Gedragscode bevestigt belangrijke rol van omgeving bij ontwikkeling windparken op land

Dit is een gezamenlijk persbericht van de brancheorganisatie NWEA, NLVOW, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen Een brede coalitie van wind-, bewoners-, natuur- en milieuorganisaties heeft de richtlijnen vernieuwd voor het plaatsen van windmolens op land in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Windmolens op land zijn nodig om de doelen […]

Regie nodig bij zoeklocaties windmolens en zonnevelden Noord-Holland

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland doen dat appèl in een brief die vandaag is gestuurd. Na Noord-Hollandse gemeenteraden en de Waterschappen kunnen op 24 september Provinciale Staten ‘wensen en bedenkingen’ indienen over de Noord-Hollandse Regionale Energiestrategieën (RES). Ze hebben daarmee een belangrijke sleutel in handen over de […]