Vrijwilligersmanager Zuid-Limburg

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Nederlandse Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De hulpverlening in Nederland is georganiseerd in 24 districten. Voor het district Zuid-Limburg met standplaats Geleen zijn we op zoek naar een

Vrijwilligersmanager

(32 – 36 uur)

Plaats in de organisatie

De vrijwilligersmanager werkt in nauw overleg met het districtsbestuur en rapporteert aan de directeur Nationale Hulp. De vrijwilligersmanager geeft leiding aan de beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren in het district.

Doel van de functie

Het doel van de functie is het realiseren van een effectieve organisatie in het district die optimaal bijdraagt aan professionele hulpverlening door het adviseren van het districtsbestuur over het te voeren beleid en het aansturen van de organisatie en uitvoering daarvan.

 Functie-inhoud

Als vrijwilligersmanager ondersteun je het districtsbestuur bij hun verantwoordelijkheid om professionele hulpverlening in het district te organiseren. Dit betekent dat je:

 • Leiding geeft aan de beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren in het district; je coacht hen om op een goede manier leiding te geven aan de vrijwilligers en stimuleert teamontwikkeling;
 • Samen met de beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren het werkplan van het district voorbereidt ten behoeve van besluitvorming in het districtsbestuur;
 • Samen met het districtsbestuur een toekomstbestendig bestuursmodel realiseert;
 • Zorgt voor uitvoering van de werkplannen; je stuurt bestaande hulpverleningsactiviteiten aan. Je initieert en begeleidt nieuwe hulpverleningsactiviteiten, zorgt voor afstemming met externe partners en benodigde financiering (i.o.m. het cluster Fondsenwerving). Je coördineert de werving, selectie en opleiding van vrijwilligers in het district in relatie tot de hulpvraag en doelstellingen en zorgt voor de juiste informatievoorziening binnen het district. Je rapporteert regelmatig aan het districtsbestuur over de voortgang van de activiteiten;
 • Bestuursvergaderingen bijwoont, districtsbestuursleden adviseert en meedenkt over (strategische) vraagstukken binnen het district;
 • In samenwerking met het districtsbestuur en de beroepskrachten de ondersteuning van de afdelingen binnen het district verder vorm geeft.

Wij zoeken

Een collega die kansen ziet en pakt, zonder focus te verliezen, en gericht is op het bereiken van oplossingen en resultaten. Je bent sterk in plannen en organiseren, gericht op verdere verbetering van (werk)processen, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet mensen te enthousiasmeren. Je bent uitstekend in staat mensen in hun kracht te zetten én uit te dagen om met nieuwe ideeën te komen. Je bent de spin in het web binnen het district en stimuleert kennisuitwisseling en nieuwe vormen van hulpverlening. De vrijwilligersmanager creëert een open cultuur in het district, waarin men elkaar durft aan te spreken op houding en gedrag.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Functie-eisen

 • HBO+ niveau (bijvoorbeeld Hogere Hotelschool, Bestuurskunde of Bedrijfskunde);
 • 3-5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en ervaring met verandermanagement;
 • Gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk;
 • Ervaring met het werken in een complexe organisatie;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • Heeft interesse in en aantoonbare ervaring met communicatieprocessen;
 • Actief gebruiker van alle modules van Microsoft Office pakket, Social Media applicaties en moderne ICT;
 • Financieel inzicht;
 • Bereidheid om ook ‘s avonds en in weekeinden te werken.

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 12 van de CAO van het Nederlandse Rode Kruis afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.652,98 tot max. € 4.874,34 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties

Je motivatiebrief en cv, gericht aan Joost Jaspers, P&O adviseur, ontvangen we graag uiterlijk 8 maart 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/154361

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frans Gorissen (vrijwilligersmanager) via 06-21185065.

Ter voorbereiding op de selectie zul je een casus ontvangen die tijdens de gesprekken besproken zal worden.

Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

(Interim) Operationeel manager

 De vier verenigingen, CP Nederland, EMB Nederland, SBH Nederland en Schisis Nederland – per 1 januari 2019 ontstaan, vanuit de langjarig bestaande vereniging BOSK- zetten zich in voor mensen met cerebrale parese, spina bifida en hydrocephalus, schisis en ernstig meervoudige beperkingen én hun naasten. Zij hebben een gezamenlijk ondersteunend bureau, Stichting Het Landelijke Bureau (in oprichting) waar een tiental medewerkers werkzaam is. Het Landelijk Bureau is gevestigd in Houten. 

De besturen van genoemde verenigingen zoeken voor het bureau per direct een 

(Interim) Operationeel manager

(20 uur per week) 

Opdracht

Het doel van deze opdracht is de vier nog jonge verenigingen de ondersteuning te bieden die zij wensen met inachtneming van het (her)inrichten van een adequate bedrijfsvoering en de herpositionering van de medewerkers voor wat betreft hun taken en rollen. Je hebt de dagelijkse leiding van het bureau. Het opzetten van een doelmatige rapportagecyclus ten behoeve van de besturen behoort ook tot jouw opdracht.

We zoeken een manager die:

 • Daadkrachtig is, met daarbij altijd de inzet en belangen van mensen uit de doelgroepen.
 • Kennis heeft van financiën, HRM- en CRM systemen en fondsenwerving.
 • Weet hoe een ledenorganisatie met actieve vrijwilligers functioneert en aangestuurd moet worden.
 • Diplomatiek is, verbindend en affiniteit heeft met de mensen uit onze vier doelgroepen en hun naasten.
 • Uitstekende communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden heeft.
 • Als persoon open en positief ingesteld is en oog voor mensen heeft.
 • Een HBO of universitair denkniveau heeft. 

Uit je reactie willen we tevens kunnen opmaken dat je aantoonbare ervaring hebt met vergelijkbare transitietrajecten, het inrichten van administratieve processen en het aansturen van professionals en vrijwilligers. 

Aanstelling en arbeidsvoorwaarden 

De duur van de opdracht stellen wij vooralsnog op maximaal een half jaar waarbij afhankelijk van de uitkomst van deze opdracht, aansluitend een vaste aanstelling bespreekbaar is. De arbeidsvoorwaarden zullen in overleg bepaald worden. 

Wat bieden wij jou als operationeel manager?

 • Een goede cao (Zorg & Welzijn, maximaal schaal 10) met goede pensioenregeling
 • Veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit
 • Directe betrokkenheid bij de doelgroep

Informatie en procedure

Meer informatie is verkrijgbaar bij Jan-Hein Evers, directeur a.i. (06-54737679). Je sollicitatie (gemotiveerde brief en cv) kun je tot 21 februari 2020 per e-mail richten aan Patrick Aerts (interim HR-adviseur), patrick.aerts@dajc.nl. 

Meer informatie over onze verenigingen vind je op de websites:

www.cpnederland.nlwww.embnederland.nlwww.schisisnederland.nlwww.sbhnederland.nl 

Teamlead Internationale Projectadministratie

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt, dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Nederlandse Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van zelfredzaamheid  tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Vanuit Den Haag helpt het team van de Internationale Projectadministratie met de programma’s die het Nederlandse Rode Kruis veelal zelf uitvoert. Dat gebeurt in onze 16 partnerlanden verspreid over de wereld, waar we voor langere tijd verschillende projecten uitvoeren, administreren en hierover rapporteren.

Wij zoeken een

Teamlead Internationale Projectadministratie

om het team van vijf te leiden.

In het veld, in die 16 landen waar onze lange termijn projecten lopen, wordt noodhulp verleend. Deze hulp wordt vaak gefinancierd door bijdragen van donoren: zakelijk, particulier, vanuit overheden of NGOs. Natuurlijk is het van groot belang dat we kunnen bouwen op een goede administratie: om onze projectmanagers de juiste informatie te kunnen leveren om hun projecten goed te sturen; om te kunnen rapporteren over wat we doen en daarmee toekomstige financiering zeker te stellen; en om aan de regels van accountants te voldoen. Daarmee zorgen we samen voor optimale hulp, nu en in de toekomst.

