Nederlandse aanpak wegwerpplastic mist ambitie

‘Door te kiezen voor een “zuivere” of minimale implementatie van de SUP-richtlijn laat de Nederlandse overheid een kans voorbijgaan om ambitieuzere doelstellingen te realiseren. Andere lidstaten, zoals Frankrijk, doen dat wel.’ Aldus de reactie van Plastic Soup Foundation (PSF) op het ontwerp Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik, dat dient als de Nederlandse vertaling van de […]