Provincie investeert 1,4 miljoen euro in bedreigde boerenlandvogels

Boerenlandvogels zoals de grutto en de patrijs kunnen rekenen op een investering van 1,4 miljoen euro van de Provincie Zuid-Holland voor verbetering van hun leefgebied in 2021. Het geld is hard nodig omdat de vogelpopulatie de laatste jaren sterk is afgenomen. De ambitie is die trend te keren en te zorgen dat er over zes […]

Impuls voor weidevogels in Wormer- en Jisperveld: waterbeheer en nieuwe molens

In dit project worden eerst vijf locaties verbeterd voor weidevogels, totaal ongeveer 40 hectare. Het waterbeheer wordt ter plekke sterk verbeterd en we plaatsen twee nieuwe weidemolens. Hiermee zorgen we ervoor dat er op het juiste moment precies genoeg water staat: nat in de winter en vroege voorjaar, vochtig in de broedperiode, wat droger in de maaiperiode. […]