In Den Haag controleert en converteert het project administratie team de lokaal gevoerde administratie, en verwerkt deze in onze eigen administratie. Dit gebeurt met oog voor de situatie in het veld en in lijn met administratieve eisen en contracten met donoren. In overleg met onze collega’s ter plekke wordt er advies gegeven over de administratie en worden aanpassingen besproken. Daarnaast assisteert het team de afdeling Financial Control door het aanleveren en controleren van gegevens voor donorrapportages en audits. Er wordt in Den Haag ook nauw samengewerkt met de Internationale Desk, waar nieuwe projecten en budgetten worden opgezet en bestaande worden bewaakt.

Als teamlead ben je de inhoudelijke vraagbaak en het escalatiekanaal bij conflicterende belangen. Je helpt je team de balans te vinden tussen klantgerichtheid en het volgen van regels. Je rapporteert over de voortgang en de kwaliteit van het werk van je team. Je zorgt voor een uniforme manier van werken die aansluit bij de processen aan de voor- en achterkant van de administratie. Daarnaast ben je ook zelf verantwoordelijk voor een aantal landen en werk je dus actief met het team mee. Zo help jij het Rode Kruis internationaal noodhulp te verlenen.

Het Rode Kruis zoekt een teamlead die het volgende meebrengt:

 • Met jouw inhoudelijke administratieve en boekhoudkundige kennis dien je als expert en vraagbaak, voor het team en voor de organisatie als geheel.
 • Je bent communicatief sterk; je zoekt verbinding binnen en buiten het team; je kan inhoud uitleggen aan non-financials, in Den Haag en in het veld.
 • Je vindt het leuk om ook zelf de administratie van een aantal landen te beheren.
 • Je bent planmatig en detail-oriented.
 • Het actief managen en begeleiden van je team vind je leuk en het past bij jou.
 • Je bent duidelijk naar het team; je zegt wat je doet en doet wat je zegt; je bent open, eerlijk en fair. Je vindt de juiste balans tussen regel en uitzondering.
 • Je begrijpt processen en ziet het als een uitdaging daar uniformiteit, aansluiting en vernieuwing in aan te brengen, en je team daarin te betrekken en mee te nemen.
 • Je schakelt tussen administratieve details en team-brede belangen.
 • Je hebt gevoel voor verhoudingen binnen een organisatie en laat je niet snel uit het veld slaan.
 • Naast Nederlands schrijf en spreek je ook goed Engels.

De functie vraagt HBO werk- en denkniveau met ervaring. Belangrijk voor ons is dat je aan alle kwalificaties voldoet. Waar je een opleiding hebt gevolgd of je werkervaring hebt opgedaan is van ondergeschikt belang. Wij laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. We verwachten wel van jou dat jij die overtuiging deelt.

Wat bieden wij jou:

Een warme en mensgerichte werkomgeving waar je jezelf kunt zijn en je ruimte hebt voor eigen initiatief en ontwikkeling.

Een goed pensioen, voor deze functie minimaal 27 vrije dagen, tal van trainingen, reiskostenvergoeding of fietsplan, en meer.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft een eigen cao. Deze functie valt in salarisschaal 11, te weten minimaal € 3.207 en maximaal € 4.242 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur.

De functie is voor 32 tot 40 uur per week, werktijden zijn in overleg redelijk flexibel.

En je maakt natuurlijk deel uit van de internationale organisatie die iedereen in nood echt helpt, om de hoek en ver weg. Werken voor het Rode Kruis is meer dan werk!

En nu:

Ben je geïnteresseerd, en voldoe je aan het profiel, dan ontvangen we graag je motivatiebrief en CV via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/148537

Een online assessment en referentiecheck is onderdeel van de procedure.

De procedure sluit bij voldoende aanmeldingen dus wacht niet te lang en solliciteer.

Mocht je vragen hebben over of naar aanleiding van deze functie dan kun je terecht bij Jord Ottolander, Finance Manager Verenigingskantoor, via 070 – 44 55 666. Voor meer informatie over het Rode Kruis zie onze website www.rodekruis.nl of check onze social media accounts.

Vrijwilligersmanager

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Nederlandse Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De hulpverlening in Nederland is georganiseerd in 24 districten. Voor het district Drenthe met standplaats Beilen zijn we op zoek naar een

Vrijwilligersmanager (m/v)

(32 uur)

Plaats in de organisatie

De vrijwilligersmanager werkt in nauw overleg met het districtsbestuur en rapporteert aan de directeur Nationale Hulp. De vrijwilligersmanager geeft leiding aan de beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren in het district.

In het district Drenthe zijn beroepskrachten werkzaam op afdelings- en districtsniveau.

Doel van de functie

Het doel van de functie is het realiseren van een effectieve organisatie in het district die optimaal bijdraagt aan professionele hulpverlening door het adviseren van het districtsbestuur over het te voeren beleid en het aansturen van de organisatie en uitvoering daarvan.

Functie-inhoud

Als vrijwilligersmanager ondersteun je het districtsbestuur bij hun verantwoordelijkheid om professionele hulpverlening in het district te organiseren. Dit betekent dat je:

 • leiding geeft aan de beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren in het district; je coacht hen om op een goede manier leiding te geven aan de vrijwilligers en stimuleert teamontwikkeling;
 • samen met de beroepskrachten en vrijwillige coördinatoren het werkplan van het district voorbereidt ten behoeve van besluitvorming in het districtsbestuur;
 • samen met het districtsbestuur een toekomstbestendig bestuursmodel realiseert;
 • zorgt voor uitvoering van de werkplannen; je stuurt bestaande hulpverleningsactiviteiten aan. Je initieert en begeleidt nieuwe hulpverleningsactiviteiten, zorgt voor afstemming met externe partners en benodigde financiering (i.o.m. het cluster Fondsenwerving). Je coördineert de werving, selectie en opleiding van vrijwilligers in het district in relatie tot de hulpvraag en doelstellingen en zorgt voor de juiste informatievoorziening binnen het district. Je rapporteert regelmatig aan het districtsbestuur over de voortgang van de activiteiten.
 • bestuursvergaderingen bijwoont, districtsbestuursleden adviseert en meedenkt over (strategische) vraagstukken binnen het district.

Wij zoeken

Een collega die kansen ziet en pakt, zonder focus te verliezen, en gericht is op het bereiken van oplossingen en resultaten. Je bent sterk in plannen en organiseren, gericht op verdere verbetering van (werk)processen, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet mensen te enthousiasmeren. Je bent uitstekend in staat mensen in hun kracht te zetten én uit te dagen om met nieuwe ideeën te komen. Je bent de spin in het web binnen het district en stimuleert kennisuitwisseling en nieuwe vormen van hulpverlening. De vrijwilligersmanager creëert een open cultuur in het district, waarin men elkaar durft aan te spreken op houding en gedrag.

Functie-eisen

 • HBO+ niveau (bijvoorbeeld Hogere Hotelschool, Bestuurskunde of Bedrijfskunde);
 • 3-5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en ervaring met verandermanagement;
 • gevoel voor politieke verhoudingen
 • Ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk; ervaring met het werken in een complexe organisatie;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • Heeft interesse in en aantoonbare ervaring met communicatieprocessen;
 • Actief gebruiker van alle modules van Microsoft Office pakket, Social Media applicaties en moderne ICT;
 • Financieel inzicht;
 • Bereidheid om ook ‘s avonds en in weekeinden te werken.

Wij bieden: 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 12 van de CAO van het Nederlandse Rode Kruis afhankelijk van opleiding en ervaring (min.

€ 3.652,98 tot max. € 4.874,34 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties

Je motivatiebrief en cv, gericht aan Angela van der Woude, personeelsadviseur, ontvangen we graag uiterlijk 17 december 2019 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/148471

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Els Mulder (vrijwilligersmanager) via 06-22792065.

Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Emergency Manager

Médecins Sans Frontières (MSF) is an independent medical humanitarian organisation with the purpose to preserve life and alleviate suffering, while protecting human dignity and seeking to restore the ability of people to make their own decisions. MSF provides assistance to people worldwide, regardless of their background, religion or political convictions. Above all, we aim to save lives and to offer medical care to victims of wars, disasters and epidemics. MSFs staff give direct support to the population and commit to act as witness to events surrounding populations in danger. MSF also appeals to those in power, including governments and international organisations, and speaks out about the abuses we encounter in the course of our work. The underlying basis for realising MSF’s objectives is respect for medical ethics, humanitarian principles, human rights and international humanitarian law.

MSF Operational Centre Amsterdam (OCA) currently operates medical humanitarian interventions in 25 countries. On a yearly basis MSF-OCA deploys over 1000 international staff and employs approximately 8000 national staff. At headquarters in Amsterdam, approximately 250 employees offer their support to the projects.

The Emergency Support Department (ESD) is part of operations and plays a key role in responding to (new) humanitarian crisis’s and emergencies. The ESD conducts exploratory and assessment missions; initiates and manages large scale or complex interventions to support people in precarious situations; The ESD also provides support to existing missions/projects in promoting and guarding emergency response capacity, enabling continued functioning of existing projects in long-term emergency and/or high security  settings. The ESD consists of a headquarter based Emergency Desk of five people, the Head of the Department and three Emergency Managers (one non-medical and two medical) and an Operations Support Officer. The ESD works in close collaboration with other functional and thematic support departments.  Managed directly by the ESD is the OCA Emergency Team for rapid deployment in the field (approx. 20 positions, mixed medical and non-medical profiles).

As of November 2019 we are looking for a

Emergency Manager

based in Amsterdam (NL)

ORGANISATIONAL POSITION

 • Reports hierarchical to the Head of the Emergency Department.
 • Works in close cooperation with the ESD Medical Emergency Managers.
 • Hierarchically manages the Head of Missions, Emergency Coordinators and Emergency Team members for each mission within her/his designated contexts;
 • Chairs the operational support team (OST) in OCA HQ for the MSF interventions/context s/he is involved in: Humanitarian Affairs Advisors, Communication Advisors, Logistical Advisors, Financial Advisors, HR advisor, Medical Support Team.
 • Functionally co-operates with and is part of the Operational Department (eg Operational Managers, Security Advisor, Director of Operations).

OBJECTIVE OF THE POSITION

 • The overall objective of the post is to provide emergency leadership across ESD supported contexts and countries, to ensure MSF-OCA interventions effectively address the humanitarian needs of the populations we serve, in line with the OCA strategic plan.
 • Initiates rapid response to emergencies, from HQ and /or through field missions;
 • Detects and identifies potential emergency intervention needs through scanning and monitoring of high risk / unstable situations, chronic crises, conflicts, etc.;
 • Contributes to the guarding, promotion and enhancement of emergency relief expertise, capacity and response within MSF-OCA;
 • Contributes to the operational policy (development, research, introduction, implementation and continuous improvement of our emergency humanitarian action) of the ESD.
 • Contributes to the overall development and steering of OCA operations globally.

MAIN DUTIES

 • Manages the emergency programs as delegated by the Coordinator of the ESD on a day to day basis;
 • Participates in the identification, planning and execution of exploratory missions;
 • Participates in the definition, initiation, implementation, monitoring and evaluation of emergency programmes and related advocacy strategies;
 • Responsible for regular (internal) updates and reports on emergency programmes;
 • Visits the emergency interventions to manage/support, advise and evaluate these interventions;
 • Chairs the emergency operational support teams (ost), and ensures adequate performance of staff in these ost’s;
 • Ensures that MSF-OCA field practice meets internationally agreed (medical) ethics, standards and laws, as feasible within contextual constraints.
 • Assists the Coordinator ESD in administrative matters of a practical and policy-related nature;
 • Represents MSF-OCA (emergency operations) in various internal and external forums including public media;
 • Cooperates with the MSF emergency network to promote coherent action and reactivity;
 • Facilitates internal training modules, preparatory/ management courses.

PROFILE

The candidate will have experience with emergency aid in complex political and humanitarian contexts. S/he has at least 2 years of experience with MSF management in the field (Emco/HoM/Medco level). Proven communication skills (verbal and written) are necessary to act as a proper intermediary between the field and the office. Being a team player will be crucial, as the operations team will have to complement and support each other. S/he has proven to be a result-oriented manager.

Other requirements

 • Knowledge and experience in the humanitarian world; commitment and passion for the goals and work of MSF;
 • academic level of thinking and working; proven ability to analyse complex situations;
 • medical background or strong affinity with emergency public health; Good understanding of structures and actors in the humanitarian field.
 • Proven ability to provide strong leadership, strategy and vision in program management.
 • experience of initiating, organising and managing emergency operations,
 • experience in managing humanitarian operations in complex security settings;
 • experience in initiating, design and implementation of advocacy strategies including public communication.
 • knowledge of the MSF organisation (preferably both field and head office) and of MSF policy and procedures;
 • representative skills; proven experience in negotiation.
 • good at taking initiative, problem-solving ability; positive personality able to motivate others in extreme challenging situations; flexible & attitude and stress-resistant;
 • good command of relevant languages, including English and preferably French or Arabic;
 • willing to travel as needs be on short notice (up to 40% of the working time spent in the field); willing to work irregular and long hours in the spirit of  MSF. Willingness to travel to unstable and conflict settings;

Note: it is not possible to do this position part-time, however if candidates have a specific interest in job-sharing, this can be considered. 

WE OFFER

 • A contract for one year with a renewal option (subject to satisfactory performance).
 • Salary grade 8 (with a gross monthly salary between € 3,775 and € 5,388 depending on relevant professional experience and based upon a 40-hour working week).
 • Other benefits include 30 holidays and a premium free pension.

INFORMATION & APPLICATION

If you are interested in this post and would like additional information, please contact current ai Emergency Manager Rob Onus Robert.Onus@amsterdam.msf.org or the head of the ESD Karline Kleijer, Karline.Kleijer@amsterdam.msf.org

The application deadline is 29 September 2019

Partnership & Portfolio Coordinator (PPC) Sint Maarten

We help to strengthen resilience of vulnerable people exposed to hazards and crisis situations and we respond to disasters and conflicts to save lives and alleviate suffering. In the Netherlands with more than thirty thousand volunteers and internationally through technical assistance, supplies and money. Together we act before, during and after disasters to meet the needs and improve the lives of vulnerable people.

We do this without regards to nationality, race, religious beliefs, class or political opinion. Our seven principles guide our humanitarian work: humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and universality.

The International Assistance department is responsible for all Netherlands Red Cross international support for victims of disasters and conflicts and for vulnerable people exposed to hazards.

The International Assistance department has opened a vacancy for a:

Partnership & Portfolio Coordinator (PPC) Sint Maarten

The Hague, 32-40 hours per week

Position in the organisation:

The position reports to the Head of theDisaster Response Unit. The Sint Maarten desk in the Hague consists of three positions (supported by a desk assistant and project administrator): PPC, Programme Manager, and Portfolio Officer. The PPC and Programme Manager both report to the Head of the Disaster Response Unit. The Portfolio Officer in the Hague and the Head of Mission in Sint Maarten, report to the PPC.

Objective of the role:

The Partnership & Portfolio Coordinator is responsible for the day to day management and organisational setup of the hurricane Irma delegation in Sint Maarten, focusing on (supporting the Head of Mission) the setup of support functions (HR policies, team structure in the field, finance setup, logistics), and implementation of the projects, as well as directly line managing the Portfolio Officer and Head of Mission. The PPC is also responsible for the security and contingency planning in country. The Programme Manager will be responsible for the programme setup and roll-out, M&E, finances, public reporting and external relationship management with external stakeholders.

Rationale:

Following the devastating impacts of category 5 hurricane IRMA on the 6th of September 2017, NLRC started to organise relief efforts, focusing on food and water distribution, as well as other distribution of non-food items. A team of approximately 70 people (volunteers and paid staff) has coordinated Red Cross efforts in the areas of WASH, Restoring Family Links, health, shelter, mapping of the most vulnerable area’s and conducting assessments. As part of the early recovery, NLRC implemented cash based assistance projects and school meal projects. Short term recovery has focused on shelter repair. For longer term recovery there is scope for wider implementation of projects in livelihood recovery, disaster risk reduction/preparedness, and social support projects. NLRC is also supporting Sint Maarten other partners, such as UNICEF in a safe school/children PSS projects, and VNG International in government DM capacity building.

The Red Cross branch on the island of Sint Maarten is part of the Netherlands Red Cross (NLRC) and has a small but established role in the Sint Maarten emergency support framework. In order to increase the role of RC SXM in the emergency support structures on the island, and facilitate the roll-out of longer term and large scale projects, the Sint Maarten branch will need to be strengthened and the number of volunteers expanded.

Sint Maarten is an independent country within the Kingdom of the Netherlands, and has a varied population, with people from many different backgrounds. The populations includes a significant amount of undocumented migrants. Loss of tourism income as a result of the hurricane, has a significant impact on a large part of the population.

Main responsibilities

HR

 • Recruitment of in-country staff and succession planning, briefings, line-management and appraisal of Head of Mission and Portfolio Officer;
 • Oversee organisational/team structure and setup in Sint Maarten;
 • Oversee development and implementation of HR policies and setup for local staff on Sint Maarten;
 • Responsible for implementation of security policies and briefing at HQ of all persons travelling to the region in line with Country Security Plans and the NLRC policy and protocol.

Logistics

 • Oversee implementation of important logistical procedures, such as procurement (in line with NLRC procurement policies, contextualised to Sint Maarten), warehouse and fleet management.

Finances

 • Responsible for annual country budget process and ensuring enough funding to maintain support structure in country;
 • Oversee implementation of NLRC finance manual (contextualised to Sint Maarten) by the team;
 • Regular meetings with finance staff at HQ to check on issues during implementation.

Projects

 • Monitor project implementation – together with Portfolio Officer – of existing projects.
 • Liaise with Programme Manager SXM on development of programme framework

Security & risk management

 • Feedback on potential risks in projects or through HR/finance/logistics, reputation to NLRC;
 • Responsible for development and updating of country security plan, contingency and hibernation plans for deployed staff, and support/operational response in emergencies.
 • Responsible for tracking security issues.

Stakeholder / relationship management

 • Ensure links throughout above roles and responsibilities with Programme Manager SXM and PPC for the other OSBs.
 • Liaise with PM SXM and PPC OSBs regarding external stakeholder relationships and long term developments, including branch activities and branch cooperation with recovery programme.

Requirements/Qualifications

 • Equivalent university degree or advanced degree, combined with extensive experience in working in an international humanitarian setting;
 • Minimum of 5-years’ experience in line-management in emergency or developmental humanitarian work in complex disaster settings, preferably within the RC/RC Movement;
 • Commitment to Red Cross Mission and Values, good understanding of the RC Fundamental Principles and able to translate that into concrete action;
 • Experience with supporting organisational support processes, such as finance, HR and logistics;
 • Good understanding of financial management, accounting systems, budgeting, and cost control procedures is an advantage;
 • Willingness to travel at least 2 times per year to Sint Maarten.

Key competencies

 • Able to work in politically complex and challenging environment,
 • Team player, supportive towards colleagues, relationship builder, culturally competent, diplomatic;
 • Excellent communication skills (both written and oral) with strong interpersonal and coaching skills  and strong people management;
 • Knowledge of the Caribbean context and awareness of the local Government structures in St. Maarten in relation to the Kingdom of the Netherlands is preferred;
 • Fluency in English (written and oral); Fluency in Dutch is preferred
 • Skills in Word and Excel, quick learner of Internet-based management systems

We offer

 • A flexible and human centred working environment in an international environment with a variety of international organisations.
 • Well balanced employment conditions with space for initiative and development.

Remuneration: the salary scale level is set at 12 as mentioned in the CAO, depending on education level and experience. (min. € 3.652,98 until max. € 4.874,34 gross per month on the basis of full time employment).

Applications

Please send your resume in English and letter of motivation with reference to Joost Jaspers before 3 December 2018 using our online application system via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/115916

 

For more information please contact  Carla Jonkers CJonkers@redcross.nl.

An assessment is part of the selection process.

For more information on the Netherlands Red Cross please check  www.rodekruis.nlor www.rodekruis.tv.

Acquisition for this vacancy will not be appreciated

Kerncoördinator

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 25 districten. Het districtsbestuur Midden-West Brabant (Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal) heeft een vacature voor een:

Kerncoördinator
(32 uur per week)

Wat ga je doen?

 • Leiding geven in een aantal locaties binnen West-Brabant. Samen met het team (vrijwilligerscoördinatoren van de locatie, collega’s, districtsmanager en districtsbestuur) coördineren van de juiste uitvoering van de afgesproken en interne en externe (nieuwe) activiteiten conform de strategische doelen van het Nederlandse Rode Kruis (NRK);
 • Voorbereiden en uitvoeren van werk- en jaarplan i.o.m. de locatiecoördinatoren, de districtsmanager en het districtsbestuur;
 • Zeker stellen van jaarlijkse financiële middelen en beheer daarvan. Creëren en benutten van (fondsenwervende) kansen;
 • Samen met het team van Midden-West Brabant de strategische doelen van het Rode Kruis zo adequaat mogelijk uitrollen;
 • Verantwoordelijk voor de uitrol van een gezamenlijk Shared Service Center voor de locaties;
 • Zorg dragen voor vrijwilligersmanagement en een adequate lokale bezetting;
 • Vertegenwoordigen van het district en de lokale vrijwilligers, het (zakelijk) netwerk op- en uitbouwen en daarin benutten van kansen voor activiteiten van het Rode Kruis afgestemd met de districtsmanager en andere belanghebbenden.

Wij zoeken iemand die:

 • Veel aandacht heeft voor de persoon en de rol van de vrijwilliger. De binding van vrijwilligers met de lokale uitvoering stimuleert en faciliteert;
 • In een matrixorganisatie gevoel heeft voor de belangen van alle belanghebbenden en deze belangen op de juiste wijze weet te wegen en integreren;
 • Actief bouwt aan verdere integratie en centralisatie van activiteiten, beleid en doelstelling met uitvoering op locatie;
 • Inspirerend is, vrijwilligers weet te motiveren en kan coachen, humor en relativeringsvermogen heeft en een teambuilder is. Bij voorkeur ervaring heeft met het werken met vrijwilligers;
 • Een goede representatie van de organisatie is met netwerkvaardigheden: het kunnen opbouwen van een (zakelijk)netwerk en met creativiteit werven van de benodigde (financiële) middelen. En zowel intern als extern het beleid van het district uitdraagt en het Rode Kruis vertegenwoordigt;
 • HBO/WO werk- en denkniveau en bereidheid is om buiten kantoortijden activiteiten of vergaderingen bij te wonen.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, initiatief, sturen, ondernemerschap en draagvlak creëren.

Wij bieden:
Als kerncoördinator ben je werkzaam in een enthousiast team van professionals. Een uitdagende functie in een transitiefase van de organisatie met de mogelijkheid om het veranderingstraject binnen het district vorm te geven, met ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. De functie is voor 32 uur per week. In eerste instantie voor een periode van één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 11 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.144,13 tot max. € 4.159,49 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Reacties:

 • Je motivatiebrief en cv gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 2 november 2018 via onze website.
 • Breda, Bergen op Zoom, RoosendaalVoor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Jeanny Beerens, vrijwilligersmanager van het district Midden-West Brabant, tel.: 06-51452590.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.