Projectleider Ongedocumenteerde

Het helpen van mensen in nood om de hoek en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Voor het project Hulp naar Hulp van het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland zijn we op zoek naar een enthousiaste en betrokken

Projectleider Ongedocumenteerde

(32 uur per week)

Plaats in de organisatie

De Projectleider rapporteert aan de manager van het district Amsterdam-Amstelland. De standplaats van deze functie is district Amsterdam-Amstelland.

Doel van de functie

In Amsterdam zijn er naar schatting 15.000 tot 25.000 mensen die leven zonder papieren. Deze groep mensen bestaat uit diverse subgroepen en diverse hulpvragen. Jij zorg als projectleider dat je de noden binnen de groep inzichtelijk krijgt, en aanbod creëert aansluitend op de behoefte van de doelgroepen. Vanuit onderzoek en bestaande resultaten vanuit het verleden en het huidig beeld vanuit de Covid-19 crisis kom je tot een integraal voorstel richting manager en bestuur.  Vervolgens ben je verantwoordelijk voor de implementatie van het voorstel en het operationeel uitrollen.

Functie-inhoud

Als Projectleider:

 • Organiseer je een aantal keer per jaar een breed stedelijk over voor het netwerk in samenwerking met andere partijen.;
 • Geef je ondersteuning en leiding aan een groep vrijwilligers;
 • Coördineer je een x aantal trainingen omtrent toegang  tot medische zorg, ehbo en life skills;
 • Ontwikkel je een visie vanuit huidige resultaten vertaald naar de nieuwe strategie 2020 -2025;
 • Verantwoordelijk voor het maken van een werkplan en begroting;
 • Input leveren voor subsidie- en fondsenaanvragen;
 • Input leveren voor de ontwikkeling van trainingen en de organisatie hiervan.

Functie-eisen:

 • Je kunt projectmatig en zelfstandig werken in een flexibele omgeving;
 • Je hebt een relevante opleiding, minimaal HBO niveau;
 • Je kunt goed prioriteiten stellen en hebt geen moeite met deadlines;
 • Resultaat- en teamgerichte competenties;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring / affiniteit met de doelgroep;
 • Bij voorkeur ervaring met het werken met vrijwilligers;
 • Bij voorkeur een relevant netwerk in het specifieke domein;
 • Affiniteit met de grondbeginselen van het Rode Kruis en handelend hiernaar.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 9 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 2.694,96 tot max. € 3.397,03 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week). Het betreft een flexibele aanstelling tot en met 31 december 2020 met mogelijkheid tot verlenging.

Reacties

Je motivatiebrief + cv  gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag vóór 17 augustus 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/164189

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Suzanne Segaar 06-29142855.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Senior Projectleider Vakmanschap

Het hart van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij belangrijk. Het NJi is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Zo dragen wij bij aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Senior Projectleider Vakmanschap

(32 uur)

We zoeken een ervaren projectleider die het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (www.richtlijnenjeughulp.nl) kan leiden. In dit dynamische programma richten collega’s van het NJi en de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW zich op de ontwikkeling en herziening van richtlijnen. Het programma stimuleert en ondersteunt ook het gebruik van richtlijnen in de praktijk, bijvoorbeeld door het organiseren van landelijke netwerkbijeenkomsten en door het ontwikkelen van implementatietools. Jij stuurt het programmateam aan.

Je weet je weg te vinden in complexe en dynamische samenwerkingen, zowel intern als extern. Je kunt snel schakelen tussen verschillende mensen, organisaties en de diverse belangen die zij hebben. Je verbindt mensen en daarbij houd je het perspectief van professionals helder voor ogen. Je hebt affiniteit met kennis over wat werkt in het brede jeugdveld en kan de verbinding leggen tussen de richtlijnen en andere relevante kennisbronnen (zoals de Databank Effectieve Jeugdinterventies).  

Richtlijnen bestaan nu tien jaar voor het beroepsveld van jeugdhulp en jeugdbescherming. Het programma staat en is toe aan een nieuwe fase. In die nieuwe fase ga je als projectleider zorg dragen voor het bestendigen van wat in tien jaar is opgebouwd én ga je leiding geven aan vernieuwing, zodat de kennis nóg beter toepasbaar is.

Je start bij ons als projectleider van het programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Afhankelijk van jouw ervaring, competenties en wensen kijken we samen in welke projecten je verder nog een bijdrage kunt leveren, als projectleider of als adviseur.

Functie-eisen:

 • WO opleiding (gedragswetenschappen, onderwijskunde, bestuurskunde).
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider of programmamanager.
 • Kennis van leren, professionaliseren, veranderen, implementeren.
 • Kennis van innovatieve vormen van kennisoverdracht.
 • Ervaring met strategisch, tactisch en operationeel denken en handelen.
 • Ervaring met programmatisch werken en complex projectmanagement, bij voorkeur in een netwerk.
 • Ervaring met het inspireren en aansturen van een projectteam.

Competenties:

 • Ondernemend
 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewust
 • Besluitvaardig
 • Creatief

Het maakt ons niet uit waar je bent geboren, wat je gelooft of van wie je houdt, wél of je maatschappelijk betrokken bent. Samen met je collega’s in de vakgroep Vakmanschap & Professionalisering ontwikkel je de benodigde expertise voor het NJi. Je draagt  bij aan een lerende teamcultuur, onder andere door het geven en ontvangen van feedback. Het NJi hecht eraan dat je ook jezelf gedurende jouw dienstverband blijft ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 uur per week voor de duur van ten minste één jaar. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.225,- bruto per maand (senior medewerker inhoud 2, schaal 11) bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. Het Nederlands Jeugdinstituut volgt de CAO Sociaal Werk.

Informatie en Sollicitatie

Je kunt uw sollicitatie met curriculum vitae uiterlijk 23 augustus indienen via de knop Solliciteren op de website: www.werkenbijhetnji.nl. Inlichtingen over het NJi, de functie en de vakgroep zijn verkrijgbaar bij Karlijn Stals, tel. 030 – 2306589 (leidinggevende vakgroep Vakmanschap en Professionalisering) tot 31 juli en bij Marianne Berger, tel. 030 – 2306532 (senior adviseur/projectleider) vanaf 31 juli.

De eerste ronde gesprekken plannen we op woensdag 2 en donderdag 3 september. De tweede ronde op donderdag 10 september.

We geven de voorkeur aan een gesprek op locatie. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de nodige richtlijnen voor afstand en hygiëne in acht. Mocht je vanwege klachten of kwetsbaarheid voorkeur hebben voor een digitaal gesprek, dan maken we hier afspraken over. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Projectleider Goed Voorbereid Alkmaar

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen kunnen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan negentienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Projectleider Goed Voorbereid

(16 uur per week voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging)

Standplaats Alkmaar

Plaats in de organisatie:

Het district Noord-Holland Noord  bestaat uit een tiental beroepskrachten. Daarnaast zijn er ruim 1000 vrijwilligers bij diverse afdelingen en activiteiten actief. Samen helpen wij vele mensen in Noord-Holland met onze activiteiten op het gebied van noodhulp, evenementenhulp, EHBO en Goed Voorbereid.

De projectleider rapporteert aan de vrijwilligersmanager van het district Noord-Holland Noord.

Doelen van de functie

Het Rode Kruis wil dé humanitaire noodhulporganisatie in Nederland zijn.

Het Rode Kruis wil dat mensen goed voorbereid zijn op noodsituaties zodat iedereen weet wat te doen om zichzelf maar ook om anderen te helpen als er een noodsituatie ontstaat. De activiteiten op het gebied van Goed Voorbereid in noodsituaties willen we aanbieden aan mensen die het Rode Kruis het hardst nodig hebben.

De projectleider zal  voortbouwen op activiteiten die nu reeds plaatsvinden, het netwerk met ketenpartners in zowel sociaal- als veiligheidsdomein versterken en zorgen voor een borging van (financiële) continuïteit zodat activiteiten na afloop van dit project (financieel) zelfstandig kunnen worden voortgezet.

Functie-inhoud:

 • Je organiseert een vrijwilligerspoule op districtsniveau die aan de slag gaat met de activiteiten, getraind wordt en die onderling kennis deelt;
 • Je draagt mede zorg voor contacten en netwerken met gemeenten en organisaties (in het sociale domein en het veiligheidsdomein in Noord-Holland) om mogelijk mee samen te werken;
 • Je schept kansen om activiteiten op te zetten al dan niet in samenwerking met andere organisaties;
 • Je onderhoudt contacten met de portefeuillehouder Goed Voorbereid van het districtsbestuur en rapporteert aan de vrijwilligersmanager;
 • Je verzorgt en coördineert de administratieve afhandeling van alle activiteiten;
 • Je verzorgt een jaarlijkse werkplan en bent verantwoordelijk voor de financiën en fondswerving voor Goed Voorbereid activiteiten.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met projectmanagement;
 • Ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatie en affiniteit met het sociale domein en de Veiligheidsregio, het werken met vrijwilligers maakt het soms nodig dat er in de avonduren gewerkt wordt;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om jouw omgeving te motiveren, stimuleren en enthousiasmeren. Je bent een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren;
 • Je bent doortastend, resultaatgericht en je creëert tegelijkertijd draagvlak en werkt verbindend;

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en initiatief.

Wij bieden: 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.918,94 en max. €3.710,34 o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties:

Je motivatiebrief en cv gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 28 februari 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/154352

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met  Anja Posthuma de Boer, aposthumadeboer@redcross.nl, 06 30386435 of Marleen van Duijnhoven, mvanduijnhoven@redcross.nl, 06 51728075.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Projectleider jongerenprogramma

Vacature projectleider jongerenprogramma (m/v),

32 uur per week (88,89%)

Als projectleider van het jongerenprogramma weet je met passie jongeren te activeren voor vluchtelingen en te binden aan VluchtelingenWerk. Je bent verantwoordelijk voor (het ontwikkelen van) het jongerenprogramma. Daarbij bewaak je de kwaliteit van het project en zorg je voor de effectieve en efficiënte inzet van tijd, geld en middelen bij de realisatie van het jongerenprogramma. Je voert afstemmingsgesprekken met de opdrachtgever(s) en legt verantwoording af over de voortgang en realisatie van het programma.

Heb jij meerdere jaren ervaring in het ontwikkelen en leiden van projecten? Heb je kennis over en ervaring met het werken met jongeren en heb je ruime ervaring in het ontwikkelen van communicatiemiddelen? Lees dan verder.

Een stevig maatschappelijk draagvlak voor de bescherming van vluchtelingen is van cruciaal belang om een welkome samenleving te creëren. Om hier een bijdrage aan te leveren wil VluchtelingenWerk een jonge doelgroep kennis laten maken met vluchtelingen en VluchtelingenWerk. Voor de activatie en binding van jongeren willen we een speciaal programma ontwikkelen met diverse activiteiten die jongeren in de verschillende leeftijdscategorieën aanspreken.

Als projectleider van het jongerenprogramma werk je op afdeling Belangenbehartiging. Deze afdeling (ca. 35 medewerkers) treedt op als landelijke collectieve belangenbehartiger voor asielzoekers en vluchtelingen. Door middel van lobby bij beleidsmakers en politiek, persvoorlichting, internationale samenwerking, communicatie en het werven en binden van donateurs draagt de afdeling bij aan vluchtelingenbescherming.

Wat wij vragen

Kennis

 • HBO+ werk/ en denkniveau
 • Meerdere jaren ervaring in het ontwikkelen en leiden van projecten
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Analytisch
 • Kennis van het werkveld

Specifieke functiekenmerken

 • Kennis over en ervaring met het werken met jongeren.
 • Kennis van jongerentrends en ontwikkelingen
 • Ruime ervaring in het ontwikkelen van communicatiemiddelen, specifiek voorlichtings- en promotiemateriaal.
 • Kennis en ervaring met (social) media.
 • Ervaring met de inzet van diverse communicatiekanalen en het organiseren van events.
 • Ervaring in het schrijven van briefings en het werken met freelancers en creatieve bureaus.

Wat wij bieden

Een prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert. VluchtelingenWerk Nederland kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Wij bieden een salaris van maximaal € 4.564,00 bruto per maand (schaal 10), op basis van een 36-urige werkweek.

Aanstelling is in eerste instantie voor de periode van één jaar.

Heb je belangstelling?

