Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Office 365 & Azure Administrator

Contract
FunctieGroeP
Locatie

ZOA is op zoek naar een

Office 365 & Azure Administrator

For English, please see below!

Ben jij gemotiveerd om IT inzet te verbeteren voor het goede doel? Ben je ervaren met Office 365 en Azure en enthousiast om de gebruikerservaring te verbeteren met deze Microsoftproducten? En word je blij van een internationale context waarin we vanuit NL-support leveren aan al onze 15 landen? Dan worden wij blij van jou!

Wie zijn wij?

ZOA is een Nederlands, christelijk goed doel dat noodhulp en wederopbouw projecten doet voor mensen die slachtoffer zijn van een natuurramp of gewapend conflict. Ons hoofdkantoor staat in Apeldoorn en van daaruit ondersteunen we als IT team onze collega’s in Nederland en de 15 landen waar we werken. We hebben eind 2018 onze wereldwijde Office 365 uitrol afgerond (met name Outlook, OneDrive, Skype for Business) en willen de komende jaren verder digitaliseren en automatiseren op dit platform. Dat betekent verplaatsen van applicaties naar de (Azure) cloud en verder introduceren van SharePoint, Teams, PowerApps, Flow en Power BI oplossingen. Met meer dan 600 gebruikers kunnen we in ons toegewijde en ongedwongen team dus wel extra ondersteuning gebruiken!

Wat doe jij?

Je bent onderdeel van ons IT-team en werkt gezamenlijk aan de ondersteuning van eindgebruikers en de continue verbetering van onze Azure omgeving:

 • Je doet 3e lijns support voor eindgebruikers op O365 en Azure;
 • Je beheert de O365 en Azure omgevingen (security, back-up, updates);
 • Je werkt mee aan het verbeteren van O365 en Azure door het oppakken van User Stories van de IT Product Backlog;
 • Je speelt namens de IT-afdeling een rol in lopende en toekomstige projecten en verbetertrajecten
 • Je bent sparringpartner voor de IT focal points in de landen en adviseert en ondersteunt waar nodig;
 • De mogelijkheid bestaat dat je incidenteel naar een land afreist voor ondersteuning en training.

Kortom, je speelt een rol in vrijwel alle IT-activiteiten van ZOA, waarbij je focus ligt op Office 365 & Azure.

Wie ben jij?

 • Je bent proactief en communicatief vaardig in Engels (en evt Nederlands, Frans en/of Arabisch)
 • Je werkt gestructureerd en bewaart het overzicht voor jezelf en anderen;
 • Je hebt een brede interesse op IT-gebied en denkt vanuit business belang;
 • Je vindt het leuk om de eindgebruiker te ondersteunen om zijn/haar werk slimmer en makkelijker te doen en om hun problemen op te lossen;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Office 365 administratie taken gerelateerd aan Azure AD, Exchange, Skype for Business, SharePoint en Teams;
 • Je hebt ervaring met Azure Services (Virtual Machines, SQL databases, App Services);
 • Je hebt bij voorkeur ook ervaring met Azure Security & Compliance en PowerShell;
 • Ervaring met PowerApps, Flow en/of Logic Apps, Power BI, Teams-PSTN integratie en/of Intune is een pré;
 • Ervaring met On Premise server beheer en netwerk infrastructuur is een pré.

Het aantal werkuren is in overleg te bepalen, maar ligt ergens tussen de 24 en 40 uur per week. Startdatum is zo spoedig mogelijk. De vacature heeft geen sluitingsdatum, zolang de vacature nog online staat kun je solliciteren.

Solliciteren kan via de link: https://www.zoa.nl/vacature/office-365-azure-administrator/. Voor vragen kun je contact opnemen met Arie Versluis via a.versluis@zoa.ngo of via ons algemene telefoonnummer 055 366 3339.

 

ZOA is looking for a new

Office 365 & Azure Administrator

Motivated to improve IT utilization for the good cause? Do you have experience with Office 365 and Azure and eager to improve the user experience with these Microsoft products? Are you happy within an international context in which we provide support from the Netherlands to all of our 15 countries? Then make us happy with you!

Who are we?

ZOA is a Dutch, Christian charity that provides emergency relief and development projects for people who are victims of natural disasters or armed conflict. Our head office is in Apeldoorn and from there as an IT-team, we support our colleagues in the Netherlands and in the 15 countries were we operate in. At the end of 2018, we completed our worldwide rollout of Office 365 (mainly Outlook, OneDrive, and Skype for Business) and in the coming year, we want to further digitalize and automate on this platform. This means moving applications to the (Azure) cloud and further introduction of SharePoint, Teams, PowerApps, Flow, and Power BI solutions. With more than 600 users, we could use extra support in our devoted and casual team!

Who are you?

 • You are proactive and communicative in English (and possibly in Dutch, French and/or Arabic)
 • You work with structure and maintain an overview for yourself and others
 • You have a broad interest in IT and think from the importance of the business
 • You enjoy supporting the user in doing his/her work smarter and easier and to help solve their problems
 • You have at least 2 years of experience with Office 365 administration tasks, specifically related to Azure AD, Exchange, Skype for Business, SharePoint, and Teams
 • You have experience with Azure Services (Virtual Machines, SQL databases, App Services)
 • Preferably, you also have experience with Azure Security & Compliance and PowerShell
 • Experience with PowerApps, Flow and/or Logic Apps, Power BI, Teams-PSTN integration and/or Intune is a plus
 • Experience with On Premise server management and network infrastructure is a plus

What would you do?

You are a part of our IT-team and work together on supporting users and on the continued improvement of our Azure environment:

 • You provide 3rd line support for users on O365 and Azure
 • You manage the O365 and Azure environments (security, back-up, updates)
 • You contribute to improvements of O365 and Azure through picking up user stories from the IT Product Backlog
 • You play a role on behalf of the IT-department in the ongoing and future projects as well as improvement processes
 • You are a sparring partner for the IT-focal points in the countries and advice and support were necessary
 • It is possible that you occasionally travel to a country for support and training

In short, you play a role in most ZOA IT-activities, whereby your focus is on Office 365 & Azure.

The amount of working hours will be determined in consultation, but will be somewhere between 24 and 40 hours per week. The starting date is as soon as possible. The vacancy has no closing date, as long as the vacancy is still open you are welcome to apply.

Applying is possible through our website: https://www.zoa.nl/vacature/office-365-azure-administrator/.  For all questions, please contact Arie Versluis via a.versluis@zoa.ngo or via our general telephone number 055 366 3339.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Werklocatie:
ZOA-Vluchtelingenzorg, Sleutelbloemstraat, Apeldoorn, Nederland
Office 365 & Azure Administrator
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV

Mogen wij JE op de hoogte houden?

Wekelijks sturen wij een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en de meest recente vacatures. Wil je deze ook ontvangen? Als je het onderstaande formulier invult dan zetten we je graag op de lijst.