Categorieën
CP Nederland

Overgang cliëntondersteuning van de Wmo naar de Wlz

Ouders van jonge kinderen missen nu de cliëntondersteuning die zo hard nodig is in de complexe zorgsituatie waar het gezin zich in bevindt. Minister De Jonge beschrijft in deze kamerbrief de oplossingsrichting voor knelpunten in de cliëntondersteuning bij een overgang van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Door deze wijziging kunnen ouders aanspraak doen op gespecialiseerde cliëntondersteuning die het gezin ook langdurig kan bijstaan.

Lees de kamerbrief van minister Hugo de Jonge

Dit artikel is afkomstig van de website van CP Nederland:

https://cpnederland.nl/overgang-clientondersteuning-van-de-wmo-naar-de-wlz/