Categorieën
Natuurmonumenten

Geul en putten rond Marker Wadden vangen veel slib op

Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. Dat is gunstig voor verbetering van de waterkwaliteit.

Het voorlopige onderzoeksresultaat werd bekendgemaakt op 1 juli tijdens het congres van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden.

Overtollig slib

Het Markermeer kampt al jaren met overtollig slib dat rondzweeft en nadelig is voor het onderwaterleven. Het slib kan niet weg doordat het Markermeer is afgesloten van het IJsselmeer.

De aanleg van Marker Wadden heeft mede als doel om de hoeveelheid rondzwevend slib en de troebelheid te verminderen. De eerste positieve resultaten daarvan zijn nu zichtbaar.

Nog niet in het Markermeer zelf, waar de slibconcentraties en troebelheid de afgelopen 10 jaar nauwelijks zijn verminderd, maar wel in de directe omgeving van Marker Wadden. Slib slaat neer in de aangelegde slibgeul, in de nabijgelegen zandwinputten en in de luwte van de eilanden. Ook rondom de eilanden lijkt de hoeveelheid rondzwevend slib af te nemen.

Slib neergeslagen

De sliblaag in de slibgeul is afgelopen jaar 20 tot 50 cm dikker geworden. In de diepe putten is de sliblaag op plekken zelfs met een meter aangegroeid.

Onderzoeker Thijs van Kessel: “Inclusief de aanslibbing in de luwte rondom de eilanden van Marker Wadden schatten we dat er afgelopen jaar circa 200.000 ton slib is neergeslagen. Daarmee is ongeveer evenveel slib neergeslagen, als er gemiddeld in het hele Markermeer rondzweeft. Marker Wadden beïnvloedt de slibbalans van het meer wezenlijk en heeft zo een dempend effect op de troebelheid.”

Meer onderzoek

De toename van vegetatie tussen de eilanden leidt naar verwachting ook tot het versneld neerslaan van slib.

Buiten de eilanden wordt het snel te diep voor plantengroei. Onderzoekers troffen daar eerder al wel op grotere diepte ‘matten’ van zwavelbacteriën aan. Het effect daarvan op de invang van slib wordt nog verder onderzocht. Ook de huidige meetreeks van de aangroei van de sliblaag rondom Marker Wadden wordt voortgezet.

Het onderzoek is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA). Hierin onderzoeken Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt.

Lees hier meer over het onderzoek op Marker Wadden.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/geul-en-putten-rond-marker-wadden-vangen-veel-slib-op

Categorieën
Natuurmonumenten

Geen grootgebrachte lachsterns op Marker Wadden

Het eerste broedgeval van de lachstern op Marker Wadden in juni van dit jaar, heeft nog niet tot grootgebrachte jongen geleid.

Begin deze zomer werd op Marker Wadden een jonge lachstern geboren. Een unicum: sinds 1958 is er slechts één broedgeval in Nederland bekend.

Geen voedselvluchten

Na deze spectaculaire ontdekking hebben vogelonderzoekers en boswachters van Natuurmonumenten daarna goed opgelet op voedselvluchten van de volwassen vogels. Dat was niet het geval, waardoor we er nu zeker van zijn dat de lachsterns geen jongen hebben grootgebracht op Marker Wadden. Eind juni waren ze ook niet meer aanwezig. De oorzaak dat er geen jongen opgroeiden is onbekend.

Kans op terugkeer

Volgens vogelonderzoeker Jan van der Winden is de kans is aanwezig dat de lachsterns volgend jaar terugkeren, of elders in Nederland of in Duitsland gaan broeden. 

“Daarom hebben we één van de twee volwassen vogels een kleurring gegeven. De lachsterns uit de kolonie in Duitsland zijn intussen klaar met broeden en verzamelen zich momenteel in Groningen en Noord-Holland. Nederland is een tussenstop voor de reis naar Afrika. Wellicht zitten de  lachsterns die op Marker Wadden broedden daar nu tussen en krijgen we plotseling een melding daarvan. En wie weet zien we de lachsterns volgend jaar weer terug op Marker Wadden!”

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/geen-grootgebrachte-lachsterns-op-marker-wadden

Categorieën
Natuurmonumenten

Broedende lachstern met kuiken op Marker Wadden

Op Marker Wadden is een jonge lachstern geboren. Dat is een unicum. Sinds 1958 is er slechts één broedgeval in Nederland bekend.

Het broedgeval werd ontdekt door vogelonderzoeker Jan van der Winden. “Dit is geweldig nieuws en een enorme opsteker voor Marker Wadden. Het geeft aan dat de natuureilanden in het Markermeer ook voor deze zeldzame en kwetsbare vogel een geschikt leefgebied is” aldus Tim Kreetz, boswachter van Natuurmonumenten op het eiland.

“We zijn totaal verrast. De kenmerkende lach hadden we op het eiland totaal nog niet verwacht. Volwassen lachsterns eten namelijk grote insecten en die zijn er op Marken Wadden nog niet zo veel. De natuureilanden zijn pas twee jaar oud en nog volop in ontwikkeling. De komst van de deze vogel hadden we pas over een aantal jaar durven dromen, als de natuur verder ontwikkeld is. Vogels zijn heel kritisch waar ze gaan broeden. Kennelijk is er nu al voldoende voedsel” aldus boswachter Tim. Een lachstern vangt insecten in de lucht of pikt ze van de bodem, tussen planten of het wateroppervlak. Dit in tegenstelling tot de meeste sterns die in het water duiken naar vis om te eten.

Broedende lachstern op Marker Wadden

Zeldzaam

De lachstern is zeldzame vogel en staat op de ‘Rode Lijst’ van bedreigde diersoorten. Er zijn in Noord-Europa nauwelijks geschikte leefgebieden waar de lachstern zowel kan broeden als foerageren. De lachstern op Marker Wadden broedt op één van de voor bezoek ontoegankelijke eilanden. Het gebied is alleen toegankelijk voor de boswachter en een select aantal natuuronderzoekers. Het broedgeval en kuiken is tijdens onderzoek ontdekt.

Natuur ontwikkelt zich razendsnel

De natuur van Marker Wadden komt buitengewoon snel tot bloei, blijkt uit een tussenrapportage van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden van mei dit jaar. Hierin onderzoeken Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape meerdere jaren hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. Het goede natuurnieuws blijkt ook uit ander onderzoek van februari dit jaar. De beschikbaarheid van voedingsstoffen in het water is door de aanleg van Marker Wadden flink toegenomen. Hierdoor kwamen er grote hoeveelheden insecten en ander klein leven zoals algen, watervlooien en vislarven. Zij zijn op hun beurt weer voer voor vogels en vissen.

  • Foto: Maarten Hotting
  • Video: Vogelonderzoekers Marker Wadden – Camilla Dreef, Jan van der Winden, Maarten Hotting, René Vos, Roeland Bom en Sonja Weeda

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/broedende-lachstern-met-kuiken-op-marker-wadden