Extra zand voor stranden Marker Wadden

Vanaf 19 oktober brengt Boskalis extra zand aan op Marker Wadden. Dit is nodig omdat op de afgelopen jaren op een aantal stranden veel zand door storm is verdwenen. Het zandverlies door stormen heeft geen effect op de robuustheid van de eilanden, maar door de afkalving is het strand kleiner geworden. Het extra zand zorgt dat […]

IJsvogel op Marker Wadden

De bijzondere waarneming werd op 18 september gedaan tijdens de maandelijkse watervogel- en PTT-telling (Punt-Transect-Tellingenproject, het langst lopende monitoringproject van Sovon).  Hoofdeiland Op het hoofdeiland zaten honderden wintertalingen en slobeenden. In het deel waar het pad nu voor publiek is afgesloten, zat het vol met eenden en diverse steltlopers, zoals bosruiter, tureluur, steenloper, zilverplezier en bontbekplevier. En naast […]

Geul en putten rond Marker Wadden vangen veel slib op

Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. Dat is gunstig voor verbetering van de waterkwaliteit. Het voorlopige onderzoeksresultaat werd bekendgemaakt op 1 juli tijdens het congres van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden. Overtollig slib Het Markermeer kampt al […]

Geen grootgebrachte lachsterns op Marker Wadden

Het eerste broedgeval van de lachstern op Marker Wadden in juni van dit jaar, heeft nog niet tot grootgebrachte jongen geleid. Begin deze zomer werd op Marker Wadden een jonge lachstern geboren. Een unicum: sinds 1958 is er slechts één broedgeval in Nederland bekend. Geen voedselvluchten Na deze spectaculaire ontdekking hebben vogelonderzoekers en boswachters van […]

Broedende lachstern met kuiken op Marker Wadden

Op Marker Wadden is een jonge lachstern geboren. Dat is een unicum. Sinds 1958 is er slechts één broedgeval in Nederland bekend. Het broedgeval werd ontdekt door vogelonderzoeker Jan van der Winden. “Dit is geweldig nieuws en een enorme opsteker voor Marker Wadden. Het geeft aan dat de natuureilanden in het Markermeer ook voor deze zeldzame […]