Categorieën
Milieudefensie

Na 12 jaar: rechtszaak over olievervuiling Shell in Nigeria bijna voorbij

Krijgen zij eindelijk gerechtigheid? 4 Nigeriaanse boeren klaagden 12 jaar geleden samen met Milieudefensie Shell aan. Hun land werd vervuild door olie die lekte uit pijpleidingen van Shell. Op 8 oktober staan we voor het laatst tegenover elkaar in de rechtbank.

Het was gelijk een revolutionaire zaak. Nooit eerder was een bedrijf aangeklaagd voor de schade die een dochterbedrijf in het buitenland aanrichtte. Wij eisen dat Shell de bewoners compenseert, zijn troep opruimt en nog meer lekkages in de toekomst voorkomt.

Doordat de rechtszaak al zo lang sleept zijn 2 van de eisers inmiddels overleden. Hun kinderen hebben de zaak overgenomen. Wil jij deze 4 boeren steunen? Kom dan 7 oktober om 20:00 uur naar de lichtjesoptocht bij Shell in Den Haag.

Ja, ik kom

Pijpleidingen slecht onderhouden

Shell’s verweer in de rechtbank is dat alle lekkages zijn veroorzaakt door rebellen en dat Shell niet verantwoordelijk is. Uit ons onderzoek naar de staat van de pijpleidingen blijkt iets anders. Shell heeft de pijpleidingen niet goed onderhouden waardoor er roest ontstond. De pijpleidingen werden ook niet goed bewaakt, waardoor iedereen met simpel gereedschap olie kon aftappen.

Wij hopen dat de rechter ons in het gelijk stelt en dat de bewoners gecompenseerd worden. Dan kunnen zij eindelijk een nieuw leven beginnen.

Kom 7 oktober naar de lichtjesoptocht in Den Haag

Op 7 oktober organiseren wij in Den Haag een lichtjesoptocht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Shell. Door de olievervuiling in de Nigerdelta ligt de gemiddelde leeftijd van de bewoners 13 jaar lager dan in de rest van Nigeria. Vrouwen krijgen er 2 keer zoveel miskramen en de kindersterfte is dubbel zo hoog als in de rest van het land.

Shell belooft keer op keer beterschap, maar de situatie voor de bewoners van de Nigerdelta is uitzichtloos. Geen werk, geen vissen meer in de rivieren en geen schone landbouwgrond meer om eten op te verbouwen. Wil jij je steun betuigen aan de Nigerianen?

Kom dan 7 oktober om 20:00 uur naar Den Haag. Aanmelden kan hier.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/na-12-jaar-is-de-rechtszaak-tegen-shell-in-nigeria-bijna-ten-einde

Categorieën
Plastic Soup Foundation

Shells plasticfabriek telt niet mee voor klimaatdoeleinden

Op de Klimaatconferentie van Parijs werd vijf jaar geleden afgesproken om de opwarming van de aarde tot twee graden terug te brengen en er alles aan te doen om onder de 1,5 graad te blijven. Dat lukt alleen als de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas, koolstofdioxide (CO2), in 2030 met 45 procent gereduceerd wordt en in 2050 geheel afgebouwd is.

Shell is naar eigen zeggen ambitieus en wil een leidende positie innemen. Maar hoe vallen de ambities van het bedrijf te rijmen met een grote investering in een nieuwe plasticfabriek in Pennsylvania?

PLASTIC EN HET KLIMAAT

De fabriek, waar Shell zes tot tien miljard dollar in investeert, gaat volgend jaar plastic maken op basis van ethaan, een bijproduct van schaliegas. Van ethaan wordt ethyleen gemaakt, een grondstof voor allerlei soorten plastics, zoals polyethyleen, dat veel voor verpakkingen wordt gebruikt. De bijdrage van plastic aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering is een probleem waarover tot nu toe weinig is gepubliceerd. In die lacune voorziet een rapport dat onlangs verscheen: Plastic & Climate. The Hidden Costs of a Plastic Planet.

In het rapport, onder redactie van Center for International Environmental Law (CIEL), staan de berekeningen van broeikasemissies voor alle fasen van de plasticketen: van grondstofwinning en bewerking tot en met afvalverwerking.
Vooral de productie en verbranding van plastic dragen bij aan de emissies. Het rapport concludeert dan ook dat de plasticindustrie een ernstige bedreiging vormt voor het halen van de klimaatdoelstellingen.

CIJFERS

In 2019 droegen productie en verbranding van plastic voor 850 miljoen ton bij aan de broeikasgassen in de atmosfeer. Dit is evenveel als 189 kolencentrales van 500 megawatt. De aan plastic gerelateerde emissies van broeikasgassen zullen in 2030 wereldwijd 1,34 gigaton bedragen; evenveel als 295 kolencentrales van 500 megawatt. In 2050 kan
dit oplopen tot 2,8 gigaton (615 kolencentrales) of, alle jaren bij elkaar opgeteld, tot in totaal 56 megaton.

De maximale hoeveelheid CO2 die wereldwijd nog mag worden uitgestoten om het klimaatdoel te halen is vastgelegd in ‘het koolstofbudget’. Volgens het rapport zal de plasticindustrie
tot 2050 maar liefst 10 tot 13 procent van dit beperkte budget
voor haar rekening nemen.

NOODZAKELIJKE
MAATREGELEN

De petrochemische industrie investeert massaal in nieuwe plasticproductie, vooral daar waar geprofiteerd kan worden van goedkoop schaliegas. Dit op basis van de verwachting dat in 2050 1323 miljoen ton plastic wordt geproduceerd, ongeveer 3,5 keer zoveel als in 2015. Zo’n 40 procent daarvan is bestemd voor eenmalige plastic verpakkingen, een belangrijke oorzaak van de plasticsoep.

De plasticfabriek van Shell, en vergelijkbare investeringen, maken het nóg moeilijker om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen. Het rapport pleit daarom voor de volgende maatregelen:

  • Stop productie en gebruik van eenmalig wegwerpplastic;
  • Stop de ontwikkeling van nieuwe olie-, gas- en petrochemische infrastructuur;
  • Bevorder de transitie naar zero waste-gemeenschappen;
  • Implementeer uitgebreide producentenverantwoordelijkheid als essentieel onderdeel van circulaire economie;
  • Omarm ambitieuze doelen om broeikasgassen in alle sectoren te reduceren, inclusief plasticproductie.

DE CO2-BOEKHOUDING VAN SHELL

In december 2017 kondigde Shell haar Net Carbon Footprint ambitie aan. Afgelopen april werd die ambitie aangescherpt tot 65 procent reductie in 2050 en, als tussenstap, 30 procent in 2035. Maar om Parijs te halen, moet de CO2-uitstoot in 2030 al met 45 procent zijn gedaald en in 2050 tot nul. Bovendien houdt de Net Carbon Footprint ambitie van Shell een relatieve emissiereductie in. Er is daarmee geen zekerheid dat er in absolute zin een reductie van CO2 uitstoot zal zijn, die volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change nodig is om Parijs te halen.

Er schuilt nóg een adder onder het gras van Shell. De ‘Net Carbon Footprint’ berekent alleen de CO2-emissies van energieproducten, zoals benzine aan de pomp. Andere producten, zoals chemicaliën, smeeroliën en plastics, worden niet in de berekeningen opgenomen. Ethyleen, het product van de plasticfabriek in Pennsylvania, wordt dus niet meegerekend omdat het geen energieproduct betreft. Zo worden de broeikasemissies van plastic buiten de CO2-boekhouding van Shell gehouden.

Volgens het CIEL-rapport zal alleen al de fabriek in Pennsylvania jaarlijks evenveel broeikasgassen uitstoten als bijna 500.000 nieuwe auto’s.

Foto: Shell kraker in Beaver Country. Taeke Zuidema/PublicSource

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van de Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/2020/07/shells-plasticfabriek-telt-niet-mee-voor-klimaatdoeleinden/