Gezamenlijk optreden tegen overlast in de uiterwaarden

Bouwplaats en natuur, maar geen feestlocatie De Diedensche Uiterdijk is een natuurontwikkelingsgebied waar nu nog klei gewonnen wordt.  Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat (RWS) zijn hier al jaren bezig. Zodra er vanuit de markt vraag naar klei is, wordt hier gewerkt. Het is nu dus een permanente bouwplaats, met de nodige gevaarlijke situaties, als verborgen gaten en […]