Programma medewerker

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. In Nederland geeft Stichting Vluchteling voorlichting aan het Nederlands publiek over het lot van vluchtelingen en over  internationale noodhulp.  

Wegens vertrek van een collega zoeken wij per direct voor ons team Programma’s en Pleitbezorging een fulltime

Programma medewerker

Algemene taken

De programmamedewerker is, samen met vier collega’s en de projectcontroller verantwoordelijk voor het managen van grants die vanuit SV verstrekt worden aan zowel lokale als internationale hulporganisaties ten einde noodhulpprogramma’s voor vluchtelingen en ontheemden uit te voeren. De taakverdeling tussen de collega’s gebeurt op regionale basis. Hij of zij zorgt dat de grants op verantwoorde wijze worden besteed en ten goede komen aan vluchtelingen en ontheemden.

Plaats in de organisatie

De programmamedewerker maakt deel uit van de afdeling Programma’s en Pleitbezorging en rapporteert aan het hoofd van deze afdeling. Het team bestaat op het ogenblik uit 5 programma medewerkers, 2 medewerkers voor het project Chronische Ziektes, 1 medewerker Pleitbezorging en een projectcontroller. Het team werkt nauw samen met de afdelingen Bedrijfsvoering, Fondsenwerving en Communicatie.

 Wat houdt de functie in?

 • Schrijven van financieringsvoorstellen voor externe financiers zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Postcode Loterij, en andere externe donoren.
 • Beoordelen van de capaciteit en voorstellen van partners voor het uitvoeren van noodhulp activiteiten
 • Het onderhouden van contacten met de partners van SV, waaronder onze primaire partner Intersos, lokale partners en andere internationale partners.
 • Bijdragen aan de capaciteitsversterking van lokale partners. Beoordelen van inhoudelijke en financiële projectrapportages .
 • Monitoren en (laten) evalueren van hulpprogramma’s, zowel vanuit kantoor als tijdens dienstreizen.
 • Opstellen en uitwerken van contracten in zowel het Nederlands als het Engels.
 • Participeren in interne en externe overlegorganen zoals Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), NGO-bijeenkomsten en bijeenkomsten met private donoren.
 • Opstellen van inhoudelijke briefings t.b.v. voorlichtende en fondsenwervende campagnes.

Wat verwachten we van jou?

 • Relevante opleiding op universitair en/of HBO niveau.
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare, buitenlandse werkervaring op gebied van vluchtelingen en/of humanitaire hulpverlening.
 • Ervaring met programmamanagementcyclus en met monitoring en evaluaties van hulpverlening in het veld.
 • Ervaring met het werken met lokale partners en capaciteitsversterking.
 • Bekendheid met de werkwijze van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, DRA, SHO en ECHO is een pré.
 • Cijfermatig inzicht en analytische vaardigheden.
 • Ook buiten de reguliere werktijden en tijdens noodhulpacties bereid extra inzet te leveren.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels.
 • Enthousiast, creatief, initiatiefrijk.
 • Bereidheid tot reizen, ook naar moeilijke landen en gebieden.
 • Je draagt vluchtelingen een warm hart toe.

Wat bieden wij jou?

 • Een dynamische functie in een bevlogen organisatie van ongeveer 35 medewerkers.
 • Een functie met ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën.
 • Een arbeidscontract voor in eerste instantie een jaar met uitzicht op verlenging.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden passend bij een goed doel, afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.

Stichting Vluchteling heeft een Code of Conduct, met hierin de waarden en principes van Stichting Vluchteling, onder andere met betrekking tot integriteit & betrouwbaarheid en het tegengaan van iedere vorm van discriminatie en/of machtsmisbruik. Iedere medewerker dient deze te onderschrijven en er te allen tijden naar te handelen. Het afnemen van referenties en het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Iets voor jou? Reageer dan zo snel mogelijk.

Stuur een e-mail voor 10 juli 2020 met daarin je motivatie en jouw CV naar Renske Boetje, Hoofd Interne Bedrijfsvoering, via solliciteren@vluchteling.nl onder vermelding van “Vacature programmamedewerker”. Sollicitanten krijgen vóór 17 juli bericht.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Renske Boetje: 070 346 89 46.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Programmamedewerker OBN Natuurkennis

Wie zoeken we? 

Vanwege het aanstaande vertrek van onze collega zijn we op zoek naar een: 

Programmamedewerker OBN Natuurkennis 

voor 32 uur per week 

Wat houdt de functie in? 

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De programmamedewerker draagt bij aan programma’s en projecten van het Kennisnetwerk OBN. De medewerker ondersteunt de programmaleider OBN bij de coördinatie en uitvoering van alle werkzaamheden die nodig zijn voor het goed functioneren van het Kennisnetwerk OBN. 

Wie zijn wij? 

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging, van en voor bos- en natuureigenaren. De VBNE ondersteunt het professioneel bos -en natuurbeheer van de leden in brede zin. Onze leden zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen we bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland. De VBNE is een netwerkorganisatie: veel werk vindt plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de leden, in samenspraak met andere betrokken partijen uit het werkveld. Dit gebeurt voor drie expertisegebieden: beheerpraktijk, kennis en sociaal beleid voor werknemers in de sector. Zo ondersteunt de VBNE bijvoorbeeld de totstandkoming van de cao Bos en Natuur, publiceren we praktijkadviezen voor arbo-technisch en ecologisch verantwoord beheer en organiseren we kennisontwikkeling en -uitwisseling over bos- en natuurbeheer. De VBNE is verantwoordelijk voor de programmacoördinatie van OBN Natuurkennis (natuurkennis.nl). 

De werkorganisatie bestaat uit de directeur, drie adviseurs/projectcoördinatoren, een programmamedewerker en een office manager. Een enthousiast en slagvaardig team van professionals dat als makelaar bovenstaande partijen bij elkaar brengt. We zijn een klein team waarbij we voor elkaar inspringen als dat nodig is. Ons kantoor staat vlak naast station Driebergen-Zeist. 

Wat ga je doen? De programmamedewerker OBN Natuurkennis: 

 • is verantwoordelijk voor een adequate programma-administratie (onder meer budgettering en beheer van OBN-gelden, monitoring van inkomsten), inhoudelijke verslaglegging en projectafrekening en is aanspreekpunt voor de financiële administrateur; 
 • maakt in samenspraak met de programmacoördinator afspraken met externe partijen over aanbesteding, uitvoering, begeleiding, communicatie, meerwerk van projecten en cofinanciering van derden voor projecten; 
 • maakt afspraken over subsidiebeschikkingen van derden voor projecten, en overlegt over adequate afhandeling en vaststelling subsidies na oplevering resultaten. 
 • voert ondersteunende werkzaamheden uit voor de programmacoördinator OBN (ondersteuning Platform deskundigenteams, secretarissen en leden van de deskundigenteams; bijdragen aan jaarstukken; ondersteunen openbare aanbestedingstrajecten, redactie OBN nieuwsbrief etc.) 
 • levert een bijdrage aan het voor de leden van de VBNE toegankelijk maken van informatie over de resultaten van de activiteiten / werkgroepen op het Plein van de Kennis, en bereidt samen met de programmacoördinator de bijeenkomsten voor van de regiegroep van het Plein van de Kennis en maakt het verslag; 
 • organiseert bijeenkomsten in relatie tot activiteiten van het Kennisnetwerk OBN; 
 • stelt in samenspraak met de programmacoördinator en het regieteam Plein van de Kennis de jaarlijkse programmering op voor het veldwerkplaatsen-programma, en onderhoudt regelmatig contact met organisator over de voortgang; 
 • houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van natuurherstel en meer in het algemeen op het gebied van professioneel beheer van bos en natuur; 
 • levert een bijdrage aan een aantal overige werkzaamheden van de vereniging gericht op kennisdelen, zoals het zelfstandig draaien van kleine projecten en de organisatie van werkschuurbijeenkomsten die gaan over natuurherstel- en beheer. 

Functieomvang 

De functieomvang is 0,86 fte (= 32 uur per week). De VBNE kent een 37-urige werkweek. 

Duur 

1 jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling na 1 jaar omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Wat verwachten wij? 

 • HBO werk- en denkniveau; 
 • Ervaring met projectmanagement en met coördinatie en (financiële) administratie van projecten en opdrachtgeverschap; 
 • Achtergrondkennis of ervaring op het gebied van bos-, natuur- en landschapsbeheer; 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om een goede verbindingen te leggen met en tussen gesprekspartners; 
 • gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen; 
 • Aantoonbare competenties: analytisch vermogen, omgevingsbewust, nauwkeurig, plannen en organiseren, resultaatgericht, klantgericht. 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende en veelzijdige functie in een slagvaardig en energiek team. De functie is gewaardeerd in functieschaal 7. De VBNE volgt de raam-cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. Afhankelijk van relevante werkervaring vindt inschaling plaats in de aanloop- of functieschaal (min €3264,06 en max €4462,59 bruto per maand bij een full time dienstverband (37 uur)). 

Wat is de planning? 

De gesprekken vinden plaats op: 

 • • 1e gespreksronde: 5 maart (nm) en 13 maart (vm) – locatie kantoor VBNE te Driebergen 
 • • 2e gespreksronde: 19 maart (vm) – locatie kantoor VBNE te Driebergen 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mark Brunsveld, tel 06-31978590. 

Naast bovenstaande vacature-informatie is er ook een functieprofiel beschikbaar. 

Je sollicitatiebrief inclusief CV kun je tot 27 februari, gericht aan Dianne Nijland, sturen naar Anke Kappers – a.kappers@vbne.nl. 

Programmasecretaris

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen. Kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief voor mensen met een kwetsbare gezondheid, een beperking of chronische aandoening. Dit doen we door het samenbrengen van partijen, het verzamelen en delen van kennis, en door het financieren van projecten binnen programma’s.

In maart 2020 start in samenwerking met MIND een vijfjarig programma, gericht op jongvolwassenen (16-35 jaar) met psychische problemen. Preventie en participatie worden belangrijke pijlers van dit nieuwe programma. De inbreng van ervaringsdeskundigen komt centraal te staan. Wil jij hier een bijdrage aan leveren en herken je jezelf in onderstaand profiel?

PROGRAMMASECRETARIS (28-32 UUR)

MET AANDACHTSGEBIEDEN ONDERWIJS, WERK & INKOMEN

JOUW ROL

Het team bestaat reeds uit een senior programmasecretaris en een programmaleider (aan wie je rapporteert). Jouw rol zal, naast algemene programma-ondersteunende taken, in het bijzonder liggen bij projecten daarbinnen, op het gebied van school, werk en inkomen en de verbinding tussen deze domeinen. Je stelt call-teksten op, inclusief de criteria en de planning en verzorgt de correspondentie rond aanvragen binnen het programma. Je neemt een centrale positie in, met focus op resultaat. Je maakt een voorselectie van de aanvragen op grond van de criteria ter voorbereiding van adviezen van de programmacommissie aan de bestuurder van FNO. Je bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging. Je onderhoudt contacten met stakeholders die betrokken zijn bij het programma, in het bijzonder die binnen de domeinen onderwijs en arbeidsmarkt. Je toetst en analyseert samen met ervaringsdeskundigen de voortgang van de projecten binnen het programma op resultaat, budget en deadlines. Je volgt trends in de voor deze groep relevante levensdomeinen en maatschappij en weet deze te vertalen in beleid. Je verzorgt communicatie- en PR-activiteiten voor het programma.

JOUW PROFIEL

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een programmasecretaris die het vermogen bezit om visie te vertalen in een (uitvoerings)programma en ervaring heeft met procesmanagement. Je hebt een relevante academische opleiding, bij voorkeur met een relatie tot de gebieden die je bijzondere aandacht zullen krijgen. Deze heb je aangevuld met een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare rol. Je bent iemand die goed kan plannen en organiseren. Je bent sterk communicatief vaardig en kwaliteitsgericht. We verwachten dat je integriteit en bestuurlijke sensitiviteit hebt. Uiteraard heb je een duidelijke affiniteit met mensen met psychische klachten en de programma’s van FNO.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende baan bij een vermogensfonds dat sterk in ontwikkeling is;
 • Een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief;
 • Een contract voor een jaar (bij goed functioneren kans op verlenging);
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passende salariëring binnen een bandbreedte tot max. € 4.250,- bruto per maand (bij fulltime);
 • Goede arbeidsvoorwaarden (o.a. 13e maand en 30 vakantiedagen bij fulltime invulling) met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit van inzetbaarheid.

MEER INFORMATIE?

Als je meer wilt weten over onze organisatie, kun je terecht op www.fnozorgvoorkansen.nl. Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je op 23 december en 3 januari bellen met de beoogd programmaleider Bert Kuipers: 06 51 045 939.

REAGEREN

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur je reactie met een motivatie + CV o.v.v. ‘sollicitatie programmasecretaris’ naar vacature@fondsnutsohra.nl. We willen je reactie graag ontvangen vóór maandag 6 januari 2020. Het kennismakingsgesprek wordt gepland op 14 januari 2020 en het vervolggesprek zal op 21 januari 2020 zijn.

Programma-ondersteuner

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen. Kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief voor mensen met een kwetsbare gezondheid, een beperking of chronische aandoening. Dit doen we door het samenbrengen van partijen, het verzamelen en delen van kennis, en door het financieren van projecten binnen programma’s. Wil jij hier een bijdrage aan leveren en herken je jezelf in onderstaand profiel?

PROGRAMMA-ONDERSTEUNER (28-32 UUR)

GEZONDE TOEKOMST DICHTERBIJ

JOUW ROL

Jij gaat werken voor het FNO-programma Gezonde Toekomst Dichterbij en helpt met praktische zaken, uitzoekwerk en het in beeld brengen van de resultaten van het programma en de daarbij horende projecten. Je ondersteunt bij het administratief afronden van de projecten van het programma en bij de opstart van het vervolgprogramma dat start in 2021. Je organiseert bijeenkomsten ter afsluiting van het programma en ter voorbereiding op het nieuwe programma. Je onderhoudt en vult marketinglijsten en adressen aan en verstuurt mailings. Je helpt mee bij het verzamelen en het thematisch bundelen van resultaten uit de lopende projecten van het programma. Tevens verzamel je content voor de website, nieuwsbrief en voor socialemediakanalen. Je verzorgt de verslaglegging van bijeenkomsten. Je stemt daarbij af met de programmasecretaris en -leider.

JOUW PROFIEL

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een allround programma-ondersteuner met een pragmatische instelling. Je hebt een relevante opleiding afgerond op hbo- of wo-niveau, bij voorkeur gezondheidswetenschappen. Je kunt accuraat en nauwkeurig werken. Je bent communicatief vaardig, creatief en hebt kennis en ervaring met MS Office. Uiteraard heb je een duidelijke affiniteit met de programma’s van FNO.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende baan bij een vermogensfonds dat sterk in ontwikkeling is;
 • Een bijdrage leveren aan het bevorderen van gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief;
 • Een contract voor een jaar (bij goed functioneren kans op verlenging);
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passende salariëring binnen een bandbreedte tot max. € 2.400,- bruto per maand (bij fulltime);
 • Goede arbeidsvoorwaarden (o.a. 13e maand en 30 vakantiedagen bij fulltime invulling) met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit van inzetbaarheid.

MEER INFORMATIE?

Als je meer wilt weten over onze organisatie, kun je terecht op www.fnozorgvoorkansen.nl. Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Monique Schrijver: 06 82 687 610.

REAGEREN

Herken je jezelf in dit profiel? Stuur je reactie met een motivatie + CV o.v.v. ‘sollicitatie programma-ondersteuner’ naar vacature@fondsnutsohra.nl. We willen je reactie graag ontvangen vóór maandag 6 januari 2020. Het kennismakingsgesprek wordt gepland op 15 of 16 januari 2020 en het vervolggesprek zal op 23 januari 2020 zijn.

Programma medewerker Noodhulp

SOS Kinderdorpen zoekt een Programma medewerker noodhulp

PROGRAMMA MEDEWERKER NOODHULP

Over SOS Kinderdorpen

Elk kind een familie SOS Kinderdorpen gelooft dat familie de enige effectieve plek is voor de ontwikkeling van een kind. Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er echter alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Voor deze kinderen zet SOS Kinderdorpen zich structureel in. We steunen en versterken kwetsbare families, zodat zij de zorg voor hun kinderen kunnen blijven dragen en voorkomen wordt dat de familie uiteenvalt. Kinderen zonder familie of in een onveilige thuissituatie geven we een nieuw thuis binnen een SOS familie. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tot kansrijke volwassenen die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en de mensen om ze heen. Want wat een kind leert, geeft een kind door. SOS Kinderdorpen maakt onderdeel uit van een internationale federatie en is actief in 136 landen en gebieden.

De afdeling Programma’s

De afdeling Programma’s en Institutionele Fondsenwerving is verantwoordelijk voor het werven van inkomsten bij overheidsdonoren en institutionele stichtingen en vermogensfondsen. Het beheer van het door SOS Kinderdorpen Nederland gefinancierde portfolio van projecten en programma’s en het onderhouden van de werkrelaties met de uitvoerende organisaties binnen onze internationale federatie. Ons team bestaat uit 10 collega’s, en je werkt nauw samen met een collega op noodhulp.

Wat ga je doen?

 • Beheer van institutioneel gefinancierde noodhulpprogramma’s. Je werkt hierbij nauw samen met onze landen en regiokantoren.
 • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële kwaliteits- en resultaten bewaking van noodhulpprogramma’s (i.s.m. de financiële afdeling, de PMEAL collega en de regiokantoren).
 • Monitoring (en evaluatie) van noodhulp programma’s op zowel proces als inhoud en verantwoordelijk voor verslaglegging over (institutioneel gefinancierde) programma’s aan donoren en partners en zo veel als mogelijk beneficianten.
 • Ondersteuning bij capaciteitsopbouw o.g.v. noodhulp binnen de federatie. Dit betekent dat je regelmatig een bezoek zult brengen aan de humanitaire gebieden waar de programma’s geïmplementeerd worden
 • Inhoudelijke input geven bij het ontwikkelen van fondsenwervende voorstellen en technische ondersteuning bij de uitvoering van deze programma’s.
 • Onderhouden en aanboren van contacten met donoren, partnerorganisaties, VN organisaties en andere stakeholders, waaronder de Dutch Relief Alliance
 • Programmatisch/inhoudelijk informeren en inspireren van overige collega’s over noodhulpprogramma’s binnen SOS Kinderdorpen en de internationale federatie.

Jouw profiel

 • Master/Bachelor gediplomeerd in een relevant veld (bijvoorbeeld internationale samenwerking, noodhulp, sociale studies)
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de humanitaire sector, bij voorkeur inclusief veldervaring
 • Ervaring met het ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren van noodhulpprogramma’s in humanitaire gebieden, bij voorkeur zowel acute als chronische crises
 • Ervaring in samenwerking met en/of training van collega’s in land- en veldkantoren en bij lokale partners t.b.v. noodhulp capaciteitsversterking
 • Ervaring met het (mee) schrijven, operationaliseren en implementeren van institutioneel gefinancierde noodhulp programma’s
 • Ervaring met institutionele donoren, bij voorkeur DRA en/of ECHO.
 • Ervaring in het toepassen van humanitaire richtlijnen
 • Technische kennis van Child Protection in Emergencies en/of Education in Emergencies en/of Mental Health & Psychosocial Support is een pré, evenals ervaring in cash based programming en/of livelihoods
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse én Franse taal (in woord en geschrift). Beheersing van de Spaanse en/of Arabische taal is een pré
 • Je hebt affiniteit met kindgerichte internationale samenwerking en humanitaire noodhulp
 • Je bent bereid om incidenteel in de avond of in de weekenden te werken
 • Je wilt regelmatig reizen (en een goede balans te vinden met kantoorwerk), soms naar gevaarlijke (rood gekleurde) gebieden
 • Je bent ondernemend, sociaal, een doorzetter, resultaatgericht, flexibel, enthousiast en je kan zowel goed samenwerken als zelfstandig werken.

Ons aanbod

 • Salaris schaal 14, minimaal € 3.107,00, maximaal € 3.884,00 bruto, op basis van 37,5 uur (voltijd)
 • Een ruime regeling voor vakantie- en ADV dagen: 35 dagen (voltijd)
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling inclusief het aanbod van SOS internationaal
 • Goede koffie en lunchmogelijkheden
 • Een mooi en goed bereikbaar kantoor in Amsterdam West

Solliciteer direct!

Ben je enthousiast en herken je jezelf in dit profiel? Wacht niet langer en reageer v??r 8 november 2019 via ons online sollicitatieformulier.

Vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Renata Ranchor, Coördinator team programma’s, via renata@soskinderdorpen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.