Senior medewerker Financiën

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Bedrijfsvoering per 1 december op zoek naar een:

Senior medewerker Financiën

Het betreft een betaalde functie voor 24 uur per week (0,6 FTE)

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Functieomschrijving

Als senior medewerker Financiën lever je een ondersteunende bijdrage aan de bedrijfsvoering door administratieve werkzaamheden uit te voeren, relevante gegevens te verwerken en informatie te verstrekken. Je beheert mede het grootboek en subadministraties en bent belast met het verbeteren van de werkprocessen.

Je bent verantwoordelijk voor financieel administratieve werkzaamheden, zoals het verzamelen, verwerken en controleren van gegevens. Je bewaakt de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de financiële administraties, draagt zorg voor boekingen en voert controles uit. Je verricht bijvoorbeeld periodieke controles op de salarisadministratie door team P&O en de controle en aansluiting van de projectenadministratie van doelbestedingen.

Daarnaast ondersteun je de coördinator Financiën bij het beheer financieel management. Als senior medewerker financiën stel je de periodieke financiële rapportages ten behoeve van budgetbewaking op en ben je betrokken bij het opstellen en bewaken van de begroting, de liquiditeitsplanning en het opstellen van de (geconsolideerde) jaarrekeningen en de voorbereiding van de audit. Tevens maak je (ad hoc) analyses en ondersteun je medewerkers binnen de eigen organisaties op financieel gebied. Je signaleert financieel gerelateerde risico’s en problemen en komt met voorstellen ter beheersing.

Je adviseert en informeert in- en externe belanghebbenden en ziet toe op een juiste en tijdige aanlevering van informatie door interne betrokkenen met betrekking tot de administratie. Je onderhoudt bij de functie behorende interne en externe contacten. Je draagt bij aan verbetering en innovatie van processen binnen het eigen team en financiële processen in de organisatie. Je vertegenwoordigt het team Financiën  bij team overstijgende overleggen en projecten.

Als senior medewerker Financiën maak je onderdeel uit van een team bestaande uit 3 betaalde collega’s en een vrijwilliger. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de coördinator en geeft zelf functionele aanwijzingen aan de medewerker financiële administratie en de vrijwilliger.

Profiel

Je bent deskundig en gedreven, hebt een pro-actieve werkhouding, signaleert problemen of belemmeringen tijdig en lost deze zo snel mogelijk op, je bent bovendien alert op kansen en nieuwe situaties waar je tijdig op anticipeert. Je reageert snel en adequaat op verzoeken van (interne) klanten en bent in staat te denken vanuit de belangen en situatie van deze klant. Daarnaast ben je zorgvuldig en accuraat; je bent sterk in detailwerk en controleert belangrijke informatie nauwgezet. Je bent sociaal en communicatief vaardig en werkt graag samen.

Ten slotte herken je jezelf in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken & professioneel en continu verbeteren.

Achtergrond en vaardigheden

 • Afgeronde opleiding op financieel/administratief gebied op minimaal HBO-niveau.
 • Vaardig in het nauwkeurig verwerken van administratieve gegevens.
 • Sterk cijfermatig en analytisch inzicht.
 • Vaardig in het opstellen van (financiële) rapportages en analyses.
 • Analytisch en conceptueel vermogen om financiële processen goed en snel te kunnen overzien.
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken.
 • Sterke communicatieve vaardigheden.
 • Aantoonbare affiniteit met ICT en uitgebreide kennis van ERP-systemen (bij voorkeur Pluriform) en Excel.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal.

Wij bieden

Salariëring vanaf € 2.920,- met doorgroeimogelijkheden naar maximaal € 4.126,- bruto per maand (bij een fulltime dienstverband, excl. 8% vakantietoeslag) bij een tijdelijk dienstverband met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk 5 oktober a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen via de sollicitatiebutton. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Maartje van Eekeren-Verhoeven, manager Bedrijfsvoering.

Een uitgebreid functieprofiel van deze functie is op aanvraag beschikbaar.

Meer dan 76.000 kinderen met een handicap kregen in 2019 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Dat is geen toeval want zij hebben zelden toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of de arbeidsmarkt. Zij worden ook belemmerd door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Zo lijdt een handicap tot nog meer armoede en is de vicieuze cirkel gesloten.

Het Liliane Fonds en MIVA doorbreken die vicieuze cirkel en verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen met een handicap. We maken hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen bij aan een samenleving waarin ze kunnen meedoen.Dit doen we altijd samen met lokale partners, die de situatie ter plekke kennen en het netwerk hebben om deze hulp zo goed mogelijk te bieden.

Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 80 medewerkers in dienstverband en ruim 120 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Coördinator Financiën

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Bedrijfsvoering per 1 december a.s. op zoek naar een:

Coördinator Financiën die beschikt over sterke communicatieve en analytische vaardigheden

Het betreft een betaalde functie voor 32 uur per week (0,8 FTE)

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Functieomschrijving

Als coördinator Financiën ben je samen met je team verantwoordelijk voor het realiseren van de teamdoelstellingen en het leveren van een bijdrage aan het strategisch en tactisch beleid inzake het financieel management binnen de organisaties Liliane Fonds en MIVA.

Je draagt er zorg voor dat je –gedeeltelijk- nieuwe team stevig staat en zorgt samen met dit team voor een goede positionering en samenwerking binnen de organisaties. Daarnaast ligt je voornaamste focus op het verstevigen van financial control en het initiëren en implementeren van innovatieve projecten (zoals mogelijk P2P).

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het financiële management en de financiële administraties. Je zorgt ervoor dat de manager Bedrijfsvoering, het Management Team en andere betrokkenen op deskundige wijze worden geïnformeerd en geadviseerd. Dit doe je o.a. door middel van periodieke rapportages en financiële analyses. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen (intern en extern) op je vakgebied en draagt zorg voor optimalisatie en innovatie van processen binnen het eigen team en financiële processen binnen de organisaties. Als functioneel beheerder van Pluriform (met o.a. financiële administratie) ben je tevens verantwoordelijk voor het optimaal benutten van het systeem.

