Informatiemanager Communicatie en Marketing & Fondsenwerving

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein. Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De afdeling Informatie Voorziening is verantwoordelijk voor optimale aansluiting tussen processen en informatievoorziening binnen de organisatie.

Per 1 maart 2019 is er door verdere uitbreiding van het team plaats voor een:

Informatiemanager Communicatie en Marketing & Fondsenwerving

(36 uur per week)

Waar ga je werken:

Je rapporteert aan de Manager Informatie Voorziening. Jouw standplaats is het Verenigingskantoor, Den Haag.

Doel van de functie

Je zorgt dat de informatievoorziening (IV) van de clusters Communicatie en Marketing & Fondsenwerving

optimaal ondersteunend is aan de bedrijfsprocessen en een bijdrage levert aan het vergroten van de impact van onze Communicatie, Marketing en fondsenwerving activiteiten in Nederland. Je hebt de verantwoordelijkheid voor beheer en (door-) ontwikkeling van de IV. Jij inventariseert en prioriteert de informatiebehoefte in samenwerking met het cluster en vertaalt deze naar concrete projecten.

Je bent verantwoordelijk voor alle lopende IV-projecten en changes binnen het cluster m.b.t. capaciteitsverdeling, budgetbewaking, prioritering, planning en contractmanagement. Tevens draag je bij aan de (bredere) ontwikkeling van informatiemanagement voor het hele Rode Kruis.

Jouw kerntaken:

 • Brengt de informatiebehoefte van het cluster in kaart, zorgt voor clusterbrede prioriteitsbepaling in lijn met de Rode Kruis informatiestrategie en vertaalt de behoefte naar concreet informatieplan;
 • Vervult sponsor of projectleidersrol voor projecten met impact op de informatievoorziening, zorgt voor het bepalen van de projectkaders (tijd, scope, budget) en legt deze vast in projectvoorstellen (2-pagers);
 • Neemt deel aan de clustermanagement overleggen van de clusters Communicatie en Marketing & Fondsenwerving alsmede van het Team Informatiemanagement;
 • Onderhoudt contacten met business owners, proceseigenaren en leveranciers op sturend niveau (planning, budget, behoeftemanagement, contractmanagement, etc.);
 • Verantwoordelijk voor de afhandeling van beveiligingsincidenten in het cluster, in nauwe samenwerking met de Privacy en Security Officer;
 • Verantwoordelijk voor het leveranciersmanagement van de betrokken IT leveranciers: van contractmanagement tot en met de acceptatie van opgeleverde IV;
 • Budgetverantwoordelijk voor de IV projecten van het cluster
 • Is verantwoordelijk voor de rode kruis brede architectuur en ondersteund de collega informatie managers binnen de IV afdeling.

Wie ben jij:

Wij zoeken een energieke, flexibel, enthousiaste én stevige persoonlijkheid met:

 • Afgeronde HBO/WO opleiding Informatie Management of Bedrijfskunde;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk;
 • Beschikt over verbindende kwaliteiten (bruggenbouwer); kan vertaalslag maken tussen business en IT;
 • Neemt initiatief, weet draagvlak te creëren, is analytisch sterk en accuraat;
 • Ervaring met het werken op snijvlak business/ IT (kennis van BiSL een pré);
 • Heeft of ontwikkelt snel kennis van processen in de clusters Communicatie en Marketing & Fondsenwerving;
 • Heeft of ontwikkelt snel een visie op hoe IT de impact van onze hulp in Nederland kan vergroten;
 • Uitstekende projectmanagement vaardigheden (kennis van Kepner-Tregoe methode is een pré).

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden: 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 12 van de CAO van het Nederlandse Rode Kruis afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.652,98 tot max. € 4.874,34 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Reacties:

Je motivatiebrief + cv  gericht aan Joost Jaspers, P&O adviseur, ontvangen we graag uiterlijk 13 maart 2019 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/125331

Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Goedhart, Manager Informatie Voorziening via hgoedhart@redcross.nl

Een assessment en het uitwerken van een casus kunnen onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl . Het Rode Kruis op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld