Categorieën
Stichting Vluchteling

Lesbos: hulp voor ruim 3.000 vluchtelingen in volle gang

Op 9 september is kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos volledig afgebrand. De vraag naar noodhulp is enorm. Daarom heeft Stichting Vluchteling per direct 250.000 euro ter beschikking gesteld. Een bedrag waarmee in totaal ruim 3.000 vluchtelingen hulp ontvangen.

Hulp is keihard nodig

De brand zorgde ervoor dat 12.000 vluchtelingen op het eiland in één klap dakloos werden. De inwoners werden gedwongen te vluchten. Ze sliepen op straat in een afgesloten gebied met beperkte toegang tot voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en bescherming. Inmiddels zijn de meeste vluchtelingen verhuist naar een nieuw kamp.

Hoe helpt Stichting Vluchteling

Samen met onze internationale partner Intersos zijn we direct na de brand in actie gekomen. Onze noodhulp begon met het uitdelen van voedsel en schoon drinkwater in het gebied waar de vluchtelingen vast hebben gezeten. Inmiddels is onze noodhulp uitgebreid naar het nieuwe kamp. Daar delen we ook de hygiënepakketten uit. Ook zien we dat mensen die al getraumatiseerd zijn, nu opnieuw problemen krijgen. We bieden psychische en juridische ondersteuning.

Wij zorgen voor:

  • Eten voor 1.000 vluchtelingen. We delen voedsel uit aan 300 vrouwen en 700 kinderen, producten met een hoge voedingswaarde. Denk aan proteïne repen, gedroogd fruit, biscuits en multivitamine sap.
  • Hygiëne pakketten, zodat 2.000 vluchtelingen gezond kunnen blijven en zich kunnen beschermen tegen het coronavirus, dat zich al verspreidde door het kamp. In deze pakketten zitten gezichtsmaskers, ondergoed, maandverband, handgel, zoutwaterzeep en schoonmaakdoekjes.
  • Psychologische steun en juridische steun voor kwetsbare vrouwen. We richten ons vooral op vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Daarnaast helpen we met het aanvragen van asiel.

Ons team in actie

Ons team in actie

Op dit moment is onze internationale partner Intersos op Lesbos om noodhulp te verlenen.Voedselpakketten

Voedselpakketten

We richten ons vooral op vrouwen en kinderen.Na de brand

Na de brand

12.000 vluchtelingen zijn in één klap dakloos en zitten vast in een afgesloten gebied.Op straat

Op straat

Vlak na de brand waren we al ter plaatse om noodhulp te verlenen.Het nieuwe kamp

Het nieuwe kamp

Inmiddels zijn de meeste vluchtelingen overgeplaatst. Ook wij zijn ter plaatse om te helpen.

(Foto’s: Martina Martelloni)

Hulp blijft keihard nodig

Ook jij kunt iets betekenen voor de slachtoffers van de brand in kamp Moria op Lesbos.

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/noodhulp-lesbos

Categorieën
Dokters van de Wereld

Groep zorgprofessionals verwijt kabinet mensenrechtenschending

De Nederlandse regering moet overgaan tot onmiddellijke evacuatie van vluchtelingen op Lesbos zodat de grove schending van de mensenrechten stopt. Deze oproep doen Nederlandse zorgprofessionals, hulporganisaties in binnen-, en buitenland in opnieuw een brandbrief aan minister De Jonge van VWS en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van J&V. De zorgprofessionals waarschuwen voor de snel escalerende situatie in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. In de nasleep van de brand die het vluchtelingenkamp verwoestte, zitten ruim 13.000 mensen zonder onderdak en toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon water, voedsel en gezondheidszorg ten tijde van de pandemie.

Er zijn sinds maart jl. meerdere brandbrieven geschreven aan het kabinet, van onder andere SOS Moria en kinder- en jeugdartsen en tropenartsen, die pleitten voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. De recente toezegging om 100 vluchtelingen – waaronder 50 kinderen – op te nemen in Nederland is een stap, maar niet genoeg. Er is veel meer nodig, zoals in de afgelopen week ook werd betoogd bij verschillende demonstraties in het land.

De professionals verwijzen naar artikel 3 en 25 van de Universele Rechten van de Mens, waarin onder andere het recht op veiligheid, vrijheid en een voldoende levensstandaard met voeding, kleding, huisvesting en gezondheidszorg zijn opgenomen. Zij noemen het een humanitaire crisis van ongekende omvang in hedendaags Europa.

Minister De Jonge en staatssecretaris Broekers-Knol worden aangezet tot het volgende:

  1. Onmiddellijke evacuatie en relocatie van alle vluchtelingen van kamp Moria – met prioriteit voor de meest kwetsbaren – zodat de schending van de mensenrechten stopt. Tenminste 500 vluchtelingen moeten worden opgenomen in Nederland, waaronder verweesde kinderen in de meer dan 150 Nederlandse gemeenten die hiertoe bereid te zijn.
  2. Het op Lesbos waarborgen van medisch noodzakelijke zorg en basisvoorzieningen, zoals veilig drinkwater, voedsel en onderdak, totdat alle mensen zijn geëvacueerd, met nadrukkelijke aandacht voor de meest kwetsbare vluchtelingen zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken.
  3. Een grotere inspanning om een duurzame Europese oplossing te realiseren voor de blijvende stroom vluchtelingen en een menswaardige procedure en opvang te creëren.

Brandbrief:

In de bijlage van dit persbericht vindt u de volledige brandbrief van TROIE, NVTG, OIGT, SOS Moria, Dokters van de Wereld, Stichting Bootvluchteling, ISM&RH, Cordaid, Expertisegroep Global Child Health, GMH, WHIG, NSIS, Werkgroep Tropische geneeskunde, Uniting Streams, GHEN, Werkgroep Tropische Dermatologie, Werkgroep Tropische Oogheelkunde en Nederlandse Straatdokters Groep.

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

Groep zorgprofessionals verwijt kabinet mensenrechtenschending

Categorieën
Amnesty International

Drie manieren om in actie te komen voor de bewoners van Moria

Twee grote branden hebben op het Griekse eiland Lesbos vluchtelingenkamp Moria in as gelegd. De 13.000 inwoners van Moria hebben hun familie, huizen en bezittingen al eens achtergelaten toen ze naar Europa vluchtten. Nu heeft deze brand voor veel mensen alles vernietigd wat ze nog over hadden. Lees hier wat je kunt doen om voor hen in actie te komen.

1. Demonstreer voor de opvang van vluchtelingen

Wat zich afspeelt op Lesbos is een humanitaire ramp. Daartegen wordt zondag in heel Europa gedemonstreerd. Roep aanstaande zondag de Nederlandse regering en de Europese Unie op om de mensen in de Griekse vluchtelingenkampen menswaardig op te vangen en eerlijk over Europa te verdelen.

Wanneer: zondag 20 september van 13.00 tot 15.00 uur

Waar: Jaarbeursplein, Utrecht of kijk of er ook in jouw stad wordt gedemonstreerd

Houd je wel aan de coronaregels: houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje

2. Teken de petitie #500kinderen

Amnesty steunt de oproep van #500kinderen aan de Nederlandse regering om meer te doen voor de duizenden kinderen uit landen als Syrië en Afghanistan die moederziel alleen in de kampen leven. Maar Nederland wil slechts 50 kinderen opnemen. Steun de oproep, teken de petitie.

3. Teken de petitie van DeGoedeZaak

De petitie van DeGoedeZaak roept de Nederlandse regering op slachtoffers van de verwoestende brand op Moria op te vangen. Moria is het resultaat van ons Europese immigratiebeleid. Toch weigert regering hulp, ook voor de meest kwetsbare mensen. Teken daarom de petitie.

Wat is er aan de hand in Griekenland?

Met name door de oorlog is Syrië kwamen vanaf 2015 veel vluchtelingen naar Europa. De Europese Unie besloot de buitengrenzen te versterken, waardoor de vluchtelingen geen kant meer op konden. Lees meer over de uitwassen van het Europese vluchtelingenbeleid.

Dit artikel is afkomstig van de website van Amnesty International:

https://www.amnesty.nl/actueel/drie-manieren-om-in-actie-te-komen-voor-de-bewoners-van-moria

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Met mensenlevens doe je geen handjeklap!

Vandaag staat er namens VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling een advertentie op de achterkant van de Volkskrant in reactie op de ‘Moria-deal’. Het Kabinet kiest voor een schaamteloze uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria krijgen bescherming, ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten. In de Volkskrant doen wij een oproep aan de ChristenUnie, D66, CDA en de VVD om de #500kinderen naar Nederland te halen en laten wij zien hoeveel draagvlak er in Nederland is om deze kinderen op te vangen.

De Moria-deal

Op donderdag 10 september maakten de vier coalitiepartijen bekend dat er 100 vluchtelingen, waaronder 50 alleenstaande vluchtelingkinderen onder de 14 jaar, naar Nederland mogen komen. En dat terwijl er met name ontzettend veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen van 15, 16 en 17 jaar in Griekenland zijn. Dit bescheiden aanbod aan noodhulp bleek niet zonder prijskaartje te zijn. In ruil voor de opvang van deze groep, zijn er 100 kwetsbare vluchtelingen van het hervestigingsquotum afgehaald. Dit zijn zeer kwetsbare vluchtelingen in opvangkampen elders ter wereld. Daarnaast werd een behoorlijke aanpassing in de asielprocedure gedaan waarbij twee gehoren zijn samengevoegd, dit zal leiden tot een grotere onzorgvuldigheid van procedures.

Draagvlak in Nederland

VluchtelingenWerk Nederland, Defence For Children en Stichting Vluchteling vinden dat deze deal moeten worden herzien en dat Nederland meer moet doen. En niet alleen wij denken dit! Er worden al een langere tijd (stilte) demonstraties georganiseerd in het hele land, waarbij duizenden Nederlanders laten zien dat vluchtelingen welkom zijn in Nederland. Ook de komende week zullen er demonstraties plaatsvinden in onder andere Rotterdam en Arnhem. 170 gemeenten en 5 provincies willen 500 alleenstaande kinderen opvangen. Ruim 80.000 Nederlanders hebben de petitie op 500kinderen.nl ondertekend. 1.400 leden van de vier partijen roepen op tot evacuatie van Lesbos en herverdeling van álle vluchtelingen. En tot slot doen duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp- en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen een oproep tot solidariteit met deze kwetsbare kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen.

Duitsland heeft gisteren toegezegd 1500 vluchtelingen op te vangen. Terwijl er op dezelfde dag geen woord over Lesbos werd gerept in onze Troonrede.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/met-mensenlevens-doe-je-geen-handjeklap

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Een cynische uitruil in menselijk leed

Met het schaamrood op de kaken nam VluchtelingenWerk-directeur Abdeluheb Choho kennis van de schandalige Moria-deal van het kabinet. ‘Alle menselijke normen zijn hier opzij geschoven. Deze deal is niets meer dan een cynische uitruil in menselijk leed.’

Hel op aarde

Al vijf jaar weten we dat kamp Moria de hel op aarde is. Weten we dat de EU-Turkijedeal – waar de Griekse vluchtelingenkampen een direct gevolg van zijn – mislukt is. Al jaren wendt Europa stilletjes haar gezicht af van de overvolle, onmenselijke kampen. Niet bereid om de situatie structureel te verbeteren en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Schamele 100 mensen

Ik hoopte dat de allesverwoestende brand in kamp Moria aanleiding zou zijn om eindelijk een reikende hand toe te steken. Maar vol ongeloof en schaamte nam ik kennis van de ‘Moria-deal’ van het kabinet,  een deal waarin alle menselijke normen opzij zijn geschoven: Nederland neemt een schamele 100 mensen op uit kamp Moria, maar schrapt ter compensatie 100 mensen van het jaarlijkse hervestigingsquota. De meest hulpbehoevende vluchteling in een Libanees vluchtelingenkamp wordt ingeruild voor een vluchteling in nood uit Moria. Het is niets meer dan een cynische uitruil in menselijk leed.

De Haagse stolp

Maar het is dit kabinet dan ook niet om het leed van mensen te doen. Binnen de ‘Haagse stolp’ is het belangrijker dat de vluchtcijfers onder de streep gelijk blijven. Vluchtelingen moeten buiten de deur gehouden worden, is de achterliggende boodschap van deze schandalige deal. Opmerkelijk genoeg verschuilt het kabinet zich achter de boodschap dat deze deal het maximum is vanwege het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen. Maar dat draagvlak is veel groter en menselijker dan het kabinet doet voorkomen.

Menselijk draagvlak

Meer dan 170 Nederlandse gemeenten – en raadslieden zijn óók volksvertegenwoordigers – staan al maanden klaar om 500 kinderen uit de Griekse kampen op te nemen. Voorbij wordt gegaan aan de 85.000 ondertekenaars van onze petitie en aan alle onderzoeken die steeds weer onderstrepen dat ruim driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat vluchtelingen welkom zijn. Het is niet de maatschappij, maar het kabinet die halsstarrig blijft weigeren.

Laat je horen!

Daarom moeten we met zijn allen ons protest laten horen: teken de petitie, ga naar demonstraties, stuur brieven aan Kamerleden van jouw politieke partij. Laat je horen. Want als dit niet het moment is voor verandering, wanneer in vredesnaam dan wel?

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/column/een-cynische-uitruil-menselijk-leed

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Artsen zonder Grenzen vreest razendsnelle verspreiding COVID-19 in nieuw kamp Lesbos

Het kamp dat de Griekse autoriteiten opzetten op Lesbos moet slechts een tijdelijke oplossing zijn vindt Artsen zonder Grenzen. De noodhulporganisatie is bang dat in het nieuwe kamp dezelfde erbarmelijke levensomstandigheden als in Moria zullen zijn. Maar ook het coronavirus zal zich er (net als in Moria) razendsnel kunnen verspreiden. Ook in het nieuwe kamp zullen mensen zeer dicht op elkaar leven met amper toegang tot sanitaire voorzieningen. Corona-maatregelen als 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen zijn daardoor onmogelijk na te leven. Ook in het nieuwe kamp zullen er amper medische voorzieningen als mogelijkheid tot testen en isolatie zijn.

In de kliniek net buiten Moria, die onbeschadigd is door de brand, biedt Artsen zonder Grenzen medische noodhulp. Ook heeft de organisatie een nieuwe kliniek opgezet, vlakbij waar veel vluchtelingen slapen. In twee dagen tijd heeft Artsen zonder Grenzen 164 mensen behandeld die gewond waren als gevolg van de brand. Vooral veel kinderen, waaronder een 10 dagen oude baby die klachten had als gevolg van de brand, zwangere vrouwen en alleenstaande ouders.

Artsen zonder Grenzen roept de Europese Unie en haar lidstaten op de meest kwetsbare vluchtelingen (en daarna ook de rest van de vluchtelingen) zo snel mogelijk naar een veilige plek op het vasteland van Griekenland of andere Europese landen te evacueren waar zij zo min mogelijk kans lopen op COVID-19. Vooral een plek waar zij een leven kunnen opbouwen en hun waardigheid kunnen hervinden. Artsen zonder Grenzen staat klaar om noodhulp te bieden.

De Europese Unie en haar lidstaten moeten erkennen dat het vasthouden van mensen op de Griekse eilanden alleen maar leidt tot menselijk lijden en geweld. Het is genoeg geweest.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

http://newsroom.artsenzondergrenzen.nl/191649-artsen-zonder-grenzen-vreest-razendsnelle-verspreiding-covid-19-in-nieuw-kamp-lesbos

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Branden kamp Moria, Lesbos: ons team biedt hulp in nieuwe noodkliniek

Vanavond slapen nog rond de 12.000 mensen op de straten van Lesbos. 6 dagen nadat een grote, verwoestende brand uitbrak in kamp Moria. De door de Griekse overheid aangekondigde tijdelijke noodopvang is niet gerealiseerd, in plaats daarvan zetten Griekse autoriteiten een nieuw kamp op het eiland op. Onze teams hebben een nieuwe noodkliniek in een pakhuis opgezet om de duizenden mensen die op straat slapen medische hulp te bieden.

Onze nieuwe noodkliniek op Lesbos

Onzekerheden over nieuw kamp

Het is onbekend of het nieuwe aangekondigde kamp 12.000 mensen kan huisvesten en of deze levensomstandigheden kan garanderen om het verspreiden van besmettelijke ziekten, waaronder corona (COVID-19), te voorkomen. De spanningen op het eiland lopen dan ook hoog op. Zowel voormalige bewoners van kamp Moria als lokale inwoners protesteren tegen de plannen, waarbij politie traangas inzet om de menigte te bedwingen.

Nieuwe noodkliniek voor mensen van Moria

Onze teams bieden nu medische zorg in twee klinieken op Lesbos. In de bestaande kliniek net buiten het voormalige kamp Moria, en in de nieuw opgezette noodkliniek in een pakhuis, dichtbij de mensen die op straat leven. In twee dagen tijd hebben zij samen 164 mensen behandeld, vooral kinderen, zwangere vrouwen en alleenstaande ouders. De meeste mensen hadden gezondheidsproblemen als gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

vrouw noodkliniek behandeld lesbos artsen zonder grenzen
Ons team behandelt een vrouw die door een steen werd geraakt tijdens een chaotische situatie op Lesbos, bij Moria. Ze leeft al dagen op straat. © MS
baby rook en traangas ingeademd noodkliniek artsen zonder grenzen
Deze 10 dagen oude baby heeft rook en traangas ingeademd. Haar moeder heeft haar voor medische zorg naar onze nieuwe noodkliniek gebracht. © MSF

Nieuw kamp is gèèn oplossing

Europese landen hebben aangekondigd dat zij geld, goederen of hulp willen sturen. Nederland zegt 500 mensen op te willen nemen. Maar dat verandert niets aan het echte probleem. Het bouwen van een nieuw kamp betekent dat mensen opnieuw in een onhoudbare situatie gevangen worden gehouden. De enige manier om dit op te lossen, is dat Europese Unie lidstaten en het Griekse vasteland mensen opnemen van het eiland. Dat zij hen veilige, menswaardige onderkomens bieden, waar zij weer een leven kunnen opbouwen. En dit moet snel en efficiënt gebeuren. Zeker gezien de coronapandemie die mensenlevens bedreigt. Te beginnen met de kwetsbare mensen die tot de risicogroep behoren voor corona.

49 mensen met corona

Van de 35 mensen met corona die voor de branden van kamp Moria in isolatie werden gehouden, zijn er enkel 8 teruggevonden. Zij worden op dit moment niet geïsoleerd gehuisvest. De afgelopen dagen hebben Griekse gezondheidsautoriteiten 550 mensen op corona getest, van wie er 14 met het coronavirus besmet bleken. Het gaat om sneltesten bij een groep mensen die zich hebben geregistreerd voor het nieuwe kamp. Andere testcapaciteit is niet beschikbaar op het eiland. Deze 14 mensen zijn in aparte tenten ondergebracht.

brand kamp moria 8 op 9 september 2020
Ons team heeft gezien hoe de brand in kamp Moria, Lesbos, de hele nacht woedde in de nacht van 8 op 9 september. © MSF

Evacuatie dringend nodig

Onze oproep tot evacuatie van de mensen van Moria staat nog steeds. We roepen de Europese Unie en haar lidstaten op al deze mensen onmiddellijk naar een veilige plek op het vasteland of andere Europese landen te evacueren. Moria herbouwen is geen menselijke oplossing. Onze teams staan klaar om alle nodige support voor noodhulp te bieden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/moria-noodkliniek-lesbos/

Categorieën
Dokters van de Wereld

Chaos onder vluchtelingen na brand Lesbos enorm

Na de rampzalige brand in kamp Moria vorige week, bivakkeren nog steeds duizenden migranten in de open lucht langs wegen en in de heuvels op het eiland zonder sanitair of stromend water. Constantinos Petradellis, hulpcoordinator op Lesbos: “de toestand voor deze mensen is dramatisch. Er is dringend behoefte aan tenten, slaapzakken, water, voedsel, medicijnen, aan alles eigenlijk.”