Als coördinator Financiën geef je hiërarchisch leiding aan een team van 3 betaalde medewerkers en 1 vrijwilliger. Je bent binnen dit team verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, zoals bijvoorbeeld het voeren van gesprekken omtrent functioneren en persoonlijke ontwikkeling en fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers met vragen en problemen. Zelf rapporteer je aan de manager Bedrijfsvoering.

Profiel

Je bent als leidinggevende in staat op inspirerende wijze richting en begeleiding te geven aan je team en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Je weet kwaliteiten van medewerkers te herkennen en in te zetten en biedt ruimte voor ontwikkeling. Ook betrek je je team bij besluitvormingsprocessen om zo voldoende draagvlak te creëren voor besluiten en veranderingen.

Organisatie en afdelingsdoelstellingen zet je om naar een inspirerende visie op de rol van je eigen team. Je signaleert relevante trends en ontwikkelingen binnen je vakgebied en de sector, ziet kansen en mogelijkheden eerder dan obstakels en weet deze te vertalen naar het afdelingsbeleid en concrete doelstellingen voor het team.

Je bent sociaal en communicatief vaardig en werkt graag en gemakkelijk samen, eigenschappen die van belang zijn voor het onderhouden van in- en externe contacten, het deelnemen aan overleggen en het leiden van, of deelnemen aan, (team overstijgende)projecten.

Je staat sterk in je schoenen; je durft tijdig besluiten te nemen, ook bij conflicterende belangen. Je straalt senioriteit uit en bent in staat om zowel je team als de organisaties vol zelfvertrouwen en overtuigingskracht te vertegenwoordigen.

Ten slotte herken je jezelf in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken & professioneel en continu verbeteren.

Achtergrond en vaardigheden

 • Afgeronde opleiding op financieel/administratief gebied op minimaal HBO-niveau.
 • Aantoonbare leidinggevende capaciteiten.
 • Aantoonbaar competent op het gebied van samenwerken en adviseren.
 • Vaardig in het opstellen van (financiële) rapportages en analyses.
 • Kennis van en ervaring met planning- en control principes.
 • Analytisch en conceptueel vermogen om financiële processen goed en snel te kunnen overzien.
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken en projectleiderschap.
 • Kennis van actuele ontwikkelingen en in staat deze te vertalen naar financiële beleidsvelden.
 • In staat planmatig, doel- en resultaatgericht te werken.
 • Aantoonbare affiniteit met ICT en uitgebreide kennis van ERP-systemen (bij voorkeur Pluriform) en Excel.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal.

Wij bieden

Salariëring op basis van schaal 10 (€ 2.850,- met doorgroeimogelijkheden naar maximaal € 4.581,-bruto per maand bij een fulltime dienstverband, excl. 8% vakantietoeslag) bij een tijdelijk dienstverband met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk maandag 5 oktober a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen via de sollicitatiebutton. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Maartje van Eekeren-Verhoeven, manager Bedrijfsvoering (073-518 94 20).

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Een uitgebreid functieprofiel van deze functie is op aanvraag beschikbaar.

Meer dan 76.000 kinderen met een handicap kregen in 2019 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Dat is geen toeval want zij hebben zelden toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of de arbeidsmarkt. Zij worden ook belemmerd door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Zo lijdt een handicap tot nog meer armoede en is de vicieuze cirkel gesloten.

Het Liliane Fonds en MIVA doorbreken die vicieuze cirkel en verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen met een handicap. We maken hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen bij aan een samenleving waarin ze kunnen meedoen.Dit doen we altijd samen met lokale partners, die de situatie ter plekke kennen en het netwerk hebben om deze hulp zo goed mogelijk te bieden.Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 80 medewerkers in dienstverband en ruim 120 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Financieel Administratief Medewerker

Gelijke kansen voor meisjes en jongens. Dat is waar Plan International zich voor inzet. Wereldwijd beschermen we meisjes tegen besnijdenis, kindhuwelijken, seksuele uitbuiting en tienerzwangerschappen. Ook in onze projecten op het gebied van onderwijs en werk, WASH (water, sanitatie en hygiëne) en noodhulp krijgen meisjes extra aandacht. Dit is hard nodig want zij worden stelselmatig achtergesteld en gediscrimineerd. Plan International werkt aan het verbeteren van de positie van deze meisjes en jonge vrouwen zodat ook zij over hun eigen leven kunnen beslissen.

Voor de afdeling Finance zoeken wij een:

Financieel Administratief Medewerker

(24 uur per week)

In deze rol zorg je voor het voeren van een juiste crediteurenadministratie door het invoeren, verwerken en  controleren van facturen, betalingen en declaraties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het, in overleg met de Financial Controller, voeren van sub-administraties, grootboekmutaties en het ondersteunen bij periodieke financiële rapportages.

Onze ideale kandidaat is slagvaardig, ondernemend en heeft een hands-on mentaliteit. Je kan goed planmatig  en zelfstandig werken en daarnaast werk je resultaatgericht, heb je oog voor detail en ben je stressbestendig. Boven alles ben je een positief-kritische teamspeler.

De beoogde startdatum is 1 november.

Wat ga je doen?

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de administratie en boekhouding en neem je, in overleg met de  Financial Controller, delen van de planning en control-cyclus op je.

Voor de administratie en boekhouding heb je onder andere de volgende taken:

 • Boeken van bankafschriften.
 • Maandelijks afsluiten van boekperiodes in de sub-administratie.
 • Verzorgen van administratieve afwikkeling van betalingen.
 • Verwerken van crediteuren-mutaties in de boekhouding.
 • Opstellen, analyseren en waar nodig in overleg bijsturen van rekening specificaties.
 • Verstrekken van ad-hoc informatie betreffende financiële gegevens.
 • Voeren van de verplichtingenadministratie.

In overleg met de Financial Controller kan je delen van de planning en control-cyclus overnemen en zelfstandig  uitvoeren, zoals:

 • Maandafsluiting: Uitvoeren van afgeronde klussen binnen de maandafsluiting.
 • Subadministratie: Voeren van delen van de administratie, zoals de vaste activa administratie.
 • Memo-boekingen verzorgen: bijvoorbeeld overmakingen naar veldkantoren of uren boeken.
 • Opstellen van analyses over deze administratieve werkzaamheden, en het maken van deelrapportages op basis van die analyses.

Wat breng je mee?

Onze ideale kandidaat is in staat om zowel operationeel als strategisch analytisch niveau mee te denken met de organisatie.

Daarnaast voldoe je aan de volgende criteria:

 • Relevante administratieve opleiding op MBO-niveau (PD/MBA).
 • Enige jaren relevante werkervaring.
 • Kennis van administra­tieve procedures en processen.
 • Kennis van financiële systemen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Zorgvuldig om kunnen gaan met vertrouwelijke gegevens.
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Basiskennis van de Engelse taal.

De volgende competenties zijn essentieel voor deze functie: accuratesse, resultaat- en klantgerichtheid, professionele integriteit, plannen en organiseren, samenwerken en gendersensitiviteit.

Plan International biedt

Een functie in een internationale werkomgeving. Plan International biedt haar werknemers een gedegen arbeidsvoorwaardenpakket, met daarin onder andere:

 • Bruto maandsalaris tussen € 2.200,- en € 2.800,- voor 35 uur per week, afhankelijk van je achtergrond en ervaring.
 • Volledige vergoeding van je reiskosten op basis van openbaar vervoer tweede klas.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke groei en opleiding.
 • 5 weken vakantie per jaar.
 • Goede pensioenregeling.

Ben je geïnteresseerd?

Voor vragen over deze functie kun je terecht bij Jos Schoonderwoerd, Financial Controller jos.schoonderwoerd@planinternational.nl. Reageren kan tot en met woensdag 16 september met cv en motivatie via CV Selectie. Zie hiervoor https://cvselectie.net/financieel-administratief-medewerker-stichting-plan-international-nederland. Mocht de link niet werken dan kun je hem kopiëren en in je browser (Chrome) plakken. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 21 september 2020.

Plan International wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Want een werkgever waarbij iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, kan de kracht van diversiteit inzetten om het beste resultaat te krijgen. Daarom nodigen we met nadruk iedereen uit die zijn of haar talenten bij ons wil inzetten, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, religieuze voorkeur of seksuele voorkeur.

De veiligheid van kinderen en jongvolwassenen is voor Plan International essentieel. Plan International accepteert dan ook geen enkele vorm van misbruik. Dit onderwerp komt aan bod in onze wervings- en selectieprocedures. Het overleggen van een recente Verklaring omtrent gedrag en het afnemen van gestandaardiseerde referenties conform de Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme is onderdeel van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen in je eigen netwerk wordt wel op prijs gesteld!

Finance Delegate CAR

We help to strengthen resilience of vulnerable people exposed to hazards and crisis situations and we respond to disasters and conflicts to save lives and alleviate suffering. In the Netherlands with more than thirty thousand volunteers and internationally through technical assistance, supplies and money. Together we act before, during and after disasters to meet the needs and improve the lives of vulnerable people.

We do this without regards to nationality, race, religious beliefs, class or political opinion. Our seven principles guide our humanitarian work: humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and universality.

The International Assistance department is responsible for all Netherlands Red Cross international support for victims of disasters and conflicts and for vulnerable people exposed to hazards.

The International Assistance department has opened a vacancy for an

Finance Delegate

(Re-Posting).

Position title:                Finance Delegate

Duty station:                 Bangui, Central African Republic

Time period:                 12 months

Starting Date:               October 1, 2020

Status:                          Single posting (R&R)

Purpose of the position

The main purpose of the position is to monitor, support and check financial processes for NLRC supported projects in Central African Republic.

Background

The Central African Republic (CAR) is a landlocked nation of 4.6 million people as of 2014, at 622,984 square kilometres, bordered by Cameroon to the west, Chad to the north, Sudan and South Sudan to the east, and the Democratic Republic of the Congo and Republic of the Congo to the south. CAR is administratively divided into 16 districts (French: préfectures, and the capital city of Bangui, which is an autonomous commune. Each prefecture is governed by a local assembly called General Council (Conseil Général), presided by a Prefect (Préfet). The prefectures are further subdivided into 71 sub-prefectures. Since independence in 1960, CAR has three tumultuous decades of misrule – mostly by military governments.  Civilian rule was established in 1993 but lasted only a decade.

Central African Republic (CAR), is ranked 188 of 189 countries in Human Development Index[1] and has struggled with violence and political instability for decades. Since 2013, a spiral political crisis emerged, rapidly taking on ethnic and religious dimensions and of which civilians in general and young people in particular are the first victims as the country is mostly. Population’s vulnerabilities have increased in all sectors: one person out of five is displaced, 2.9 million Central Africans need multifaceted assistance to survive and protection, representing 63 per cent of the population. One child out of three suffers from severe malnutrition, 13 per cent of the population is at level 4 of food insecurity in a country where agriculture should feed the entire population.  Livelihoods are destroyed, consumed and knowledge is outdated or forgotten. So youth, that are the majority of the total population of the country, have limited means to start a normal life.

The country crisis has transitioned from a protracted forgotten crisis characterized by chronic underdevelopment and localized emergency situations, into more recently (2013), an acute humanitarian emergency affecting the entire population. Following a transitional government period, CAR held presidential elections in December 2015 and February 2016.

Despite the recent peace deal signed between about 14 rebel factions with the central government, most of these groups continue to control a large part of the country, if not strengthened, their positions and influence in their respective strongholds and continue to benefit from illicit taxation and illegal exploitation of natural resources. The government, led by President Faustin-Archange Touadéra, is restructuring the army and with the support of the international community through UN mission (MUNISCA) struggling to establish state authority, thus undermining its legitimacy in the eyes of the population. The crisis in CAR has taken a religious form – its matrix is a combination of unresolved socio-economic problems (socio – economic rivalries, long term antagonism, conflict between farmers and herders, youth crisis, xenophobic reflex towards Muslim communities) and deeply entrenched governance issues.

Conflict and instability in the Central African Republic have had devastating impact on children and youth according to United Nations Children Education Fund (UNICEF). Approximately 25% of youth have no formal education and 42% of youth have attained at most incomplete primary education, meaning that in total 68% of 15-24-year old have not completed primary education in CAR, with girls having even a much lower enrolment at various levels[2].

In CAR, diverse ethnic and religious communities had lived together for decades without major conflict arising from their faiths. Although Muslims, who comprise 15% of the population, dealt with day-to-day issues related to marginalization and racial prejudice, most considered themselves integrated members of their communities. Inter-marriage between Muslims and Christians was common, and Muslims played crucial roles in trade and commerce. However, in the past years the country has been swept up in a surge of religious and ethnic violence led by majority Christian militia known as anti-balaka in response to atrocities committed by majority Muslim Seleka rebels when they took power in early 2013. Since December 2013, virtually all of the original Muslim population of Bangui has fled the capital, and the few who remain are sheltering in what has effectively become a ghetto[3]. The Muslim population have mostly moved to the 3rd district where the majority of this community has found refuge among their community members.

CAR is still facing both natural and manmade disasters. The first type of disasters is geophysical (landslides), hydrological (floods), climatological (bush-fires), meteorological (violent winds) or biological (epidemic outbreaks – cholera, measles, rabies meningitis – and insect/animal plagues – monkey pox). The second type of disasters in CAR is caused by humans: displaced populations, and road transport accidents. The humanitarian situation remain dire. As of 2018 October, 636,489 Central Africans were internally displaced and 576,884 were refugees (mostly in neighbouring countries). The security situation in the Central African Republic (CAR) has affected the economic situation to a point that its comes to a slow-down of self-reproduction, which means a high dependency on importation even for stable food. The spontaneous return of a small number of internally displaced persons due to an improved security situation caused renewed intercommunal tension in some areas, especially in the south-western part of the country. Humanitarian access to affected people remained constrained by logistical and security challenges, with recurrent attacks on humanitarian actors. Attacks by and hostilities between armed groups, in addition to conflicts, caused new displacements.

The Netherlands Red Cross in Central African Republic

The Netherlands Red Cross (NLRCS) supports the Central African Red Cross (CRCA) through a collaborative programmatic partnership with long-term development assistance through two streams of projects: Institutional Response Preparedness (RP2), funded by The Netherlands Ministry of Foreign Affairs and Youth projects (3 FM & Youth Resilient) since 2016 in at least 10 local branches. The first project focuses on enhancing preparedness of the National Society CAR RC to respond to future disasters with an aim of having by the end of  April 2020 the impact of disasters on  37, 500  vulnerable people in CAR reduced. This project has enabled the CRCA to improve  its relationship with the Government in the areas of DRR especially with the office of the Prime Minister and improve coordination and collaboration between the various actors and throughout the regions of the countries. It has also helped launch the development of the DRR National Strategy which should run to the establishment of the National DRR Platform thereby improve the disaster early warning system in country. More than 5,000 youth have been empowered with the 3FM project (ended in Dec 2019) through vocational trainings, first-aid, income generating activities, SGBV campaigns and social cohesion sensitization campaigns. Therefore in the second project, efforts are continuing within the Youth Resilient project (on-going) mainly consolidating the peace and reconciliation among the youth. The project is also supported by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs focusing on livelihoods and basic needs for the youth. By 2021, 5000 vulnerable youth are economically and socially integrated through economic empowerment, first aid trainings promoting peace due to trainings in 7 principles, Conflict management, social cohesion and SRH (including SGBV awareness). Additional to these projects are two projects including the Covid-19 response in CAR and the Hunger Campaigns which are going to be implemented in the same geographical areas as the other mentioned projects to enable the consolidation of different efforts of the NLRC support to the CRCA.

The NLRC supports the implementation of these projects in resourcing with quality staff. Hence, the NLRC aims to recruit a Financial Delegate for these projects who could support as well, for building the CRCA financial and administrative capacity. The aim is to ensure quality financial management for this mission in CAR. CRCA has limited experience with external donor reporting, and lack of qualified personnel to ensure compliance with procedures and identify irregularities. A key role of the Financial Delegate will be to provide capacity building to NLRC and local staff based in-country as well as supporting the National Society in setting up financial procedures, capacity building and financial knowledge empowerment.

Position in the organization

The Finance Delegate reports to the Country Representative in CAR, with continuous alignment with the  Financial Controller based in the Netherlands. The Finance Control unit sits within the International Department of the NLRC. For matters relating to security and other issues relating to deployment in CAR, the Finance Delegate reports to the Country Representative in CAR.  The Finance Delegate works together in day-to-day operations with CRCA, NLRC Project Delegates, Country Representative and local staff. Close cooperation & frequent communication with Project Administration, Desk, Financial Control at HQ is also essential.

Summary statement and responsibilities

 • Monitor and ensure that the financial management at field level is carried out in accordance with NLRC guidelines, the agreed contractual conditions, MoUs, applicable local laws and other regulatory requirements.
 • Capacity building: Assist CAR RC in their financial administration, suggest improvements in procedures and practices (improving the financial procedures/collaboration between NLRC and CAR RC cash advances, signatures, delays to close advances, etc… Supporting CAR RC in revising their Admin/finance/purchase procedures and supporting the local financial assistant in her daily tasks/capacity building) including on job training and quarterly meetings
 • Work with the local financial and administrative officer and train on the execution of the project administration at field level.
 • Support the monthly financial reporting to NLRC for the project(s), in coordination with the country representative/project manager, to steer and manage the project funding.
 • Review  the reported project expenditures including balance report and procurement table, provide feedback to country and NLRC HQ teams.
 • Verify the project administration assuring this is audit proof, including reconciliation with the financial administration of the sister NS and that payments can be made according to plans.
 • Ensure that the annual financial report to the partner organisations is correct & complete and verify that supporting documents are complete and in compliance with NLRC procedures and donor requirements,  and ensure coherence with the narrative reports.
 • Train the NLRC Project Delegates & local finance staff in the NLRC procedures for:  internal control, financial planning, budgeting, budget revisions. Winpaccs Cost Control: encoding of vouchers and variance analysis; forecasting, cash request and reporting requirements.
 • Monitor the budget of the delegation and the project(s), and ensure accurate accounting, authorisation and internal control procedures. Investigate and address significant variances.
 • Provide an end-of-mission report with findings, recommendations  and action plans to the Project Managers/budget holders to follow up by Country Representative and desk.
 • Any additional assignment upon request.

Requirements/Qualifications

Key qualifications

 • Master’s Degree in Finance Administration, or other relevant degree
 • Seven years of experience in financial management, accounting and control also managing and empowering finance teams
 • At least five year experience in working for a humanitarian aid organisation outside of Europe
 • Knowledge of Winpaccs Accounting and Cost Control preferable, or willingness to complete the relevant training
 • Experience in preparing budgets, cash flow statements and financial plans
 • Experience in developing financial reports, and provide support to ensure consistency with narrative reporting
 • Experience with donor formats and requirements
 • Strong communication and training / coaching skills
 • Strong verbal and written communication skills, including experience and proven competence in preparing financial reports and explanatory notes on deviations
 • Experience in problem identification and solution analysis
 • Excellent practical computer skills (including excellent command of Excel spreadsheets and accounting software, as well as strong competence in Windows, Word processing, internet and email)
 • Fluency in French and English is required.
 • Preferably experience in working for the Red Cross/Red Crescent movement.

Key competences

 • Able to work in a team
 • High degree of integrity, discretion, and personal conduct
 • Flexible and adaptable to changing working conditions
 • Self-motivated, with good judgment and initiative
 • Ability to manage broad responsibilities with attention to detail
 • Good interpersonal skills
 • Stress resistant
 • Ability to prioritize and meet deadlines
 • Hands on mentality

We offer

 • A full time appointment (based on 40-hour work week) for 12 months.
 • A flexible and human centred working environment in an international environment with a variety of international organizations.
 • Well balanced employment conditions with space for initiative and development.

Applications:

Please send your resume in English and letter of motivation with reference to Annemieke van Teeffelen before the 30th of August by uploading your cover letter and resume in the following link: https://werkenbij.rodekruis.nl/en/Vacancy/Apply/164343

For more information about the position, you can contact Mireia Aguirre Soriano, Partnership and Portfolio Coordinator: MAguirreSoriano@redcross.nl

Applicants that applied on the previous posting for this same position will not be considered.

For more information of the work of the Netherlands Red Cross please go to www.rodekruis.nl.  and www.rodekruis.tv.  NLRC on Facebook: Facebook.com/rodekruis  and Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisition for this vacancy will not be appreciated.


[1] http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

[2] https://www.unicef.org/infobycountry/car_statistics.html

[3] https://odihpn.org/magazine/supporting-social-cohesion-in-the-central-african-republic/

Penningmeester (M/V)

De maximale zittingstermijnen van één van de bestuursleden zitten er op en daarom zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Ons bestuur bestaat uit 5 personen en vergadert circa 4x per jaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid én het toezicht houden op de uitvoering ervan. De voorbereiding en uitvoering van het beleid vindt plaats op kantoor onder leiding van onze directeur/CEO.

3xM is op zoek naar een:

Penningmeester (M/V)

De organisatie en functie:

De directeur geeft leiding aan een vakkundig en enthousiast team van tien betaalde krachten en twintig vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een onmisbare spil in onze organisatie; zij tonen de kracht van betrokkenheid. De bestuursvergaderingen houden we samen met de leden van het managementteam, wat een bijzondere verbondenheid geeft met elkaar en de missie. Een bestuurslidmaatschap van 3xM gaat verder dan 4x per jaar vergaderen. Wij zoeken een gedreven en betrokken financial die bereid is om zijn/haar kennis en netwerk in te zetten voor 3xM zonder het kantoor voor de voeten te lopen. Naast de bestuursvergaderingen zijn er jaarlijks een aantal momenten met werknemers en vrijwilligers om de onderlinge band te versterken en elkaar te inspireren. De periode van benoeming is 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging met een 2e periode van 4 jaar.

Je profiel:

Je hebt aantoonbare expertise op financieel vlak. Een ondernemer die weet wat het is om financieel beleid van non-profit organisaties te voeren. Je weet daardoor om te gaan met risico’s en kansen en bestuur en organisatie van advies te voorzien. Je bent beleidsmatig sterk en hebt aandacht voor bestuurlijke processen en procedures (de operationele financiële taken worden ingevuld door het kantoor). Daarnaast ben je een teamspeler die samen met de andere bestuurders zoekt naar de beste oplossingen voor de organisatie als geheel. Wij zoeken bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het werken in een internationale context liefst op het vlak van sociale media, televisie, internet en/of internationale zending. Algemeen profiel: Verbondenheid met de visie en missie van 3xM, bestuurlijke ervaring, minimaal HBO werk- en denkniveau, bereidheid tot reizen, beheersing van de Engelse taal en actief kerkelijk betrokken.

Wij bieden:

Een maatschappelijk bewogen bestuursfunctie op vrijwillige basis. Onkosten en reiskosten worden vergoed. Je zet je in om het evangelie te verspreiden. Je gaat deel uitmaken van een positief ingesteld, bevlogen en divers samengesteld bestuur en een enthousiast en taakvolwassen team.

Informatie en sollicitatie:

Heb je interesse in deze uitdagende bestuursfunctie? Stuur dan uiterlijk vrijdag 21 augustus 2020 je cv en motivatiebrief naar Dick Tillema, manager bedrijfsvoering. d.tillema@3xm.nl. Voor eventuele vragen over de inhoud van deze functie kun je bellen met Martien Timmer, directeur/CEO op 033-2864103. Gesprekken zullen DV woensdag 26 augustus 2020 plaatsvinden op ons kantoor in Amersfoort.

Manager Financiële Administratie

Als Manager Financiële administratie bij Natuurmonumenten ben je verantwoordelijk voor een complexe administratie met een omvangrijke vastgoedportefeuille, projectenportfolio en uiteenlopende inkomstenstromen zoals lidmaatschappen, subsidies, nalatenschappen en ticketverkoop. Natuurmonumenten is met een balanstotaal van ruim 250 miljoen, een bate 100 miljoen en 700 medewerkers naast een grote organisatie ook een van de grootste natuurbeschermingsorganisaties in Nederland. Net als de natuur is ook onze organisatie constant in ontwikkeling. De Financiële administratie is momenteel een professionaliseringsslag aan het maken. Hierbij worden nieuwe systemen en processen geïmplementeerd en bestaande geoptimaliseerd. In jouw rol als Manager Financiële Administratie zet je samen met het team de digitalisering en optimalisering van de accounting processen voort en neem je het team en de organisatie mee in de nieuwe manier van werken.

Jouw werk als Manager Financiële Administratie

Als Manager Financiële Administratie ben je verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie van Natuurmonumenten. Naast dat je bezig bent met het optimaliseren van de processen, neem je zelf een actieve rol in het aanleveren van de juiste cijfers. Jouw taken:

 • Je geeft leiding aan een team van 7 medewerkers en draagt zorg voor de ontwikkeling van medewerkers en het zelfsturend vermogen van het team;
 • Begeleiden van de interim- en eindejaarcontrole;
 • Opstellen van de jaarrekening;
 • Coördineren periode- en jaarafsluiting;
 • Opstellen en analyseren van periode- en jaarcijfers;
 • Uitvoeren van treasury activiteiten en opstellen liquiditeitsprognose;
 • Adviseren van de organisatie op juist toepassen van de (fiscale) wet- en regelgeving;
 • (door-)ontwikkelen van de financiële processen en systemen.

Jouw werkomgeving bij Natuurmonumenten

Als Manager Financiële administratie geef je leiding aan het team Financiële Administratie en rapporteer je rechtstreeks aan de Directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Je bent onderdeel van het team Financiën & Bedrijfsvoering dat bestaat uit Juridische zaken, Audit, Inkoop & Facilities, Planning & Control en IT & Informatiemanagement.

Je interne contacten bestaan uit diverse afdelingshoofden, afdelingen en medewerkers. Extern onderhoud je contacten met o.a. de Accountant (BDO), Belastingdienst, Belastingadviseur, Bankinstellingen en Fiduciair vermogensadviseur.

Wat jij meeneemt

Als Manager Financiële Administratie krijg je energie van het optimaliseren en professionaliseren van processen en systemen en weet je mensen op een natuurlijke wijze daarin mee te krijgen. Verder heb je:

 • Een afgeronde HBO-/WO-opleiding in de richting accountancy of bedrijfseconomie;
 • Goede kennis van Dutch GAAP / Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) (specifieke kennis van RJ 650/640 is een pré);
 • Minimaal 7 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (Je loopbaan ben je bij voorkeur gestart in de accountancy);
 • Ervaring opgedaan binnen grotere complexe organisaties (o.a. diversiteit aan financieringsstromen);
 • Goede kennis van interne controle en beheersing;
 • Ervaring met procesverbeteringen en het neerzetten van een goede basis;
 • Kennis en affiniteit met (financiële) automatisering;
 • Leidinggevende ervaring in een veranderende omgeving;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Je bent gedreven, resultaatgericht en hebt een groot analytisch vermogen.

Wat wij bieden

Werken bij Natuurmonumenten betekent dat je onderdeel bent van een bevlogen team en een bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de mooiste natuurgebieden in Nederland. Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende baan in een prachtige werkomgeving. Op dit moment is de standplaats ’s-Graveland, maar een verhuizing naar Amersfoort nabij CS is in voorbereiding (verwachting najaar 2020);
 • 80- 100% dienstverband (Natuurmonumenten kent een 37-urige werkweek);
 • Een functie die gewaardeerd is in functieschaal 10. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 4.174,- en maximaal € 6.421,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd.

Werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van ruim 750.000 betrokken natuurliefhebbers. Deze leden, donateurs en vrijwilligers komen samen met ons op voor natuur in Nederland. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en sollicitatie

Ben jij de energieke Manager Financiële Administratie die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 7 juni 2020  je sollicitatiebrief inclusief cv (als pdf of Word-document) naar Coraline Panis, Directeur Financiën en Bedrijfsvoering via onderstaande link.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fleur de Ruig, Manager Financiële Administratie a.i. via 06- 46 3989 27. De eerste ronde gesprekken staat gepland op 16 juni 2020.

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Financial Controller

Het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid dát is waar het Nederlandse Rode Kruis (NRK) voor staat. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) en Sociale Hulp. Internationaal levert het NRK een actieve bijdrage na rampen en conflicten. Dit doen wij middels inzet van specialisten, goederen of geld.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Het Cluster Internationale Hulpverlening is verantwoordelijk voor internationale noodhulp en lange termijn programmering in 16 partnerlanden. Ter versterking van het Financial Control team zijn wij per direct op zoek naar een:

Financial Controller (FC)

Den Haag, 20 uur p/w, voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging

Plaats in de organisatie:

De Financial Controller rapporteert rechtstreeks aan de Team Lead Financial Control. Het team bestaat uit twee Financial Controllers en een Team Lead die gestationeerd zijn in Den Haag. Daarnaast zijn er vier zogeheten “Roving Financial gedelegeerden” die vanuit het buitenland financiële ondersteuning geven aan en controle voeren op landenoperaties. (De personen gezamenlijk worden hierna genoemd “Financial controllers”).

De Financial Controllers gestationeerd in Den Haag werken voor de programma’s en projecten nauw samen met de landendesken en de collega’s van de project administratie op het hoofdkantoor. In de verschillende partnerlanden worden de projectmanagers en landenvertegenwoordigers meer direct ondersteund door de (Roving) Financial gedelegeerden. Alle Financial controllers bezoeken normaal gesproken vier maal per jaar een land om de financiële situatie te monitoren, te assisteren bij financiële vraagstukken en voor internal audits.

Functie-inhoud:

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) heeft te maken met een toenemende vraag aan financiële en administratieve ondersteuning vanuit de diverse NRK veld teams, de 16 zusterverenigingen en de diverse (nood)hulprogramma’s.

De Financial Controller zal een portefeuille programma’s en projecten binnen landendesken ter ondersteuning en controle onder zijn beheer hebben. Hij/zij zal hiervoor ook technische afstemming hebben met en begeleiding krijgen vanuit het Cluster Finance & Control.

Belangrijkste taken omvatten:

 • Financial monitoring en control van eigen portfolio projecten en programma’s.
 • Uitvoeren van assessments van de interne structuren (HR, Finance, Procurement en Assets) van landenkantoren en de zusterverenigingen en compliance met lokale wet en regelgeving.
 • Adviseren over financiële afspraken bij programma ontwikkeling en opstellen van contracten (donorvoorwaarden, procurement, budgettering, financiële verslaglegging etc.)
 • Vertalen, implementeren en controleren van NRK- en donorbeleid zodat financiële en administratieve processen binnen projecten transparant en betrouwbaar plaats vinden.
 • Verhogen van de kennis omtrent financiële processen, procedures en donorvoorwaarden bij collega’s door het organiseren van trainingen en geven van presentaties.
 • Planning en coördinatie van budgetprocessen voor de 16 partnerlanden conform budgetspecificaties
 • Ondersteunen bij audit en jaarrekening traject van het NRK, en jaarlijkse budgettering voor internationale projecten en programma’s.
 • Analyseren van financiële gegevens en controleren van rapportages van projecten en programma’s en geven van advies hierover aan budgethouders en het management team van Internationale Hulpverlening.

Functie-eisen:

 • Afgeronde HBO of academische financiële opleiding (BE of Accountancy);
 • Ruime uitstekende ervaring in financieel (project) management, accounting en control, bij voorkeur in een hulporganisatie;
 • Ervaring in subsidie management, donor liaison, project monitoring, opstellen en het beoordelen van rapportages voor institutionele donoren als EU, USAID, Global Fund of vergelijkbare donoren is een pré;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels, Franse spreekvaardigheid is een pré;
 • Ervaring in subsidie management en rapportage en donor liaison is een pré;
 • Zeer bedreven in het ontwikkelen van effectieve werkrelaties met interne en externe partners en stakeholders. Ervaring in werken in samenwerkingsverbanden;
 • Ervaring in het opzetten en het gebruik van effectieve kaders voor het monitoren van projecten/programma’s is een pré;
 • Uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen binnen een multiculturele omgeving;
 • Kennis van internationale accounting standaarden en uitstekende vaardigheden op het gebied van financiële programma’s en systemen Excel, Winpaccs (pré), Microsoft Dynamics Axapta en CRM (pré);
 • Bereid zijn om voor korte missies te reizen naar genoemde partnerlanden.

Kerncompetenties:

 • Sterke analytische- en conceptuele denker, in staat om theorie naar praktijk te vertalen;
 • Komt afspraken zorgvuldig en efficiënt na, rekening houdend met deadlines en te behalen resultaten;
 • Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en de mogelijkheid effectieve partnerschaps- en werkrelaties aan te gaan en te onderhouden in verschillende culturele- en organisatorische verbanden;
 • Zelfstandige werker, in staat om te plannen, duidelijke doelen en prioriteiten te stellen;
 • Goede interpersoonlijke eigenschappen;
 • Sterk in probleem analyse en oplossingsgericht.

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 11 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 3.207,- en max. € 4.242,- bruto) o.b.v. een fulltime dienstverband.

Reacties:

Je sollicitatie gericht aan Annemieke van Teeffelen ontvangen we graag via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/158129

Zodra wij reacties van geschikte kandidaten ontvangen, starten wij de selectieprocedure.

Voor nadere informatie over de positie kun je contact opnemen met Monique Brouwer, mbrouwer@redcross.nl . Een assessment is onderdeel van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Penningmeester

Penningmeester

Het bestuur van Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes is in verband met het vertrek van haar huidige Penningmeester op zoek naar een geschikte kandidaat die deze mooie rol op zich wil gaan nemen. Heb jij een goede financiële achtergrond (bij voorkeur als controller of accountant) en wil je daadwerkelijk impact maken met mooi vrijwilligerswerk?

Lees dan verder en kijk of je je in de volgende punten herkent.

Wat ga je doen?

 • Opstellen van periodieke financiële rapportages,
 • Opstellen van jaarrekening en begrotingen (ook voor subsidieaanvragen), liquiditeitsprognose en cash management,
 • Betalingen accorderen die door de financiële administratie worden klaargezet,
 • Het bewaken en controleren van de financiële administratie,
 • Initiatief nemen om eigen portefeuille maximaal vorm te geven. Zowel strategisch als operationeel.

Wat wij ook belangrijk vinden

 • Jij vindt ook dat ieder kind in Nederland een kinderfeestje voor zijn/haar verjaardag moet kunnen vieren. Ook als het kind in armoede opgroeit.
 • Je hebt de capaciteiten om in teamverband een toetsende en adviserende rol te gaan spelen op financieel gebied.
 • Je bent bereid (op onze kosten) een VOG aan te vragen.

Handig om te weten

We komen als bestuur 1 x per 5 weken bij elkaar in Amersfoort. Ook hebben we 4 keer per jaar een vergadering met onze Raad van Toezicht.

Qua belasting verwachten we dat je gemiddeld 2 uur per week met deze taak bezig zal zijn. Mogelijk is dit periodiek iets meer. Bijvoorbeeld wanneer het jaarverslag moet worden opgeleverd.

Agnes van Gool, onze huidige Penningmeester, zal zorgen voor een adequate overdracht. Heb je nog vragen of ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV met een kort mailtje naar info@uitgesteldekinderfeestjes.nl.

Kijk op www.uitgesteldekinderfeestjes als je onze (financiële) jaarverslagen wilt inzien.

Feestelijke groet,

Team StUK

Internal Auditor

Médecins Sans Frontières (MSF) intervenes in emergencies and crises, to relieve human suffering from unmet medical needs and to create a space for humanity. MSF works to provoke a social and political response that meets the essential needs, and respects and protects the dignity, of people in danger. MSF strives to innovate and incite change through its medical action, its “témoignage” and its active reflection on the situation of populations in danger. Respecting its Charter and shared principles, MSF is an independent movement of citizen associations that are integrated and open to their societies. In a spirit of volunteerism, acting in proximity to and in solidarity with assisted peoples, MSF’s members adhere to humanitarian principles and respect for medical ethics.

Artsen zonder Grenzen (MSF-Holland) is an Association of (former) field and office employees, with a Board keeping oversight. MSF-Holland has a partnership with MSF offices in the UK, Germany and India. This partnership, known as ‘MSF Operational Centre Amsterdam’ (MSF-OCA), operates medical humanitarian interventions in about 25 countries. Annually, MSF-OCA deploys approximately 800 international staff and employs 10,000 national staff.

The Control Unit is a staff department that reports to the General Director and the Board of the association. The Controller is responsible to ensure the availability of quality data for decision making on steering and management control and for internal and external accountability and to supply expertise to the board and management on issues of governance and compliance to the principles of good governance codes, rules and regulations.

With immediate effect our Control Department is looking for an:

Internal Auditor (100%)

– Based in Amsterdam –

The internal auditor will conduct audits in the project countries. It is expected that about 4-6 field audits, each taking on average 10-14 days of overseas travel, will need to be conducted in a year.

MAIN RESPONSIBILITIES

The internal auditing function within the Operational Center Amsterdam (OCA) currently consists of two staff. Within the OCA a risk based auditing model is used focusing not only on the integrity of financial reporting (including procurement procedures) but also looking into compliance with (local) laws and regulations, competence of management and the effectiveness and efficiency of operations. The principle objective of the position is to enhance the internal auditing and implement an effective audit policy for both the field as HQ functions.

CANDIDATE PROFILE

 • Educated to degree level in a relevant discipline you will have at least two years’ experience in auditing, preferably in a supervisory role. Operational field experience in an NGO providing humanitarian aid will give you a strong advantage.
 • You will be an enthusiastic self-starter, results-driven and tenacious yet behaviourally sensitive to cultural and contextual factors. You have integrity and you are a solid team player.
 • Excellent communication skills in English (written and oral) is essential and additional fluency in French is preferred.
 • You are willing to travel at short notice.

COMPETENCIES

Planning & Organisation

Behavioural Flexibility

Teamwork & Cooperation

Networking & Relationship Building

WE OFFER

 • A challenging and exciting position in an international environment.
 • A full time appointment (based on a 40-hours work week) for one year with renewal option.
 • A gross monthly salary in scale 7 with a current salary range between € 3,360 and € 4.798 depending on relevant work experience, based on a fulltime appointment.
 • Other benefits include 30 holidays per annum (based on a fulltime appointment) and a premium-free pension.
 • A challenging position in an ambitious team in an international organisation.

INFORMATION & APPLICATION

If you are interested in this post and would like additional information, please contact Thijs van Buuren – Controller, on + 31 20 520 8998.  If you believe that you fit the profile, you can react directly via the ‘Apply’ button.

Please upload a letter of motivation and Curriculum Vitae in English as one combined document.

Deadline for application is 15 March 2020

First round interviews will be held on 18/19 March 2020.

A second round is scheduled for 24 March 2020

*** Acquisitions regarding this position are not appreciated ***

Financieel Procesbeheerder 

Wil jij bijdragen aan een goedlopende financieel administratieve organisatie?  Ben je zelfstandig en analytisch zonder dat je je omgeving uit het oog verliest?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Financieel Procesbeheerder  (0,5 fte)

Milieudefensie werkt aan één van de grootste problemen van nu: klimaatverandering. Ons doel is om groene alternatieven bereikbaar te maken voor iedereen. Als het aan Milieudefensie ligt wordt onze leefomgeving gezonder en duurzame energie goedkoper, eten we eerlijk voedsel en hebben we volop groene banen. Mensen krijgen weer grip op hun eigen omgeving. Wij noemen dat Eerlijk omschakelen. Dat lukt alleen als iedereen meedoet.

Wat ga je doen

 • De organisatie en de controller helpen om financieel de touwtjes in handen te hebben.
 • Zorgen voor continue verbetering van administratieve processen
 • De financiële organisatie slim(mer) inrichten, waardoor collega’s administratieve werkzaamheden eenvoudig kunnen uitvoeren en kosten bespaard worden
 • Zelfstandig de urenadministratie beheren en erop toezien dat iedereen zich houdt aan gemaakte afspraken hierover.
 • De mogelijkheden van het financiële systeem Afas, weet je optimaal te benutten en toe te passen. Met toegankelijke gebruiksinstructies en het geven van korte trainingen help je collega’ s om slim met dit systeem om te gaan.
 • Je helpt de controller bij het genereren van managementinformatie en bij de jaarlijkse accountantscontrole. Soms help je bij andere financieel administratieve werkzaamheden.

Wat neem je mee?

 • HBO+ werk- en denkniveau.
 • Werkervaring met het optimaliseren van financiële processen.
 • Kennis van relevante applicaties en automatiseringssystemen, bij voorkeur van Afas.
 • Goede mondelinge, schriftelijke- en sociale vaardigheden.
 • Gezond verstand in combinatie met werkervaring op gebied van procesbeschrijving en procesoptimalisatie.
 • Relevante competenties; zelfstandig, analytisch, proactief, omgevingsbewust en enthousiast.

Wat wij je bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Het salaris is bedraagt afhankelijk van je kennis en ervaring, tussen de € 2711,- en € 3642,- bij een volledig dienstverband.
 • Ruimte en mogelijkheden om je kennis, ervaring en eigen ideeën om te zetten in een bijdrage aan de organisatie.
 • Een baan in een inspirerende en betrokken organisatie, waarin je een belangrijke bijdrage levert aan een eerlijke en duurzame toekomst.
 • Een informele en idealistische werkomgeving in hartje Amsterdam.
 • Een uitstekende reiskostenvergoeding.
 • 4 dagen per week een heerlijke biologische lunch tegen een kleine vergoeding.

Meer informatie:

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Pieter Bollen, controller, via het telefoonnummer 020-5507300, of via het e-mailadres pieter.bollen@milieudefensie.nl

Reacties vóór 27 januari as. naar solliciteren@milieudefensie.nl onder vermelding van vacature ‘Financieel Procesbeheerder’.

De eerste en tweede ronde sollicitatiegesprekken zijn respectievelijk ingepland op 10 februari en 13 februari.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld