Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Finance Manager Internationale Hulpverlening

Nederlandse Rode Kruis

Contract
Functiegroep
Locatie

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Het cluster Internationale Hulpverlening (IH) is onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van slachtoffers van rampen en conflicten wereldwijd en voor hulp aan kwetsbare mensen die aan gevaren blootgesteld worden.

Wij zijn op zoek naar een:

Finance Manager Internationale Hulpverlening

(36/40 uur per week)

Plaats in de organisatie:

Het cluster Finance & Control van het Rode Kruis is verantwoordelijk voor de financiële beheersing van het Nederlandse Rode Kruis. Het hoofd Finance & Control vertegenwoordigt dit cluster in het managementteam. Dit cluster is gesplitst in drie afdelingen namelijk Financiën internationale hulpverlening, Financiën vereniging en Financiën verenigingskantoor.

De afdeling Financiën internationale hulpverlening is een nieuw team, gevormd uit het bestaande team van financial controllers en het team projectadministratie. Opzet van de samenvoeging is een nauwere samenwerking tussen de teams, betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden en een betere dienstverlening naar de verantwoordelijken voor projecten en programma’s.

De Finance Manager Internationale hulpverlening rapporteert aan het hoofd Finance & Control. Zelf geef je leiding aan twee afdelingen, namelijk de afdeling Financial Control (FC) en de afdeling Projectadministratie Internationale Hulpverlening (PA). De afdeling FC bestaat uit 3 medewerkers (direct reports). De afdeling PA bestaat uit een Teamleider PA (direct report) en 4 medewerkers. Functioneel zal de Finance Manager een nauwe samenwerking hebben met de Roving Finance Delegates, die gestationeerd zijn in het buitenland en voor wie Financial Control een belangrijk taakveld is, maar hiërarchisch onder het cluster Internationaal vallen. Ook sluit je als Finance Manager IH regelmatig aan bij het Operationeel Management team van de afdeling Internationale Hulpverlening.

Wat ga je doen:

Binnen deze brede en uitdagende functie heb je te maken met een divers palet aan taken en verantwoordelijkheden. Je laat mensen excelleren in hun werk en laat processen in de organisatie soepel verlopen. Als Finance Manager Internationale hulpverlening draag je met je team zorg voor het vertalen van donorvoorwaarden naar samenhangende inrichting en opzet van de financiële functies, maar ben je ook betrokken bij consistente dagelijkse gang van zaken op het gebied van financiën voor onze internationale hulpverlening. Uiteraard dienen we projectfinancieringen telkens goed te kunnen verantwoorden, waardoor je (met je team) een belangrijke rol speelt in jaarrekening- (ondersteunend) en subsidiecontroles (verantwoordelijk). Het team heeft ook als taak riskmanagement voor de internationale hulpverleningsprojecten, interne en externe lokale controles en in voorkomende gevallen opvolging van financiële onregelmatigheden.

In onze partnerlanden wordt samengewerkt met lokaal personeel of specifiek hiervoor ingehuurde, internationale medewerkers (gedelegeerden), zoals de Roving Financial Delegates. Deze gedelegeerden én de Financial Controllers zijn regelmatig op bezoek in de partnerlanden voor afstemming en/of controles. Samen met de collega’s van het Cluster Internationaal zorg je voor de goede balans tussen compliance, regelgeving, efficiëntie en de effectiviteit van onze hulpverlening in de landen. Samen met je collega’s bij andere internationaal opererende Rode Kruis verenigingen en het Internationale Rode Kruis draag je bij aan coherentie in financieringsvoorwaarden voor onze implementerende partners in onze partnerlanden.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen van doel en ambities van de afdeling, in samenwerking met het cluster Internationaal; ontwikkelen, managen en “resourcen” van een samenhangend multidisciplinair team van professionals en realiseren van synergiën tussen de verschillende disciplines en teamleden binnen de afdeling en tussen afdelingen en clusters, inclusief functionele aansturing van de Roving Financial delegates.
 • Ontwikkelen en toepassen van coherent en consistent financieel controle-, compliance en administratief beleid en procedures, in afstemming met relevante collega’s binnen het cluster Internationaal.
 • Je zit de kwartaaloverleggen voor. Bij deze overleggen is een multidisciplinair team aanwezig en spreek je met elkaar over de risicobeoordelingen, inrichting van de financiële functies, naderende deadlines en taakverdelingen;
 • Eindverantwoordelijk voor de planning en coördinatie van het budget-, control- en interne audit proces van internationale programma’s en projecten;
 • Eindverantwoordelijk voor de verwerking van de financiële projectadministratie voor de internationale hulpverlening en verschaffen van (financiële) managementinformatie aan projectverantwoordelijken;
 • Draagt zorg voor een adequate communicatie- en overlegstructuur binnen en tussen de afdelingen, inclusief tussen de clusters;
 • Het verder optimaliseren van de financieel administratieve processen, de planning & control cyclus en het organiseren van de informatievoorziening;
 • Het optimaliseren van informatiemanagement door middel van BI-tools en/of dashboarding samen met het team Informatiemanagement;
 • Budgetbewaking (van het eigen budget) en naleven van procedures, regels en wetgeving;
 • Aanspreekpunt voor het deel dat betrekking heeft op de internationale hulpverlening voor het controleteam van de accountant en medeverantwoordelijk voor het organiseren             van het traject;
 • Onderhouden van relaties met IFRC, ICRC en andere zusterverenigingen ten behoeve van coherentie in genoemde taakvelden.

Wat breng je mee:

Je bent een verbindende manager met een missie om financiële processen binnen      de organisatie te optimaliseren. Die strategisch de helikopterview kan bewaren en tegelijkertijd oog en oor heeft voor de ontwikkeling van de medewerkers en de context waarbinnen zij opereren. Je communiceert helder op verschillende niveaus en gaat proactief en slagvaardig te werk. Je brengt verder het volgende mee:

 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding (of accountancy) op minimaal HBO/WO-niveau en aantoonbare leidinggevende ervaring, minimaal 7 jaar;
 • Ervaring met procesoptimalisatie en/of werken in een internationale hulpverleningsorganisatie, bij voorkeur buitenlandervaring;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met informatievoorziening en IT-systemen; ervaring met MS Office pakketten is een vereiste en kennis van Exact Financials is een pré;
 • Je hebt een duidelijke hands-on werkhouding en een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en een mentaliteit van op- en doorpakken gecombineerd met het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken;
 • Je hebt een goed gevoel voor (interne) verhoudingen, bent uitstekend in staat om situaties in te schatten, waaronder de context waarbinnen collega’s moeten werken en je beweegt je gemakkelijk en professioneel op diverse niveaus;
 • Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels is noodzakelijk. Beheersing van Frans en/of Arabisch is erg prettig;
 • Steekwoorden waar jij je in herkent zijn: proactief, creatief, flexibel, accuraat, analytisch denkvermogen, praktisch probleemoplossend.

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 13 van de CAO van het NRK, afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 4.333,95 tot max. € 5.780,96 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

De standplaats van ons verenigingskantoor is Den Haag, op loopafstand van station Laan van NOI. Je werkt gezien de COVID-omstandigheden net als iedereen zoveel mogelijk vanuit huis en krijgt een telefoon en laptop tot je beschikking. Wij zien elkaar regelmatig via Teams om werkzaamheden te bespreken en binding te blijven houden met elkaar.

Reacties:

Je motivatiebrief en cv gericht aan Jeneth Santoe, P&O Adviseur ontvangen we graag uiterlijk 25 juni 2021 via de sollicitatieknop op deze pagina.

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Wilco van Wijck, Hoofd Finance & Control via wvanwijck@redcross.nl

Wij vinden het belangrijk de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van onze organisatie en (toekomstige) werknemers te waarborgen. Screening op integriteit maakt – net als een online assessment en een referentiecheck – onderdeel uit van dit sollicitatieproces.    

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.  

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl en www.rodekruis.tv. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Nederlandse Rode Kruis

Mensen in nood
Anna van Saksenlaan 50, Den Haag, Nederland
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Werklocatie:
Het Nederlandse Rode Kruis - Verenigingskantoor, Anna van Saksenlaan, Den Haag, Nederland
Finance Manager Internationale Hulpverlening
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV