Juridisch adviseur

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt, dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan veertienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) en Burgerhulp; ook helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Binnen de afdeling Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van:

Juridisch adviseur

32 uur per week

Waar ga je werken?

De afdeling Juridische Zaken bestaat uit het team juridische zaken, het team humanitair oorlogsrecht en de ambtelijk secretaris van de ledenraad en de ondernemingsraad. De afdeling is gekoppeld aan de directie van het Rode Kruis. Je standplaats is Den Haag. 

Doel en in inhoud van de functie

De juridisch adviseur geeft onder verantwoordelijkheid van het hoofd Juridische Zaken invulling aan de juridische ondersteuning van de organisatie op diverse rechtsterreinen. Je werkt zelfstandig in een klein team, waarin reguliere afstemming plaatsvindt met de huidige twee juridisch adviseurs. Daarnaast vervul je de functie van ambtelijk secretaris van het (onafhankelijke) Geschillencollege van het Rode Kruis. 

Het team juridische zaken adviseert collega’s van de diverse andere clusters (Nationale Hulp, Internationale Hulp, Fondsenwerving en Marktontwikkeling, Finance & Control en ICT, P&O en Communicatie) binnen het Rode Kruis en de besturen en beroepskrachten in de districten.

De juridisch adviseur adviseert over allerlei juridische vraagstukken die het Nederlandse Rode Kruis betreffen: het Rode Kruis als (contracts)partner voor andere partijen, maar ook als vereniging met zijn districten, regionale besturen, Caribische afdelingen, vrijwilligers en leden. Dit betreft onder andere: 

 • ​​ Juridische advisering over het opstellen, beoordelen en de uitleg van overeenkomsten en andere verhoudingen met derde partijen, waaronder o.a. onze zakelijke partners, leveranciers, veiligheidsregio’s, GGD’en en Rode Kruis-zusterverenigingen in het buitenland;
 • Juridische advisering over de governance van het Rode Kruis (inrichting organisatie en goed bestuur), andere verenigingszaken en privacyvraagstukken;
 • Het opstellen en bewaken van de actualiteit van reglementen, statuten en andere formele stukken en documenten van het Rode Kruis;
 • Het vervullen van het ambtelijk secretariaat van het Geschillencollege van het Rode Kruis.

Functie eisen

 • Academische opleiding Nederlands Recht (bij voorkeur civielrechtelijke richting);
 • Relevante werkervaring (minimaal 5 – 7 jaar);
 • Ruime kennis en ervaring met het toetsen en opstellen van overeenkomsten;
 • Kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Ervaring met schriftelijke en mondelinge advisering;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Strategisch en diplomatiek kunnen functioneren;
 • Analytisch en accuraat;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Relevante werkervaring bij een vereniging is een pre.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, initiatiefrijk en specifiek voor deze functie op analyseren en oordeelsvorming, oplossingsgerichtheid, stressbestendigheid en contactvaardigheid.

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salariëring vindt plaats volgens schaal 12 van de CAO NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.789,97 en max. € 5.057,13 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur).

Reacties

Je motivatiebrief en cv gericht aan Joost Jaspers ontvangen we graag vóór 23 september 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacature/Solliciteren/166430/juridisch-adviseur.html

Voor nadere informatie kun je terecht bij Lotte de Bie, Hoofd Juridische Zaken (ldebie@redcross.nl, tel. 0613241698).

Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Senior consulent internationaal strategisch procederen

Als senior consulent (internationaal strategisch procederen) adviseer je en stel je (juridische) informatie beschikbaar over de onderwerpen waar het programma internationaal strategisch procederen zich op richt. Je onderhoudt hiertoe contacten met diverse nationale en internationale collega’s. Je volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en beleid op de voet. Met scherpe inhoudelijke expertise lever je een bijdrage aan het versterken van de rechtspositie van en de belangenbehartiging voor asielzoekers en vluchtelingen. Ook signaleer je door je contacten met de mensen uit de praktijk misstanden in de uitvoering ten behoeve van de belangenbehartiging.

Vacature senior consulent (internationaal strategisch procederen)

32 uur per week (88,89%)

Ben jij een gedreven jurist met kennis van het Europees asielrecht en kennis van het asielsysteem in andere Europese lidstaten. Beschik jij over sterke analytische vaardigheden, ben je communicatief sterk zowel in het Nederlands als Engels, proactief en draag je vluchtelingen een warm hart toe? Lees dan verder.

Als senior consulent werk je op de afdeling Expertise. Deze is verantwoordelijk voor het bieden van hoogwaardige kennis en expertise op maat op het gebied van de asielprocedure, landeninformatie en integratie om zo de (rechts)positie van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland te verbeteren. Dit doet de afdeling op verzoek van advocaten, vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland via VluchtWeb en de Helpdesk, en proactief ten behoeve van de lobby- en communicatie-activiteiten van VluchtelingenWerk Nederland.

Wat zijn je hoofdtaken

 • Deskresearch bestaande uit onderzoek naar jurisprudentie, regelgeving en literatuur op het gebied van nationale rechtspraak en het GEAS
 • Deskresearch bestaande uit onderzoek naar jurisprudentie, regelgeving en literatuur naar de praktijk in specifieke landen
 • Bijdragen aan schriftelijke juridische analyses ter ondersteuning van juridische procedures in Nederland, andere specifieke lidstaten en bij de Europese hoven
 • Leggen en onderhouden van contacten met advocaten en wetenschappers in specifieke landen

Wat vragen wij

 • WO Nederlands Recht met specialisatie Europees Asielrecht
 • Kennis van buitenlandse rechtssystemen
 • Aanvullende OSR cursussen
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Advies- en schrijfvaardigheden
 • Sterke analytische vaardigheden
 • Contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid.
 • Ervaring met werken in het buitenland op het gebied van asielrecht.
 • Goed beheersing van de Engelse taal in woord en schrift.

Wat wij bieden

Een prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert. VluchtelingenWerk Nederland kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Wij bieden een salaris tussen € 3.197,– en € 4.712,– bruto per maand (schaal 10), op basis van een 36-urige werkweek. Aanstelling is per direct voor in eerste instantie een jaar.

Heb je belangstelling?

Stuur dan je sollicitatie vóór 8 september naar vacatures-lb@vluchtelingenwerk.nl t.a.v. Marije Hartgers, onder vermelding van vacaturenummer 13 en de vacaturebron. Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Sadhia Rafi, interim manager afdeling Experise, (020 346 7268 / srafi@vluchtelingenwerk.nl).
Online screening en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Over VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Circa 13.000 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.
VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als op het publiek. Naast ons werk als behartiger van hun collectieve belangen staat VluchtelingenWerk asielzoekers persoonlijk bij tijdens hun asielprocedure en ondersteunen wij vluchtelingen in het proces van integratie in Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer mensen met een vluchtelingenachtergrond in dienst te nemen. Daarom worden zij nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld. Delen in je netwerk wel!

Juridisch medewerker

Het ASKV zoekt vrijwilligers die het juridische hulpverleningsteam willen komen versterken.

ASKV is een Amsterdamse stichting die zich sinds 1987 inzet voor de belangen van afgewezen vluchtelingen die niet naar hun land kunnen terugkeren.

Wij bieden maatschappelijke ondersteuning, juridische begeleiding, opvang, zorg en scholing. Daarnaast zetten wij ons in voor structurele verbetering van hun situatie door middel van projecten en campagnes.

Informatie:

www.askv.nl
www.facebook.com/ASKV.Steunpunt.Vluchtelingen

Juridische dienstverlening ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Juridisch hulpverleningsteam: geeft juridisch advies en begeleidt (uitgeprocedeerde) vluchtelingen bij hun procedure tot het verkrijgen van een verblijfsstatus. Het team beoogt ook sociale voorzieningen te organiseren en sociaal‐economische rechten te verbeteren voor deze groep.

Je werkzaamheden:

 • Begeleiding van de juridische procedure:
  • Juridisch dossieronderzoek en -analyse
  • Onderzoeken van aanknopingspunten voor verblijf
  • Verkrijgen bewijsmateriaal
 • Juridisch advies geven over rechten van ongedocumenteerden
 • Dossieroverleg met collega’s en advocatuur
 • Verbeteren sociale rechten zoals opvang, kindertoeslag e.d.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Je bent stressbestendig en kunt grenzen stellen. Je kunt je schriftelijk goed uitdrukken en bent collegiaal. Kennis van het Nederlandse recht, bij voorkeur bestuurs‐ en vreemdelingenrecht is meegenomen.

Voor de vacature hulpverlener geldt een minimum tijdsinvestering van een dag per week (of twee dagdelen). Je neemt tweewekelijks deel aan het teamoverleg.

Wat krijg je ervoor terug?

Gezellig en dynamisch kantoor met enthousiaste, inhoudelijk zeer kundige collega’s. Klein, flexibel en gemotiveerd team dat niet alleen hulp wil bieden, maar ook actief en projectmatig de situatie van de doelgroep wil verbeteren. Zeer afwisselend werk door veelheid aan taken.

Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!

Petra Schultz
020‐6272408
petraschultz@askv.nl

Stagiair(e) Humanitair Oorlogsrecht

Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid dát is waar het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor staat. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp en Eerste Hulp(onderwijs). Ook internationaal levert het NRK een actieve bijdrage na rampen en conflicten. Dit doen wij in de vorm van het sturen van specialisten, goederen of geld.

Stagiair(e) Humanitair Oorlogsrecht

Bij de afdeling Juridische Zaken binnen het team Humanitair Oorlogsrecht (HOR) van het Nederlandse Rode Kruis is een stageplaats beschikbaar in de periode van 1 september 2020 tot 1 maart 2021. Deze stageplaats geeft aan studenten die in de eindfase van hun studie zijn, de kans om waardevolle werkervaring op te doen binnen het internationaal publiekrecht, specifiek op het gebied van het humanitair oorlogsrecht.

Achtergrond

De verspreiding van kennis en de bewustwording over het humanitair oorlogsrecht (HOR) in Nederland is één van de kerntaken van het Nederlandse Rode Kruis. De afdeling HOR is onder meer verantwoordelijk voor de verspreiding van kennis over het humanitair oorlogsrecht in Nederland. De afdeling bestaat uit twee medewerkers die uiteenlopende taken op het gebied van het HOR vervullen, zoals het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen, het geven van voorlichting aan verschillende doelgroepen, bijdragen aan de ontwikkeling van dit rechtsgebied en het organiseren van events over diverse thema’s binnen het HOR. Landelijk zijn er ongeveer 180 vrijwilligers actief betrokken bij het uitdragen van het HOR in Nederland. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met het geven van voorlichting over de grondbeginselen van het Rode Kruis. De spreektaal binnen het Nederlandse Rode Kruis is Nederlands, een goede kennis van de Engelse taal is een pré.

Functie-inhoud:

De stagiair(e) ondersteunt beide medewerkers van team HOR bij alle lopende zaken, zoals:

 • Het volgen van algemene ontwikkelingen en het verrichten van (deel)onderzoek op het terrein van het humanitair oorlogsrecht;
 • Het schrijven van artikelen over het humanitair oorlogsrecht;
 • Het meehelpen met de organisatie van evenementen en lezingen, specifiek de 14e editie van de Frits Kalshoven Competitie i.s.m. het Belgische Rode Kruis Vlaanderen;
 • Meehelpen met het organiseren van themadagen en de introductiecursussen HOR voor vrijwilligers en beroepskrachten;
 • Het ontwikkelen van voorlichtings- en lesmateriaal en het reageren op verzoeken om informatie;
 • Het bijhouden van onze sociale mediakanalen;
 • Overzicht van relevante nieuwsberichten bijhouden;

Functie-eisen:

 • Je bent een student in de eindfase van je studie Rechten (Nederlands recht, internationaal recht, mensenrechten, (internationaal) strafrecht) dan wel Politicologie of Internationale Betrekkingen met een relevante specialisatie. Inschrijving bij een Nederlandse universiteit is vereist;
 • Basiskennis van en aantoonbare belangstelling voor het humanitair oorlogsrecht;
 • Begeleiding en beoordeling vanuit de universiteit;
 • Stressbestendig, initiatiefrijk, teamgeest, zelfstandig, goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, representatief;
 • Ervaring met o.a. Microsoft Outlook, Office, Teams en social mediakanalen als Facebook en Twitter;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift);
 • Ervaring met het schrijven van teksten voor verschillende doelgroepen;
 • Bekendheid en affiniteit met het werk van het Rode Kruis is een pré;
 • Beschikbaarheid van 4 dagen per week (werkdagen in overleg).

Wij bieden: 

 • Een flexibele en mensgerichte stageomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Er wordt een stageovereenkomst tussen de stagiair(e) en het Nederlandse Rode Kruis gesloten waarin o.a. stagedoelen en wijze van stagebegeleiding worden vastgelegd. Ook is een verklaring van de stagebegeleider van de desbetreffende universiteit nodig. De stagiair(e) ontvangt een stagevergoeding voor zijn of haar werkzaamheden.
 • De afdeling HOR is ervaren in het begeleiden van stagiair(e)s.

Ben je geïnteresseerd?

We vragen jou om een motivatiebrief te schrijven van max 1 a4tje waarin je aangeeft waarom je bij team HOR van het Rode Kruis stage zou willen lopen en welk HOR gerelateerd thema je aandacht heeft. Schrijf in 200 woorden waarom het Rode Kruis zich zou moeten inzetten op dit thema en wat jij met dit thema zou willen doen binnen je stageperiode.

Reacties: Je motivatiebrief + cv gericht aan de afdeling Personeelszaken ontvangen we graag uiterlijk 30 juni 2020 via sollicitatielink https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/161005

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Tessa Beeloo, Coördinator Humanitair Oorlogsrecht: +31 651886554 of tbeeloo@redcross.nl.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl

Het NRK op social media:

Facebook: www.Facebook.com/rodekruis & www.Facebook.com/oorlogsrecht 

Twitter: www.twitter.com/rodekruis

Instagram: www.instagram.com/rodekruis

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Jurist

Als Jurist van Natuurmonumenten ben je een belangrijk adviseur voor de hele organisatie. Relevante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie volg je op de voet en je begeleidt met gemak verschillende procedures. Door de belangen van Natuurmonumenten op juridisch vlak te behartigen, zorg je samen met ons voor het behoud van onze prachtige natuur in Nederland.

Jouw werk als

Jurist

Als Jurist houd je je bezig met alle juridische aspecten van het werk van Natuurmonumenten, zoals overeenkomstenrecht, vastgoedrecht, zakenrecht, aanbestedingsrecht, administratief recht, intellectuele eigendomsrechten en privacy. De afdeling Juridische Zaken bestaat op dit moment uit vier juristen. Jouw taken:

 • Je adviseert de verschillende landelijke en lokale afdelingen alsmede de directie gevraagd en ongevraagd over de juridische aspecten van het werk;
 • Beoordelen en opstellen van overeenkomsten maakt een groot deel uit van je werkzaamheden;
 • Je begeleidt civiele procedures en bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van relevante wetgeving en jurisprudentie;
 • Je helpt standaarden voor de praktijkvoering te ontwikkelen en te implementeren.

Wat jij meeneemt

Je bent sociaal vaardig en hebt een stevige persoonlijkheid. Je bent in staat om een heldere vertaalslag te maken van wet- en regelgeving naar de praktijk. Samenwerken doe je graag en je bent je bewust van je omgeving. Vanuit jouw gerichtheid op resultaat en je vermogen een goed oordeel te vormen, werk je graag zelfstandig zonder je flexibiliteit te verliezen. Klantgerichtheid en gastvrijheid zijn voor jou natuurlijke kwaliteiten die je inzet in je werk. Verder heb je:

 • Een afgeronde universitaire studie Nederlands Recht (bij voorkeur een civielrechtelijke afstudeerrichting);
 • Kennis en ervaring op het gebied van privaatrecht;
 • Kennis en ervaring op het gebied van administratief recht en groene wetgeving strekt tot aanbeveling;
 • Ruime ervaring (minimaal 6 jaar) met interne- en/of externe juridische advisering;
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage levert aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een afwisselende baan in een prachtige werkomgeving; op dit moment is de standplaats ’s-Graveland, maar een verhuizing naar Amersfoort (nabij station) is in voorbereiding;
 • 60% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek);
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 8. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 3.111,- en maximaal € 4.941,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd. 

Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van ruim 750.000 betrokken natuurliefhebbers. Deze leden, donateurs en vrijwilligers komen samen met ons op voor natuur in Nederland. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de ervaren Jurist die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 10 mei 2020 a.s. je sollicitatiebrief inclusief cv (als pdf of Word-document) naar Martijn de Kempenaer, Manager Juridische Zaken via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn de Kempenaer op telefoonnummer (06) 54 29 52 61.

De eerste ronde gesprekken staat gepland op 18 en 19 mei a.s.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Notarieel jurist Nalatenschappen

Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geven wij ter plaatse directe steun aan de bevolking. Wij treden op als pleitbezorger en spreken ons uit over de situatie van mensen in nood.

Artsen zonder Grenzen coördineert haar projecten via samenwerkingsverbanden met kantoren wereldwijd. Het Nederlandse kantoor van Artsen zonder Grenzen is onderdeel van een samenwerkingsverband met kantoren in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Zij coördineren gezamenlijk projecten in zo’n 25 landen. Jaarlijks zendt Artsen zonder Grenzen meer dan 800 internationale artsen, verpleegkundigen, logistici, technici en administratieve medewerkers uit. Daarnaast werken ruim 11.000 mensen uit de landen zelf in de projecten.

Op het kantoor van Artsen zonder Grenzen Nederland in Amsterdam bieden meer dan 400 medewerkers ondersteuning aan die projecten.

De afdeling Finance is per direct op zoek naar een nieuwe collega:

Notarieel jurist Nalatenschappen (70%)

(Notarial Advisor Inheritances and Legacies)

Based in Amsterdam – 28 uur per week

Hoofdtaken:

Als Notarieel jurist Nalatenschappen bij MSF adviseer en ondersteun je het management met alle civiel- en fiscaal rechtelijke zaken rondom het accepteren en afwikkelen van nalatenschappen en legaten en executeles. Daarnaast zorg je voor een zorgvuldige afwikkeling van alle nalatenschappen en legaten voor Artsen zonder Grenzen-Holland af en draag je zorg voor een goede administratie van de dossiers en geldstromen.

Verantwoordelijkheden:

 • Het adviseren van het management over de juridische aspecten van de protocollen, het onderhouden van protocollen en het ontwikkelen van nieuwe protocollen of producten met als doel de aantallen nalatenschappen en legaten te continueren of uit te breiden;
 • Het zelfstandig behandelen van de lopende nalatenschappen en legaten en beoordelen van uiterste willen;
 • Het zorgvuldig communiceren met alle partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap of legaat, zoals oa executeurs, notarissen, erfgenamen en accountants;
 • Het beoordelen van taxaties, koopovereenkomsten en notariële stukken in relatie tot de verkoop van (register)goederen en waardepapieren en het bewaken van de juridische en financiële risico’s;
 • Het controleren en bewaken van de fiscale voorwaarden bij de afwikkeling en advisering van het managementteam op de te nemen stappen als afwijkingen geconstateerd worden;
 • Het proactief maken van voorstellen en advies, indien wet- en/of regelgeving of praktijk aanleiding geven tot het aanpassen van de protocollen;
 • Het bewaken van de afwikkeling van de nalatenschappen en legaten conform de normen, waarden en imago van Artsen zonder Grenzen;
 • Het verzekeren van gedegen en tijdige administratie en financiële rapportage van de nalatenschappen en legaten.

Overige taken:

Het aansturen en coachen van de administratief/juridisch medewerkers nalatenschappen.

Het begeleiden van de relatiemanagers van de afdeling Fundraising op het gebied van schenken en nalaten.

Lijnmanagement:

In deze positie rapporteer je aan Hoofd Financiën.
In deze positie geef je leiding aan het team Afwikkeling Nalatenschappen.

Commitment

Wij zijn op zoek naar iemand voor onze afdeling Finance voor 28 uur per week.

Uren kunnen in overleg verdeeld worden over de meerdere dagen in de week.

Kandidaat profiel

 • Een afgeronde relevante opleiding zoals Notarieel recht.
 • 5-10 jaar ervaring in een vergelijkbare functie is een vereiste, zoals:
  • Ervaring met het zelfstandig afwikkelen van een nalatenschap als executeur, verkoop van registergoederen en inboedels en het doen van belastingaangifte;
  • Ervaring met het geven van adviezen en het maken van protocollen;
  • Het geven van presentaties over schenken en nalaten, het praten voor een groep.
 • Affiniteit met het werken voor een NGO is een vereiste, ervaring is een pre;
 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (Nederlands en Engels).
 • Analytisch vermogen en nauwkeurigheid.
 • Resultaatgericht, initiatief nemen,  aanpakken en snel kunnen schakelen.
 • Integriteit, organisatie sensitief.
 • Collegialiteit.

Wij bieden:

 • Een contract voor 1 jaar (voor parttime aanstelling, 28 uur per week), met optie voor verlenging.
 • Een bruto salaris in schaal 7, tussen € 3.360,- en € 4.798,- gebaseerd op relevante werkervaring en professionele werkervaring, voor een fulltime dienstverband (gebaseerd op 40 uur per week).
 • 30 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband) en een premium vrij pensioen.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse in deze vacature of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Nicole Ouwehand – Notarieel Jurist (020-5208924) of Maxime Schram-de Boorder – Juridisch Medewerker Nalatenschappen (020-5208746).

Als je denkt dat je geschikt bent voor deze vacature, reageer dan direct via de ‘Ik stel mij kandidaat’ button en upload jouw CV voorzien van motivatie in 1 document.

Deadline voor jouw sollicitatie is 5 april 2020

Interview ingepland : in de week van 13 april

** Acquisitions regarding this position are not appreciated ***

(Senior) notarieel jurist/relatiemanager nalatenschappen

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Het Rode Kruis heeft de ambitie om de komende jaren een flinke groei door te maken in de fondsenwerving. De afdeling Particuliere Fondsenwerving & Marketing Intelligence is verantwoordelijk voor de inkomsten van de particuliere markt inclusief nalatenschappen en draagt bij aan deze doelstelling.

Voor het relatiebeheer en de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van nalatenschappen zijn wij per direct op zoek naar:

(Senior) notarieel jurist/relatiemanager nalatenschappen

(32-40 uur per week)

Plaats in de organisatie

De (senior) notarieel jurist/relatiemanager nalatenschappen rapporteert aan de manager particuliere fondsenwerving & marketing intelligence.

Doel van de functie

Als (senior) jurist/relatiemanager nalatenschappen ben je medeverantwoordelijk voor een van de belangrijkste inkomstenbronnen van het Rode Kruis. Je bouwt het goede werk dat de afgelopen jaren is gedaan uit met als resultaat een verdere groei van de inkomsten uit nalatenschappen en nette afwikkeling van nalatenschappen. Je houdt de regie over alle nalatenschappen die openvallen aan het Rode Kruis, waaronder ook het aansturen van externe partijen waarmee we in dat kader samenwerken. Je werkt nauw samen met de adviseur en relatiemanager nalatenschappen, alsmede met de Finance manager Vereniging & Administratie. Naast het doorzetten van het nalatenschappen programma onderhoud je een goede relatie met de (potentiële) erflaters en nabestaanden.

Functie-inhoud

 • Regiefunctie ten aanzien van alle nalatenschappen die openvallen aan het Rode Kruis
 • Verantwoordelijk voor de afwikkeling van nalatenschappen die openvallen aan het Rode Kruis en waarbij het Rode Kruis executeur is
 • Eerste aanspreekpunt voor juridisch inhoudelijke vragen over de afwikkeling van nalatenschappen
 • Overzicht en regie houden alsmede controleren van de werkzaamheden van externe partijen waarmee we samenwerken in het kader van de afwikkeling van nalatenschappen
 • Je creëert de synergie tussen de fondsenwervende en afwikkelingskant van nalatenschappen
 • Samen met de senior adviseur en relatiemanager nalatenschappen verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de strategische richting van de fondsenwerving van nalatenschappen binnen het Rode Kruis
 • Opstellen en uitvoeren van jaarplannen
 • Onderhouden van relaties met (potentiële) erflaters en nabestaanden om de binding met het Rode Kruis te vergroten. Dit deels door persoonlijk contact, waaronder een bezoek aan huis
 • Adviseren van (potentiële) erflaters over de mogelijkheden om het Rode Kruis in het testament op te nemen
 • Uitbouwen van het Nalatenschappenprogramma en het ontwikkelen van creatieve concepten e/o campagnes aansluitend op de behoefte van de doelgroep
 • Enthousiasmeren van interne stakeholders in de plannen en ze overtuigen om ook een actieve bijdrage te leveren
 • Rapporteren, monitoren en evalueren van uitgevoerde activiteiten
 • Bijhouden van marktontwikkelingen en relevante trends op het gebied van nalaten

Functie-eisen

 • HBO of WO-werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Notariële en/of fiscale achtergrond
 • Gedegen kennis van het erfrecht
 • Ervaring met 1:1 relatiemanagement
 • Kennis van en vaardig in werving en het binden en boeien van relaties
 • Affiniteit en/of ervaring met het onderwerp nalaten en de doelgroep
 • Integriteit en eerlijkheid behoren tot jouw persoonlijke kwaliteiten
 • Planmatig, creatief, flexibel en resultaatgericht
 • Zowel zelfstandig werken als goed functioneren in een team
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal

Wij bieden  

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 12 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 3.652,98 tot max. € 4.874,34 per maand o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties

Je sollicitatiebrief en CV gericht aan Angela van der Woude ontvangen we graag uiterlijk 10 december 2019 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/147961

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Heidi van Dijk, senior relatiemanager Nalatenschappen, bereikbaar via hvandijk@redcross.nl of op 06- 51796730.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Coördinator juridische ondersteuning mensenhandel

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Jaarlijks worden er in Nederland duizenden mensen slachtoffer van mensenhandel. Het Rode Kruis beschermt kwetsbare personen tegen mensenhandel en ondersteunt de slachtoffers.

Binnen het programma mensenhandel vallen onder meer de volgende activiteiten:

 • Juridisch-praktische ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel
 • Voorlichting over mensenhandel ter voorkoming van slachtofferschap
 • Training in herkenning van slachtofferschap aan hulpverleners
 • Capaciteitsversterking op thema mensenhandel bij Rode Kruis verenigingen in Europa

Binnen de afdeling Opsporing en Ondersteuning (onderdeel van het Cluster Nationale Hulpverlening) is een vacature voor een

Coördinator juridische ondersteuning mensenhandel

(36 uur per week; standplaats Den Haag)

Plaats in de organisatie

Als coördinator rapporteer je aan het hoofd van de afdeling Opsporing & Ondersteuning en werk je samen met de programmaleider mensenhandel. Je werkt nauw samen met de ongeveer 70 vrijwilligers die zich in verschillende districten intensief inzetten voor slachtoffers mensenhandel.

Functie-inhoud:

 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en resultaten van de (inhoudelijke) juridisch-praktische hulpverlening aan buitenlandse slachtoffers mensenhandel.
 • Je coördineert de vrijwilligers binnen het juridisch-ondersteuningsprogramma, waaronder werving, selectie, opleiding, aansturing en onderhoud van de digitale werkomgeving.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van voorlichtingsprogramma’s over mensenhandel om slachtofferschap te voorkomen.
 • Je ontwikkelt en geeft zelfstandig trainingen over mensenhandel aan verschillende doelgroepen binnen en buiten het Rode Kruis.
 • Je bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer met partners.
 • Je signaleert knelpunten in de bescherming van slachtoffers mensenhandel en draagt bij aan de pleitbezorging van het Rode Kruis.
 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor subsidieaanvragen en -verantwoordingen.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, zoals Victimologie of Rechten; kennis over het vreemdelingenrecht in Nederland en het thema mensenhandel.
 • Minimaal drie jaar werkervaring in een relevante functie.
 • Aantoonbare ervaring met het aansturen van teams, projectmatig werken en met het voorbereiden en geven van trainingen.
 • Je combineert analytisch denkvermogen met een hands-on mentaliteit.
 • Affiniteit met de doelgroep migranten en slachtoffers mensenhandel.
 • Uitstekende contactuele en (interculturele) communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent een doorzetter, flexibel, enthousiast, zelfstandig en staat stevig in je schoenen.
 • Je hebt aantoonbaar ontwikkelde competenties op het vlak van klantgerichtheid, samenwerken, stressbestendigheid en resultaatgericht werken.
 • Je bent bereid om 2 keer per maand in de avonduren (intervisie)bijeenkomsten te leiden in diverse regio’s.

Wij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij indiensttreding.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 2.918,34 tot max. € 3.710,34) bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties:

Je motivatiebrief + cv ontvangen we graag vóór 9 december 2019 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/147856 .

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Marieke van den Berg, via mvandenberg@redcross.nl en 0704455831.

Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Consulent asielprocedure

Vacature Consulent asielprocedure (m/v)

16 uur per week (44,44%)

Als consulent asielprocedure stel je informatie beschikbaar over asielonderwerpen (onder meer op de terreinen toelating, asielprocedure, opvang, terugkeer) voor collega’s, vrijwilligers in het land en de advocatuur. Daarnaast verleen je inhoudelijke ondersteuning om een bijdrage te leveren aan een goede rechtspositie van en de belangenbehartiging voor asielzoekers en vluchtelingen.

Ben jij een jurist Nederlands Recht met specialisatie Vreemdelingenrecht, beschik je over goede communicatieve, advies- en schrijfvaardigheden? Ben je proactief, klantgericht, en draag je vluchtelingen een warm hart toe? Lees dan verder.

Als consulent werk je op afdeling Expertise. Deze is verantwoordelijk voor het bieden van hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van de asielprocedure, landeninformatie en integratie om zo de (rechts)positie van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland te verbeteren. Dit doet de afdeling op verzoek van advocaten, vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland (via VluchtWeb en de Helpdesk) en ten behoeve van de lobby- en communicatie-activiteiten van VluchtelingenWerk Nederland.

Wat wij vragen

Kennis

 • HBO+/WO werk- en denkniveau: WO Nederlands Recht met specialisatie Vreemdelingenrecht.
 • Aanvullende OSR cursussen.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van de opvang, rechtspositie en integratie van vluchtelingen en asielzoekers, in het bijzonder op het betreffende aandachtsgebied.

Specifieke functiekenmerken

 • Didactische vaardigheden
 • Advies- en schrijfvaardigheden
 • Contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerking
 • Zelfstandigheid/initiatief

Wat wij bieden

Een prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert. VluchtelingenWerk Nederland kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Wij bieden een salaris van maximaal € 4.118,00 bruto per maand (schaal 9), op basis van een 36-urige werkweek.

Aanstelling is in eerste instantie voor de periode van één jaar.

Heb je belangstelling?

Stuur dan je sollicitatie vóór 12 december 2019 naar vacatures-lb@vluchtelingenwerk.nl t.a.v. Sascha de Graaf, onder vermelding van functie, vacaturenummer 22 en vacaturebron. Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Aya Younis, telefoon 020 346 7200. Een uitgebreide functiebeschrijving is als bijlage bijgevoegd. Online screening en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Eerste gesprekken zullen op 18 december 2019 worden gevoerd.

Over VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Circa 14.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk
Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als op het publiek. Naast ons werk als behartiger van hun collectieve belangen staat VluchtelingenWerk asielzoekers persoonlijk bij tijdens hun asielprocedure en ondersteunen wij vluchtelingen in het proces van integratie in Nederland.

De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom worden vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verenigingsjurist / Adviseur C

Maak jij je sterk voor het welzijn van dieren in Nederland?
De Dierenbescherming is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo’n 160.000 leden en donateurs, bijna 400 betaalde medewerkers en meer dan 4.000 vrijwilligers komen wij op voor de belangen van dieren. Door voorlichting, lobby en acties werken we aan een diervriendelijke samenleving, bestrijden we dierenmishandeling, zien we toe op naleving van dierenwetgeving en vangen we dieren in nood op. We werken vanuit vier regionale kantoren en een centraal Service Centrum in Den Haag aan een krachtige, professionele en zichtbare organisatie waarbij dierenwelzijn voorop staat.

Onze organisatie bestaat uit een vereniging en een vijftigtal daarmee verbonden stichtingen. Wegens doorstroom binnen de afdeling en een toename in het aantal complexe dossiers op verschillende terreinen is er ruimte ontstaan voor uitbreiding in het team verenigingszaken!

Wij zijn daarom per direct op zoek naar één ervaren collega voor de functie van:

Verenigingsjurist / Adviseur C
voor 32 – 38 uur per week

Wat houdt de functie in?
In de functie van Verenigingsjurist ben je verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning op verschillende rechtsgebieden binnen de Dierenbescherming. De aard van de werkzaamheden is zeer divers denk hierbij aan:

 • Het opstellen en adviseren over (naleving van) statuten en reglementen.
 • Het voorbereiden van besluitvorming door het bestuur.
 • Het voorbereiden van besluitvorming en notities in verband met het informeren en verkrijgen van goedkeuring van de Raad van Toezicht en / of Ledenraad.
 • Het adviseren en ondersteunen van processen m.b.t. inrichting van entiteiten binnen de organisatiestructuur, bv. in een voorkomend geval, het begeleiden van een fusie.
 • Het opstellen van adviezen en notities.
 • Het begeleiden van juridische trajecten en het onderhouden van contact met externe adviseurs.
 • In voorkomende gevallen adviseren m.b.t. de afwikkeling van nalatenschappen.
 • In voorkomende gevallen adviseren in verband met vastgoeddossiers: bv. koop- of huurovereenkomsten en bouw- en aannemingsovereenkomsten.
 • Het opstellen en toetsen van (samenwerkings-) overeenkomsten.
 • Overige juridische werkzaamheden zoals het stroomlijnen van processen en ontwikkelen van modellen en formats zijn ook onderdeel van deze functie.

Je werkt samen met collega’s van diverse andere disciplines en maakt deel uit van een team met nog twee andere Verenigingsjuristen. Je hebt onder andere contact met het management en de werkorganisatie verspreid over het land.

Wat zoeken wij?
Naast dat je de doelstellingen van de Dierenbescherming onderschrijft, heb je of ben je:

 • Een afgeronde universitaire rechtenstudie (bij voorkeur Notarieel Recht met afgeronde notariële beroepsopleiding) en minimaal drie jaar relevante werkervaring.
 • Kennis van het verenigingen – en stichtingenrecht.
 • Als generalist in staat makkelijk te schakelen tussen diverse aandachtsgebieden.
 • Initiatiefrijk, zelfstandig en praktisch ingesteld.
 • In staat vlot een juridisch oordeel te vormen over complexe zaken waarbij je hoofd- van bijzaken van elkaar onderscheidt waarbij je oog hebt voor de verschillende belangen die er spelen.
 • Een soepele penvoering waardoor je in staat bent concrete en begrijpelijke adviezen op te stellen.
 • Zakelijk en dienstverlenend ingesteld en beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Een flexibele instelling en functioneert daardoor prima in een complexe organisatie en kan je omgaan met verschillende omstandigheden, mensen en belangen.

Waar is de werkplek van deze functie?

 • Je hebt een (flex)werkplek in ons Service Centrum in Den Haag, maar bent in voorkomende gevallen ook op andere locaties van de Dierenbescherming in het land.

Wat bieden wij?

 • De Dierenbescherming heeft een mooi arbeidsvoorwaardenpakket passend bij een goede doelen organisatie.
 • Het salaris bedraagt op fulltime basis maximaal € 4.480,– bruto per maand bij een voltijdse aanstelling (38 uur) afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • De aanstelling is op basis van minimaal 32 uur en maximaal 38 uur per week.
 • We bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met kans op verlenging.
 • Daarnaast is er een variabele eindejaarsuitkering van maximaal 8%.

Meer informatie
Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Fleur van Leeuwen, 06-42034799.

Procedure

 • De reactietermijn loopt tot 16 september 2019.
 • Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.
 • Het overhandigen van een positieve Verklaring Omtrent Gedrag en originele diploma’s is een vereiste.

Solliciteer nu via het online sollicitatieformulier op de website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.