Programmamedewerker OBN Natuurkennis

Wie zoeken we? 

Vanwege het aanstaande vertrek van onze collega zijn we op zoek naar een: 

Programmamedewerker OBN Natuurkennis 

voor 32 uur per week 

Wat houdt de functie in? 

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De programmamedewerker draagt bij aan programma’s en projecten van het Kennisnetwerk OBN. De medewerker ondersteunt de programmaleider OBN bij de coördinatie en uitvoering van alle werkzaamheden die nodig zijn voor het goed functioneren van het Kennisnetwerk OBN. 

Wie zijn wij? 

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging, van en voor bos- en natuureigenaren. De VBNE ondersteunt het professioneel bos -en natuurbeheer van de leden in brede zin. Onze leden zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen we bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland. De VBNE is een netwerkorganisatie: veel werk vindt plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de leden, in samenspraak met andere betrokken partijen uit het werkveld. Dit gebeurt voor drie expertisegebieden: beheerpraktijk, kennis en sociaal beleid voor werknemers in de sector. Zo ondersteunt de VBNE bijvoorbeeld de totstandkoming van de cao Bos en Natuur, publiceren we praktijkadviezen voor arbo-technisch en ecologisch verantwoord beheer en organiseren we kennisontwikkeling en -uitwisseling over bos- en natuurbeheer. De VBNE is verantwoordelijk voor de programmacoördinatie van OBN Natuurkennis (natuurkennis.nl). 

De werkorganisatie bestaat uit de directeur, drie adviseurs/projectcoördinatoren, een programmamedewerker en een office manager. Een enthousiast en slagvaardig team van professionals dat als makelaar bovenstaande partijen bij elkaar brengt. We zijn een klein team waarbij we voor elkaar inspringen als dat nodig is. Ons kantoor staat vlak naast station Driebergen-Zeist. 

Wat ga je doen? De programmamedewerker OBN Natuurkennis: 

 • is verantwoordelijk voor een adequate programma-administratie (onder meer budgettering en beheer van OBN-gelden, monitoring van inkomsten), inhoudelijke verslaglegging en projectafrekening en is aanspreekpunt voor de financiële administrateur; 
 • maakt in samenspraak met de programmacoördinator afspraken met externe partijen over aanbesteding, uitvoering, begeleiding, communicatie, meerwerk van projecten en cofinanciering van derden voor projecten; 
 • maakt afspraken over subsidiebeschikkingen van derden voor projecten, en overlegt over adequate afhandeling en vaststelling subsidies na oplevering resultaten. 
 • voert ondersteunende werkzaamheden uit voor de programmacoördinator OBN (ondersteuning Platform deskundigenteams, secretarissen en leden van de deskundigenteams; bijdragen aan jaarstukken; ondersteunen openbare aanbestedingstrajecten, redactie OBN nieuwsbrief etc.) 
 • levert een bijdrage aan het voor de leden van de VBNE toegankelijk maken van informatie over de resultaten van de activiteiten / werkgroepen op het Plein van de Kennis, en bereidt samen met de programmacoördinator de bijeenkomsten voor van de regiegroep van het Plein van de Kennis en maakt het verslag; 
 • organiseert bijeenkomsten in relatie tot activiteiten van het Kennisnetwerk OBN; 
 • stelt in samenspraak met de programmacoördinator en het regieteam Plein van de Kennis de jaarlijkse programmering op voor het veldwerkplaatsen-programma, en onderhoudt regelmatig contact met organisator over de voortgang; 
 • houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van natuurherstel en meer in het algemeen op het gebied van professioneel beheer van bos en natuur; 
 • levert een bijdrage aan een aantal overige werkzaamheden van de vereniging gericht op kennisdelen, zoals het zelfstandig draaien van kleine projecten en de organisatie van werkschuurbijeenkomsten die gaan over natuurherstel- en beheer. 

Functieomvang 

De functieomvang is 0,86 fte (= 32 uur per week). De VBNE kent een 37-urige werkweek. 

Duur 

1 jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling na 1 jaar omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Wat verwachten wij? 

 • HBO werk- en denkniveau; 
 • Ervaring met projectmanagement en met coördinatie en (financiële) administratie van projecten en opdrachtgeverschap; 
 • Achtergrondkennis of ervaring op het gebied van bos-, natuur- en landschapsbeheer; 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om een goede verbindingen te leggen met en tussen gesprekspartners; 
 • gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen; 
 • Aantoonbare competenties: analytisch vermogen, omgevingsbewust, nauwkeurig, plannen en organiseren, resultaatgericht, klantgericht. 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende en veelzijdige functie in een slagvaardig en energiek team. De functie is gewaardeerd in functieschaal 7. De VBNE volgt de raam-cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. Afhankelijk van relevante werkervaring vindt inschaling plaats in de aanloop- of functieschaal (min €3264,06 en max €4462,59 bruto per maand bij een full time dienstverband (37 uur)). 

Wat is de planning? 

