De impact van COVID-19 op de wereldwijde strijd voor vrijheid

De COVID-19 pandemie heeft grote afbreuk gedaan aan de staat van de democratie en mensenrechten wereldwijd. De bestrijding van de pandemie wordt door veel overheden misbruikt om burgerlijke vrijheden in te perken en tegenspraak de kop in te drukken. Deze alarmerende conclusie trekt Freedom House in haar Democracy Under Lockdown rapport. Internationaal toezicht op het […]