Herstel grondwaterbalans van groot belang voor Brabantse Natuur

Om het grondwater evenwichtig te kunnen verdelen is het belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de behoefte aan grondwater van alle partijen. Voor drinkwaterbedrijven, industrie en landbouw was dat al eerder bekend, het onderzoek van de Brabantse natuur- en milieuorganisaties doet dat nu ook voor de natuur. In het onderzoek is er specifiek […]

Dempen Heibloemsloot Huis ter Heide is zegen voor natte natuur

De komende weken wordt de diepe Heibloemsloot, die door het zuidelijk deel van Huis ter Heide loopt, gedempt. Deze maatregel staat al heel lang op het verlanglijstje van Natuurmonumenten, omdat dit de natte natuur van het vennengebied zal versterken. De extreem droge zomers van de afgelopen jaren maken deze maatregel nog urgenter. Want zonder de […]

Impuls voor weidevogels in Wormer- en Jisperveld: waterbeheer en nieuwe molens

In dit project worden eerst vijf locaties verbeterd voor weidevogels, totaal ongeveer 40 hectare. Het waterbeheer wordt ter plekke sterk verbeterd en we plaatsen twee nieuwe weidemolens. Hiermee zorgen we ervoor dat er op het juiste moment precies genoeg water staat: nat in de winter en vroege voorjaar, vochtig in de broedperiode, wat droger in de maaiperiode. […]