Natuurherstel Hoge Broek bij Raalte van start

De voedselrijke bovenlaag van ongeveer 35 centimeter gaat weg, zodat kwetsbare planten er weer kunnen bloeien. Denk aan orchidee, zonnedauw, ogentroost en parnassia (foto boven). Het perceel gaat zwart gekleurd de winter in, maar boswachters van Natuurmonumenten hopen volgend voorjaar al op de eerste kleurrijke planten. Kwetsbare blauwgrasland Het Hoge Broek is een natuurparel in het hart van Salland, […]