Herstel grondwaterbalans van groot belang voor Brabantse Natuur

Om het grondwater evenwichtig te kunnen verdelen is het belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de behoefte aan grondwater van alle partijen. Voor drinkwaterbedrijven, industrie en landbouw was dat al eerder bekend, het onderzoek van de Brabantse natuur- en milieuorganisaties doet dat nu ook voor de natuur. In het onderzoek is er specifiek […]

Behoud bossen en graslanden Malpiebeemden vraagt stabielere grondwaterstand

De bossen en de natte graslanden in het beekdal van de Dommel hebben erg veel last van verdroging. Om de bossen en de bijzondere graslanden te kunnen behouden werken we aan het herstellen van de waterhuishouding. Stabiele grondwaterstand De bossen en de natte graslanden in het beekdal van de Dommel hebben erg veel last van […]

Europese waterwet wordt NIET opengebroken

De Europese Commissie heeft eindelijk de knoop doorgehakt: de belangrijkste Europese waterwet wordt niet versoepeld. Een mijlpaal voor de rivieren, meren, wetlands en het grondwater van Europa. Water is onze bron van leven – zowel voor de natuur als voor de mens. Van de vrij stromende rivieren die vissen en vogels nodig hebben om te […]