Overgang cliëntondersteuning van de Wmo naar de Wlz

Ouders van jonge kinderen missen nu de cliëntondersteuning die zo hard nodig is in de complexe zorgsituatie waar het gezin zich in bevindt. Minister De Jonge beschrijft in deze kamerbrief de oplossingsrichting voor knelpunten in de cliëntondersteuning bij een overgang van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar zorg vanuit de Wet langdurige zorg […]