Stuur dan je sollicitatie vóór 3 februari 2020 naar vacatures-lb@vluchtelingenwerk.nl onder vermelding van functie, vacaturenummer 24 en vacaturebron. Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Marije Kamphuis via mail (mkamphuis@vluchtelingenwerk.nl of telefonisch via 06 2496 6223. Een uitgebreide functiebeschrijving is als bijlage bijgevoegd. Online screening en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Over VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Circa 15.000 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als op het publiek. Naast ons werk als behartiger van hun collectieve belangen staat VluchtelingenWerk asielzoekers persoonlijk bij tijdens hun asielprocedure en ondersteunen wij vluchtelingen in het proces van integratie in Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom worden vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Projectleider Goed Voorbereid Noord-Holland Noord

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen kunnen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan negentienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Projectleider Goed Voorbereid

(16 uur per week voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging)

Standplaats Alkmaar

Plaats in de organisatie:

Het district Noord-Holland Noord  bestaat uit een tiental beroepskrachten. Daarnaast zijn er ruim 1000 vrijwilligers bij diverse afdelingen en activiteiten actief. Samen helpen wij vele mensen in Noord-Holland met onze activiteiten op het gebied van noodhulp, evenementenhulp, EHBO en Goed Voorbereid.

De projectleider rapporteert aan de vrijwilligersmanager van het district Noord-Holland Noord.

Doelen van de functie

Het Rode Kruis wil dé humanitaire noodhulporganisatie in Nederland zijn.

Het Rode Kruis wil dat mensen goed voorbereid zijn op noodsituaties zodat iedereen weet wat te doen om zichzelf maar ook om anderen te helpen als er een noodsituatie ontstaat. De activiteiten op het gebied van Goed Voorbereid in noodsituaties willen we aanbieden aan mensen die het Rode Kruis het hardst nodig hebben.

De projectleider zal  voortbouwen op activiteiten die nu reeds plaatsvinden, het netwerk met ketenpartners in zowel sociaal- als veiligheidsdomein versterken en zorgen voor een borging van (financiële) continuïteit zodat activiteiten na afloop van dit project (financieel) zelfstandig kunnen worden voortgezet.

Functie-inhoud:

 • Je organiseert een vrijwilligerspoule op districtsniveau die aan de slag gaat met de activiteiten, getraind wordt en die onderling kennis deelt;
 • Je draagt mede zorg voor contacten en netwerken met gemeenten en organisaties (in het sociale domein en het veiligheidsdomein in Noord-Holland) om mogelijk mee samen te werken;
 • Je schept kansen om activiteiten op te zetten al dan niet in samenwerking met andere organisaties;
 • Je onderhoudt contacten met de portefeuillehouder Goed Voorbereid van het districtsbestuur en rapporteert aan de vrijwilligersmanager;
 • Je verzorgt en coördineert de administratieve afhandeling van alle activiteiten;
 • Je verzorgt een jaarlijkse werkplan en bent verantwoordelijk voor de financiën en fondswerving voor Goed Voorbereid activiteiten.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met projectmanagement;
 • Ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatie en affiniteit met het sociale domein en de Veiligheidsregio, het werken met vrijwilligers maakt het soms nodig dat er in de avonduren gewerkt wordt;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om jouw omgeving te motiveren, stimuleren en enthousiasmeren. Je bent een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren;
 • Je bent doortastend, resultaatgericht en je creëert tegelijkertijd draagvlak en werkt verbindend;

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en initiatief.

Wij bieden: 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.918,94 en max. €3.710,34 o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties:

Je motivatiebrief en cv gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 20 januari 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/150730

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met  Anja Posthuma de Boer, aposthumadeboer@redcross.nl, 06 30386435 of Marleen van Duijnhoven, mvanduijnhoven@redcross.nl, 06 51728075.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Projectleider Goed Voorbereid

Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid: dát is waar het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor staat. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp en Eerste Hulp(onderwijs). Ook internationaal levert het NRK een actieve bijdrage na rampen en conflicten. Dit doen wij vanuit ons hart, met de mouwen opgestroopt.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Voor de ontwikkeling en implementatie van een ontwikkeld concept voor een nieuwe interventie in de hulpverlening is Rode Kruis district Amsterdam-Amstelland op zoek naar een:

Projectleider Goed Voorbereid

32 uur per week, 1 jaar met mogelijkheid op verlenging

Wij zoeken: een professional met ruime ervaring in interventie-ontwikkeling in het sociale domein, bij voorkeur in Amsterdam

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Overall verantwoordelijk voor de voortgang van het totale project ‘Een Goed Voorbereid Amsterdam-Amstelland’
 • Productontwikkeling, procesontwikkeling en materiaalontwikkeling nieuwe interventie Hulp naar Hulp i samenwerking met afdelingen Goed Voorbereid en NH Nationaal van het VK
 • Pilot Hulp naar hulp organiseren in samenwerking met de partners
 • Uitrollen & implementeren, Hulp naar Hulp naar 2 andere stadsdelen
 • Samenwerkingsafspraken met benodigde partners & stakeholders vormgeven en vastleggen voor Hulp naar Hulp
 • De subsidie- en fondsen relaties aangaan en onderhouden, de aanvragen produceren en indienen en verantwoording en rapportages produceren voor alle Goed voorbereid activiteiten.
 • Het monitoren, evalueren en waar nodig inhoudelijk door ontwikkelen van Hulp naar Hulp
 • Het bijhouden van rapportages, administratie, en de impactmeeting van Hulp naar Hulp
 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling van automatiseringstool ter ondersteuning van alle Goed Voorbereid activiteiten
 • Het leidinggeven aan (+/- 26) vrijwilligers en een werkervaringsplaats
 • Relaties ontwikkelen & onderhouden van het bestaande interne en externe netwerk
 • Samenwerkingsovereenkomsten realiseren met nieuwe opdrachtgevers
 • Het werven van deelnemers voor Hulp naar Hulp
 • Input leveren voor de werving van vrijwilligers en voor communicatie doeleinden
 • Ontwikkelen training voor vrijwilligers Hulp naar Hulp

Kan jij:

 • Een nieuwe, getoetste interventie vanaf de basis af aan ontwikkelen, organiseren en implementeren
 • Projectmatig en in hoge mate zelfstandig werken in een flexibele omgeving
 • Prioriteiten stellen wanneer taken zich ophopen
 • Subsidie aanvragen en verantwoordingen opstellen
 • Snel schakelen tussen de verschillende activiteiten en sleutelfiguren
 • Het veld aan je binden en daar vervolgens concrete samenwerkingen mee aan gaan
 • Activiteiten verbinden aan onderzoek en concrete impact

Heb jij:

 • Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met het Rode Kruis en haar grondbeginselen en handelt hiernaar;
 • Uitgebreide leidinggevende ervaring
 • Resultaat- en teamgerichte competenties;
 • Ervaring met het werken met vrijwilligers
 • 5-7 jaar projectleiding ervaring in het zorgdomein, bij voorkeur lokaal
 • Ervaring met ontwikkelen van interventies; kennis van PME, Theory of Change
 • Netwerkvaardigheden; in staat om lokale samenwerkingsverbanden aan te gaan
 • Lokaal netwerk

Dan bieden wij jou graag: 

Een baan waarmee je bijdraagt aan het vergroten van directe medische kennis en hulp in de maatschappij. Je werkt in een enthousiast en gezellig team voor wie resultaten tellen echter binnen een flexibele en mensgerichte werkomgeving, met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 10, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.918,94 tot max. € 3.710,34) o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week.

Reacties:

Je motivatiebrief + cv ontvangen wij graag voor 13 november 2019 t.a.v. Vera Beijer via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/145595

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Suzanne Segaar, Manager district Rode Kruis Amsterdam- Amstelland, bereikbaar op telefoonnummer 06-29142855.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op ww.rodekruis.nl/ Amsterdam

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Projectleider EHBO

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan negentienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Projectleider EHBO

24 uur, standplaats Eindhoven

De projectleider werkt samen met vrijwilligers om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het vergroten van het aantal EHBO-cursussen.

Plaats in de organisatie:

Het district Brabant Zuidoost bestaat uit een tiental beroepskrachten. Daarnaast zijn er circa 1000 vrijwilligers bij diverse activiteiten actief. Samen helpen wij vele Brabanders met onze activiteiten op het gebied van Noodhulp, Evenementenhulp, EHBO en Goed Voorbereid.

De Projectleider EHBO valt onder de hiërarchische en operationele aansturing van de vrijwilligersmanager van het district.

Functie-inhoud:

 • Acquisitie en organisatie van EHBO-cursussen voor de particuliere markt;
 • Sluiten van overeenkomsten met partners en toezien op en zorgdragen voor een goede uitvoering van de afgesloten overeenkomsten;
 • Het onderhouden van relaties met instructeurs en uitbreiden van deze pool;
 • Uitbreiden cursusaanbod naar iedere gemeente binnen district Brabant Zuidoost;
 • EHBO-aanbod uitbreiden naar specifiek kwetsbare groepen: EHBO op maat;
 • Contactpersoon voor externe relaties zoals scholen, scouting en sportverenigingen;
 • Toezien op de kwaliteit en de processen van de EHBO-cursussen voor Rode Kruis vrijwilligers;
 • Het onderhouden van relaties met de coördinatoren EHBO-opleidingen van de Rode Kruis afdelingen en het Rode Kruis Verenigingskantoor;
 • Opstellen van werkplan en begroting en behalen van afgesproken resultaten.

Functie eisen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Resultaat- en klantgerichte instelling;
 • Affiniteit met EHBO;
 • Ervaring met vrijwilligerswerk;
 • Flexibel inzetbaar en bereid om buiten kantoortijden op diverse locaties aanwezig te zijn;
 • Goede sociale en commerciële vaardigheden;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands, andere taal erbij is een pré;
 • Daadkrachtig, nauwkeurig en gestructureerd;
 • In staat om processen efficiënter te maken;
 • In staat om zowel in zelfstandig als in teamverband te werken;
 • In bezit van rijbewijs B.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en initiatief.

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € € 2.918,94 tot max. € 3.710,34 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Reacties:

Je motivatiebrief en CV gericht aan Kitty Weerheim ontvangen we graag vóór 10 augustus 2019 via de link: https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/137286 Eerste gesprekken zijn op donderdagmiddag 15 augustus. Tweede gesprekken zijn op maandagavond 19 augustus.

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Kitty Weerheim, mail KWeerheim@redcross.nl, tel. 070-4455696.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Projectleider Respect en Hulpbereidheid

Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen.

Het Rode Kruis ziet het als een belangrijke taak om haar gedachtegoed met de samenleving te delen en anderen uit te nodigen om deze waarden ook te omarmen. We doen dit onder de noemer ‘Vergroten van Respect en Hulpbereidheid’. Zonder hulpbereidheid en respect voor onze medemens zou er geen hulp zijn.

Binnen het Rode Kruis district Hollands Midden zoeken we daarom per direct een

Projectleider Respect en Hulpbereidheid

Ben jij de bevlogen projectleider die met zijn aanstekelijke enthousiasme mensen in beweging krijgt? Ben jij een daadkrachtig teamspeler met groot empathisch vermogen? Wil je op vrijwillige basis gemiddeld 8 uur per week vrij maken om Respect en Hulpbereid een gezicht te geven? Dan nodigen wij jou van harte uit om je talenten in zetten voor ons district Hollands Midden.

Inhoud functie                      

Met Respect en Helpbereidheid (R&H) clustert het Rode Kruis een groot deel van de educatie- en voorlichtingsactiviteiten. Landelijke campagnes zom grote groepen burgers te inspireren en te betrekken bij nood dicht bij huis zoals een ongeluk op straat, en een internationaal conflict ver weg van huis. Activiteiten die lokaal kunnen worden opgepakt, zoals ‘Hero of Humanity’, ‘Kind onder Vuur’ en voorlichting op het gebied van Humanitair Oorlogsrecht, breng jij binnen het district actief onder de aandacht. Daarnaast zijn er activiteiten die nog de nodige promotie in het district kunnen gebruiken en waarvoor jij de aanjager bent, zoals het op de kaart zetten van internationale projecten van het Rode Kruis om daarmee de verbinding met onze Rode Kruis zusterverenigingen te versterken.

Plaats in de vereniging 

Als Projectleider R&H wordt je begeleid door het districtsbestuur en onderhoud je direct contact met bestuursleden en betrokken vrijwilligers in de afdelingen. Daarnaast heb je nauw contact met projectleiders en bestuursleden R&H van andere districten en met de beroepskrachten R&H van het verenigingskantoor.

Functie-eisen

 • Werk- en denkniveau: minimaal HBO
 • Relevante ervaring met projectmanagement
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Pioniersgeest
 • Organisatietalent
 • Teamspeler
 • Een kei in het bouwen en onderhouden van een netwerk
 • Ervaring met het motiveren, overtuigen en enthousiasmeren van vrijwilligers

Wij bieden

Een uitdagende vrijwilligersfunctie op een boeiend thema met veel vrijheid om hiermee binnen het district aan de slag te gaan. Daar wordt je ondersteund door een betrokken en enthousiast bestuur. Het Rode Kruis vergoedt uiteraard je reiskosten.

Reageren?                                                                                                                                                                                                     

Ben je enthousiast en wil je direct reageren, stuur dan je motivatie en CV naar Rosa Kappe, rkappebliek@redcross.nl. Voor vragen over de functie kan je terecht bij Monique Timmermans, mtimmermans@redcross.nl en meer informatie over het Rode Kruis vind je op www.rodekruis.nl.

Projectleider Evenementenhulp Studenten

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt, dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Nederlandse Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van zelfredzaamheid  tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 24 districten. In de provincie Overijssel (districten IJsselland en Twente) zijn zo’n 1.400 vrijwilligers actief voor het Nederlandse Rode Kruis. Voor deze regio zijn we op zoek naar een

Projectleider Evenementenhulp Studenten

20 uur per week, Apeldoorn en Almelo

Je bent de ondernemer die denkt in mogelijkheden. In je contacten met het onderwijs in Overijssel zoek, vind en verbind je de studenten aan het Rode Kruis voor minimaal 2 jaar. Je zorgt voor een warm welkom en bent het aanspreekpunt voor de student én het onderwijs. Je thuisbasis is het kantoor in Apeldoorn, in combinatie met het kantoor in Almelo. Je uren vul je flexibel in qua tijd en locatie.

 Wat ga je precies doen?

 • Je brengt het onderwijs Verpleegkunde Overijssel in kaart en verzorgt de acquisitie en het relatiebeheer;
 • Je verzorgt informatiebijeenkomsten voor de studenten met daaraan gekoppeld de intakegesprekken;
 • Je bent het aanspreekpunt voor en geeft sturing aan de studenten en het projectteam;
 • Je verzorgt de administratie en coördineert opleidings- en bijscholingstrajecten, inclusief (financiële) rapportages;
 • Je draagt zorgt voor goede integratie van de groep studenten binnen het Rode Kruis en bewaakt de inzeturen van de studenten;
 • Je schrijft het plan van aanpak waarin een terugverdienmodel is uitgewerkt, wat je meeneemt in je gesprekken binnen het onderwijs;
 • Je onderzoekt wat nodig is voor een online community en zorgt voor een passend communicatie medium in samenwerking met het aanspreekpunt jongeren landelijk;
 • Je zorgt voor een goede betrouwbare relatie met de coördinatoren EHV, de projectcoördinator EHV, de district coördinatoren EHV en het Verenigingskantoor;
 • Je stelt jaarlijks een werkplan met begroting op en zorgt voor het behalen van de afgesproken doelen.

Wat vragen we?

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met onderwijs, en bij voorkeur ook met Evenementenhulp en jongeren;
 • Ervaring met vrijwilligerswerk en leiding geven is een pré;
 • Inzicht in de drijfveren van studenten en hoe je daar als organisatie op kan inspelen;
 • Zeer flexibel inzetbaar en bereid om buiten kantoortijden op diverse locaties aanwezig te zijn;
 • Ervaring met projectmanagement en community management;
 • Resultaatgericht, daadkrachtig, nauwkeurig en gestructureerd;
 • In staat zijn om processen efficiënter te maken
 • Communicatief sterk en mensen weet te enthousiasmeren en mee te krijgen.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: ondernemerschap, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, inlevingsvermogen en initiatief.

We bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.918,94  tot max.
€ 3.710,34) o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week.

Word jij onze collega die zorgt voor de uitbreiding van ons team Evenementenhulpverleners? Reageer dan meteen!
We zijn benieuwd naar jouw aanpak en zien dit graag terug in je sollicitatie, gericht aan Mascha van Mourik. Deze ontvangen we graag vóór woensdag 29 mei 2019 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/131838

Planning:

Het eerste gesprek vindt plaats op woensdag 5 juni 2019, in Apeldoorn. Een eventueel tweede gesprek zal op 11 juni 2019 plaatsvinden, in de avond, in Hengelo. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt, in overleg, in Den Haag gepland. Graag hier rekening mee houden!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mascha van Mourik (Vrijwilligersmanager) via 06-21850876 of mvanmourik@redcross.nl

Wij vinden het belangrijk de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van onze organisatie en (toekomstige) werknemers te waarborgen.  Screening op integriteit maakt – net als een online assessment – onderdeel van het sollicitatieproces.

Bij het Rode Kruis werk je aan een belangrijke missie: je zet je in voor mensen in nood. Maar ook voor jezelf is werken bij het Rode Kruis interessant. Je wordt aangemoedigd om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. De sfeer is informeel, gedreven en actiegericht. Het Rode Kruis staat bovendien in de top drie van ‘meest inspirerende merken van Nederland’.

Om een ieder, wie of waar dan ook, goed te kunnen helpen, streven wij ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Hoe meer het Rode Kruis een afspiegeling van de samenleving is, hoe meer we samen kunnen betekenen. Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om zich voor het Rode Kruis in te zetten. Samen maken we van onze verschillen onze kracht!

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl , Facebook.com/rodekruis en Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Projectleider Goed Voorbereid

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan negentienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Projectleider Goed Voorbereid

(24 uur per week tot einde van het jaar met mogelijkheid tot verlenging)

Standplaats Eindhoven

Plaats in de organisatie:

Het district Brabant Zuidoost bestaat uit een vijftiental beroepskrachten. Daarnaast zijn er ruim 1000 vrijwilligers bij diverse activiteiten actief. Samen helpen wij vele Brabanders met onze activiteiten op het gebied van noodhulp, evenementenhulp, EHBO en Goed Voorbereid.

De projectleider rapporteert aan de vrijwilligersmanager van het district Brabant Zuidoost.

Doelen van de functie

Het Rode Kruis wil dé humanitaire noodhulporganisatie in Nederland zijn.

Het Rode Kruis wil dat mensen goed voorbereid zijn op noodsituaties zodat iedereen weet wat te doen om zichzelf maar ook om anderen te helpen als er een noodsituatie ontstaat. De activiteiten op het gebied van Goed Voorbereid in noodsituaties willen we aanbieden aan mensen die het Rode Kruis het hardst nodig hebben en zo mogelijk met andere partijen.

Er zijn in district Brabant Zuidoost mooie initiatieven ontstaan die de projectleider Goed Voorbereid verder gaat ontwikkelen en uitvoeren. In Veldhoven zijn er verschillende convenanten waar het Rode Kruis een bijdrage aan levert. Daarnaast zijn er concrete afspraken met verschillende samenwerkingspartners waaronder RSZK ZorgProfessionals, Wooninc. en Zuidzorg voor het geven van workshops Goed Voorbereid.

Tevens zal de projectleider Goed Voorbereid bestaande activiteiten (door)ontwikkelen richting het landelijk Goed Voorbereid aanbod (Preventief WoonBeheer/Rode Kruis aan Huis en het gezamenlijke project van Humanitas en Rode Kruis: Meedoen in de Wijken).

Functie-inhoud:

 • Je organiseert een vrijwilligerspoule op districtsniveau die aan de slag gaat met de activiteiten, getraind wordt en die onderling kennis deelt;
 • Je draagt mede zorg voor contacten en netwerken met gemeenten en organisaties (in het sociale domein) om mogelijk mee samen te werken;
 • Je schept kansen om activiteiten op te zetten al dan niet in samenwerking met andere organisaties;
 • Je onderhoudt contacten met de portefeuillehouder Goed Voorbereid van het districtsbestuur en rapporteert aan de vrijwilligersmanager;
 • Je verzorgt en coördineert de administratieve afhandeling van alle activiteiten;
 • Je verzorgt een jaarlijkse werkplan en bent verantwoordelijk voor de financiën.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met vrijwilligers- en projectmanagement;
 • Ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatie en affiniteit met het sociale domein en de Veiligheidsregio, het werken met vrijwilligers maakt het soms nodig dat er in de avonduren gewerkt wordt;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om jouw omgeving te motiveren, stimuleren en enthousiasmeren. Je bent een echte netwerker en niet bang om vernieuwingen door te voeren;
 • Je bent doortastend, resultaatgericht en je creëert tegelijkertijd draagvlak en werkt verbindend;

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en initiatief.

Wij bieden: 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 10 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.918,94 en max. €3.710,34 o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties:

Je motivatiebrief en cv gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 13 mei 2019 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/131264

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Ellen Diederen (vrijwilligersmanager):

0652779163 –  of ediederen@redcross.nl

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld