de actualiteiten op het gebied van mensenhandel en aanverwante zaken;
 • Bieden van praktische ad hoc ondersteuning aan de projectleider en coördinator.

Het ondersteunen van cliënten behelst onder andere de volgende activiteiten:

 • Je begeleidt cliënten in de juridische en praktische aspecten omtrent de Verblijfsregeling Mensenhandel en een mogelijke aanvraag verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk;
 • Je gaat mee naar afspraken met de advocaat en/of instanties en geeft uitleg over brieven van bijvoorbeeld de IND;
 • Je ondersteunt cliënten bij het verkrijgen van persoonsdocumenten, onder meer door voorbereiding en uitvoering van een bezoek aan de ambassade;
 • Je staat cliënten bij in hun onderzoek ten behoeve van een veiligheidsrapportage en dossiervorming;
 • Je ondersteunt de cliënt bij praktische zaken, doorverwijzing en de opbouw van een veilig bestaan en toekomstperspectief.

Functie-eisen:

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt basiskennis van het recht. Bij voorkeur volg je een opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of Rechten;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel schriftelijk als mondeling). Beheersing van het Frans, Spaans, of Oost- of West Afrikaanse talen is een pré;
 • Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk of dienstverlening aan kwetsbare personen;
 • Je kan goed zelfstandig werken en hebt een proactieve houding;
 • Je bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je weet de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis integer te hanteren;
 • Je bent bereid tot het volgen van de Basistraining OSM, aanvullende trainingen (zoals communicatie- en gesprekstechnieken) en doet actief mee aan 2-maandelijkse intervisiebijeenkomsten;
 • Je hebt geen bezwaar tot het overleggen van identiteitspapieren, een Verklaring Omtrent Gedrag en ondertekening van de gedragscode van het Rode Kruis;
 • Je woont in de regio Groningen/Drenthe. Het hebben van een rijbewijs is een pré. Je hebt geen bezwaar tot reistijd.

Wij bieden: 

Een waardevolle werkervaring op een bijzonder thema. Je volgt een basistraining over mensenhandel evenals aanvullende trainingen, zoals communicatie en gesprekstechnieken. Je komt terecht in een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Je ontvangt een stagevergoeding en reis- en onkostenvergoeding.

Reacties:

Je motivatiebrief en cv gericht aan osm@redcross.nl ontvangen we graag vóór 1 juni 2019. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Dianne Keur, osm@redcross.nl.

LET OP: Sollicitatiegesprekken worden bij voorkeur gevoerd op woensdag 19 juni 2019 in Groningen. De OSM-basistraining is op maandag 1 juli 2019 in Groningen. Beschikbaarheid bij de basistraining is een vereiste. De datum kan in overleg eventueel worden aangepast.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis 

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Procescoördinator Evenementenhulp Groningen en Drenthe

Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid dát is waar het Rode Kruis voor staat. Het Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp en Eerste Hulp (onderwijs). Ook internationaal levert het NRK een actieve bijdrage na rampen en conflicten. We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De dienstverlening  van het Rode Kruis op het gebied van evenementenhulpverlening (ehv) bestaat uit het leveren van EHBO, professionele medische hulp, de coördinatie van de hulpverlening en indien gewenst de benodigde radiocommunicatienetwerken en ondersteunende materialen. Evenementenhulp is een kernactiviteit van plaatselijke afdelingen en districten en vormt het basisproces voor onze noodhulptaken. Vanaf 2017 is een proces gestart om te investeren in deskundige hulpverlening en professionele dienstverlening. Ter versterking van het team Evenementenhulp en de districten Groningen en Drenthe zijn we op zoek naar een:

Procescoördinator Evenementenhulp, 40 uur p/w

De functie is in eerste instantie vacant voor 2 jaar.

Standplaats: Groningen of Drenthe

Positie in de organisatie

Aangestuurd door:                               Hoofd Evenementenhulp

Functioneel afstemming met:            Afdeling Evenementenhulp

Operationeel aangestuurd door:        Vrijwilligersmanager in het district

Doel van de functie:

De procescoördinator Evenementenhulp zorgt voor stabiliteit (‘doen als beloofd’) en verbetering (‘steeds beter doen’) in de districten en afdelingen. En bouwt voort op de basis binnen het Rode Kruis: vakmanschap. Zodat onze klanten de kwaliteit en hulpverlening krijgen waar ze om vragen en we voldoen aan de extern opgelegde kaders.

Onze ideale procescoördinator is verantwoordelijk voor:

 • procesbeheersing op het gebied van Evenementenhulp en het projectmatig doorvoeren van nieuw beleid, processen en verbetermaatregelen;
 • beleidsimplementatie van de evenementenhulpverlening zodat het voldoet aan de Rode Kruis standaard en er sprake is van een doorlopend proces ten aanzien van het verzamelen, analyseren en verwerken van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten;
 • het onderhouden van een relevant in- en extern netwerk;
 • Specifieke taak in deze regio; het coördineren van de front-office Evenementenhulp in Groningen en Drenthe. Binnen de front-office wordt het primaire proces Evenementenhulpverlening door ontwikkeld en uniform uitgevoerd.

Wie zoeken we:

 • Je bent een daadkrachtige teamspeler gericht op resultaat met een hands-on mentaliteit en lost problemen zoveel mogelijk zelfstandig op;
 • Je bent flexibel en laat je niet ontmoedigen door weerstand en/of meningsverschillen;
 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
 • Je onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis
 • Je hebt actuele kennis van het veiligheidsdomein en affiniteit met EHBO en/of spoedeisende medische hulpverlening
 • Je hebt tenminste 3 jaren projectmanagement ervaring;
 • Je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers en bent bereid in de avonduren en zonodig in de weekenden te werken.

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Daarbij de mogelijkheid om mee te groeien met de ontwikkeling van de afdeling in een van de kernactiviteiten van het Rode Kruis.

Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het Rode Kruis afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 2.918,94 tot max. € 3.710,34 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Reacties:

Je motivatie en cv gericht aan Vera Beijer, ontvangen we graag vóór 3 mei 2019 via  https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/129861

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Peter Paul Tenthof van Noorden via 06-22 49 28 00.

De selectiegesprekken zijn vooralsnog gepland op vrijdag 10 mei 2019 in Groningen. Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv of op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld