Bestuursleden

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Het bureau van De Hollandsche Molen (12 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het bureau staat onder leiding van een directeur.

Vacature voor twee leden van het bestuur De Hollandsche Molen

De vereniging richt zich op draagvlakverbreding en belangenbehartiging. Het bestuur zoekt op het gebied van draagvlakverbreding versterking. De Hollandsche Molen wil haar communicatie continu verbeteren, haar inkomsten vergroten en met name via het Molenfonds meer geld werven voor het behoud van molens. Ook zoekt het bestuur versterking met betrekking tot nieuwe doelgroepen, zoals jongeren. Door deze kennis in het bestuur te verankeren hoopt zij jongeren meer aan te spreken en een succes te maken van het Jongeren Fonds.

Bestuursleden

Het bestuurslid Communicatie en marketing speelt een belangrijke rol binnen het bestuur vanwege zijn/haar kennis op het vakgebied en visie om de ambities van het meerjarenbeleidsplan op het gebied van communicatie, marketing en fondsenwerving waar te maken.
Het bestuurslid Jongeren richt zich op het meer betrekken van Jongeren bij het molenveld en biedt een verfrissende input op het huidige beleid.
De bestuursleden werken samen met de rest van het bestuur en de directie richting te geven aan de vereniging.

De beoogde kandidaten hebben:

 • Ruime bestuurlijke ervaring
 • Kennis en ervaring met communicatie en marketing
 • Een netwerk dat deuren opent voor de vereniging
 • Aantoonbare affiniteit met goede doelen en/of de erfgoedsector
 • Sterke communicatieve vaardigheden

Het bestuurslid heeft voldoende tijd om zich in te zetten voor De Hollandsche Molen (circa 2 dagdelen per maand) en is in staat om de vereniging regelmatig in het land te vertegenwoordigen. Gezien de samenstelling van het bestuur bestaat de voorkeur voor een vrouwelijke en/of jongere kandidaat.

Het bestuur van de vereniging vergadert gemiddeld 8 keer per jaar, meestal op maandagmiddag in Amsterdam. Daarnaast wordt aanwezigheid verwacht bij de Algemene Vergadering (zaterdag in april), vergaderingen van de Molenadviesraad (2 woensdagmiddagen per jaar) en de Molencontactdag (oktober). Ook doen zich regelmatig representatieve verplichtingen voor. Er geldt geen bezoldiging; reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Voor informatie en reacties kunt u terecht bij de voorzitter, de heer N. Papineau Salm (info@nicosalm.nl) en de directeur Nicole Bakker (n.bakker@molens.nl) of  020 623 87 03. U kunt uw sollicitatiebrief sturen aan de vereniging, n.bakker@molens.nl. De procedure bestaat uit twee gesprekken met bestuursleden en de directeur. De deadline voor uw sollicitatie is niet vastgesteld maar de procedure wordt gesloten zodra de vacature is vervuld.

We hopen de nieuwe bestuursleden op de eerstvolgende ledenvergadering te kunnen verkiezen. Tot die tijd kunnen zij meewerken als aspirant bestuurslid.

Executive Director Europe

International Campaign for Tibet Europe was founded in 1999 and is a registered NGO in the Netherlands. It is the European office of the International Campaign for Tibet (ICT) organization, headquartered in Washington, DC in the USA.

ICT is a non-profit advocacy organization that works to promote democratic freedom for all Tibetans, to ensure their human rights, and to protect the Tibetan culture and environment. ICT is a movement of more than 100.000 people worldwide. These are not only people who support the work financially, but also include those who contribute to advocacy and campaign work as well as those who are volunteers. The work of ICT integrates information gathering, campaign and advocacy, and the dissemination of information and communication. Combined, these work areas focus on the following central themes: Human rights and political prisoners, religious freedom, environment, racism, and reciprocity. ICT has offices in Washington DC, Amsterdam, Brussels, and Berlin. In the Netherlands, more than 50.000 people support our work. The office of ICT Europe is located at the Funenpark 1, 1018 AK Amsterdam, the Netherlands.

For more information about ICT Europe: www.savetibet.nl

The Position

The Board of ICT Europe has initiated a process for the identification, selection and appointment of a successor to the present Executive Director Mrs Tsering Jampa, who has successfully led ICT Europe since its establishment in 1999 and will be retiring in the fall of 2021.

Executive Director Europe

Apart from a team of dedicated volunteers, the Executive Director of ICT Europe is in charge of nine staff members working in Amsterdam and Brussels: Director Advocacy, Communication and Fundraising, EU Policy Director (Brussels), Fundraising & Online Marketing Officer, Senior Operational Manager, Policy and Advocacy Officer (Brussels), Database Administration Manager, Marketing & Communication Officer, Finance Administrator.

The Executive Director reports to the Board, implements the decisions by the Board, and is responsible for the daily operations of the organization. Collaboration with the other ICT offices is determined by the Governance Agreement, the Coordination Council consisting of the Directors of all ICT offices and the International Coordination Council, made up by members of the boards of each office.

