Onwettige annexatieplannen Israël zorgen voor een ‘wet van de jungle’

De Israëlische autoriteiten moeten onmiddellijk afzien van plannen om de bezette Westelijke Jordaanoever verder te ‘annexeren’. Dit is in strijd met internationaal recht en verergert de systematische en al tientallen jaren durende mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen. Amnesty International roept de internationale gemeenschap op krachtig op te treden tegen de annexatieplannen en tegen illegale Israëlische nederzettingen op […]