Factsheets gebruik ondersteuning Wmo en medicatieverstrekking

Eerder dit jaar werd het ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’ geïntroduceerd. Het Register geeft inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Op basis van gegevens uit het Register zijn er nu twee nieuwe factsheets beschikbaar. Eén over het gebruik van ondersteuning gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en […]