De gesprekken vinden plaats op: 

 • • 1e gespreksronde: 5 maart (nm) en 13 maart (vm) – locatie kantoor VBNE te Driebergen 
 • • 2e gespreksronde: 19 maart (vm) – locatie kantoor VBNE te Driebergen 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mark Brunsveld, tel 06-31978590. 

Naast bovenstaande vacature-informatie is er ook een functieprofiel beschikbaar. 

Je sollicitatiebrief inclusief CV kun je tot 27 februari, gericht aan Dianne Nijland, sturen naar Anke Kappers – a.kappers@vbne.nl. 

Directeur

 De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is op zoek naar een: 

Directeur m/v 

Als Directeur ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de VBNE en het realiseren van het door het bestuur vastgestelde jaarplan. Je vervult een strategische spilfunctie tussen de leden en overige stakeholders, waarbij je de verschillende belangen samenbrengt en richting geeft aan de ontwikkeling en positie van de natuurterreineigenaren op landelijk niveau. 

Functieomschrijving 

Als Directeur van de VBNE ben je verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt functioneren van de VBNE en de kantoororganisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Afstemming beleidsontwikkeling van de VBNE op de (strategische) doelstellingen van de vereniging en de koers van het bestuur en maatschappelijke ontwikkelingen; 
 • Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategische en (vak)inhoudelijke activiteiten en communicatieactiviteiten; 
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het intern gerichte beleid van het kantoor van de VBNE (bijv. P&O-beleid, financieel beleid, administratieve organisatie); 
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming en kwaliteit van jaarstukken (jaarplan, begroting en jaarrekening, jaarverslag). Je organiseert het proces, draagt inhoudelijk bij aan de totstandkoming en bent aanspreekpunt voor de financieel medewerker en accountant; 
 • Aansturing van de medewerkers van het kantoor van de VBNE in hun onderlinge samenwerking en hen coachen in hun taakuitvoering en persoonlijke ontwikkeling; 
 • Vertegenwoordiging van de belangen van de VBNE in strategisch (beleids-)overleg met andere organisaties en overheden; 
 • Initiëren van regelmatig overleg met organisaties betrokken bij de professionele bedrijfsvoering van bos- en natuurterreinen, onder meer over strategie, gezamenlijk optreden en afstemming van werkzaamheden; 
 • Verzorgen van stukken en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de ALV; 
 • Adviseren van het bestuur over voorkomende actuele en beleidsonderwerpen. 

Functie-eisen 

Als Directeur van de VBNE heb je visie en bewaak je de lange termijn doelen van de vereniging. Je anticipeert op ontwikkelingen binnen het werkveld van de VBNE. Belangrijke vereisten: 

 • Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur op het gebied van bos-, natuur- en landschapsbeheer. Enkele jaren relevante inhoudelijke en leidinggevende werkervaring; 
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke en ambtelijke processen en besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld in een vergelijkbare brancheorganisatie; 
 • Inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en de positie van de VBNE in een complexe omgeving met partijen met uiteenlopende doelen en belangen; 
 • De vaardigheid om op verschillende niveaus te kunnen opereren wegens uiteenlopende werkzaamheden en contacten, van operationeel tot strategisch niveau. 

Belangrijke competenties: 

 • Overzichtsvermogen: het bewaren van het overzicht en de grote lijnen, door vraagstukken en (deel)projecten in een breder kader te plaatsen en meerdere perspectieven in ogenschouw te nemen; 
 • Netwerken: het opbouwen van relaties en netwerken die van pas kunnen komen om doelstellingen te realiseren; 
 • Beïnvloedingvaardigheden: het toepassen van een effectieve strategie om invloed uit te oefenen, de juiste argumenten en methode hanteren om anderen mee te krijgen; 
 • Situationeel leidinggeven en omgevingsbewust zijn; om kunnen gaan met verschillen in belangen 
 • Je bent stressbestendig en besluitvaardig, ook als niet alle informatie voorhanden is of de gevolgen van een beslissing niet volledig duidelijk zijn. 

Organisatie 

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging, van en voor bos- en natuurterreineigenaren. De VBNE ondersteunt het professioneel bos -en natuurbeheer van de leden in brede zin. Onze leden zijn: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen zij bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland. Het VBNE-kantoor telt inclusief de Directeur 6 medewerkers. De VBNE is een netwerkorganisatie: veel werk vindt plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de leden, in samenspraak met andere betrokken partijen uit het werkveld. De werkorganisatie van de VBNE wordt gevormd door (de werknemers van de) leden. De medewerkers van het kantoor van de VBNE zijn hieraan ondersteunend. 

Ons aanbod 

Aanstelling: 32 uur 

Salaris: De functie is gewaardeerd in functieschaal 11 van de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel Landschappen. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 5.190,63 en maximaal € 6.937,41 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Duur van het contract: In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd. 

Informatie en reageren 

Is de rol van hands-on én strategisch Directeur bij de VBNE je op het lijf geschreven? Stuur dan je CV en motivatie (in word of PDF) voor 28 februari 2020 ter attentie van het bestuur naar d.nijland@VBNE.nl onder vermelding van de vacature naam. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Dianne Nijland, de huidige directeur van de VBNE op 06 129 729 96.