Natuurorganisaties en North Sea Port werken samen aan verbetering natuurwaarden Westerschelde

Natuurorganisaties Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en ZMf gaan samen met North Sea Port werken aan natuurbehoud en –herstel in en rondom de Westerschelde. Het gebrek aan dynamiek en ruimte voor  natuur die past bij een estuarium als de Westerschelde heeft niet alleen gevolgen voor de natuurwaarden, maar ook voor de […]

Krant projecten HELVEX-LIFE in Grenspark Kalmthoutse Heide

Zes jaar lang is er gewerkt aan grootschalige natuurherstel in het Granspark Kalmthoutse Heide. Alle projecten zijn nu gebundeld in één krant. Grenspark Kalmthoutse Heide werkte 6 jaar lang aan natuurherstel, samen met partners Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurmonumenten. Samen met hen blikken we terug op het HELVEX-LIFE project en de inspanningen […]

Dempen Heibloemsloot Huis ter Heide is zegen voor natte natuur

De komende weken wordt de diepe Heibloemsloot, die door het zuidelijk deel van Huis ter Heide loopt, gedempt. Deze maatregel staat al heel lang op het verlanglijstje van Natuurmonumenten, omdat dit de natte natuur van het vennengebied zal versterken. De extreem droge zomers van de afgelopen jaren maken deze maatregel nog urgenter. Want zonder de […]