Directeur

Stichting Dream4Kids zoekt een

Directeur

Zo mooi als het leven kan zijn, zo traumatisch kan het ook uitpakken. Een trauma kan iedereen overkomen; in Nederland overkomt dit helaas veel kinderen. Dream4Kids zet zich voor hen in. Samen met vrijwilligers, en gesteund door sponsoren en fondsen, organiseren wij unieke Droomdagen voor kinderen met een trauma, in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar. De kinderen worden bij ons aangemeld door een behandelaar; de Droomdag is een onderdeel van hun behandelplan. Het vervullen van de mooiste droom geeft hen weer moed en energie voor de toekomst.
We zijn een kleine stichting met grote ambities. Wij dromen van een toekomst waarin we voor meer kinderen met een trauma dromen kunnen waarmaken.
We zijn op zoek naar een directeur die zich de komende jaren aan de stichting wil verbinden en samen met ons vorm en inhoud geeft aan deze ambities. Onze nieuwe directeur kent de goede doelen wereld, is een ervaren leidinggevende, en is zowel een denker als een doener. Je bent een verbinder, hebt visie en geeft én houdt richting, en bent communicatief sterk. Intern zet je je in voor professionele werkwijzen en werkprocessen, en creëer je werkomstandigheden waardoor medewerkers zich kunnen ontwikkelen en mooie resultaten kunnen boeken. Extern ben je hét gezicht van Dream4Kids en werf en onderhoudt je contacten met organisaties en sponsoren die zich samen met de stichting willen inzetten voor kinderen met een trauma. Het is voor jou vanzelfsprekend om deze interne en externe verantwoordelijkheden te combineren.

Interesse?

Bekijk dan de volledige vacaturetekst op www.dream4kids.nl/vacatures. Wil je meer informatie over de stichting of de functie? Neem dan contact op met Willy van der Luit, interim directeur Dream4Kids, willy@dream4kids.nl of 06-48774940. Solliciteren kan t/m maandag 15 juni 2020. Stuur je motivatiebrief en C.V. naar administratie@dream4kids.nl.

Directeur

Stichting Plattelands Jongeren Services (Stichting PJS) is de werkorganisatie van zeven verschillende jongerenorganisaties die actief zijn voor jongeren op het platteland. Stichting PJS ondersteunt deze organisaties bij de uitvoering van projecten, bestuursactiviteiten en administratieve werkzaamheden. Deze organisaties zijn o.a. Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Plattelandsjongeren NL en een aantal provinciale agrarische jongerenorganisaties door heel Nederland. PJS is slagvaardig en speelt in op de ontwikkelingen op het platteland en in de land- en tuinbouw. De organisatie heeft voor de komende jaren ambitieuze groeiambities. Het is een platte organisatie waarbij medewerkers veel verantwoordelijkheid hebben én nemen.

In verband met het vertrek van de huidige directeur zoekt het bestuur van Stichting PJS een enthousiaste en ondernemende

Directeur

24 uur (m/v)

De functie

De directeur geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de strategie, organisatie en personeelszaken. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het behalen van de inhoudelijke en financiële resultaten. De directeur heeft een klantrelatie met de jongerenorganisaties. Elke jongerenorganisatie heeft een (vrijwilligers)bestuur. Het contact met bestuursleden en de directeur is nauw te noemen en zorgt voor continuïteit van de organisatie. De bestuursleden van de klanten zijn in de leeftijd tot 35 jaar.

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting PJS en kan indien nodig met bestuursleden sparren over uitdagingen die zich voordoen. De organisatie bestaat uit 17 medewerkers.

De organisatie staat voor een aantal uitdagingen, de structuur van Stichting PJS is de laatste jaren steeds bijgeschaafd. De nieuwe directeur heeft in zijn/haar functie te maken met het ontwikkelen van een nieuwe, toekomstbestendige structuur, waarbij het welbevinden en ontwikkeling van medewerkers en de klantrelaties voorop staan.

In de dagelijkse werkzaamheden houdt de directeur zich o.a. bezig met:

 • De ontwikkeling en uitvoering van (meerjaren)beleid voor de organisatie
 • Voorbereiden van de begroting en financiële rapportages
 • Proactief financieel beleid voeren
 • Intensieve en goede contacten onderhouden met de klanten van Stichting PJS
 • Het acquireren van nieuwe klanten voor de stichting
 • Vertalen van vragen van klanten in producten en diensten
 • Leidinggeven aan de medewerkers van Stichting PJS in Utrecht en Drachten

Stichting PJS zoekt een ambitieuze directeur

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Een bouwer en verbinder
 • ‘People manager’
 • Ervaring op managementniveau
 • Aantoonbare affiniteit met jongerenparticipatie, platteland en/of agrarisch werk
 • Projectervaring is een pré
 • Aantoonbare ervaring en inzicht in financiële zaken
 • Inventief in het verwerven van nieuwe opdrachten en inkomstenbronnen
 • Zelfstandige denker en doener, die de hoofdlijn weet vast te houden
 • Coachende en stimulerende leidinggevende kwaliteiten
 • Sociaal en communicatief zeer vaardig
 • Een flexibele werkhouding heeft
 • Creativiteit, vermogen om buiten de vaste kaders te denken
 • In bezit van rijbewijs en auto

Wij bieden

 • Een functie voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van opleiding en ervaring volgens CAO Sociaal Werk
 • Een jonge en enthousiaste organisatie die alle ruimte biedt voor initiatief en groei
 • Standplaats: kantoor in het centrum van Utrecht
 • Enthousiaste collega’s met flexibele werkhouding
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Veel contact met jonge mensen en frisse – nieuwe ideeën

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Menno Nijenhuis, voorzitter Stichting PJS (06 22 33 95 27). Schriftelijke sollicitaties inclusief cv: gericht aan Stichting PJS, t.a.v. Bernadette van Ginkel, per e-mail bvanginkel@stichting-pjs.nl dienen uiterlijk vrijdag 8 mei in het bezit te zijn van Stichting PJS.

Meer informatie over Stichting PJS: www.stichting-pjs.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

 

Directeur

 De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is op zoek naar een: 

Directeur m/v 

Als Directeur ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de VBNE en het realiseren van het door het bestuur vastgestelde jaarplan. Je vervult een strategische spilfunctie tussen de leden en overige stakeholders, waarbij je de verschillende belangen samenbrengt en richting geeft aan de ontwikkeling en positie van de natuurterreineigenaren op landelijk niveau. 

Functieomschrijving 

Als Directeur van de VBNE ben je verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt functioneren van de VBNE en de kantoororganisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Afstemming beleidsontwikkeling van de VBNE op de (strategische) doelstellingen van de vereniging en de koers van het bestuur en maatschappelijke ontwikkelingen; 
 • Eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategische en (vak)inhoudelijke activiteiten en communicatieactiviteiten; 
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het intern gerichte beleid van het kantoor van de VBNE (bijv. P&O-beleid, financieel beleid, administratieve organisatie); 
 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming en kwaliteit van jaarstukken (jaarplan, begroting en jaarrekening, jaarverslag). Je organiseert het proces, draagt inhoudelijk bij aan de totstandkoming en bent aanspreekpunt voor de financieel medewerker en accountant; 
 • Aansturing van de medewerkers van het kantoor van de VBNE in hun onderlinge samenwerking en hen coachen in hun taakuitvoering en persoonlijke ontwikkeling; 
 • Vertegenwoordiging van de belangen van de VBNE in strategisch (beleids-)overleg met andere organisaties en overheden; 
 • Initiëren van regelmatig overleg met organisaties betrokken bij de professionele bedrijfsvoering van bos- en natuurterreinen, onder meer over strategie, gezamenlijk optreden en afstemming van werkzaamheden; 
 • Verzorgen van stukken en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de ALV; 
 • Adviseren van het bestuur over voorkomende actuele en beleidsonderwerpen. 

Functie-eisen 

Als Directeur van de VBNE heb je visie en bewaak je de lange termijn doelen van de vereniging. Je anticipeert op ontwikkelingen binnen het werkveld van de VBNE. Belangrijke vereisten: 

 • Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur op het gebied van bos-, natuur- en landschapsbeheer. Enkele jaren relevante inhoudelijke en leidinggevende werkervaring; 
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke en ambtelijke processen en besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld in een vergelijkbare brancheorganisatie; 
 • Inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en de positie van de VBNE in een complexe omgeving met partijen met uiteenlopende doelen en belangen; 
 • De vaardigheid om op verschillende niveaus te kunnen opereren wegens uiteenlopende werkzaamheden en contacten, van operationeel tot strategisch niveau. 

Belangrijke competenties: 

 • Overzichtsvermogen: het bewaren van het overzicht en de grote lijnen, door vraagstukken en (deel)projecten in een breder kader te plaatsen en meerdere perspectieven in ogenschouw te nemen; 
 • Netwerken: het opbouwen van relaties en netwerken die van pas kunnen komen om doelstellingen te realiseren; 
 • Beïnvloedingvaardigheden: het toepassen van een effectieve strategie om invloed uit te oefenen, de juiste argumenten en methode hanteren om anderen mee te krijgen; 
 • Situationeel leidinggeven en omgevingsbewust zijn; om kunnen gaan met verschillen in belangen 
 • Je bent stressbestendig en besluitvaardig, ook als niet alle informatie voorhanden is of de gevolgen van een beslissing niet volledig duidelijk zijn. 

Organisatie 

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging, van en voor bos- en natuurterreineigenaren. De VBNE ondersteunt het professioneel bos -en natuurbeheer van de leden in brede zin. Onze leden zijn: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen zij bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland. Het VBNE-kantoor telt inclusief de Directeur 6 medewerkers. De VBNE is een netwerkorganisatie: veel werk vindt plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de leden, in samenspraak met andere betrokken partijen uit het werkveld. De werkorganisatie van de VBNE wordt gevormd door (de werknemers van de) leden. De medewerkers van het kantoor van de VBNE zijn hieraan ondersteunend. 

Ons aanbod 

Aanstelling: 32 uur 

Salaris: De functie is gewaardeerd in functieschaal 11 van de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel Landschappen. Afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 5.190,63 en maximaal € 6.937,41 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Duur van het contract: In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan dit aansluitend worden verlengd. 

Informatie en reageren 

Is de rol van hands-on én strategisch Directeur bij de VBNE je op het lijf geschreven? Stuur dan je CV en motivatie (in word of PDF) voor 28 februari 2020 ter attentie van het bestuur naar d.nijland@VBNE.nl onder vermelding van de vacature naam. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Dianne Nijland, de huidige directeur van de VBNE op 06 129 729 96.