Een eerste zending van noodpakketten met medicijnen en hulpmiddelen is zaterdag aangekomen en er zijn twee medische hulpteams van Dokters van de Wereld ter plaatse in het veld en bij het andere vluchtelingenkamp op het eiland, Kara Tepe. Zij hebben de afgelopen dagen vele patiënten onderzocht. Onder hen veel zwangere vrouwen die dringend medische hulp nodig hadden. Bij kamp Kara Tepe worden bewoners onderzocht op symptomen van Covid-19.

Het is moeilijk om de mensen te bereiken. De toegangswegen naar zowel kamp Moria als Kara Tepe, worden geblokkeerd door de lokale bevolking en de politie. Constantinos Petradellis: “Op een parkeerplaats van een supermarkt in de buurt van kamp Kara Tepe verzamelen zich ondertussen steeds meer vluchtelingen. We delen water en eten uit en de mensen blijven zoveel mogelijk in de buurt in de hoop dat ze iets van de uitgedeelde goederen kunnen bemachtigen.”

Hulpverleners van Dokter van de Wereld Griekenland werken onverminderd hard door om de mensen zoveel mogelijk bij te kunnen staan in deze barre omstandigheden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Dokters van de Wereld:

Chaos onder vluchtelingen na brand Lesbos enorm

Categorieën
Rode Kruis

Rode Kruis levert hulpgoederen voor getroffenen brand Moria

Het Rode Kruis heeft een noodhulpteam en 6.500 kilo aan hulpgoederen naar Lesbos verscheept om de getroffenen van de brand in vluchtelingenkamp Moria te helpen. De hulpgoederen, zoals dekens, water en toiletspullen, zijn vanochtend aangekomen op het eiland. Op Lesbos leven duizenden mensen momenteel zonder een dak boven het hoofd en het Rode Kruis maakt zich zorgen over hun omstandigheden.

Vluchtelingenkamp Moria is vrijwel volledig afgebrand.

Vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos werd in de nacht van dinsdag op woensdag vrijwel volledig verwoest door verschillende branden. De bewoners waren hierdoor gedwongen om massaal het kamp te verlaten. Ruim 13.000 mensen hebben hierdoor een tekort aan voedsel, water en onderdak.

De ramp treft mensen die al onder zeer moeilijke omstandigheden leefden. “Kamp Moria was al ongeschikt voor mensen voorafgaand aan de branden. Er waren vier keer zoveel mensen als waar het kamp voor gebouwd was. Het was een extreem ongezonde situatie, waarin het niet mogelijk was om afstand te houden en het risico op corona te vermijden”, vertelt Francesco Rocca, het hoofd van het Internationale Rode Kruis, die het kamp bezocht.

Juist tijdens de coronapandemie hebben vluchtelingen en kwetsbare migranten steun nodig. Zij hebben minder goede toegang tot gezondheidszorg, hebben minder mogelijkheden om afstand te houden en hebben geen goede toegang tot water en zeep. De getroffenen van de brand moeten de humanitaire hulp kunnen krijgen die nodig is.

Evacuatie humanitaire noodzaak

Het evacueren van de vluchtelingen en migranten van de Griekse eilanden naar een veilige plek is een humanitaire noodzaak. Het Rode Kruis dringt erop aan om ook op het vasteland de opvangcapaciteit te vergroten, bijvoorbeeld met behulp van hotels en appartementen, om zo overbevolkte opvangplekken te voorkomen.

“Genoeg is genoeg”, stelt Rocca. “De tijd is gekomen om menselijkheid te tonen en deze mensen naar een gezonde, veilige en humane plek te verplaatsen. Er zijn 4.000 kinderen in Moria en geen enkel kind zou dit moeten doormaken.”

Meer hulp onderweg

Hulpgoederen van het Griekse Rode Kruis

We verwachten dat meer hulpgoederen nodig zijn op Lesbos om iedereen op een goede manier te helpen. Meer mobiele klinieken, toiletspullen en kookgerei zijn nodig om voor de duizenden mensen te zorgen.

Dr. Antonios Avgerinos, het hoofd van het Griekse Rode Kruis, vertelt dat meer hulp onderweg is, onder andere in de vorm van een mobiele kliniek. Binnenkort zullen meer zorgmedewerkers richting het eiland gestuurd worden. “We staan klaar om meer hulp te sturen en staan in contact met de lokale autoriteiten en het ministerie van Migratie en Asiel om hulp te verlenen bij korte- en langetermijnbehoeften.”

De hulpverleners van het Rode Kruis op Lesbos zijn getraind in eerste hulp, psychosociale zorg en het herstellen van contact tussen familieleden. Het Rode Kruis helpt ook in kampen op het vasteland van Griekenland met mobiele klinieken, centra waar alleenstaande kinderen worden opgevangen en een hulplijn voor migranten.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Rode Kruis levert hulpgoederen voor getroffenen brand Moria

Categorieën
Stichting Vluchteling

‘Moria-akkoord’ de schaamte voorbij

Dit is een gezamenlijke reactie van de initiatiefnemers van de campagne #500kinderen: VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling

Prijskaartje
Dat er een prijskaartje wordt gehangen aan het bieden van noodhulp is de schaamte voorbij. En de prijs die is betaald is onvoorstelbaar hoog. Hoewel dit goed nieuws is voor een klein aantal vluchtelingen uit Moria, zijn vluchtelingen er dankzij deze ‘Moria-deal’ onder de streep slechter aan toe.

Ten koste van andere vluchtelingen
De opvang van vluchtelingen uit het platgebrande kamp Moria zal ten koste gaan van extra kwetsbare vluchtelingen die wereldwijd zijn geselecteerd omdat ze het in vluchtelingenkampen in de regio niet goed beschermd kunnen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die een levensreddende medische behandeling nodig hebben die daar niet te krijgen is. Of christenen, afvalligen of LHBT-vluchtelingen die in opvangkampen in de regio nog steeds gevaar lopen.

Onzorgvuldiger procedure
Hoewel er onder de streep geen enkele vluchteling extra uit de ellende wordt gered, behelst de “Moria-deal” bovendien een grote verslechtering van de rechtspositie van asielzoekers in Nederland. Het afschaffen van het eerste gehoor in de asielprocedure maakt de procedure onzorgvuldiger waardoor de kans op een onterechte uitzetting naar een levensbedreigende situatie toeneemt. Bovendien zorgt de maatregel naar verwachting voor nog meer vertraging in het asielsysteem.

Hoewel het leek dat het kabinet eindelijk gehoor zou geven aan de enorme roep om barmhartigheid vanuit de samenleving, blijkt vandaag niets minder waar.

Steun voor vluchtelingen op Lesbos
Vluchtelingenkamp Moria is tot op de grond toe afgebrand. Mannen, vrouwen en kinderen zijn in een klap dakloos en hebben het kamp moeten verlaten. Ze kunnen nergens heen en slapen op straat. Extra hulp is keihard nodig. Doneer nu!

Laat je stem horen – teken de petitie
Alleenstaande vluchtelingkinderen in de Griekse kampen zijn extreem kwetsbaar. Voor deze kinderen uit landen als Afghanistan en Syrië staat elke dag in het teken van overleven en de trauma’s stapelen zich op. Met de branden in het Griekse kamp Moria is hun situatie onhoudbaar geworden. Er moet iets gebeuren!

Dit artikel is afkomstig van de website van Stichting Vluchteling:

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/9/%E2%80%98moria-akkoord%E2%80%99-de-schaamte-voorbij