The Ideal Candidate

ICT Europe is looking for an enterprising, enthusiastic, and engaging person who, together with the other ICT offices and a number of Tibet organizations, wants to work on meaningful, impactful support of Tibet and its people.

The foremost task of the Executive Director is to ensure the continuity and financial health of the organization and holds all final responsibilities, management and many operational, including the full supervision of our Amsterdam and Brussels offices. Develop a multi-year strategic work plan, yearly work plan, as well as goals for the organization.

The Executive Director must have a good understanding of the situation in Tibet, the aspirations of the Tibetan people and a strong affinity with Human Rights in Tibet. A network and experience with Dutch politics as well as the Dutch non-profit environment would be a plus. The Executive Director must be at home in the world of donor recruitment and the advocacy/lobby environment.

The new Executive Director will develop and expand advocacy, donor outreach and communication within Europe, in close collaboration with the other ICT offices as well as with the Central Tibetan Administration in Exile. He/she will actively lobby governments, parliaments, and other organizations.

GENERAL REQUIREMENTS:

 • Proven track record in directing non-profit organizations and teams
 • Excellent diplomatic and social skills with experience in lobbying, advocacy, and high- level representation
 • Understanding of and interest in innovative fundraising, donor, and membership strategies
 • Extensive experience in relation management on a local as well as global level
 • Organizational leadership: experience on senior management level, proven ability to provide inspirational leadership in developing, coaching and motivating teams
 • International work experience in organizations with cross border operations and multicultural settings
 • Fluency in spoken and written English and preferably Dutch, or a willingness to learn the Dutch language
 • Capable of providing an authoritative contribution to the development of the present-day Tibet issues in The Netherlands and Europe
 • Strategic and analytical thinker with proven ability to develop multi-year strategic plans, annual work plans, priorities, and goals for the organization
 • Outstanding presentation, communication, and media skills, able to operate & collaborate at different levels inside and outside an international organization. Strong influencing, motivational, and networking skills
 • Intrinsic drive to improve the work that is being delivered in every function within the organization, take initiatives, be challenging/questioning and able to bring new insights and ideas to the organization
 • Willingness to travel to the US, India, and various European countries.

Information & Application

Applications and requests for further information about the Executive Director position should be sent to Mrs Christina Jansen, member of the Board at EDsearch@savetibet.nl and must be received before 30 September.

Voorzitter van het bestuur

In verband met het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden is Stichting Apollos per 1 oktober 2020 op zoek naar een:

Voorzitter van het bestuur M/V

Over Stichting Apollos

Stichting Apollos is gericht op het transformeren van lokale samenlevingen. Ons doel is dat lokale gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zelf initiatieven ontwikkelen die een verbetering tot stand brengen. Dat betekent: ontwikkeling voor en door de eigen gemeenschap. Wij geven mensen geen vis, we geven ze ook geen hengel, maar we helpen hen te gaan zien wat de lokale behoeften zijn en wat zij daar zelf aan kunnen veranderen. Zonder inbreng van geld, kennis of materialen vanuit het Westen. Op die manier ontstaat er duurzaam eigenaarschap. Het zijn hún problemen en ook hún oplossingen. Wij geloven in deze aanpak omdat we met eigen ogen hebben gezien wat de positieve effecten ervan zijn.

Stichting Apollos begeleidt lokale organisaties in het ontwikkelen van lokale trainingen en eigen cursusmaterialen. De cursusmaterialen zijn geënt op lokale cultuur en context. Doel van de trainingen is om leiders te vormen naar bijbels leiderschap, gericht op transformatie van hun eigen gemeenschap. De cursusmaterialen worden ontwikkeld vanuit een christelijke visie en zijn gebaseerd op Bijbelse principes.

‘Wanneer wij zien dat een lokale gemeenschap door training in beweging komt om de eigen buurt duurzaam te veranderen, is ons doel bereikt en richten we ons op de volgende plaats en/of doelgroep’.

Over de functie

De Voorzitter maakt deel uit van het bestuur. In nauwe samenwerking met de directeur en andere bestuursleden geeft de voorzitter leiding aan de activiteiten van Stichting Apollos. Dit bestaat voornamelijk uit het voorzitten van de vergaderingen (4-5 keer per jaar), overleg met de directeur over lopende werkzaamheden en activiteiten, bewaken van de voortgang van de geplande doelstellingen. En het uitdragen van de missie en visie van Stichting Apollos.

Wij zoeken een betrokken en proactieve voorzitter die binnen het bestuur niet alleen leiding geeft maar ook actief meewerkt en meedenkt met het realiseren van de missie.

De taak van de nieuwe voorzitter zal daarmee voornamelijk bestaan uit de volgende activiteiten:

 • Aansturen en coördineren van het bestuur van stichting Apollos
 • Afstemmen van werkzaamheden en voortgang met de directeur
 • Voorzitten van vergaderingen
 • Vertegenwoordigen van de stichting naar (potentiële) donateurs, sponsoren en belanghebbenden

De stichting zoekt een kandidaat die belijdend christen is en daarnaast tevens actief lid van een kerkgemeenschap. De voorzitter die wij zoeken heeft er plezier in om leiding te geven, kan luisteren en verbinden en kan de stichting naar buiten toe representeren.

Het huidige bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit drie bestuursleden. De huidige voorzitter vervult de functie op interim basis en zal bij het aantreden van de nieuwe voorzitter lid blijven van het bestuur. In het najaar zal de nieuwe secretaris starten waardoor het bestuur t.z.t uit vijf leden zal bestaan.

Benodigde tijdsbesteding voor de functie

Qua tijdsbesteding moet gedacht worden aan ca. 8-10 uur per maand. Het bestuur 4 á 5 keer per jaar in het midden van Nederland.

Beloningsbeleid

Stichting Apollos heeft een actief en betrokken bestuur. Omdat onze visie is dat de financiën zoveel mogelijk moeten worden besteed aan de missie, voeren alle bestuursleden hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Reageren

Herkent u zich in onze missie en beschikt u over de gewenste functie-eisen, dan zien wij uw CV en korte motivatiebrief graag tegemoet voor 19 september. Een impressie van Stichting Apollos kunt u vinden op onze website: www.apollos.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur dhr. Orlando Bottenbley op telefoonnummer: 06-53330769 of per e-mail: o.bottenbley@gmail.com.

U kunt uw sollicitatie per e-mail insturen via de sollicitatieknop

Bestuursleden (Voorzitter, Secretaris)

Organisatie

Stichting Olievogelopvang Nederland is in 2008 opgericht voor het professioneel ondervangen van gevolgen van olierampen voor vogels en het beperken van dierenleed tijdens incidenten met olie op het water. De Stichting werkt samen met vogelopvangcentra die gespecialiseerd zijn in de opvang van olievogels, en als partner van Rijkswaterstaat in het kader van de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels. In het kader van die regeling is de Stichting betrokken bij het ontwikkelen en instandhouden van paraatheid bij publieke en private partijen via een meerjarig training en oefeningsprogramma. In 2018 kwam de Stichting in touw om samen met Rijkswaterstaat de opvang en revalidatie van 522 zwanen te verzorgen die door een oliemorsing in de haven van Rotterdam besmeurd waren geraakt. De Stichting zal in de komende jaren meer verantwoordelijkheden gaan nemen in de uitvoering van het training en oefenprogramma. Het relatief kleine bestuur zal daarvoor worden uitgebreid met nieuwe bestuurders die mede vorm kunnen geven aan de unieke samenwerking tussen publiek en private partijen, met het doel paraat te zijn voor de hulp aan dieren die door olie-incidenten op zee getroffen worden. De Stichting streeft naar transparantie en integriteit.

Missie

De stichting ziet het als haar missie om in nauwe samenwerking met de overheid een maximale nationale en lokale paraatheid te realiseren door sleutelorganisaties te verbinden en te betrekken in trainingen en oefeningen, gebruik makend van professionele nationale en internationale expertise.

Aktiviteiten

St Olievogelopvang Nederland verbindt en bereidt partijen voor op hun rol en tijdens incidenten via door de overheid gefinancierde projecten. De Stichting verzorgt de planning en organisatie van trainingen, oefeningen van mensen die werken bij vogelopvangcentra, ministeries, gemeenten en veiligheidsregio’s terrein beherende organisaties. Ten tijde van een incident vervult de stichting een initiërende en ondersteunende rol om de crisissamenwerking tussen partijen ten behoeve van de olievogelrespons te optimaliseren en na afloop te evalueren.

Structuur organisatie

De koers en strategie wordt uitgezet en bewaakt door een bestuur waarin kwaliteit en kennis is samengebracht om de visie en missie te kunnen realiseren. Een kleine staf is belast met de dagelijkse werkzaamheden die projectmatig worden uitgevoerd.

Bestuur

Het Bestuur van de stichting bepaalt het beleid, en denkt na over hoe de samenwerking met externe partijen, zowel overheden als private partijen, het beste vormgegeven kan worden. Het Bestuur treedt op als klankbord voor de staf, en zet de grote lijnen uit via het ontwikkelen van een beleidsplan. Bestuursleden hebben een persoonlijk netwerk dat ze kunnen inzetten om deuren te openen en het werk van de Stichting meer bekendheid te geven en de invloed van de Stichting op de paraatheidsontwikkeling bij overheid en maatschappelijke organisaties te vergroten. Dit moet uiteindelijk resulteren in snelle activatie van partijen die gezamenlijk effectief en doelgericht de hulp aan getroffen dieren kunnen organiseren.

De vacatures

Voor de uitbreiding van het bestuur is de Stichting op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De positie van Secretaris is onmiddellijk beschikbaar. De functie van Voorzitter komt binnen een jaar vacant. Geschikte kandidaten kunnen op korte termijn toetreden. Van hen wordt verwacht dat ze het bestuur met hun kennis, netwerk en bestuurscapaciteiten versterken.

