Regie nodig bij zoeklocaties windmolens en zonnevelden Noord-Holland

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland doen dat appèl in een brief die vandaag is gestuurd. Na Noord-Hollandse gemeenteraden en de Waterschappen kunnen op 24 september Provinciale Staten ‘wensen en bedenkingen’ indienen over de Noord-Hollandse Regionale Energiestrategieën (RES). Ze hebben daarmee een belangrijke sleutel in handen over de […]