Wetenschappelijke bundel over plastic nano- en microvezels

Er bestaat grote en toenemende ongerustheid over de minuscule plastic vezels die accumuleren in water, grond en lucht. Het aantal synthetische nano- en microvezels neemt toe door stijging van productie en gebruik én doordat plastic niet op natuurlijke wijze afbreekt, maar wel fragmenteert. Wat zijn uiteindelijk de gevolgen voor onze gezondheid en voor het milieu? […]