Het bestuur vergadert doorgaans één keer in de 2 maanden, waarvan de helft in persona. Vergaderingen vinden overdag plaats op werkdagen, na een zorgvuldige keuze van een datum en tijd die voor liefst alle bestuursleden geschikt is. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd; reis- en representatiekosten worden vergoed. Van bestuursleden wordt een actieve bijdrage verwacht vanuit de persoonlijke en achtergrond en expertise. De verwachte tijdsinvestering van een secretaris of voorzitter is ca. 4 resp. 8 uur per maand.

Functie-eisen

Algemeen

 • Ervaring met bestuurlijke functies
 • Geen belangenverstrengeling
 • Zakelijk en strategisch inzicht
 • Interesse in de zee, zeevogels, relatie mens-dier, rampenbestrijding

Netwerk achtergronden die tot voorkeur strekken

 • Netwerk binnen de academische wereld, liefst dierenethiek of diergeneeskunde
 • Netwerk bij ministeries, kustgemeenten, veiligheidsregio’s
 • Netwerk bij havens, havenbedrijven, scheepvaart, olieopslag, of oliebestrijding
 • Netwerk bij natuurorganisaties of terreinbeheerders, met name in de kustregio’s of zoute wateren.

Voorzitter

 • Aantoonbare voorzitterservaring
 • Aangename, verbindende persoonlijkheid die gedragen besluiten kan nemen
 • Representatief voorkomen

Procedure en sluitingsdatum

Bij interesse in één van de vacatures graag uw motivatie en C.V. mailen naar info@son- respons.nl vóór 25 september 2020. Het bestuur streeft naar een selectie van kandidaten voor 10 oktober 2020.

Directeur

Directeur Oranje Fonds

Voor het Oranje Fonds zoeken wij een maatschappelijk geëngageerde directeur die op energieke wijze als boegbeeld staat voor de ambities van het Fonds. Een directeur die met een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het werkveld met een verbindende stijl het Oranje Fonds verder weet te ontwikkelen en te positioneren.

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan als huwelijkscadeau van alle Nederlanders aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Zij zijn het beschermpaar van het Fonds en zetten zich uit volle overtuiging in om de belofte van het Fonds werkelijkheid te laten worden en daarmee de onderlinge verbondenheid en samenhang tussen alle mensen te bevorderen, zowel in Nederland als in de Caribische delen van het Koninkrijk. Sociale initiatieven rekenen op de warme belangstelling van het beschermpaar van het Oranje Fonds. Zij verrassen ieder jaar gesteunde projecten met een werkbezoek, steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet en reiken jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Daarom steunt het Fonds initiatieven waarbij het iets voor een ander willen doen centraal staat. Denk daarbij aan sociale projecten in Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma's voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door de inzet van die vrijwilligers mogelijk zijn. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten voor een sociaal verbonden samenleving. Jaarlijks biedt het Oranje Fonds ondersteuning aan ruim 10.000 initiatieven in het hele Koninkrijk.

De organisatie
Het Oranje Fonds staat onder leiding van de directeur en kent vier afdelingen. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Het Fonds telt ongeveer 65 medewerkers. Zij beoordelen aanvragen, kennen bedragen toe en zorgen voor een juiste verantwoording. Daarnaast zorgen ze voor fondsenwerving, begeleiden en communiceren ze over programma’s, campagnes en werken ze aan het verspreiden van kennis en expertise. Daarnaast wordt het vermogen beheerd. Een fiduciair beheerder geeft inhoudelijk advies aan het Oranje Fonds.

Om zo transparant en deskundig mogelijk te werken, heeft het Oranje Fonds naast een professionele organisatie ook een bestuur en verschillende commissies. Het bestuur is het hoogste orgaan binnen het Oranje Fonds en bepaalt het algemene beleid van de stichting, houdt toezicht op het beheer van de organisatie en stelt het bestedingsbeleid, de begroting en jaarrekening vast.

De strategische opgaven
Voor de komende jaren zijn de volgende strategische opgaven gemarkeerd.
 • Interne organisatie: Er moet worden geïnvesteerd in de interne organisatiekracht om de positie als een doelmatige, ondernemende en talentvolle organisatie naar de toekomst verder te versterken. Dit vergt vaardig leiderschap.
 • Fondsenwerving: het Oranje Fonds wil een financieel gezonde organisatie zijn, een belangrijke partner blijven van de Nederlandse Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij en minder gevoelig worden voor ups en downs in de financiële markten. Ook moet de fondsenwervende kracht worden ingezet om meer middelen te genereren voor de sociale initiatieven (die allen geraakt zijn door COVID-19).
 • Branding van het Oranje Fonds als merk: stevige inzet is nodig om de inhoudsbekendheid van het merk Oranje Fonds te vergroten. Middels het aanscherpen van de merkidentiteit moet aantrekkingskracht en herkenbaarheid van het Fonds worden vergroot.
 • ‘Sociaal verschilmakers’ mobiliseren: iedereen die iets voor een ander wil doen, zoals aanvragers, duurzame donateurs en vrijwilligers, willen wij betrekken en inzetten voor het Fonds.
 • De programmatische en thematische aanpak: Het is duidelijk dat de crisis veroorzaakt door COVID-19 vraagt om een doordacht antwoord. Dit betekent dat de reeds ingezette beweging van het door ontwikkelen van de programmatische en thematische aanpak een zeer belangrijke opgave is.

Uw profiel
Wij zijn op zoek naar een directeur met visie op de toekomst van het Oranje Fonds. De directeur is in staat om onze maatschappelijke impact verder te vergroten ten behoeve van een sociaal en verbonden Koninkrijk. U werkt aan de verdere professionalisering van een toekomstbestendig, veerkrachtig en vitaal Fonds. U bent in staat om als boegbeeld van het Fonds ons naar buiten te vertegenwoordigen. U kunt daarbij denken aan het beheren en opbouwen van relaties en duurzame partnerships met onder meer sponsoren, overheden en andere goede doelen organisaties. Ook beschikt u over ondernemerschap en weet u nieuwe manieren van fondsenwerving aan te wenden en daarmee de positie van het Fonds voor onze doelgroepen naar de toekomst te versterken. U beschikt over ruime leidinggevende en veranderkundige ervaring. U bent in staat om op duidelijke en verbindende wijze uw collega’s in het managementteam aan te sturen en mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het MT en de organisatie. U heeft daarbij ervaring met een programmatische en thematische aanpak. Tevens beschikt u over voldoende bedrijfskundige ervaring om onze bedrijfsvoering op strategisch niveau aan te sturen en ook leiding te kunnen geven aan vermogensbeheer. Ten slotte beschikt u over gevoel voor de governance verhoudingen die bij deze positie horen.

Functie-eisen
Om succesvol te kunnen zijn in deze functie verwachten we dat u tenminste voldoet aan de volgende eisen:
 • U bent strategisch en analytisch sterk, u bent in staat visie te ontwikkelen en aanjager te zijn van vernieuwing.
 • U heeft bij voorkeur inhoudelijke kennis van en aantoonbare ervaring met het werkveld van het Oranje Fonds.
 • U heeft goede bestuurlijke en maatschappelijke antennes en gevoel voor de bijzondere positie van het Oranje Fonds.
 • U beschikt over relevante netwerken en bent in staat tot het onderhouden van de relaties die het Fonds heeft met loterijen, sponsors, fondsen, onderzoeksinstituten en overheden.
 • U bent communicatief vaardig en weet het verhaal van het Oranje Fonds op een authentieke manier – ook ‘on stage’ en in de media – uit te dragen.
 • U heeft ruime aantoonbare (eindverantwoordelijke) ervaring met het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving.
 • U beschikt over aantoonbare ervaring met fondsenwerving.
 • U beschikt over aantoonbare kennis van (financiële) bedrijfsprocessen en vermogensbeheer.
 • U beschikt over een vloeiende beheersing van het Nederlands en Engels, in woord en geschrift.
 • En internationale werkervaring strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie bij een bijzondere en maatschappelijk betrokken organisatie gesitueerd aan de Maliebaan in Utrecht. Het bestuur handelt bij benoeming naar letter en geest van de Wet Normering Topinkomens.

Interesse?
Het Oranje Fonds laat zich in deze procedure adviseren door werving- en selectiebureau Colourful People. René Burgler, partner bij Colourful People geeft u graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of mobiel op +316 2857 5436. De preselectiegesprekken vinden digitaal plaats met Colourful People. U wordt verzocht uw interesse zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 20 augustus 2020 kenbaar te maken via het online sollicitatieformulier of te sturen naar r.burgler@colourfulpeople.nl

Data:
 • 20 augustus sluiting reactietermijn.
 • 24-28 augustus digitale preselectiegesprekken met Colourful People.
 • 8 en 10 september, vooravond/avond digitaal 1e ronde met selectiecommissie Oranje Fonds.
 • 16 september, einde middag, fysiek 2e ronde met selectiecommissie Oranje Fonds.

Een selectie-assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. We zijn voornemens de procedure in september af te ronden.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Bestuursleden

Wij zijn op zoek naar inspirerende mensen om ons bestuur te versterken.

De Epilepsie Vereniging zoekt nieuwe bestuursleden.

Context

Een leven met epilepsie is een leven met onzekerheid. Je weet nooit wanneer je een aanval krijgt. Er zijn ruim 180.000 Nederlanders die epilepsie hebben en die op ieder moment en op elke leeftijd onverwachts een aanval kunnen krijgen. Vanwege de vergrijzing is de verwachting dat het aantal mensen met epilepsie in Nederland in de komende jaren zal stijgen tot meer dan 200.000.

