Projectleider EHBO

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan negentienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Projectleider EHBO

24 uur, standplaats Eindhoven

De projectleider werkt samen met vrijwilligers om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het vergroten van het aantal EHBO-cursussen.

Plaats in de organisatie:

Het district Brabant Zuidoost bestaat uit een tiental beroepskrachten. Daarnaast zijn er circa 1000 vrijwilligers bij diverse activiteiten actief. Samen helpen wij vele Brabanders met onze activiteiten op het gebied van Noodhulp, Evenementenhulp, EHBO en Goed Voorbereid.

De Projectleider EHBO valt onder de hiërarchische en operationele aansturing van de vrijwilligersmanager van het district.

Functie-inhoud:

 • Acquisitie en organisatie van EHBO-cursussen voor de particuliere markt;
 • Sluiten van overeenkomsten met partners en toezien op en zorgdragen voor een goede uitvoering van de afgesloten overeenkomsten;
 • Het onderhouden van relaties met instructeurs en uitbreiden van deze pool;
 • Uitbreiden cursusaanbod naar iedere gemeente binnen district Brabant Zuidoost;
 • EHBO-aanbod uitbreiden naar specifiek kwetsbare groepen: EHBO op maat;
 • Contactpersoon voor externe relaties zoals scholen, scouting en sportverenigingen;
 • Toezien op de kwaliteit en de processen van de EHBO-cursussen voor Rode Kruis vrijwilligers;
 • Het onderhouden van relaties met de coördinatoren EHBO-opleidingen van de Rode Kruis afdelingen en het Rode Kruis Verenigingskantoor;
 • Opstellen van werkplan en begroting en behalen van afgesproken resultaten.

Functie eisen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Resultaat- en klantgerichte instelling;
 • Affiniteit met EHBO;
 • Ervaring met vrijwilligerswerk;
 • Flexibel inzetbaar en bereid om buiten kantoortijden op diverse locaties aanwezig te zijn;
 • Goede sociale en commerciële vaardigheden;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands, andere taal erbij is een pré;
 • Daadkrachtig, nauwkeurig en gestructureerd;
 • In staat om processen efficiënter te maken;
 • In staat om zowel in zelfstandig als in teamverband te werken;
 • In bezit van rijbewijs B.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en initiatief.

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € € 2.918,94 tot max. € 3.710,34 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Reacties:

Je motivatiebrief en CV gericht aan Kitty Weerheim ontvangen we graag vóór 10 augustus 2019 via de link: https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/137286 Eerste gesprekken zijn op donderdagmiddag 15 augustus. Tweede gesprekken zijn op maandagavond 19 augustus.

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Kitty Weerheim, mail KWeerheim@redcross.nl, tel. 070-4455696.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Projectleider Goed Voorbereid

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan negentienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Projectleider Goed Voorbereid

(24 uur per week tot einde van het jaar met mogelijkheid tot verlenging)

Standplaats Eindhoven

Plaats in de organisatie:

Het district Brabant Zuidoost bestaat uit een vijftiental beroepskrachten. Daarnaast zijn er ruim 1000 vrijwilligers bij diverse activiteiten actief. Samen helpen wij vele Brabanders met onze activiteiten op het gebied van noodhulp, evenementenhulp, EHBO en Goed Voorbereid.

De projectleider rapporteert aan de vrijwilligersmanager van het district Brabant Zuidoost.

Doelen van de functie

Het Rode Kruis wil dé humanitaire noodhulporganisatie in Nederland zijn.

Het Rode Kruis wil dat mensen goed voorbereid zijn op noodsituaties zodat iedereen weet wat te doen om zichzelf maar ook om anderen te helpen als er een noodsituatie ontstaat. De activiteiten op het gebied van Goed Voorbereid in noodsituaties willen we aanbieden aan mensen die het Rode Kruis het hardst nodig hebben en zo mogelijk met andere partijen.

Er zijn in district Brabant Zuidoost mooie initiatieven ontstaan die de projectleider Goed Voorbereid verder gaat ontwikkelen en uitvoeren. In Veldhoven zijn er verschillende convenanten waar het Rode Kruis een bijdrage aan levert. Daarnaast zijn er concrete afspraken met verschillende samenwerkingspartners waaronder RSZK ZorgProfessionals, Wooninc. en Zuidzorg voor het geven van workshops Goed Voorbereid.

Tevens zal de projectleider Goed Voorbereid bestaande activiteiten (door)ontwikkelen richting het landelijk Goed Voorbereid aanbod (Preventief WoonBeheer/Rode Kruis aan Huis en het gezamenlijke project van Humanitas en Rode Kruis: Meedoen in de Wijken).

Functie-inhoud:

 • Je organiseert een vrijwilligerspoule op districtsniveau die aan de slag gaat met de activiteiten, getraind wordt en die onderling kennis deelt;
 • Je draagt mede zorg voor contacten en netwerken met gemeenten en organisaties (in het sociale domein) om mogelijk mee samen te werken;
 • Je schept kansen om activiteiten op te zetten al dan niet in samenwerking met andere organisaties;
 • Je onderhoudt contacten met de portefeuillehouder Goed Voorbereid van het districtsbestuur en rapporteert aan de vrijwilligersmanager;
 • Je verzorgt en coördineert de administratieve afhandeling van alle activiteiten;
 • Je verzorgt een jaarlijkse werkplan en bent verantwoordelijk voor de financiën.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met vrijwilligers- en projectmanagement;
 • Ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatie en affiniteit met het sociale domein en de Veiligheidsregio, het werken met vrijwilligers maakt het soms nodig dat er in de avonduren gewerkt wordt;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om jouw omgeving te motiveren, stimuleren en enthousiasmeren. Je bent een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren;
 • Je bent doortastend, resultaatgericht en je creëert tegelijkertijd draagvlak en werkt verbindend;

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en initiatief.

Wij bieden: 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.918,94 en max. €3.710,34 o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties:

Je motivatiebrief en cv gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 13 mei 2019 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/131264

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Ellen Diederen (vrijwilligersmanager):

0652779163 –  of ediederen@redcross.nl

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Coördinator Noodhulp & Evenementenhulp

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp. Ook zijn wij dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De hulpverlening in Nederland is georganiseerd in 25 districten. Ter versterking van het team in district Brabant Zuidoost zijn wij per 1 januari 2019 op zoek naar een

Coördinator Noodhulp & Evenementenhulp
(fulltime)

Standplaats
Eindhoven

Plaats in de organisatie:
Het district Brabant Zuidoost bestaat uit een twintigtal beroepskrachten. Daarnaast zijn er bijna 1100 vrijwilligers bij diverse projecten actief. Samen helpen wij vele Brabanders met onze projecten op het gebied van noodhulp, evenementenhulp en zelfredzaamheid. Als coördinator noodhulp & evenementenhulp ben je lid van het team in het district en werk je daarnaast nauw samen met het landelijk team dat in Nederland noodhulpacties voorbereidt, coördineert en evalueert. De coördinator noodhulp & evenementenhulp rapporteert aan de districtsmanager van district Brabant Zuidoost.

Doelen van de functie
Als humanitaire noodhulporganisatie beperkt het Rode Kruis de gevolgen van noodsituaties. Om noodhulp te bieden, hebben alle districten van het Rode Kruis een spilfunctionaris die het Noodhulpteam, het Bevolkingszorgteam en het burgerhulpnetwerk Ready2Help aanstuurt. In dit geval is het slechts de halve waarheid van een uitdagende en interessante baan. Want gelukkig komen grote calamiteiten in Nederland zelden voor. Wel is het van levensbelang dat Rode Kruis vrijwilligers goed geoefend blijven. Want wat je zelden doet, doe je zelden goed. Daarom biedt het Rode Kruis evenementenhulp, bijvoorbeeld bij de marathon in Eindhoven, waar vrijwilligers hun vaardigheden in teamverband in de praktijk op peil houden. Omdat noodhulp en evenementenhulp onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden is besloten om deze werelden samen te brengen in de functie van coördinator noodhulp & evenementenhulp die beide werelden gaat aansturen, verder ontwikkelen en verbinden.

Functie-inhoud:
De coördinator noodhulp & evenementenhulp:

 • Onderhoudt een relevant regionaal netwerk met o.a. de Veiligheidsregio, GHOR en gemeenten;
 • Geeft leiding aan het team evenementenhulp, noodhulp- en bevolkingszorgteam en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit;
 • Maakt kansen voor nieuwe vormen van noodhulpverlening concreet en gaat samenwerking aan met nieuwe partners;
 • Bevordert de samenwerking en doorstroom tussen evenementenhulp en noodhulp;
 • Organiseert en evalueert oefeningen en deelt resultaten ter verbetering van de teams;
 • Professionaliseert de evenementenhulp op basis van landelijke kaders;
 • Maakt een lokale marktanalyse en realiseert groei in (grote) evenementen;
 • Neemt deel aan landelijke projecten.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van rampenhulpverlening, openbare orde en veiligheid of integraal veiligheidsmanagement;
 • Relevante werkervaring binnen het veiligheidsdomein met zowel uitvoerende als bestuurlijke functionarissen;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om jouw omgeving te motiveren en te enthousiasmeren. Je biedt vrijwilligers ruimte om het uiterste uit zichzelf te halen, en weet bij te sturen om momenten dat dit nodig is;
 • Je bent een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren;
 • Leidinggevende capaciteiten;
 • Kennis van de (organisatie van de) crisisbeheersing en rampenhulpverlening in Nederland;
 • In bezit van rijbewijs B;

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, initiatief en voor deze functie specifiek innovatief, taakzelfstandigheid, flexibiliteit en durf.

Wij bieden:
Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.918,94 tot max. € 3.710,34) o.b.v. een fulltime dienstverband.

Reacties:

 • Je motivatiebrief en cv gericht aan Angela van der Woude ontvangen we graag vóór 10 november 2018 via onze website.
 • Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Eline Somers (districtsmanager): 06 – 22178050
 • Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.