Teamleider Opleiding & Training

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Nederlandse Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan dertienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

De afdeling Opleidingen & Training is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de juiste opleidingen voor onze vrijwilligers zodat zij de hulpverleningsactiviteiten adequaat kunnen uitvoeren. 

Voor het team zijn we op zoek naar een

Teamleider Opleiding & Training

28 per week

Plaats in de organisatie

De teamleider Opleiding & Training (O&T)  geeft leiding aan de beroepskrachten in het team O&T, zo’n 7 medewerkers, en rapporteert aan de directeur Nationale Hulp & Verenigingsmanagement.

Standplaats

Den Haag

Functie-inhoud

Als teamleider O&T ben jij de regisseur van onze opleidingsactiviteiten voor vrijwilligers. Je neemt verbeterinitiatieven, stimuleert je teamleden en werkt samen in projecten. Je bent in staat om in een complexe en veranderende omgeving met verschillende belangen een goede modus te vinden. Je werkt hiervoor intensief samen met de collega’s in de districten, de teamleiders en hoofden binnen het cluster nationaal en Informatiemanagement. Bijvoorbeeld bij de implementatie en adoptie van het nieuwe leermanagementsysteem (LMS).

Verantwoordelijkheden en kerntaken

 • Opzetten, implementeren en beheren van een toekomstbestendige opleidingsstrategie voor vrijwilligers.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van verbeterinitiatieven en projecten.
 • Zorgen voor optimale communicatie naar de vereniging en vrijwilligers m.b.t. O&T.
 • Je heb zo’n zeven direct reports.

Functie-eisen

 • Minimaal 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Aantoonbare ervaring met opleiding en training.
 • Denk- en werkniveau op HBO/WO-niveau.
 • Leidinggevende ervaring.

Je bent een optimistische en professionele gesprekspartner en collega. Je bent daadkrachtig, ondernemend en in staat om diverse project tegelijk op te zetten en uit te voeren.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 12 van de CAO van het Nederlandse Rode Kruis afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.789,97 tot max. € 5.057,13 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties

Je motivatiebrief en cv gericht aan Joost Jaspers, P&O adviseur, ontvangen we graag uiterlijk 4 augustus 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/163427

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Kirsten Wegman (teamleider O&T a.i.) via 06-46092275.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Teammanager Inclusieve Ontwikkeling

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Internationale Partnerschappen & Programma’s PER DIRECT op zoek naar een:

Teammanager Inclusieve Ontwikkeling / thema adviseur Onderwijs

Het betreft een betaalde functie voor 32 uur per week (0,8 FTE)

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat zien we graag weerspiegeld in de samenstelling van ons personeelsbestand. We nodigen kandidaten met een beperking daarom nadrukkelijk uit om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel.

Functieomschrijving

Als teammanager Inclusieve Ontwikkeling ben je samen met je team verantwoordelijk voor het internationaal op de kaart zetten van het Liliane Fonds als kennishouder op diverse themagebieden die onderdeel zijn van community based rehabilitation (CBR/CBID): onderwijs, revalidatie, werk en inkomen, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en transport & communicatie. Dit naast de verantwoordelijkheid voor inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de CBR/CBID programma’s bij onze (strategische) partners ten gunste van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking en hun families. Met je team draag je ook zorg voor het onderhouden van relevante netwerken en deskundige profilering binnen deze netwerken zodat kansen voor financiering van thematische programma’s optimaal worden benut.

De rol van teammanager combineer je met de rol van thema adviseur Onderwijs. Je adviseert en draagt o.a. door het geven van trainingen kennis over op het gebied van onderwijs, zowel in- als extern. Je hebt een leidende rol in de ontwikkeling van beleid op dit thema, bouwt aan een goed netwerk en onderhoudt dit.