Onze ambitie

Wij willen dat epilepsie een beter begrepen en beter behandelbare aandoening wordt. Als autoriteit willen we mensen met epilepsie en hun omgeving toerusten en adviseren in hun specifieke situatie en behoeften, zodat ze beter in staat zijn om met hun situatie en de gevolgen van epilepsie om te gaan.

In samenwerking organiseren wij impact door:

 • Wetenschappelijk onderzoek te financieren
 • Voorlichting, informatie en advies op maat te geven
 • Activiteiten voor mensen met epilepsie te organiseren
 • Belangenbehartiging
 • Lotgenotencontact

We zoeken mensen met de volgende kerncompetenties:

 • Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Affiniteit met de doelgroep en/of patiëntenverenigingen
 • Aantoonbare kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de patiëntenzorg
 • Onafhankelijk en initiatiefrijk
 • Praktisch en resultaatgericht
 • Enthousiasmerende teamspeler
 • Integer en groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Voldoende tijd om te investeren in de ontwikkeling van de vereniging en de verbindende samenwerking met interne en externe betrokkenen

Sinds 1 januari 2020 fungeert het bestuur als een toezichthoudend bestuur vanwege de samenwerking met het Epilepsiefonds. Het bestuur is belast met het houden van integraal intern toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, en ook op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de vereniging.

We zijn op dit moment op zoek naar kandidaten met deskundigheid op de gebieden financiën, bedrijfsmatige processen en kandidaten met ervaring en affiniteit met vrijwilligers coördinatie.

Reageren uiterlijk 16 augustus 2020 via e-e-mail info@epilepsievereniging.nl

Voor meer informatie Joost Wijnhoud, 06-30718060

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bestuurslid Jongeren

Vacature leden van het bestuur met kennis jongeren

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Het bureau van De Hollandsche Molen (12 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het bureau staat onder leiding van een directeur.

De vereniging richt zich op draagvlakverbreding en belangenbehartiging. Het bestuur zoekt op het gebied van draagvlakverbreding versterking. De Hollandsche Molen wil haar communicatie continu verbeteren, haar inkomsten vergroten en met name via het Molenfonds meer geld werven voor het behoud van molens.

Omdat twee bestuursleden terug treden is de vereniging op zoek naar een nieuwe

Bestuurslid Jongeren

Het bestuurslid Jongeren richt zich op het meer betrekken van Jongeren bij het molenveld en biedt een verfrissende input op het huidige beleid. De bestuursleden werken samen met de rest van het bestuur en de directie richting te geven aan de vereniging.

De beoogde kandidaten hebben:

 • Ruime bestuurlijke ervaring
 • Kennis en ervaring met communicatie en marketing
 • Een netwerk dat deuren opent voor de vereniging
 • Aantoonbare affiniteit met goede doelen en/of de erfgoedsector
 • Sterke communicatieve vaardigheden

Het bestuurslid heeft voldoende tijd om zich in te zetten voor De Hollandsche Molen (circa 2 dagdelen per maand) en is in staat om de vereniging regelmatig in het land te vertegenwoordigen. Gezien de samenstelling van het bestuur bestaat de voorkeur voor een vrouwelijke en/of jongere kandidaat.

Het bestuur van de vereniging vergadert gemiddeld 8 keer per jaar, meestal op maandagmiddag in Amsterdam. Daarnaast wordt aanwezigheid verwacht bij de Algemene Vergadering (zaterdag in maart), vergaderingen van de Molenadviesraad (2 vrijdagmiddagen per jaar) en de Molencontactdag (oktober/november). Ook doen zich periodiek representatieve verplichtingen voor. Er geldt geen bezoldiging; reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Voor informatie en reacties kunt u terecht bij de voorzitter, de heer N. Papineau Salm (info@nicosalm.nl) en de directeur Nicole Bakker (n.bakker@molens.nl) of 020 623 87 03.

U kunt uw sollicitatiebrief sturen aan de vereniging, n.bakker@molens.nl. De procedure bestaat uit twee gesprekken met bestuursleden en de directeur. De deadline voor uw sollicitatie is niet vastgesteld maar de procedure wordt gesloten zodra de vacature is vervuld.

We hopen de nieuwe bestuursleden op de eerstvolgende ledenvergadering te kunnen verkiezen.

Bestuurslid Communicatie en Marketing

Vacature leden van het bestuur met kennis van communicatie en marketing

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Het bureau van De Hollandsche Molen (12 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het bureau staat onder leiding van een directeur.

De vereniging richt zich op draagvlakverbreding en belangenbehartiging. Het bestuur zoekt op het gebied van draagvlakverbreding versterking. De Hollandsche Molen wil haar communicatie continu verbeteren, haar inkomsten vergroten en met name via het Molenfonds meer geld werven voor het behoud van molens.

Omdat twee bestuursleden terug treden is de vereniging op zoek naar een nieuwe

Bestuurslid Communicatie en marketing

Het bestuurslid communicatie en marketing speelt een belangrijke rol binnen het bestuur vanwege zijn/haar kennis op het vakgebied en visie om de ambities van het meerjarenbeleidsplan op het gebied van communicatie, marketing en fondsenwerving waar te maken.
Het bestuurslid werkt samen met de rest van het bestuur en de directie richting te geven aan de vereniging.

De beoogde kandidaten hebben:

 • Ruime bestuurlijke ervaring
 • Kennis en ervaring met communicatie en marketing
 • Een netwerk dat deuren opent voor de vereniging
 • Aantoonbare affiniteit met goede doelen en/of de erfgoedsector
 • Sterke communicatieve vaardigheden

Het bestuurslid heeft voldoende tijd om zich in te zetten voor De Hollandsche Molen (circa 2 dagdelen per maand) en is in staat om de vereniging regelmatig in het land te vertegenwoordigen. Gezien de samenstelling van het bestuur bestaat de voorkeur voor een vrouwelijke en/of jongere kandidaat.

Het bestuur van de vereniging vergadert gemiddeld 8 keer per jaar, meestal op maandagmiddag in Amsterdam. Daarnaast wordt aanwezigheid verwacht bij de Algemene Vergadering (zaterdag in maart), vergaderingen van de Molenadviesraad (2 vrijdagmiddagen per jaar) en de Molencontactdag (oktober/november). Ook doen zich periodiek representatieve verplichtingen voor. Er geldt geen bezoldiging; reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Voor informatie en reacties kunt u terecht bij de voorzitter, de heer N. Papineau Salm (info@nicosalm.nl) en de directeur Nicole Bakker (n.bakker@molens.nl) of 020 623 87 03.

U kunt uw sollicitatiebrief sturen aan de vereniging, n.bakker@molens.nl. De procedure bestaat uit twee gesprekken met bestuursleden en de directeur. De deadline voor uw sollicitatie is niet vastgesteld maar de procedure wordt gesloten zodra de vacature is vervuld.

We hopen de nieuwe bestuursleden op de eerstvolgende ledenvergadering te kunnen verkiezen.

Vrijwillig Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Opleidingen

Het Nederlandse Rode Kruis is een wereldwijd netwerk van mensen dat samenwerkt met een doel: mensen in nood helpen, zowel om de hoek als ver weg. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en hoe ze anderen kunnen helpen, zodat in tijden van nood niemand alleen staat.

Het werk van het Rode Kruis is gebaseerd op zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Het Rode Kruis in Nederland bestaat uit 24 districten. In het district Hollands Midden – een gebied dat loopt van Katwijk via Leiden en Gouda naar Schoonhoven – is het districtsbestuur op zoek naar een enthousiast en deskundig

Vrijwillig Bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen

Wat ga je doen

Als bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen maak je deel uit van het districtsbestuur van Hollands Midden. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf collega vrijwilligers. Samen met de afdelingen en hun vrijwilligers zorgt het bestuur ervoor dat het Rode Kruis en onze diensten in ons district goed bekend zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de kwaliteit van onze hulpverlening in orde is en dat wij voor vrijwilligers een fijne organisatie zijn om je voor in te zetten. Dat is waar jij een taak hebt:

 • Je vindt het een uitdaging om het vrijwilligersbeleid in het district naar een hoger niveau te tillen. Je hebt daarvoor regelmatig contact met de afdelingen en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking;
 • Je werkt aan employee branding en werkt nauw samen met de portefeuillehouder communicatie en fondsenwerving en ontwikkelt de communicatiekanalen zoals nieuwsbrief, sociale media, etc.;
 • Ontwikkelt ten behoeve van de afdelingen selectiecriteria voor het aannemen van vrijwilligers en de inzet ervan in kerndiensten en ondersteunende diensten;
 • De afdelingen maken werkplannen en jij bewaakt en toetst de inhoud en voortgang hiervan op het gebied van Vrijwilligersmanagement & Opleidingen;
 • De werkplannen laten o.a. aandacht zien voor de werving van (jonge) vrijwilligers en flexvrijwilligers en de kwaliteit (van de inzet) van de vrijwilligers;
 • Je hebt contact met het Verenigingskantoor dat je inhoudelijke ondersteunt bij het invullen van je functie;
 • Het is een onbetaalde functie die een gemiddelde tijdsinvestering van ca. 8 uur per week vraagt.

Wie ben je

Om deze functie goed in te vullen heb je een HR-achtergrond met kennis van Werving & Selectie, Binden & Boeien en heb je ruime ervaring met het werken met vrijwilligers. Dat betekent dat:

 • je weet hoe je mensen met een intrinsieke motivatie kan inspireren en ‘verleiden’; je hebt een antenne voor wat de hedendaagse vrijwilligers motiveert en adviseert de afdelingen hierover;
 • je het een voorwaarde vindt dat onze vrijwilligers respectvol worden behandeld en de begeleiding en de opleidingen krijgen die zij nodig hebben om goed te functioneren;
 • je het belangrijk vindt dat onze vrijwilligers hun taken met plezier verrichten en je open staat voor hun terugkoppeling hierover;
 • je eventuele verschillende belangen goed kan duiden en tegelijkertijd verbindingen met de afdelingen vanuit het district kan creëren;
 • je een teamspeler bent die in staat is om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden;
 • je in staat bent zowel over de grenzen van je district, als die van je portefeuille heen te kijken;
 • je minimaal HBO denk-/werkniveau hebt;
 • je de grondbeginselen van het Rode Kruis onderschrijft.

Wat wij bieden

Je onkosten worden vergoed, er zijn opleidingsmogelijkheden en je bent verzekerd via het Rode Kruis. Maar het belangrijkste is misschien wel het gevoel dat je werkt met en voor mensen; het is zinvol, leuk en dankbaar werk waarmee je een verschil maakt en mensen laat groeien.

Interesse?

Voel je je aangesprokenen wil je direct reageren, stuur dan je motivatie en CV naar Rosa Kappe, rkappebliek@redcross.nl. Heb je nog vragen over de functie? Bel dan Monique Timmermans, 06–5335 7312. Voor meer informatie over het Rode Kruis kan je terecht op www.rodekruis.nl .

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.

Bestuurslid Noodhulp

Ben je thuis in het veiligheidsdomein, werk je bij één van de hulpdiensten of aanpalende terreinen, of ben je hier als vrijwilliger actief? Volg je de ontwikkelingen op dit terrein en heb je een beeld hoe het Rode Kruis zich hier als Noodhulporganisatie nog beter kan manifesteren? Heb je visie, een overall view, en koppel je die graag aan de praktijk en de mensen die hier uitvoering aan geven? Dan willen wij je van harte uitnodigen te solliciteren op de vrijwillige functie van bestuurslid Noodhulp van het district Hollands Midden, een van de districten van het Rode Kruis.

Bestuurslid Noodhulp

ca. 8 uur per week

Noodhulp is enorm in ontwikkeling, wat maakt dat er grote uitdagingen en kansen liggen, zowel binnen het Rode Kruis, als daarbuiten. De Corona-crisis heeft daar nieuwe inzichten aan toegevoegd. Vanuit je bestuurlijke functie zoek je aansluiting bij de Rode Kruis-afdelingen en externe organisaties in het district om Noodhulp zo goed mogelijk neer te zetten. Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een tijdsinvestering van ca. 4-8 uur per week. Je wordt bij je taak door meerdere beroepskrachten en vrijwilligers ondersteund.

Plaats in de vereniging

Als bestuurslid Noodhulp maak je deel uit van het districtsbestuur Hollands Midden. Het bestuur is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Met elkaar geef je invulling aan de nieuwe strategie van het Rode Kruis. Voor het zo goed mogelijk invullen van je functie krijg je inhoudelijk informatie en ondersteuning van de landelijke afdeling Noodhulp en neem je deel aan landelijke overlegstructuren. Je bent eindverantwoordelijk voor de Noodhulp en Evenementenhulp in het district en je kent de interne en externe wet- en regelgeving die hierbij van belang is.

Taken en verantwoordelijkheden

Je bent bestuurlijk verantwoordelijk voor de portefeuille Noodhulp die het terrein van Noodhulp en Evenementenhulp beslaat. Samen met beroepskrachten en vrijwillige hoofden en coördinatoren van de teams, stel jij een werkplan en begroting en stuur je de afdelingen en vrijwilligers zodanig aan dat doelen worden gerealiseerd.

Taken:

 • Aanspreekpunt op bestuurlijk niveau binnen de veiligheidsregio voor lokale overheden
 • Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van Noodhulp, de Verbindingsdienst en Evenementenhulp overeenkomstig de verschillende kaderstellingen
 • Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op bovenstaande activiteiten
 • Ziet toe en stuurt op de kwaliteit van uitvoering van taken/activiteiten en draagt zorg voor uniforme werkwijzen en protocollen
 • Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn
 • Informeert het districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen

Functie-eisen

 • Heeft gevoel voor veranderende organisaties en beschikt over overtuigingskracht
 • Relevante achtergrond op het gebied van Noodhulp en Evenementenhulp
 • Is accuraat, planmatig en ontplooit zelfstandig initiatieven op het gebied van Noodhulp
 • Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van Noodhulp
 • Is in staat over de grenzen heen te kijken, zowel die van het district als die van de kerntaak
 • Kan goed werken in teamverband en is een echte netwerker
 • Ervaring met het motiveren, overtuigen en enthousiasmeren van vrijwilligers
 • Heeft ervaring in bestuurlijke functies
 • Kan goed werken in een complexe organisatie
 • Bereid kennis te nemen van de grondbeginselen van het Rode Kruis en hiernaar te handelen

Reacties

Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV met motivatie aan Rosa Kappe, rkappebliek@redcross.nl. Voor meer vragen over de functie kun je terecht bij Monique Timmermans, mtimmermans@redcross.nl.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis.