Bestuurslid Noodhulp

District Zuid- Holland Zuid

Uitdagende ontwikkelingen
Bent u thuis in het veiligheidsdomein, werkt u bij een van de hulpdiensten of aanpalende terreinen, of bent u hier als vrijwilliger actief? Volgt u de ontwikkelingen op dit terrein en heeft u een beeld hoe het Rode Kruis zich hier als Noodhulporganisatie nog beter kan manifesteren? U heeft visie, een overall view, en koppelt die graag aan de praktijk en de mensen die hier uitvoering aan geven? Dan willen wij u van harte uitnodigen te solliciteren als vrijwilligers op de functie van bestuurslid Noodhulp van het district Zuid- Holland- Zuid, een van de 25 districten van het Rode Kruis.

Algemeen
Als bestuurslid Noodhulp maakt u deel uit van het districtsbestuur Zuid- Holland- Zuid. Het bestuur bestaat uit 7 leden en is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Met elkaar geeft u invulling aan de strategie van het Rode Kruis. Het onderdeel Noodhulp is enorm in ontwikkeling, wat maakt dat er grote uitdagingen en kansen liggen, zowel binnen het Rode Kruis, als daarbuiten. Vanuit uw bestuurlijke functie, zoekt u aansluiting bij de Rode Kruis-afdelingen en externe organisaties (veiligheidsregio) in het district om Noodhulp zo goed mogelijk neer te zetten. Het betreft een onbetaalde functie waarbij u rekening moet houden met een tijdsinvestering van ca. 8-10 uur per week. U wordt bij uw taak door verschillende beroepskrachten en vrijwilligers ondersteund.

Taken

 • Is binnen de veiligheidsregio aanspreekpunt voor lokale overheden op bestuurlijk niveau als het gaat om o.a. Noodhulpteam en Bevolkingszorg ;
 • Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van Noodhulp overeenkomstig de kaderstelling Noodhulp, Evenementenhulp, Bevolkingszorg, Verbindingsdienst .
 • Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op bovenstaande activiteiten;
 • Ziet toe en stuurt op de kwaliteit van uitvoering van taken/activiteiten en draagt zorg voor uniforme werkwijzen en protocollen;
 • Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn;
 • Informeert het districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen en legt waar nodig verantwoording af;

Profiel

 • Heeft kennis van of interesse in het gebied van noodhulp;
 • Is in staat over de grenzen heen te kijken, zowel die van het district als die van de kerntaak;
 • Heeft gevoel voor veranderende organisaties en beschikt over overtuigingskracht;
 • Kan goed werken in teamverband en is een echte netwerker
 • Is in staat mensen te verbinden;
 • Heeft bij voorkeur ervaring in bestuurlijke functies;
 • Kan zijn weg vinden in complexe organisaties;
 • Communiceert helder in woord en geschrift en weet anderen te enthousiasmeren.

Interesse?

 • Is uw interesse gewekt, dan kunt u uw CV met motivatie sturen aan Rosa Kappe; RKappeBliek@redcross.nl.
 • Voor nadere informatie kunt u terecht bij de huidige portefeuillehouder Maylie van den Akker : 06-10285653.

Voor meer informatie over het Nederlandse Rode Kruis kunt u terecht op www.rodekruis.nl.

Bestuurslid Fondsenwerving/Communicatie

Algemeen
Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen, zodat in tijden van nood niemand alleen staat. We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Het district Zuid-Holland-Zuid zoekt een:

Bestuurslid Fondsenwerving/Communicatie

Plaats in de organisatie
Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 25 districten. Voor het districtsbestuur van Zuid-Holland Zuid (Hoeksche Waard, Dordrecht/Zwijndrecht, Alblasserwaard) zoeken we een bestuurslid fondsenwerving/communicatie die op vrijwillige basis gemiddeld 4-6 uur per week vrij wil maken
om de activiteiten in het district mede mogelijk te maken.

Wat ga je doen?

 • Ervoor zorgen dat de districtsnieuwsbrief wordt uitgegeven
 • Richting en sturing geven aan het district op het gebied van fondsenwerving en communicatie
 • De inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van fondsenwerving en communicatie bewaken en toetsen
 • Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen voor fondsenwerving en communicatie
 • Contact onderhouden met de verantwoordelijken op het gebied van Fondsenwerving en communicatie binnen de afdelingen

Wat vragen wij?

 • Affiniteit hebben met vrijwilligers(werk)
 • De door de vereniging geformuleerde strategische beslissingen en doelstellingen onderschrijven en uitvoeren
 • Een netwerker zijn en beschikken over een relevant netwerk en/of de tijd willen nemen om dit uit te bouwen
 • Beschikken over bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring
 • Bij voorkeur woonachtig zijn binnen het district Zuid-Holland-Zuid
 • ondernemend, innovatief, betrouwbaar, enthousiasmerend en echte ‘verbinders’ zijn.

Wat bieden wij?

 • Boeiend en uitdagend vrijwilligerswerk en de kans om bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen
 • Vergoeding voor de gemaakte reis-en onkosten
 • Verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van het Rode Kruis

Interesse?

 • Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar Rosa Kappe, support medewerker: rkappebliek@redcross.nl.
 • Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Paul van Oers, vrijwilligersmanager: Pvanoers@redcross.nl of 06 12 01 09 15.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.