Als teammanager Inclusieve Ontwikkeling lever je, samen met de teammanager Organisatie Ontwikkeling, een bijdrage aan de ontwikkeling van de geïntegreerde strategie en het beleid van de afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s (IPP). Je maakt een vertaling naar concrete teamdoelstellingen en stuurt op resultaten. Je draagt zorg voor afstemming en integratie van werkzaamheden binnen de eigen afdeling en met andere teams/afdelingen binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het personele en financiële beleid en bevoegd beslissingen te nemen binnen de kaders van het organisatiebeleid en het beschikbare budget.

Het team Inclusieve Ontwikkeling maakt onderdeel uit van de afdeling Internationale Partnerschappen en Programma’s. Als teammanager ontvang je hiërarchisch leiding van de manager Internationale Partnerschappen en Programma’s en geef je zelf hiërarchisch leiding aan de 5 adviseurs binnen het team. Samen met de teammanager Organisatie ontwikkeling, de manager IPP en de office manager maak je deel uit van het coördinatieteam van de afdeling IPP. In voorkomende gevallen (zoals afwezigheid door reizen of vakantie) vervangt één van de teammanagers de manager Internationale Partnerschappen en Programma’s.

Profiel

Je bent in staat op inspirerende wijze richting en begeleiding te geven aan je team en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Je weet kwaliteiten van medewerkers te benoemen en in te zetten en biedt hen ruimte voor ontwikkeling. Ook betrek je je team bij besluitvormingsprocessen om zo voldoende draagvlak te creëren voor besluiten en veranderingen.

Organisatie en afdelingsdoelstellingen zet je om naar een inspirerende visie op de rol van je eigen team. Je signaleert relevante trends en ontwikkelingen in de sector, ziet kansen en mogelijkheden en vertaalt deze naar het afdelingsbeleid en concrete doelstellingen voor het team. Je ziet kansen en mogelijkheden eerder dan beperkingen en obstakels.

Je staat sterk in je schoenen; je durft tijdig besluiten te nemen, ook bij conflicterende belangen. Je straalt senioriteit uit en bent in staat het Liliane Fonds vol zelfvertrouwen en overtuigingskracht extern te presenteren.

Je beschikt over aantoonbare culturele sensitiviteit en bent vaardig op het gebied van interculturele communicatie. Uit eerdere werkervaring blijkt bevlogenheid, enthousiasme en gedrevenheid voor het werkveld disability.

Ten slotte herken je jezelf in de 5 kernwaarden van het Liliane Fonds: gelijkwaardig, eenvoudig, eerlijk en duidelijk, betrokken & professioneel en continu verbeteren.

Achtergrond en vaardigheden

 • academische opleiding op een voor een ontwikkelingsorganisatie relevant gebied, bij voorkeur aangevuld met een post doctorale vervolgopleiding (bijv. AMID) en een training of opleiding op het gebied van management/leiding geven.
 • ruime ervaring met leidinggeven en beleid maken
 • ruime kennis en een goed netwerk op het gebied inclusief onderwijs en CBR/CBID
 • kennis van en ervaring met de goededoelensector en sectorspecifieke uitdagingen m.b.t. inclusie en disability
 • analytisch ingesteld en sterk in strategische beleidsontwikkeling
 • ervaring in het organiseren en geven van trainingen
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en bij voorkeur Frans of Spaans.

Wij bieden

Salariëring op basis van schaal 11 (€ 3.390,- met doorgroeimogelijkheden naar maximaal € 5.210,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, excl. 8% vakantietoeslag) bij een tijdelijk dienstverband met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie

Als je belangstelling hebt en je voldoet aan het profiel, dan ontvangen we graag uiterlijk woensdag 29 april a.s. je gemotiveerde sollicitatie en curriculum vitae, die je per e-mail kunt sturen aan het team P&O (sollicitatie@lilianefonds.nl). Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anneke Donker, manager Internationale Partnerschappen & Programma’s. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 19, afhankelijk van de dan geldende richtlijnen als gevolg van het coronavirus mogelijk via videobellen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Een uitgebreid functieprofiel van deze functie is op aanvraag beschikbaar.

Bijna 90.000 kinderen met een handicap kregen in 2018 steun van het Liliane Fonds en MIVA. We maken voor hen mogelijk wat voor ieder kind vanzelfsprekend zou moeten zijn en brachten een verandering op gang in hun leven. Een verandering die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Hoe we dat doen? Met onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Door hun functioneren te verbeteren en hen zelfbewust en weerbaar te maken. En door barrières op te heffen die hen verhinderen mee te doen in de wereld om hen heen. We financieren individuele, brede steun op maat aan kinderen. We ondersteunen deze aanpak met de versterking van lokale organisaties. En we komen op voor de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken voor het Liliane Fonds en MIVA samen ruim 80 medewerkers in dienstverband en 130 vrijwilligers. Sinds 2018 vormen Liliane Fonds en MIVA een personele unie.

Docent theologie (Cali, Colombia)

De Protestantse Kerk in Nederland zoekt voor de Fundación Universitaria Bautista een

Docent theologie (Cali, Colombia)

Wil jij graag een bijdrage leveren aan het versterken van de missionaire en diaconale taak van kerken in een andere context en je horizon verbreden? Dan kom je als geroepen! Een belangrijk onderdeel van het werk van de Protestantse Kerk in Nederland is het uitzenden van mensen voor Kerk in Actie, voor kortere of langere tijd. We hechten er grote waarde aan dat er in onze kerk mensen zijn die ervaring hebben met het langdurig deel zijn van kerk en geloof in een andere context.
We zien uitgezonden medewerkers als een brug tussen ‘daar’ en ‘hier’. Als bruggenbouwer tussen Colombia en de Nederlandse kerken onderhoud je daarom contact met de gemeenten die geïnteresseerd zijn in het werk van Fundación Universitaria Bautista en het kerkelijk leven in Colombia.

De context

Na het bereiken van het akkoord tussen de overheid en de guerrillabeweging FARC in 2016 is er in de Colombiaanse samenleving nog een lange weg te gaan van verzoening, herstel en opbouw. De Fundación Universitaria Bautista, een partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een theologisch instituut. Hier worden studenten voorbereid op hun taak als predikant of (kerkelijk) werker in deze complexe situatie. Als lid van het docententeam van de Fundación Universitaria Bautista draag jij bij aan het onderwijs op verschillende niveau’s. Met jouw uitzending stellen we de Fundación Universitaria Bautista in staat om een ander perspectief (vanuit de Europese context en theologie) aan te bieden aan docenten en studenten.

Wat verwachten wij van jou?

Wij vinden het belangrijk dat je meelevend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast heb je een afgeronde universitaire theologische opleiding en ervaring met lesgeven. Gevoel voor kerkelijke, sociale en interculturele verhoudingen en een flexibele instelling zijn voor jou als uitgezonden medewerker vanzelfsprekend. Verder heb je een pastorale instelling en affiniteit met contextueel bijbellezen. Je beheerst het Engels en ook in het Spaans kun je je goed uitdrukken of je bent bereid om Spaans te leren. Ervaring met werken in een niet-westers land is een pré.

Wat mag jij van ons verwachten?

Wij bieden jou een uitdagende baan waarin je de kans krijgt om grenzen te verleggen en nieuwe inzichten op te doen op het gebied van theologie en het verstaan van de bijbel. Je wordt betrokken bij een dynamisch deel van de wereldkerk in verbondenheid met plaatselijke gemeenten in Nederland. Je mag rekenen op goede uitzendvoorwaarden en een gedegen voorbereiding & begeleiding. Het betreft een fulltime functie en een uitzendperiode van twee keer twee jaar. Een assessment
maakt deel uit van de procedure evenals een medische keuring en het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De voorbereiding van de uitzending start op 2 maart 2020 en duurt drie maanden. Uitzending zal daarna zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Je wordt aangesteld volgens de algemene regeling uitzendvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden).

Geïnteresseerd?

Overweeg jij om deze bijzondere stap naar Colombia te maken? Vraag dan het informatiepakket op bij het secretariaat van Kerk in Actie: tel. 030-8801847. Wil je daarnaast ook inhoudelijk van gedachten wisselen, neem dan contact op met Lin Tjeng. Je kunt haar bereiken via l.tjeng@protestantsekerk.nl. Solliciteren doe je door je motivatie met CV (als één pdf) uiterlijk 11 september 2019 te sturen naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Ruud de Jong,
afdeling P&O o.v.v. vacaturenummer 2019-030. De eerste gespreksronde vindt plaats op 27 september 2019 en de tweede op 11 oktober 2019.

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl en werkvoordekerk.nl.

Docent beroepsopleiding (Tamale, Ghana)

De Protestantse Kerk in Nederland zoekt voor het Presbyterian Lay Training Centre een

Docent beroepsopleiding (Tamale, Ghana)

Wil jij graag wonen en werken in een andere culturele context? Je kennis en ervaring inzetten om relevant beroepsonderwijs te bieden aan jongeren in Ghana? En meeleven met de plaatselijke Ghanese kerk? Dan kom je als geroepen!

Een belangrijk onderdeel van het werk van de Protestantse Kerk in Nederland is het uitzenden van mensen voor Kerk in Actie, voor kortere of langere tijd. We hechten er grote waarde aan dat er in onze kerk mensen zijn die ervaring hebben met het langdurig deel zijn van kerk en geloof in een andere context. We zien uitgezonden medewerkers als een brug tussen ‘daar’ en ‘hier’. Als bruggenbouwer in Ghana onderhoud je daarom contact met de gemeenten die geïnteresseerd zijn in het werk van de Presbyterian Church of Ghana (PCG) en het kerkelijk leven in Ghana.

De context

De hoge werkloosheid onder jongeren in Afrika is een van de grootste uitdagingen waar we in de huidige tijd voor staan.
In Ghana gaat het economisch relatief goed, maar ook hier is 48 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar werkloos. Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met de Presbyterian Church of Ghana (PCG) in verschillende programma’s. In 2019 is de PCG gestart met een pilotproject ten behoeve van skills training en ondernemerschap voor jongeren. Dit project is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het Presbyterian Lay Training Centre (PLTC). Als lid van het docententeam van het PLTC draag je bij aan de uitvoering van het project en het verder ontwikkelen hiervan. Met name op het gebied van marktgericht onderwijs is nog een slag te slaan. Ook is het nodig om jongeren voor te bereiden op het starten van een eigen onderneming. Daarnaast werk je mee aan andere programma’s van het PLTC door trainingen te verzorgen op het gebied van life skills en ondernemerschap.

Wat verwachten wij van jou?

Wij vinden het belangrijk dat je als uitgezonden medewerker meelevend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland. Je hebt daarnaast ervaring met lesgeven op een beroepsopleiding (bij voorkeur vmbo of ROC). Gevoel voor kerkelijke, sociale en interculturele verhoudingen en een flexibele instelling zijn voor jou als uitgezonden medewerker vanzelfsprekend. Je bent ondernemend, een teamplayer en kunt je goed uitdrukken in het Engels. Daarnaast ben je bereid om de lokale Ghanese taal te leren. Ervaring met werken in een niet-westers land is een pré.

Wat mag jij van ons verwachten?

Wij bieden jou een uitdagende baan waarin je de kans krijgt om grenzen te verleggen en marktgericht onderwijs op de kaart te zetten. Je wordt betrokken bij een dynamisch deel van de wereldkerk in verbondenheid met plaatselijke gemeenten in Nederland. Je mag rekenen op goede uitzendvoorwaarden en een gedegen voorbereiding & begeleiding. Het betreft een fulltime functie en een uitzendperiode van twee keer twee jaar.  Een assessment maakt deel uit van de procedure evenals een medische keuring en het aanleveren van een Verklaring Omtrent  Gedrag (VOG). De voorbereiding van de uitzending start op 2 maart 2020 en duurt drie maanden. Uitzending zal daarna zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Je wordt aangesteld volgens de algemene regeling uitzendvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden).

Geïnteresseerd?

Overweeg jij om deze bijzondere stap naar Ghana te maken? Vraag dan het informatiepakket op bij het secretariaat van Kerk in Actie via tel. 030-8801847. Wil je daarnaast ook inhoudelijk van gedachten wisselen, neem dan contact op met Petri Hofland. Je kunt haar vanaf 26 augustus bereiken via p.hofland@protestantsekerk.nl. Solliciteren doe je door je motivatie met CV (als één pdf) uiterlijk 11 september 2019 te sturen naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Ruud de Jong, afdeling P&O o.v.v. vacaturenummer 2019-031. De eerste gespreksronde vindt plaats op 24 september 2019 en de
tweede op 8 oktober 2019.

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl en werkvoordekerk.nl.

Learning & Development Advisor

Médecins Sans Frontières (MSF) intervenes in emergencies and crises, to relieve human suffering from unmet medical needs and to create a space for humanity. MSF works to provoke a social and political response that meets the essential needs, and respects and protects the dignity, of people in danger. MSF strives to innovate and incite change through its medical action, its “témoignage” and its active reflection on the situation of populations in danger. Respecting its Charter and shared principles, MSF is an independent movement of citizen associations that are integrated and open to their societies. In a spirit of volunteerism, acting in proximity to and in solidarity with assisted peoples, MSF’s members adhere to humanitarian principles and respect for medical ethics.

Artsen zonder Grenzen (MSF-Holland) is an Association of (former) field and office employees, with a Board keeping oversight. MSF-Holland has a partnership with MSF offices in the UK and Germany. This partnership, known as ‘MSF Operational Centre Amsterdam’ (MSF-OCA), operates medical humanitarian interventions in about 25 countries. Annually, MSF-OCA deploys approximately 800 international staff and employs 10,000 national staff.

With the ultimate goal to provide quality care to our beneficiaries, the Learning & Development (L&D) Department seeks to offer quality, effective and efficient support by analyzing and responding to learning and development needs of all OCA staff. 

The L&D Department is looking for an enthusiastic new colleague per 15 October 2019 until 30 April:

L&D Advisor

PHD/OPS/OSCAR (100%)

Maternity leave replacement  6.5 months

– Based in Amsterdam –

Place in the Organization

Reporting to the L&D Head of Department and working closely with the other L&D advisors, L&D Specialists, L&D Officers, external trainers/facilitators, HR Office and managers and individuals at HQ

Objective of the Position

To advise stakeholders in the PHD/OPS/OSCAR departments on how to address the learning needs of all staff most effectively through proven L&D methodologies and aligned with the OCA Strategic Plan.

MAIN RESPONSIBILITIES:

 • Builds and maintains effective working relationships with counterparts in and outside MSF. The assigned portfolio for the current position is to work with PHD/OPS/OSCAR on L&D related topics;
 • Initiates and coordinates information sharing between counterparts on learning needs and solutions. Supports the L&D Officers with communication when needed;
 • Planning of upcoming L&D offer, including new learning solutions, course delivery practicalities and L&D brochure;
 • Designs, builds and pilots new L&D interventions as agreed in the Annual Plan, in close collaboration with the L&D specialist;
 • Is content owner of assigned L&D modules, analyses and improves content with support of L&D specialist;
 • Coordinates the delivery of and maintains a central database of course content for courses linked to the above-mentioned departments;
 • Supports, coaches, prepares, debriefs and evaluates learning facilitators and module trainers of these courses;
 • Promotes the use of L&D principles and standards for existing interventions;
 • Has an overview of the learning interventions currently taking place across departments and/or sections and is able to connect learning needs to existing interventions where possible;
 • Reviews and evaluates L&D interventions, in close collaboration with the L&D specialist, and consequently proposes and executes improvement plans;
 • Manages and promotes our MSF-OCA coaching and mentoring programme

Communication

Internal

 • With senior management, Technical Referents and HR in headquarters and in the field on learning and development needs and solutions;
 • With L&D Specialist to define approaches to enhance use of blended learning programmes, new methodologies and respond to trend and opportunities;
 • With other L&D advisors for consistency in approach.

External

 • With intersectional colleagues on course content, collaboration and possible synergies;
 • With external providers and learning institutions on learning and development trends and opportunities.

Requirements:

 • University degree preferably HR or Humanitarian or Medical profile;
 • Demonstrated knowledge and skills in L&D;
 • At least 3 years of experience in a relevant professional context;
 • Demonstrated humanitarian field experience;
 • Demonstrated ability to cooperate and maintain effective relationships with key stakeholders;
 • Demonstrated communication skills, oral as well as written;
 • Strong analytical and problem solving skills;
 • Ability to take the lead and proactively steer topics;
 • Ability to transfer knowledge effectively;
 • Ability to work independently, with minimal supervision and under pressure;
 • Demonstrated ability to thrive in a diverse work environment;
 • Experience in facilitating workshops is a plus;
 • Knowledge on new L&D technologies (incl. e-learning) is a plus;
 • Excellent English skills. French and/or Arabic a plus;
 • Personal characteristics that include pro-activity, resilience, flexibility, patience, the ability to prioritize and a sense of humor;

WE OFFER

 • A challenging and exciting position in an international environment.
 • A gross monthly salary in scale 6 between € 2,737 and € 3,909 (depending on professional experience, based on a fulltime appointment).
 • Other benefits include 30 holidays based on a fulltime appointment and a premium-free pension plan.

Information & Application

If you are interested and would like to have additional information, please contact Ute Jansen – Head of Learning & Development on phone number +31 (0) 20 8408567 or email ute.jansen@amsterdam.msf.org

If you believe that you fit the profile, you can upload a letter of motivation and Curriculum Vitae in English as one combined document.

The deadline for this vacancy is :  10  September 2019.

 

*** Acquisitions regarding this position are not appreciated ***

Medewerker opleidingen

Medewerker opleidingen (m/v)

32 uur per week (88,89%)

Als medewerker T&O ben je klantgericht, registreer je de aanmeldingen voor trainingen en opleidingen voor vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk. Je regelt locaties, faciliteiten en trainingsmateriaal, overlegt met de trainers, bevestigt deelname aan de cursisten en verwerkt de evaluaties. Ben jij accuraat, klantgericht, werk je zelfstandig en draag je vluchtelingen een warm hart toe? Lees dan verder.

De medewerker T&O valt onder de afdeling Begeleiding (ongeveer 25 medewerkers). Deze afdeling faciliteert de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk bij het uitvoeren van de begeleiding aan asielzoekers en vluchtelingen. In verband met de pensionering van onze collega zijn wij op zoek naar jou.

Wat wij vragen (in aanvulling op de functiebeschrijving)

Kennis

 • MBO+ werk- en denkniveau
 • Secretaresseopleiding
 • Affiniteit met het werken met computersystemen (cursusadministratiesysteem en Office-pakket).

Specifieke functiekenmerken

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, redelijke beheersing van de Engelse taal
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • In staat eigen werk te organiseren
 • Praktische resultaatgerichte instellen
 • Nauwkeurigheid/zorgvuldigheid.

Wat wij bieden

Een prettige werkplek in een organisatie die idealisme en professionaliteit combineert. VluchtelingenWerk Nederland kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Wij bieden een salaris van maximaal € 3.277,00 bruto per maand (schaal 7), op basis van een 36-urige werkweek.

Aanstelling is in eerste instantie voor de periode van één jaar (maar functie behoort tot de vaste formatie). Startdatum is 1 augustus as.

Heb je belangstelling?

Stuur dan je sollicitatie vóór 23 mei 2019 naar vacatures-lb@vluchtelingenwerk.nl t.a.v. Maureen Dijkman, onder vermelding van functie, vacaturenummer 11 en vacaturebron. Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Pauline Bosch, telefoon 020 346 7374. Een uitgebreide functiebeschrijving kun je onder deze link vinden. Online screening en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Gesprekken zullen op woensdag 29 mei plaatsvinden.

Over VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Circa 14.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers in het land en op het Landelijk Bureau in Amsterdam zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in.

VluchtelingenWerk Nederland is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als op het publiek. Naast ons werk als behartiger van hun collectieve belangen staat VluchtelingenWerk asielzoekers persoonlijk bij tijdens hun asielprocedure en ondersteunen wij vluchtelingen in het proces van integratie in Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland streeft ernaar om meer vluchtelingen in dienst te nemen. Daarom worden vluchtelingen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stagiair Educatie bij de afdeling Respect & Hulpbereidheid

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Ter versterking van het team ‘Respect & Hulpbereidheid’ is de afdeling op zoek naar een stagiaire educatie voor de periode van september 2019 tot januari 2020.

Stageplek: Stagiair Educatie bij de afdeling Respect & Hulpbereidheid

32 uur per week 

Het Nederlandse Rode Kruis heeft een gevarieerd aanbod aan educatieprogramma’s voor het onderwijs om jongeren te bereiken en betrekken met de humanitaire waarden van het Rode Kruis. Door middel van onder andere het educatieaanbod krijgen jongeren kennis, houding en vaardigheden mee om zichzelf en anderen in een noodsituaties willen en kunnen helpen.

Doel van de functie:

Als stagiair educatie draag je bij aan de implementatie van de landelijke scholenstrategie. De nadruk hierbij ligt op het monitoren, evalueren en (door)ontwikkelen van de educatieprogramma’s. Ook ben je betrokken bij trainingen om vrijwilligers voor te bereiden op de gastlessen en sta je soms zelf voor de klas om een gastles te verzorgen. Daarnaast ondersteun je de landelijke coördinator educatie bij de uitvoer van verschillende taken, zoals het organiseren en notuleren van verschillende bijeenkomsten.

We zoeken een proactief en betrokken stagiaire die een steentje wilt bijdragen in de organisatie en ondersteuning kan bieden bij diverse activiteiten. Je bent een daadkrachtig persoon die goed kan plannen en organiseren. Verder ben je verbaal sterk en weet je jezelf en het Rode Kruis goed te presenteren naar anderen. Het is van belang dat je affiniteit hebt met het onderwijs. Daarnaast vind je het leuk om met vrijwilligers samen te werken en voor groepen vrijwilligers en leerlingen te staan.

Functie-inhoud:

 • Monitoren en evalueren van educatieaanbod;
 • Ondersteunen bij vragen vanuit het onderwijs en de vereniging;
 • Ondersteunen bij het inplannen en uitrollen van verschillende educatieactiviteiten;
 • Plannen en organiseren van trainingen voor vrijwilligers;
 • Betrokken bij ontwikkeling nieuw educatieprogramma;
 • Ondersteuning bij overige werkzaamheden afdeling Respect & Hulpbereidheid.

Functie-eisen:

 • Affiniteit met het Rode Kruis en onderwijs;
 • Ervaring met het verzorgen van (gast)lessen is een pre;
 • Flexibel en goed organiseren;
 • Zelfstandig werken, snel dingen oppakken en initiatief nemen;
 • Mensen kunnen enthousiasmeren;
 • Studeert aan een HBO of WO: Culturele en Maatschappelijke vorming, Social Work, Opleidingskunde, Onderwijskunde, Sociale Wetenschappen of een andere relevante opleiding;
 • 4 dagen per week beschikbaar in de periode begin september 2019 – eind januari 2020 (eerder starten kan in overleg).

Wij bieden:

 • De kans om werkervaring op te doen en je talenten te ontwikkelen bij dé noodhulporganisatie van Nederland;
 • Enthousiaste collega’s en een informele werksfeer;
 • Goede begeleiding vanuit het team Respect & Hulpbereidheid;
 • Een functie waarmee je je sociale, organisatorische en educatieve talenten verder kunt ontwikkelen;
 • Mogelijkheden om je netwerk en CV uit te breiden;
 • Stagevergoeding volgens de richtlijnen van het Nederlandse Rode Kruis.

Reacties:

We ontvangen graag vóór 10 juni je CV en een korte motivatie, dit mag ook door middel van een filmpje, gericht aan Diede Verstegen DVerstegen@redcross.nl.

Voor meer informatie, stuur een mailtje naar dverstegen@redcross.nl of bel 06-18522596.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Stageplek Respect & Hulpbereidheid

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.
Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en is dé verbinder op het gebied van Zelfredzaamheid tussen het (lokale) zorg- en veiligheidsdomein.
Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.
Ter versterking van het team ‘Respect & Hulpbereidheid’ is de afdeling op zoek naar een stagiair Educatie en Activatie voor de periode van februari tot juli 2019.

Stageplek: Afdeling Respect & Hulpbereidheid

32 uur per week

In een snel veranderde wereld waar humanitaire waarden verder onder druk komen te staan, wil het Rode Kruis blijvend aandacht vragen voor meer medemenselijkheid in de Nederlandse samenleving. De Afdeling Respect en Hulpbereidheid (R&H) doet dit aan de hand van een divers aanbod van educatieprogramma’s, publieksactivaties en laagdrempelige campagnes.

Doel van de functie:

Als stagiair educatie en activatie werk je mee aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoer van dit aanbod. De nadruk ligt hierbij op de ondersteuning in de organisatie van de festival activatie ‘Break The Silence Disco’ die op verschillende Bevrijdingsfestivals en grote zomerfestivals zal staan. Deze bijzondere silent disco van het Rode Kruis maakt festivalbezoekers bewust van de situatie van kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast ondersteun je de afdeling ook in de verdere implementatie van de landelijke scholenstrategie, waardoor het Rode Kruis op steeds meer scholen educatieprogramma’s kan verzorgen.
We zoeken een proactief en betrokken stagiaire die een steentje wilt bijdragen in de organisatie en ondersteuning van diverse activiteiten. Je bent een daadkrachtig persoon die goed kan plannen en organiseren. Verder ben je verbaal sterk en weet je jezelf en het Rode Kruis goed te presenteren naar anderen. Ook ben je een doorzetter die vindingrijk is in het bedenken van oplossingen. Daarnaast vind je het leuk om met vrijwilligers samen te werken en af en toe voor groepen leerlingen te staan.

Functie-inhoud:

 • Ondersteunen in de ontwikkeling en activatie tijdens festivalseizoen 2019;
 • Werven en coördineren van vrijwilligers;
 • Ondersteunen bij de uitrol van verschillende educatieactiviteiten;
 • Plannen en organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers;
 • Ondersteunende taken bij de afdeling ‘Respect & Hulpbereidheid’.

Functie-eisen:

 • Ervaring heeft in het coördineren van projecten/evenementen;
 • Flexibel is en goed kan organiseren;
 • Zelfstandig kan werken, snel dingen oppakt en initiatief neemt;
 • Mensen kan enthousiasmeren;
 • Studeert aan een HBO: Culturele en Maatschappelijke vorming, Vrijetijdsmanagement, Facility of Event management of een andere relevante opleiding;
 • 4 dagen per week beschikbaar is in de periode begin februari 2019 – eind juni 2019 (eerder starten kan in overleg).

Wij bieden:

 • De kans om werkervaring op te doen en je talenten te ontwikkelen bij dé noodhulporganisatie van Nederland;
 • Enthousiaste collega’s en een informele werksfeer;
 • Goede begeleiding en samenwerking vanuit het team R&H en Jongeren;
 • Een functie waarmee je je sociale en organisatorische talenten kunt uitbreiden;
 • Mogelijkheden om je netwerk en CV uit te breiden;
 • Stagevergoeding volgens de richtlijnen van het Nederlandse Rode Kruis.

Reacties:

We ontvangen graag vóór 14 januari je CV en een korte motivatie, dit mag ook door middel van een filmpje, gericht aan Diede Verstegen DVerstegen@redcross.nl.
Voor meer informatie, stuur een mailtje naar dverstegen@redcross.nl of bel 06-18522596.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis